spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list Pavlovi Ruskovi

Bratislava 2. augusta 2004 Vážený pán Rusko, od Vášho nástupu do funkcie ministra hospodárstva ste urobili viaceré kroky, ktoré sú v rozpore s verejnými záujmami a s ktorými ako občania nemôžeme súhlasiť. Ide najmä o - Porušovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, odmietaním sprístupnenia zmlúv medzi Slovenskou republikou a súkromnými spoločnosťami, ale aj ďalších materiálov na rokovanie vlády, ktoré sa týkajú nakladania s verejným majetkom. Sprístupniť zmluvy Vás donútilo až uznesenie parlamentu a rozhodnutie vlády. - Nerešpektovanie vlastníckych práv. Začatím prác na výstavbe závodu KIA na súkromných pozemkoch bez súhlasu vlastníkov a vyhrážaním sa a osočovaním majiteľov týchto pozemkov ste nielen porušili základné liberálne princípy, ku ktorým sa verbálne hlásite, ale prekročili ste aj čiaru, ktorú by štátny úradník nikdy prekročiť nemal. Ak ste sa dostali do situácie, kde musíte "kľučkovať medzi paragrafmi", je to najmä Vašou vinou a dôrazne nesúhlasíme s tým, aby ste si tento problém riešili pošliapavaním základných práv občanov. - Podliehanie nátlaku lobbystických skupín a zamieňanie súkromného záujmu za záujem verejný. Napríklad návrh na zavedenie zálohovania nápojových PET obalov, ktorý bol predložený v súlade s rozhodnutím parlamentu, ste zablokovali bez odborných podkladov iba na základe tvrdení obchodných spoločností. Týmto ste prispeli aj k zvýšenému znečisťovaniu životného prostredia. - Svojvoľné nahradenie záväzného vládou schváleného dokumentu, ktorý bol verejne pripomienkovaný iným, neprerokovaným a nezáväzným dokumentom. Koncepcia energetickej politiky, ktorú ste dali stiahnuť z verejne prístupnej webovej stránky ministerstva hospodárstva, bola doteraz jediným koncepčným dokumentom, ktorý prešiel verejným pripomienkovaním. Jej neodôvodnené nahradenie materiálom vypracovaným spoločnosťou Slovenské elektrárne, ktorého objektívnosť je diskutabilná, považujeme za pohŕdanie základnými pravidlami riadenia verejných inštitúcií. - Osočovanie a hulvátske vyjadrovanie sa na adresu Vašich oponentov. Vulgárnymi vyjadreniami a vyhrážkami voči redaktorke STV, ktorá priniesla reportáž o prepojeniach firiem, profitujúcich z výstavby automobilky KIA ste sa zaradili k spodine našej politickej scény. Za riešenie rozporu medzi viacerými Vašimi aktivitami a princípmi liberalizmu, ku ktorým sa verbálne hlási aj Vaša strana Aliancia nového občana, je zodpovedný politický subjekt, ktorý reprezentujete. My však nemôžeme mlčať k tomu, že ste si z občana, ktorého ste si dali do názvu Vašej strany, urobili iba prázdne propagačné heslo. Viaceré Vaše skutky, ktoré sme spomenuli sú jednoznačne protiobčianske. Vážený pán Rusko, Váš štýl politiky budí dojem, že ste si zmýlili štátnu inštitúciu s Vašou súkromnou firmou, pretože pri výkone funkcie štátneho úradníka veľmi často zamieňate súkromný záujem za záujem verejný. Takýto spôsob vykonávania verejnej funkcie odmietame. Preto Vás vyzývame, aby ste odstúpili z postu ministra hospodárstva a ukončili svoje pôsobenie vo verejných funkciách. Za signatárov Roman Havlíček Centrum pre podporu miestneho aktivizmu Ponická Huta 65, 976 33 Poniky tel/fax: +421 48 4193324 http://www.cepa.sk/ekon Podpísaní organizácie Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, Ponická Huta, Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík, Ing. Juraj Lukáč, náčelník OZ Tatry, Liptovský Mikuláš, Mgr. Rudolf Pado, predseda Spoločnosť priateľov Zeme, Košice, Ladislav Hegyi, predseda Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica, Peter Medveď, riaditeľ OZ Sosna, Košice, Štefan Szabo, predseda Klub Strážov, Považská Bystrica, Juraj Smatana, konateľ Priatelia Zeme – Slovensko, Ponická Huta, Štefan Jančo, národný koordinátor Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Juraj Hipš Združenie Slatinka, Zvolen, Martina Paulíková, koordinátorka MV SZOPK Bratislava, Katarína Šimončičová OZ Eliáš, Banská Bystrica, Michal Zibrín, predseda Spoločnosť pre trvalo udržateľný život na Slovensku, Mikuláš Huba, predseda Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, pobočka Biele Karpaty, Dagmar Lišková, predsedníčka Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Rastislav Rybanič, výkonný riaditeľ Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, Mgr. Richard Medal, štatutár Za Matku Zem Bratislava, Mgr. Pavol Široký, predseda správnej rady Jantárová cesta, Banská Štiavnica, Ján Roháč, riaditeľ Dubnická Environmentálna Skupina, Dubnica nad Váhom, Marek Kurinec Naše mesto, Bratislava, Ing. Lubos Hajdin Nomos, Trenčín, Ing. Michal Baláž, štatutár Za Matku Zem, Prešov, Mgr. Peter Socháň, koordinátor Klub Stráže prírody, Bratislava, Ján Dobšovič, predseda občania Marcel Zajac, Bratislava Katarína Bošková, Bodanovce Ján Roháč, Banská Štiavnica Ing. Juraj Luščák, Hanušovce nad Topľou Emília Luščáková, Hanušovce nad Topľou Mgr. Janka Strnádová, Dubnica nad Váhom Ing. Adrián Ondrovič, Turčianske Teplice Milan Hronec, Ponická Huta Radovan Kováč, Slovenská Ľupča Radoslav Petrovič, Turčianske Teplice Michal Sebíň, Bratislava Eva Pandulová, Snina Peter Mihók, Košice Ing. Milan Lichý, Banská Bystrica Ľudovít Sluka Zvolen Vladimír Boško, Záriečie

POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS