spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Súťaž o najväčšieho priateľa a nepriateľa informácií

V prípade, že máte Vy alebo Vaši známi negatívnu skúsenosť s úradmi a úradníkmi pri uplatňovaní Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, resp. poznáte úrad, ktorý aktívne a priateľsky zverejňuje informácie o svojej činnosti, nominujte najviac piatich kandidátov. Pri hodnotení „Priateľa informácií“ sa zohľadní aktívny prístup a priateľskosť úradov, rýchlosť a kvalita poskytovaných informácií, zverejňovanie informácií nad rámec zákona a kreatívne spôsoby ich zverejňovania. Pri „nepriateľoch“ sa bude prihliadať na recidívu pri neposkytovaní informácií, nedodržiavanie lehôt, odôvodnenie odmietnutia a odstrašovanie žiadateľov ale i snaha o zásahy do legislatívy. V nominácii uveďte presné označenie povinnej osoby (t. j. názov úradu, resp. aj meno konkrétneho úradníka), stručný popis činu, za ktorý povinnú osobu nominujete a Váš kontakt, resp. akýkoľvek iný kontakt, na ktorom je možné čin overiť. Anonymné nominácie a nominácie zo strany samotných povinných osôb nebudú do súťaže zahrnuté. Víťazov oboch kategórií určí nezávislá porota zložená z tvorcov zákona, zástupcov mimovládnych organizácií venujúcich problematike prístupu k informáciám a z osobností spoločenského a kultúrneho života. Výsledky budú zverejnené na tlačovej konferencií 28. septembra 2004. Prví traja víťazi oboch kategórii postúpia do celosvetového finále, ktoré organizuje medzinárodná asociácia Freedom of Information Advocates Network. Najzaujímavejšia nominácia dostane zároveň špeciálnu cenu poroty. Modelové príklady nominácií: Nominujem obec XY za príkladné informovanie o svojej činnosti, a to dokonca nad rámec zákona. Starosta obce a pracovníci úradu každý týždeň aktívne informujú občanov prostredníctvom obecného rozhlasu okrem iného aj o všetkých výdavkoch obce, resp. aj o pripravovaných investičných zámeroch, ku ktorým majú následne občania možnosť vyjadriť sa prostredníctvom ankety, resp. verejného vypočutia. Obecný úrad vydáva tiež každý štvrťrok špeciálny informačný spravodaj, kde sú zverejnené výpisy z hlasovania poslancov a od roku 2002 prevádzkuje aj vlastné webové stránky obce. Koncom roku 2003 sa plánuje zavedenie obecnej televízie, ktorá bude vysielať priame prenosy zo zasadaní obecného zastupiteľstva. Zuzana Nováková, 0901 123 456 Nominujem okresný úrad v YZ za viacnásobné porušenie zákona o slobode informácií. Pracovníci odboru životného prostredia tohto úradu mi neodpovedali ani na jednu z mojich piatich žiadostí o informácie, pretože som podľa nich „kverulant“, odmietajú mi sprístupniť kópiu stavebného povolenia, na čo nemajú zo zákona právo, a naposledy mi dokonca oznámili, že ich sa zákon o slobode informácií netýka. S pozdravom, Ján Novák, jan@novak.sk Označenie povinnej osoby (t. j. presný názov úradu, resp. aj meno konkrétneho úradníka): Stručný popis činu/aktivít, za ktoré povinnú osobu nominujete: Kontakt na Vás (e-mail, telefón), resp. akýkoľvek iný kontakt, na ktorom je možné čin overiť: Organizovanie akýchkoľvek ďalších akcií zo strany MVO a jednotlivcov súvisiacich s oslavou „I-Dňa“ a propagáciou práva verejnosti na informácie, je zároveň veľmi vítané. Ďalšie informácie: Zuzana Očenášová, zuzka@osf.sk, 02/5441 8870, kl. 111 Porota Tomáš Kamenec (advokát, DEDÁK & Partners) Vladimír Pirošík (organizátor minulého ročníka) Ján Langoš (predkladateľ návrhu zákona o slobode informácií) Oldřich Kužílek (predkladateľ českého návrhu zákona o slobode informácií) Pavel Doucha (Ekologický právní servis, ČR) Martin Barto (Slovenská sporiteľňa) Miroslav Nárožný (primátor mesta Kremnica, víťaz minulého ročníka) Emília Sičáková – Beblavá (Transparency International Slovensko) Eva Čobejová (novinárka) A

POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Prístup k informáciámREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS