spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Za zrušenie zákazu vstupu do lesov

Podporte žiadosť o okamžité zrušenie zákazu vstupu do lesov a o odstránenie § 17 zákona o lesoch, ktorý umožňuje ministrovi takýto zákaz vydať.

Priezvisko
Meno
Adresa
PSČ
Mesto
E-mailPriebežne aktualizovaný
zoznam podporovateľov


Vážený pán minister pôdohospodárstva Zsolt Simon!


V sobotu, 20. novembra 2004, ste zakázali vstup do lesov na celom území Slovenska všetkým občanom Slovenskej republiky. Toto Vaše urýchlené rozhodnutie zrejme vzišlo z operatívnej porady k hektickej situácii, ktorá postihla našu krajinu, najmä Tatry, kde víchrica povyvracala rozsiahle plochy umelých smrekových monokultúr.

Základné práva občanov Slovenskej republiky zakotvené v Ústave Slovenskej republiky však nie sú niečím, čoho sa možno zbaviť pri prvej vhodnej príležitosti. Sú integrálnou súčasťou demokratického zriedenia tohto štátu. Preto považujeme za nešťastné, ak o našich základných právach rozhodujete Vy a Vaši poradcovia spôsobom, ktorý je v rozpore so základnými princípmi demokracie.

Aj 15 rokov po páde železnej opony slovenská legislatíva stále obsahuje niektoré paragrafy, ktoré si ešte pamätajú komunistickú normalizáciu. Práve jeden takýto paragraf Vám umožnil zakázať bežným občanom pohybovať sa po takmer polovici Slovenska (§ 17 zákona o hospodárení v lesoch).

Usúdili ste, že bežní občania tohto štátu sú buď veľkým nebezpečenstvom, lebo by mohli na vlastné oči vidieť ako dokážu niektorí ľudia vo vašom rezorte zneužívať takéto situácie, alebo sú natoľko naivní, že si nedokážu vážiť svoj život riskujúc ho vstupom do postihnutých (vhodne označených) oblastí.

Mnohí však žijeme v oblastiach, kde piatková víchrica zďaleka nespôsobila také rozsiahle škody ako v Tatrách. Vy ste však zakázali ľuďom ísť vyvenčiť psa hoc aj do najbližšieho lesíka, v ktorom nemusel byť zlomený ani konár.

Preto sa pýtame: Prečo ste takto zneužili svoju, v súčasnosti značne nevšednú, právomoc vyhlásiť "stanné právo" na 40-tich percentách Slovenska? Azda máme pochybovať o Vašej schopnosti racionálne a demokraticky uvažovať a konať? Alebo Vás motivoval lákavý mediálny obraz "silného muža", ktorý má pod kontrolou katastrofu?

Vážený pán minister, takéto "panské huncútstva" v súčasnosti (žijeme v 21.storočí), v dobe keď sa na Slovensku konečne uhniezdila demokracia, nemožno tolerovať.

Zakázali ste nám vstupovať do akéhokoľvek lesa. Nezmyselne ste nás uväznili v jednej polovici Slovenska, hoci Ústava nám garantuje slobodu pohybu (Článok 23 Ústavy SR). Znemožnili ste nám užívať spoločenské funkcie akéhokoľvek lesa, na ktoré máme právo - nahradíte nám ujmu za obmedzenie užívania?

Svojím rozhodnutím ste zakývali so základným pilierom demokratickej občianskej spoločnosti - občianskou kontrolou. Znemožnili ste občanom tohto štátu byť pravdivo informovaní o spôsobe, akým sa predstavitelia tohto štátu vysporiadajú s touto udalosťou. Majú byť azda praktiky kompetentných, vykonávateľov našej vôle, skryté pred zrakmi občanov tohto štátu?

Bez ohľadu na to, aký je Váš súkromný názor na tento Váš skutok Vás vyzývame, aby ste okamžite zrušili zákaz vstupu občanov tohto štátu do lesov a nevyužívali už viac tento totalitný paragraf.

Zároveň týmto vyzývame členov Výboru Národnej Rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, aby urýchlene iniciovali zrušenie nezmyselného nedemokratického paragrafu umožňujúceho ministrovi pôdohospodárstva plošne diskriminovať občanov Slovenskej republiky.Petičný výbor:

Róbert Oružinský, lesný inžinier, Krajné
Juraj Smatana, stredoškolský učiteľ, Považská Bystrica
Tomáš Lánczos, environmentálny konzultant, Dunajská Streda


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Kontakty:
Diaľnica a príroda

Súvisiace témy:
Štátna správa
Demokracia
Právo
Poľnohospodárstvo
Ochrana prírody
Lesy

Súvisiace regióny
Považská Bystrica


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS