spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Stanovisko evanjelikov, evanjelikálov a kresťanských osobností ku kauze únosu, vraždy a politického krytia týchto skutkov

Na základe pozitívnej odozvy a záujmu ďalších osobností  podporiť túto výzvu sme sa rozhodli otvoriť ju širšej protestantskej verejnosti. K jej signatárom bolo doplnené meno biskupa Apoštolskej cirkvi na Slovensku Jána Libu a sociológa Ivana Chorváta. Ak máte záujem pridať sa k podpísaným vyzývateľom, prosíme aj o doplnenie denominácie, ku ktorej sa hlásite, prípadne cirkevnej funkcie a zamestnania. Výzva má formu apelačného listu a jej podpísanie sa nevylučuje s podporením petície Via Iuris. Zároveň, na základe najnovších udalostí, vyzývame politikov, aby prestali konať alibisticky, nezneužívali tému na politikárčenie a upevňovanie vlastných mocenských pozícií.

Za iniciátorov Pavol Trúsik, Ľubo Bechný

Stanovisko evanjelikov, evanjelikálov a kresťanských osobností ku kauze únosu, vraždy a politického krytia týchto skutkov


Národná rada Slovenskej republiky                       
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 BRATISLAVA 1


Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec!

My, dolu podpísaní evanjelici, teológovia, duchovní, laici, účastníci spoločenského a kultúrneho života, s duchovnými bratmi a sestrami z ďalších protestantských cirkví,

hlásiac sa k odkazu našich predkov, ktorí zohrali významnú úlohu pri formovaní moderných dejín slovenského národa a odvolávajúc sa na hodnoty demokracie, kresťanstva a humanizmu zakotvené v Ústave SR, vyjadrujeme svoje stanovisko, ktorým sa obraciame na poslancov Národnej rady SR:

Každý postoj smerujúci k zachovaniu platnosti tzv. Mečiarových amnestií je hrubo nemorálny. Rovnako nemorálne je každé nekonanie, ktoré umožňuje pretrvávanie tohto stavu. Je to v rozpore s elementárnymi pravidlami etiky a nezlučiteľné s hodnotami, na ktorých stojí naše štátne zriadenie.

Poprední odborníci v oblasti práva vyjadrili presvedčenie, že zrušenie Mečiarových amnestií „je v právnom štáte legálnym a legitímnym prostriedkom“. Aj na základe tohto stanoviska sme presvedčení, že len hlasovanie za ich zrušenie je v tejto situácii jediným správnym krokom.  Každý iný je pošliapaním Božích i ľudských zákonov, ľudskej cti a svedomia, ktoré má byť hlavným orientačným zmyslom každého člena zákonodarného zboru. Budeme ho považovať za neprijateľný prejav pokrytectva, morálnej spoluzodpovednosti za dejúcu sa nespravodlivosť a spáchanú brutalitu. Stane sa svedectvom o morálnej nespôsobilosti politika vykonávať svoj poslanecký mandát.

Mečiarove amnestie, únos prezidentovho syna, vražda Róberta Remiáša a dlhodobé krytie či dokonca spochybňovanie týchto skutkov sú do neba volajúcou nespravodlivosťou, neospravedlniteľnými činmi a morálnym dnom, v ktorom už dve desaťročia bezmocne tápeme. Odmietame znášať ich patologické dôsledky na život v našej krajine.

Týmto apelujeme na poslancov Národnej rady SR.

Je najvyšší čas učiniť spravodlivosti zadosť a vykonať prvý  krok k náprave tohto morálne pokriveného stavu. Je nevyhnutné zmyť krv zavraždeného spoluobčana z rúk nášho štátu a je žiaduce vysoko vyzdvihnúť hodnoty spravodlivosti, práva a cti ako hlavné znamenie Slovenskej republiky. Inak bude život v našom štáte pre čestného človeka čoraz neznesiteľnejší.

V Bratislave 13. marca 2017

Signatári:

1. Pavol Trúsik, kurátor Múzea sestier Royových
2. Ľubo Bechný, publicista, fotograf, občiansky aktivista, podpredseda o. z. Proti korupcii   
3. Ondrej Prostredník, teológ, vysokoškolský pedagóg
4. Miloš Kovačka, bibliograf, historik
5. Martin Šefranko, farár ECAV
6. Július Filo, teológ, vysokoškolský pedagóg
7. Igor Mišina, emeritný biskup ECAV
8. Štefan Evin, predseda Rady CB
9. Pavel Procházka, superintendent ECM, vysokoškolský pedagóg
10. Ján Szőllős, zastupujúci predseda Rady BJB v SR
11. Ján Liba, biskup AC / dopísané po 13. 3. 2017
12. Andrej Bán, publicista a fotograf, spoluzakladateľ organizácie Človek v ohrození
13. Miroslav Beblavý, poslanec NRSR
14. Ján Benčík, občiansky aktivista - Biela vrana
15. Michal Havran, teológ, spisovateľ a publicista
16. Marek Krajčí, poslanec NRSR
17. Milan Lasica, divadelník
18. Štefan Markuš, vedec a diplomat
19. Peter Osuský, poslanec NRSR, vysokoškolský pedagóg
20. Daniel Pastirčák, kazateľ CB, umelec
21. Zsolt Simon, poslanec NRSR
22. Peter Zajac, literárny vedec, publicista, em. profesor Humboldtovej univerzity v Berlíne
23. Vlastislav Beňa, národný riaditeľ MPK - Slovensko
24. Bohuslav Beňuch, zborový dozorca ECAV
25. Ján Brozman, dištriktuálny dozorca ECAV, predseda EJ
26. Milan Bruncko, podnikateľ
27. Ján Bunčák, farár ECAV, predseda dištriktuálneho súdu ECAV
28. Dušan Cina, farár ECAV
29. Miroslav Čurlík, tajomník pre cirkevné školy VD ECAV
30. Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej školy v Prešove, seniorálny dozorca ECAV
31. Vladimír Daniš, pedagóg
32. Ľudovít  Fekete, kazateľ CB
33. Peter Ferík, riaditeľ o. z. SLUHA
34. Ján Henžel, vysokoškolský učiteľ, teológ
35. Ján Hroboň, farár ECAV
36. Miroslav Hvoždara, farár a senior ECAV
37. Tomáš Hyben, seniorálny dozorca ECAV
38. Ivan Chorvát, sociológ / dopísané po 13. 3. 2017
39. Dušan Jaura, riaditeľ Gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave
40. Martin Jurčo, kazateľ CB
41. Jána Karaba, manažér
42. Ondrej Kolarovský, farár ECAV
43. Daniel Koštial, farár ECAV
44. Martin Kováč, riaditeľ SHS
45. Peter Kozár, starší KZ v Bratislave-Rači
46. Lukáš Krivošík, novinár
47. Samuel Linkesch, farár ECAV
48. Marián Lipovsky, riaditeľ YFC Central Europe, skladateľ, hudobník
49. Ján Matis, farár a konsenior ECAV
50. Martin Medňanský, fotograf
51. Peter Mihoč, farár ECAV
52. Emília Mihočová, šéfredaktorka Evanjelického východu
53. Tomáš Michalík, administrátor stránky Ako ďalej v ECAV
54. Boris Mišina, farár ECAV
55. Daniel Mišina, teológ
56. Milan Mitana, vedúci spoločenstva CB, Hlas pre Krista
57. Tibor Molnár, farár ECAV
58. Jana Nagajová, pedagogička, poetka
59. Eva Oslíková, farárka ECAV
60. Helena Pašiaková, riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci
61. Zuzana Petrová, vysokoškolská pedagogička
62. Slavomír Poloha, kazateľ  CB
63. Martina Polohová, riaditeľka ZŠ Narnia v Banskej Bystrici
64. Roman Porubän, farár ECAV
65. Miroslav Priehradný, pracovník vydavateľstva Advent Orion
66. Edita Prostredníková, riaditeľka Ev. lýcea a Ev. základnej školy, Bratislava
67. Marek Roháček, zakladateľ a predseda o. z. Návrat
68. Branislav Rybnikár, kantor, cirkevný aktivista ECAV
69. Peter Synak, zborový dozorca ECAV
70. Balázs Szamaranszký, doktorand ETF Wien
71. Filip Šicko, akademický sochár
72. Ján Šicko, akademický sochár
73. Jaroslava Šicková-Fabrici, akademická sochárka, arteterapeutka
74. Ivan Valenta, kantor ECAV a CB, pedagóg , muzikológ a hudobný skladateľ
75. Radomír Vařák, farár ECAV
76. Oliver Vyhnánek, starší KZ v Bratislave-Rači
77. Pavel Zloch, zborový dozorca ECAV


Kontaktné adresy:

Pavol Trúsik, ptrusik@gmail.com, tel.: +421 907 293 295
Ľubomír Bechný, lubobechny@gmail.com, tel.: +421 905 345 764POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS