spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za Slovensko bez GMO

Dozrel čas, aby sa Slovensko nasmerovalo na cestu zdravých potravín, živého vidieka a potravinovej sebestačnosti. Dnes Slovenská republika patrí medzi krajiny, ktoré stále nezakázali pestovanie geneticky modifikovaných (GM) plodín, napriek tomu že to legislatíva EÚ dovoľuje a väčšina členských štátov EÚ tak do konca roku 2015 aj spravila – vrátane našich susedov Poľska Rakúska a Maďarska. V júni roku 2016 Slovensko hlasovalo v EÚ opakovane za predĺženie autorizácie najpoužívanejšieho pesticídu na svete i u nás – glyfosát, používaný aj pri GM plodinách, napriek tomu, že Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlásila túto účinnú látku za potenciálny karcinogén.

Aj preto v nadväznosti na „papierovú“ petíciu, ktorá už dnes má viac ako 15 000 signatárov, spúšťame aj túto on-line elektronickú formu, ktorou chceme mobilizovať čo najviac spotrebiteľov a zodpovedných farmárov na Slovensku. Petíciu plánujeme spoločne s podporou verejnosti odovzdať na kompetentné ministerstvá v októbri 2016 a tak spustiť zavedenie potrebných, systémových zmien v našom poľnohospodárstve.

Ďalšie informácie o kampani, problematike GMO, papierové hárky na stiahnutie, ako aj aktuálne informácie o odovzdávaní petície nájdete na stránke www.vsetkoogmo.sk.

Podpis on-line petície nevylučuje podpísanie „papierovej“ verzie, ktorá sa bude odovzdávať. Papierové hárky môžete do 15.09.2016 posielať na novú korešpondenčnú adresu OZ CEPTA: P.O.BOX 172, 96001 Zvolen.Ďakujeme za vašu podporu a pomoc pri šírení tejto iniciatívy – petičný výbor:

Martin Chudý, Peter Sudovský, Mária Stieranková a Daniel Lešinský.
PETÍCIA ZA ZDRAVÉ POTRAVINY A SLOVENSKO BEZ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOV

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisovVážené ministerstvá pôdohospodárstva MPRV SR a životného prostredia MŽP SR,
vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážená vláda Slovenskej republiky, vážená Národná Rada Slovenskej republiky,

my, dole podpísaní občania Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), vás žiadame o vytvorenie podmienok, ktoré budú mať priaznivý vplyv na zdravie nášho národa, kvalitu životného prostredia a udržateľný rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku.               

S veľkým sklamaním sme sa dozvedeli, že geneticky modifikované (ďalej len „GM“) plodiny sa pestujú na komerčné a pokusné účely aj v SR, a to aj bez súhlasu alebo vôle občanov SR. Pritom chýbajú štúdie potvrdzujúce bezpečnosť GM plodín pre človeka, (agro) ekosystém a životné prostredie pri dlhodobom pôsobení. Naopak, mnohé štúdie a skúsenosti# z krajín, kde sa GM plodiny pestujú a pestovali, spochybňujú tvrdenia o ich neškodnosti. Aj na základe týchto poznatkov, sme presvedčení o škodlivých vplyvoch GM plodín na zdravie človeka, (agro) ekosystém, životné prostredie a spoločnosť ako takú, kde môžu spôsobiť nevratné škody. Preto vás touto petíciou žiadame do 12 mesiacov od odovzdania petičných hárkov:
  1. Zakázať pestovanie GM plodín a predaj GM osív v Slovenskej republike (napr. kukurica MON 810) s využitím existujúcich zákazov v iných krajinách EÚ, nezávislých štúdií, posudkov a pod. #
  2. Povinne označovať všetky produkty obsahujúce GM zložky, a to v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov a potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni;
  3. Stransparentniť všetky rokovania, výstupy i hlasovania komisie (výboru) zodpovednej (-ého) za schvaľovanie GMO a tiež príslušnej sekcie MŽPSR, resp. MPRVSR zodpovednej za stanovisko pri žiadostiach o zavedenie GMO do životného prostredia na Slovensku. Umožniť zastúpenie verejnosti, spotrebiteľov a zainteresovaného MVO sektora v pomere 1/3 hlasov v tomto výbore; 
  4. Intenzívne podporovať vývoj a výskum zameraný na šľachtenie nových odolných odrôd a hybridov, resp. obnove starých, tradičných odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR ako aj pre klimatické zmeny, na ktoré je potrebné adaptovať Slovenské poľnohospodárstvo;
  5. Intenzívne podporovať vznik a rozvoj nezávislého poradenstva pre poľnohospodárov, ktoré bude zamerané na udržateľnú bez – chemickú, nízko - chemickú a ekologickú produkciu zdravých potravín s dôrazom na ochranu životného prostredia, (agro) biodiverzitu a schopnosť adaptácie na klimatické zmeny v SR;
  6. Intenzívne finančne i nefinančne podporovať rozvoj ekologického poľnohospodárstva v SR, predaj z dvora a rodinné farmy ročne s min. 15% rozpočtu sektora pôdohospodárstva. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni. Zvýšiť podiel ekologického poľnohospodárstva do roku 2020 na dvojnásobok rozlohy a produkcie z roku 2012 na území Slovenskej republiky. Ekologické potraviny, zeleninu a ovocie dostať do všetkých materských a základných škôl v SR;
  7. Na európskej a medzinárodnej úrovni presadzovať nezávislé hodnotenie vplyvu GMO organizmov na zdravie človeka, na (agro) eko - systémy (posudzovanie nezávisle na producentoch GMO) a zároveň dlhodobé sledovanie týchto vplyvov. Presadzovať výmenu skúseností, poznatkov a dobrej praxe udržateľného, prírode blízkeho poľnohospodárstva v rámci krajín EÚ. Prijať stratégiu rozvoja udržateľného a prírode blízkeho poľnohospodárstva SR.


Zdroje informácií a petícia s petičnými hárkami na www.vsetkoogmo.sk


Petičný výbor:

Martin CHUDÝ – Partizánska 1105/25, 017 01 Považská Bystrica, peticia@vsetkoogmo.sk - osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy;
Ing. Peter SUDOVSKÝ – Jeruzalemská 28, 917 01 Trnava;
Mgr. Mária STIERANKOVÁ – Podhradík 27, 080 06 Prešov, (rod. Potočňáková);
Ing. Daniel LEŠINSKÝ, PhD. – Záhonok 19, 960 01 Zvolen;POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za Slovensko bez GMO
10.3.2017 22:18 | Patrick

Ahoj,

Hľadáte finančnej slobode? ste v dlhoch, budete potrebovať pôžičku začať nový podnik? alebo si zbaliť finančne, budete potrebovať pôžičku kúpu auta alebo domu? Už vaša banka v histórii financií odmietnuť? Ak chcete zlepšiť svoje finančné? oni potrebujú úver svoje účty vypláca? nepozerá viac, vítame Vás na príležitosť ku všetkým typom úverov získať za veľmi prijateľnú úrokovej sadzby vo výške 3% pre ostatné Pre informáciu, kontaktujte nás e-mailom na adresu: (jaysonloanfirm@gmail.com)

Potrebujete podnikateľský úver?

Potrebujete osobnú pôžičku?

Chcete si kúpiť auto?

Chcete refinancovať?

Potrebujete hypotéku?

Potrebujete veľký kapitál, aby začať svoj obchodný návrh alebo rozšírenie? Už ste stratili nádej a myslíte si, že nie je žiadna cesta von, a vaše finančné záťaž stále pretrváva?

Názov spoločnosti: JAYSON PÔŽIČKA FIRMA

Firma E-mail jaysonloanfirm@gmail.com

Firma NMLS číslo: 315276

Prosím, neváhajte nás kontaktovať pre prípadné obchodnej spolupráce Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: (Jaysonloanfirm@gmail.com) alebo volajte + 1-440-853-7705

S Pozdravom,

Patrick Morgan.
Do you need Financial Assistance?
27.1.2017 02:09 | Do you need Financial Assistance?

Dear valued customer,
Do you need Financial Assistance?
Do you seek funds to pay off credits and debts?
We give out loan with an Interest rate of 1.00%

Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com
Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@aol.com
We look forward to hear from you ASAP.


WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.
Do you need Financial Assistance? We can help you
We give out loan with an Interest rate of 1.00%
Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com

Do you need Financial Assistance?
Do you seek funds to pay off credits and debts?
We give out loan with an Interest rate of 1.00%
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com

Please contact us for your secure and unsecured Loan at an Interest rate of 1.00%, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@aol.com

Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com

Our commitment is to make business ownership a viable career for individuals who struggle to raise finance. We provide affordable loans and mentoring to help these individuals to start up and succeed. We offer low-interest personal loans to help fund your business ideas and free businesses support to give you the confidence to succeed.

We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing, Hotel Loans student loans with low interest rate at 1.00% , If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement.

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@aol.com

We look forward to hear from you ASAP


Do you need Financial Assistance?
Do you seek funds to pay off credits and debts?
We give out loan with an Interest rate of 1.00%
Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com
Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@aol.com
We look forward to hear from you ASAP.


Do you need Financial Assistance?
Do you seek funds to pay off credits and debts?
We give out loan with an Interest rate of 1.00%
Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com

**Are you financially squeezed?
**Do you seek funds to pay off credits and debts?
**Do you seek finance to set up your own business?
**Are you in need of private or business loans for various purposes?
**Do you seek loans to carry out large projects?

If interested, Kindly write us back with the loan information:

- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

NOTE: Bear in mind that it will only take less than 48 Hours to process your file is 101% Guaranteed no matter your Credit Score.

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@aol.com

We look forward to hear from you ASAPWe work with individual investors and the company that provides merchant cash advance, Asset Based Lending, Commercial Real Estate Refinancing, Lines Of Credit, Hard Money Loans, Business Acquisition Financing, Debt Consolidation Loans, and more.

For more information, We encourage you to contact us and learn more about the financing services we offered. If you have any questions or want more information about our company, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com

Do you need Financial Assistance?
Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com
Do you seek funds to pay off credits and debts?
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
We give out loan with an Interest rate of 1.00%
Please, contact us for more information: PergoCF@aol.com

Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for a money to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain loan for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get a loan at affordable interest rate of 1.0%, Do you need this cash/loan for business and to clear your bills? Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com


Are You In Need of Fund ?__________________Are You In Need of Fund ?
Are You In Need of Fund ?__________________Are You In Need of Fund ? Interested applicants should Contact us via email: (PergoCF@gmail.com) , (PergoCF@qualityservice.com) , (PergoCF@aol.com)


Business & Personal Loan Offer Affordable Installment loans.
Guaranteed fixed payments.
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com
Guaranteed fixed interest rates of 1.00%.
Do you need Financial help? Need a personal loan for an unexpected expense?
Do you need a Business Setup Loan? Pergo CF Finances Firm is willing to provides personal loans to individuals And Companies Body with no or less than perfect credit.
Well Offer loan from 5,000.00 USD to 500 Million USD, So if Interested Contact us via: PergoCF@gmail.com


FUND AT IT AFFORDABLE INTEREST RATE.....
PLEASE CONTACT US FOR YOUR SECURE AND UNSECURED LOAN AT AN INTEREST RATE OF 1.00%, INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: PERGOCF@GMAIL.COM


ARE YOU IN NEED OF LOAN, FUND?________________ARE YOU IN NEED OF LOAN, FUND?
INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: (PERGOCF@GMAIL.COM) (PERGOCF@QUALITYSERVICE.COM) (PERGOCF@AOL.COM)

PLEASE CONTACT US FOR YOUR SECURE AND UNSECURED LOAN AT AN INTEREST RATE OF 1.00%
INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: PERGOCF@GMAIL.COM
Ad: Petícia za Slovensko bez GMO
14.10.2016 17:14 | Eva Midriaková

Grneticky modifikované potraviny menia zdravý metabolizmus na poškodený. Potraviny majú mať jasnú výstrahu o genetickej modifikácii a kto chce, nech ich papá. Ale ĺudia, ktori chcú byť zdravší, ich odmietajú. Tak nech sa im nepodsúvajú v hypermarketoch bez dostatočných informácií.
Ad: Petícia za Slovensko bez GMO
22.9.2016 08:21 | Peter Bátory

Som proti pestovaniu a hlavne predaju GMO rastlín, ktoré sú pridané do potravín na Slovensku.
Ad: Petícia za Slovensko bez GMO
10.9.2016 21:45 | Naďa Velickova

🍞
Ad: Petícia za Slovensko bez GMO
13.8.2016 10:02 | Roman Kanala

Podpora prokurátorovi Špirkovi perzekuovaného Kaliňákom

www.peticie.com/podpora_prokur...

Na changenete by tá petícia bola viditeľnejšia - ujme sa niekto zorganizovať ju? Podpíšem okamžite.
Ad: Petícia za Slovensko bez GMO
8.8.2016 17:53 | WAnda Traubnerova

ePridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (7)

 Súvisiace témy:
Genetické technológie
PoľnohospodárstvoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS