spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Bezručova Zastavme deštrukciu Bezručky!

Verejná výzva slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO

Bratislavská verejnosť už niekoľko týždňov s obavami sleduje stavebné práce prebiehajúce v rámci komplexu budov na Bezručovej ulici č. 3 a 5. Pod rúškom „rekonštrukcie a nadstavby“, ktorú schválil Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, tu de facto prebieha búranie národnej kultúrnej pamiatky.

Členovia medzinárodnej organizácie DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) sledovali proces prípravy obnovy týchto pamiatkovo chránených budov aj sa v ňom priamo angažovali od roku 2010. Už vtedy sme upozorňovali na riziká hroziace pri realizácii zámerov, ktoré deklaroval vlastník budovy. Aktuálna situácia žiaľ potvrdzuje, že sme sa v našich obavách nemýlili. Budovy bývalej sociálnej a robotníckej poisťovne na Bezručovej ulici patriace k najvýznamnejším pamiatkam moderného hnutia, nielen na Slovensku ale aj v širšom medzinárodnom kontexte, dnes búrajú. Okolnosti, ktoré sprevádzali proces schvaľovania stavby na Bezručovej ulici súčasne vzbudzujú podozrenie, že v jeho priebehu došlo ku korupčnému konaniu.

Vyzývame preto kompetentných predstaviteľov štátnej a verejnej správy, aby

  • Zastavili deštrukciu tejto významnej pamiatky,
  • Prešetrili rozhodovanie Krajského pamiatkového úradu v Bratislave pamiatkovou inšpekciou a vyvodili dôsledky za nenávratné škody na kultúrnom dedičstve Slovenska, ktoré svojim netransparentným rozhodovaním spôsobil,
  • Prešetrili rozhodovanie Stavebného úradu Bratislava Staré mesto vo veci povolenia stavby „Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3, Bratislava Staré Mesto“,
  • Prehodnotili svoj prístup k pamiatkam všeobecne a osobitne k ochrane architektonického dedičstva 20. storočia.

Signatári

DOCOMOMO Slovensko
Henrieta Moravčíková
Matúš Dulla
Dana Bořutová
Peter Szalay
Klára Kubičková
Ľubomír Mrňa
Katarína Andrášiová
Elena Szolgayová
Adriana Priatková
Mária Topolčanská
Katarína Haberlandová
Laura Pastoreková
Nina Bartošová
Dušan Mellner
Martin Zaiček
Katarína Šimončičová.
Dominika Belanská
Miroslav Hrdina


Katarína Bajcúrová, kurátorka zbierky moderného a súčasného umenia SNG
Andrej Bán, fotograf a publicista
Juraj Bartoš, hudobník, zakladateľ a vedúci orchestra Bratislava Hot Serenaders
Fedor Blaščák, filozof a kurátor
občianska iniciatíva Bratislava otvorene
Jana Gregorová, architekta, pedagogička na Fakulte architektúry STU
Ivan Gürtler, architekt
Denis Haberland, kurátor zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry SNG
Petra Hanáková, kurátorka zbierky moderného a súčasného umenia SNG
Maroš Hečko, scenárista, hudobník a hlavný dramaturg Radia FM
Oľga Hovorková, generálna riaditeľka Farouk systems Slovensko
Štefan Hríb, publicista, šéfredaktor týždenníka týždeň
Michal Hvorecký, spisovateľ
Martin Jančok, architekt
Dana Kleinert, módna a textilná dizajnérka
Silvester Lavrík, spisovateľ, režisér a publicista
Ľubomír Longauer, akademický maliar
Iveta Malchovská, moderátorka
Alber Marenčín, vydavateľ
Peter Moravčík, architekt
Silvia Pastoreková, virologička, riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV
Imrich Pleidel, architekt, predseda Slovenskej komory architektov
Peter Salner, etnológ, vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV
Ľubica Segečová, grafická dizajnérka
Maroš Schmidt, vedúci Slovenského múzea dizajnu
Stanislav Stankoci, akademický maliar, rektor Vysokej školy výtvarných umení
Ján Studený, architekt
Olja Triaška Stefanovič, fotografka
Matej Vagač, poslanec Miestnej časti Bratislava Staré Mesto
Ľubica Vitková, dekanka Fakulty architektúry STU
Petr Vorlík, predseda DOCOMOMO Česká republika
Marián Zervan, teoretik architektúry a výtvarného umenia

Viac na: www.facebook.com/DOCOMOMOSlovakia/
Bezručova


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Zastavme deštrukciu Bezručky!
19.10.2016 23:25 | Marian Balážia

Plne podporujem túto iniciatívu
Ad: Zastavme deštrukciu Bezručky!
17.10.2016 00:41 | Vlado Rihák

Už som na FB reagoval: Zaspali ste! Budík zvonil už pred 15-20 rokmi!!!
Ad: Zastavme deštrukciu Bezručky!
14.10.2016 15:07 | andrej jaroš

Podporím aspoň svojím podpisom túto výzvu/kampaň. Len je VEĽKÁ škoda, že sa táto kampaň/iniciatíva na záchranu a odbornú rekonštrukciu nerozbehla už oveľa skôr....podpisy už nevrátia nenávratne zdemolované časti NKP (Zemská úradovňa pre poisťovanie robotníkov na Bezručovej ulici od arch. Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna z roku 1932), ako aj inde v Bratislave a po celom Slovensku) Zas ostáva len plač nad rozliatym mliekom, ktorý nikam nevedie a nikomu ani nepomôže. Smutný príbeh :(

AJPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (3)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS