spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach

My, dolupodpísaní obyvatelia Mesta Košice, nie sme spokojní s neustálym znečistením a zápachom v okolí našich kontajnerov na komunálny odpad a veľmi by sme ocenili štandard bežný v západnej a strednej Európe.

Preto ŽIADAME primátora Mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH a poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Košice, aby:

1. pripravili pilotný projekt na polopodzemné/podzemné kontajnery s cieľom vytvoriť funkčné a estetické kontajnerové stojiská, v spolupráci s firmou Kosit, a.s. a mestskými časťami Mesta Košice

2. zabezpečili realizáciu prvých polopodzemných/podzemných kontajnerových stojísk už v priebehu roka 2017 vo vybraných veľkých mestských častiach

3. pripravili projektovú dokumentáciu a žiadosť o dotáciu z finančných prostriedkov EÚ na tento účel a zároveň vyčlenili finančné prostriedky aj z rozpočtu mesta Košice


Petičný výbor:

Mgr. Ladislav Lörinc, Bauerova 2, 040 23 Košice - osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy – 0908 314 623
Martin Bačo, Berlínska 23, 040 13 Košice
Ing. Igor Petrovčík, Kpt. Nálepku 13, 040 01 Košice – 0917 655 850
Ing. Rastislav Trnka, Drevný Trh 5, 040 01 Košice –  0904 433 965 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS