spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list podnikateľov v energetike k vymenovaniu nového predsedu ÚRSO

Energetika je kľúčové priemyselné odvetvie, ktoré sa dotýka každého občana Slovenskej republiky. Aj nám záleží na tom, aby energetika fungovala, aby bola transparentná, predvídateľná a nezávislá od politických tlakov. Odstúpením predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Jozefa Holjenčíka, sa rozprúdila verejná diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky a o fungovaní veľmi vplyvného regulačného úradu.

Pre úspešné fungovanie energetiky je osoba predsedu regulačného úradu kľúčová.

Žiadame všetkých dotknutých, aby za nového predsedu regulačného úradu vymenovali renomovaného odborníka, ktorý má komplexnú, jasnú a dlhodobo udržateľnú víziu slovenskej energetiky, a ktorý je ochotný otvoriť Slovensko pre inovácie a najnovšie medzinárodné trendy.

Rovnako žiadame, aby za nového predsedu bola vymenovaná osoba, ktorá sa bude vyznačovať vysokou osobnou integritou a bezúhonnosťou, a ktorá bude schopná odolávať politickým a ekonomickým tlakom a svoju funkciu vykonávať nezávisle a nestranne.

Nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bude stáť pred množstvom závažných rozhodnutí a nevyriešených problémov z minulosti. Ako podnikatelia v energetike osobitne žiadame aby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pod novým vedením využil všetky svoje kompetencie na to, aby došlo k:
  • zjednodušeniu a sprehľadneniu energetickej regulácie a zníženiu administratívneho zaťaženia,
  • zvýšeniu transparentnosti cenovej regulácie a prístupu verejnosti k informáciám,
  • zrušeniu poplatku za prístup do distribučnej sústavy (tzv. g-komponent) v súlade s rozhodnutím ústavného súdu v tejto veci,
  • zrušeniu neprimeranej sankcie vo forme straty práva na podporu v dôsledku nesplnenia pochybnej oznamovacej povinnosti a súčasnému vyplateniu podpory viac ako 1300 poškodeným výrobcom elektriny, ktorým bola takáto podpora protiprávne odňatá v rokoch 2015 až 2017,
  • zrušeniu viac ako 3 roky trvajúcemu stop-stavu, v dôsledku ktorého nie sú do distribučnej sústavy pripájané žiadne nové zdroje nad 10 kW.  

Považujeme za nevyhnutné, aby právne predpisy a závažné rozhodnutia v energetike boli prijímané až po širokej odbornej diskusii so zainteresovanými subjektmi a v súlade so strategickou, dlhodobou a udržateľnou víziou. Za rovnako dôležité považujeme, aby Úrad vo svojej činnosti rešpektoval základné právne princípy a udržiaval stabilné a predvídateľné právne prostredie. Všetky tieto rozhodnutia totiž majú dopad na konkurencieschopnosť slovenských podnikov a teda stav slovenskej ekonomiky ako takej.

Nový predseda regulačného úradu môže pomôcť Slovensku. Preto žiadame, aby bol vybratý obzvlášť pozorne.

S úctou


Veronika Galeková
riaditeľka
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
EnergiaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS