spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka: Miesto v materskej škole pre každé dieťa

Materské školy nie sú dostupné pre veľkú časť detí na Slovensku. Dôsledky sú pre spoločnosť zlé: od nemožnosti pra rodičov pracovne sa uplatniť až po horšie sociálne zručnosti detí, ktoré sa prejavia na základnej škole. Nárazové dotovanie detských kútikov jednak nerieši dlhodobú a plošnú nedostupnosť materských škôlok a druhak je určené na detské kútiky, v ktorých absentuje výchovno-vzdelávací prvok v zmysle §28 školského zákona.

Preto predkladáme krátku hromadnú pripomienku, ktorá zadá úlohu ministerstvu školstva aby pripravilo podmienky tak, aby každé dieťa od troch rokov veku malo naozaj svoje miesto v materskej škole.

Hromadná pripomienka verejnosti k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
(Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1009).

Ako úlohu pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadame doplniť nasledovnú úlohu na júl 2017:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úprava legislatívy tak, aby každé dieťa od troch rokov malo bezplatné miesto v materskej škole.

Pripomienka má charatker zásadnej pripomienky.

V prípade Úrad vlády Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude pozvaný nižie uvedený zástupca verejnosti.


Michal Páleník, Povraznícka 11, 811 07 Bratislava 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS