spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva k zmene zákona o e-Governmente.

„Som občan Slovenskej republiky, nie mačka domáca.“


Vážený pán Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu,
Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

zmeňte Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Konkrétne, zmeňte povinnosť právnických osôb komunikovať so štátom iba prostredníctvom elektronických schránok, ktoré majú byť aktivované od prvého augusta na možnosť.

Modernizujeme výkon verejnej správy, modernizujme služby štátu pre občanov, avšak na dobrovoľnej báze. Nemôžu byť všetci občania moderní. Niektorí na to nemusia mať prostriedky. Niektorí zručnosti a niektorí iba nebudú chcieť byť moderní. Naďalej to ale budú občania Slovenskej republiky.
Od prvého augusta tohto roka štát aktivuje všetkým právnickým osobám na Slovensku - teda eseročkám, akciovkám či občianskym združeniam - e-schránku, aby tak mohli komunikovať so štátom elektronicky.
Bez e-preukazu to nepôjde.
To, že budú mať všetky spoločnosti či združenia e-schránku aktivovanú bude znamenať, že všetky úradné rozhodnutia môže štát posielať už len do virtuálnych schránok.
„Na prístup do elektronickej schránky je potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód,“ upozorňuje hovorca Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby Martin Dorčák.
Takto doručená pošta sa pritom správa ako tá klasická. To znamená, že ak podnikateľ dostane do e-schránky rozhodnutie a schránku si do 15 dní neotvorí, správa sa bude automaticky považovať za prečítanú.

Pretože, právnické osoby musia komunikovať so štátom. Vyplýva im to zo zákonov, vďaka ktorým sú zriaďované, ale aj tým, ktoré upravujú ich existenciu v systéme slovenského právneho poriadku.
Pretože, za „ne-komunikáciu“ so štátom hrozia právnickým osobám (a teda ich zriaďovateľom, štatutárom či konateľom) sankcie, z ktorých jednou je aj zánik samotnej nekomunikujúcej právnickej osoby.
Môže byť pre občanov, ktorí nemôžu, nevedia, alebo nechcú komunikovať so štátom prostredníctvom elektronickej schránky nemožné udržať pri živote právnickú osobu, založenie ktorej, je ich občianskym právom.

Podľa dnes platného zákona, ak som zodpovedný za organizáciu - právnickú osobu, budem musieť komunikovať s úradmi iba vtedy ak:
  • budem vlastniť a ovládať počítač, alebo bude pre mňa dostupný verejný počítač.
  • budem platiť poplatky komerčným subjektom za elektronický prenos dát, alebo bude pre mňa dostupný verejný počítač s takýmto pripojením.
  • budem ochotný zaplatiť zavedenie elektronického čipu do svojho ID – občianskeho preukazu, presne tak, ako som pred niekoľkými rokmi, zo zákona,  musel nechať čipovať  našu domácu mačku „Destinu“.

Vek, sociálny status, nedostatok technickej zručnosti, alebo jednoducho nezáujem o tento spôsob komunikácie, mi môže zabrániť v uplatňovaní si občianskych práv pôsobiť v mimovládnych neziskových organizáciách, právnických formách aktívnych občanov, či dokonca zhromažďovať sa.

JE TOTO V SÚLADE S ÚSTAVOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY?

Keď sme prišli na to, že zákonom zavedené povinné čípovanie domácich zvierat, má význam hlavne pre poskytovateľov tejto služby a nie pre občanov, vlastníkov domácich zvierat, našlo sa dosť politickej súdnosti a odvahy na to, aby zákon v tejto povinnosti prestal platiť.

Vyzývam preto k súdnosti a politickej odvahe Petra Pellegriniho, digitálneho lídra pre SR a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zmeňte zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci.

Zavádzajme, digitalizujme, modernizujme, ale prosím Vás, s tými, ktorí to budú chcieť, nie musieť.


Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu
Milada Dobrotková,  Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Ján Orlovský, Nadácia otvorenej spoločnosti
Anna Ghannamová, Šanca pre nechcených, o. z. a Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb
Branislav Jelenčík, Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu
Karolína Miková, PDCS, o. z.
Helena Woleková, SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien
Laura Dittel, Karpatská nadácia
Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu
Vladimír Sendrei, KVOZ Láčho Drom
Soňa Holíková, Únia materských centier
Peter Devinsky, Slovenská humanitná rada
Hana Fábry, Ženská sieť HEPY
Marcela Dobešová, Fórum života
Kálmán Petőcz, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Alžbeta Frimmerová, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Štefan Smrekovský, Združenia horských a ostatných záchranných systémov SR
Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva
POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS