spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za záchranu Korytnačky

My, obyvatelia mesta Žilina,

žiadame Prezidenta Slovenskej republiky, Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a Predsedu Vlády Slovenskej republiky,

aby vrámci svojich kompetencií urobili nevyhnutné kroky k zachráneniu Športovej haly na Bôriku, tzv. Korytnačky v Žiline. Najmä, aby sa osud tejto haly chápal ako verejný záujem tak, ako ho deklaruje programové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky v oblasti športu.

Preto žiadame, aby sa Športová hala na Bôriku presunula do pôsobnosti jedného z verejných subjektov - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Žilinský samosprávny kraj alebo Mesto Žilina.


Petičný výbor:

Ing. Martin Kapitulík, poslanec mestského a krajského zastupiteľstva v Žiline,
Brodno 189, Žilina, martin@kapitulik.sk, 0903136332 (osoba určená pre styk s orgánmi verejnej správy)

Ing. Igor Krško, Predseda Oblastného futbalového zväzu Žilina,
Murgašova 1257/21, Žilina, igor.krsko@gmail.com, 0902 197 000

Dobroslava Lehotská, bývalá reprezentantka SR v športovej gymnastike
Karola Kmeťku 3149/4, Žilina, lehotska.d26@gmail.com, 0904 182 056POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt