spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti ďalšiemu megalomanskému developerskému projektu v Karlovej Vsi / Dlhých Dieloch

V súčasnosti je rozpracovaný návrh developera stavať tzv. Karloveské terasy. Jedná sa o 3 veľké terasové domy: celkovo 100 obytných jednotiek a 96 garážových podzemných miest v troch veľkých 9 podlažných domoch naplánovaných na úzkom pozemku medzi ulicami Jána Stanislava a Karloveskou cestou/Baníkovou ulicou.

V poslednom bloku pri Karloveskej ceste je naplánovaný “hotel”, ktorý je zrejme len spôsobom akým developer chce obísť platnú legislatívu a územnoplánovacie zónovanie (hotelová výstavba nespadá percentuálne do bytovej výstavby ale do občianskej vybavenosti) a ponúknuť v tomto bloku “apartmánové byty”, čiže de facto byty .

Plánovaný projekt si vyžiada ďalší výrub a elimináciu už aj tak chudobnej zelene, a zásadným spôsobom zhorší  kritickú dopravnú situáciu a parkovanie na uliciach Jána Stanislava a Baníkova.

Pri súčasnom priemere takmer 2 áut na domácnosť a plánovanej kapacite podzemnej garáže by na týchto a priľahlých uliciach pribudlo 50-100 áut (po 18. hod. nie je na týchto uliciach ani jedno voľné parkovacie miesto a pridať do územia parkovacie nároky na ďalších 50-100 áut je absolútne neúnosné).

Plánovaná výstavba by viedla k výraznému zníženiu kvality bývania Karlovej Vsi/Dlhých Dieloch v dôsledku eliminácie zelene, zhoršenia kvality ovzdušia, zhoršenia už teraz katastrofálnej dopravnej situácie v tejto oblasti ako aj celkového sídelného prehustenia.

Signatári tejto petície vyzývajú starostku MČ Karlova Ves, primátora hl. M. Bratislavy a zodpovedné orgány hl. mesta a MČ Karlova Ves, ktoré posudzujú žiadosť o výstavbu, aby takúto stavbu nepovolili. Ďalej žiadame zachovanie existujúcich zelených plôch v Karlovej Vsi a ich parkovú úpravu.

Ďakujeme


Vizualizácia je dostupná na linku:
http://reality.etrend.sk/byvanie/ceska-ctr-group-prichadza-do-bratislavy-postavi-karloveske-terasy.htmlPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS