spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice

My, dolupodpísaní obyvatelia Mesta Košice, NESÚHLASÍME s rozšírením a spoplatnením parkovania  podľa podnikateľských predstáv spoločnosti EEI s.r.o., ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo proti našej vôli.

Preto ŽIADAME primátora Mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, aby inicioval a zabezpečil:

  1. zriadenie konkurenčného mestského podniku za účelom správy parkovacieho systému v meste Košice mimo súčasnej zóny plateného parkovania,
  2. úpravu schváleného VZN č. 157 „O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice“ v prospech obyvateľov, a to najmä znížením ceny prvej rezidentskej karty na 5€ a ďalšími podmienkami, odsúhlasenými miestnymi zastupiteľstvami dotknutých mestských častí.
Petičný výbor:

Ing. Igor Petrovčik, Kpt. Nálepku 13, 040 01 Košice - osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy
Mgr. Ladislav Lörinc, Bauerova 2, 040 23 Košice
Martin Bačo, Berlínska 23, Košice 040 13POZNÁMKY / vaše reakcie
Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan?
21.5.2017 16:30 | PergoCF@cheerful.com

Affordable Loan Offer
Do You Need A Business Loan??
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
A Personal Loan? At 1.00%
Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone, Mobile:
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com

Affordable Loan Offer ( PergoCF@cheerful.com )
Do You Need A Business Loan? ( PergoCF@qualityservice.com )
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com

We work with individual investors and the company that provides merchant cash advance, asset based lending, commercial real estate refinancing, lines of credit, hard money loans, business acquisition financing, debt consolidation loans, and more. For more information, We encourage you to contact us and learn more about the financing services we offered. If you have any questions or want more information about our company, please feel free to email: Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com

Personal loans may not be right for every borrower looking for a home improvement loan. For example, if you have significant equity in your home and are looking to borrow a large amount, you might be able to save money with lower interest rates on a home equity loan. Also, interest payments on home equity loans and lines of credit can be tax deductible under certain circumstances – that’s not the case with personal loans.
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

On the other hand, personal loans can make sense for:

*Recent homebuyers
*Smaller home improvement loans (e.g., bathroom or kitchen as opposed to full remodel)
*Borrowers in lower home value markets (if your home value has barely budged since you moved in, you may not have much equity to draw on for a home equity loan)
*Those who value ease and speed
*Borrowers with great credit and cash flow

While home equity loans and lines of credit are a good source of home improvement money if you’ve built up equity in your home, a personal loan may be a better alternative if you’re a new homeowner and need to take care of a few updates to make your new home just right. You can get an affordable loan for just one week. Please connect us at via E-mail Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com

Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com
We look forward to hear from you ASAP.Affordable Loan Offer
Do You Need A Business Loan?
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
A Personal Loan? At 1.00%
Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone, Mobile:
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com

Affordable Loan Offer ( PergoCF@cheerful.com )
Do You Need A Business Loan? ( PergoCF@qualityservice.com )
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com

We work with individual investors and the company that provides merchant cash advance, asset based lending, commercial real estate refinancing, lines of credit, hard money loans, business acquisition financing, debt consolidation loans, and more. For more information, We encourage you to contact us and learn more about the financing services we offered. If you have any questions or want more information about our company, please feel free to email: Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com

Personal loans may not be right for every borrower looking for a home improvement loan. For example, if you have significant equity in your home and are looking to borrow a large amount, you might be able to save money with lower interest rates on a home equity loan. Also, interest payments on home equity loans and lines of credit can be tax deductible under certain circumstances – that’s not the case with personal loans.
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

On the other hand, personal loans can make sense for:

*Recent homebuyers
*Smaller home improvement loans (e.g., bathroom or kitchen as opposed to full remodel)
*Borrowers in lower home value markets (if your home value has barely budged since you moved in, you may not have much equity to draw on for a home equity loan)
*Those who value ease and speed
*Borrowers with great credit and cash flow

While home equity loans and lines of credit are a good source of home improvement money if you’ve built up equity in your home, a personal loan may be a better alternative if you’re a new homeowner and need to take care of a few updates to make your new home just right. You can get an affordable loan for just one week. Please connect us at via E-mail Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com

Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com
We look forward to hear from you ASAP.Affordable Loan Offer
Do You Need A Business Loan?
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
A Personal Loan? At 1.00%
Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone, Mobile:
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com

Affordable Loan Offer ( PergoCF@cheerful.com )
Do You Need A Business Loan? ( PergoCF@qualityservice.com )
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com

We work with individual investors and the company that provides merchant cash advance, asset based lending, commercial real estate refinancing, lines of credit, hard money loans, business acquisition financing, debt consolidation loans, and more. For more information, We encourage you to contact us and learn more about the financing services we offered. If you have any questions or want more information about our company, please feel free to email: Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com

Personal loans may not be right for every borrower looking for a home improvement loan. For example, if you have significant equity in your home and are looking to borrow a large amount, you might be able to save money with lower interest rates on a home equity loan. Also, interest payments on home equity loans and lines of credit can be tax deductible under certain circumstances – that’s not the case with personal loans.
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

On the other hand, personal loans can make sense for:

*Recent homebuyers
*Smaller home improvement loans (e.g., bathroom or kitchen as opposed to full remodel)
*Borrowers in lower home value markets (if your home value has barely budged since you moved in, you may not have much equity to draw on for a home equity loan)
*Those who value ease and speed
*Borrowers with great credit and cash flow

While home equity loans and lines of credit are a good source of home improvement money if you’ve built up equity in your home, a personal loan may be a better alternative if you’re a new homeowner and need to take care of a few updates to make your new home just right. You can get an affordable loan for just one week. Please connect us at via E-mail Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com

Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com
We look forward to hear from you ASAP.Affordable Loan Offer
Do You Need A Business Loan?
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
A Personal Loan? At 1.00%
Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone, Mobile:
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com

Affordable Loan Offer ( PergoCF@cheerful.com )
Do You Need A Business Loan? ( PergoCF@qualityservice.com )
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com

We work with individual investors and the company that provides merchant cash advance, asset based lending, commercial real estate refinancing, lines of credit, hard money loans, business acquisition financing, debt consolidation loans, and more. For more information, We encourage you to contact us and learn more about the financing services we offered. If you have any questions or want more information about our company, please feel free to email: Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com

Personal loans may not be right for every borrower looking for a home improvement loan. For example, if you have significant equity in your home and are looking to borrow a large amount, you might be able to save money with lower interest rates on a home equity loan. Also, interest payments on home equity loans and lines of credit can be tax deductible under certain circumstances – that’s not the case with personal loans.
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

On the other hand, personal loans can make sense for:

*Recent homebuyers
*Smaller home improvement loans (e.g., bathroom or kitchen as opposed to full remodel)
*Borrowers in lower home value markets (if your home value has barely budged since you moved in, you may not have much equity to draw on for a home equity loan)
*Those who value ease and speed
*Borrowers with great credit and cash flow

While home equity loans and lines of credit are a good source of home improvement money if you’ve built up equity in your home, a personal loan may be a better alternative if you’re a new homeowner and need to take care of a few updates to make your new home just right. You can get an affordable loan for just one week. Please connect us at via E-mail Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com

Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com
We look forward to hear from you ASAP.


Affordable Loan Offer
Do You Need A Business Loan?
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
A Personal Loan? At 1.00%
Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone, Mobile:
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com

Affordable Loan Offer ( PergoCF@cheerful.com )
Do You Need A Business Loan? ( PergoCF@qualityservice.com )
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com

We work with individual investors and the company that provides merchant cash advance, asset based lending, commercial real estate refinancing, lines of credit, hard money loans, business acquisition financing, debt consolidation loans, and more. For more information, We encourage you to contact us and learn more about the financing services we offered. If you have any questions or want more information about our company, please feel free to email: Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com

Personal loans may not be right for every borrower looking for a home improvement loan. For example, if you have significant equity in your home and are looking to borrow a large amount, you might be able to save money with lower interest rates on a home equity loan. Also, interest payments on home equity loans and lines of credit can be tax deductible under certain circumstances – that’s not the case with personal loans.
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

On the other hand, personal loans can make sense for:

*Recent homebuyers
*Smaller home improvement loans (e.g., bathroom or kitchen as opposed to full remodel)
*Borrowers in lower home value markets (if your home value has barely budged since you moved in, you may not have much equity to draw on for a home equity loan)
*Those who value ease and speed
*Borrowers with great credit and cash flow

While home equity loans and lines of credit are a good source of home improvement money if you’ve built up equity in your home, a personal loan may be a better alternative if you’re a new homeowner and need to take care of a few updates to make your new home just right. You can get an affordable loan for just one week. Please connect us at via E-mail Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com

Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com
We look forward to hear from you ASAP.Affordable Loan Offer
Do You Need A Business Loan?
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
A Personal Loan? At 1.00%
Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone, Mobile:
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com

Affordable Loan Offer ( PergoCF@cheerful.com )
Do You Need A Business Loan? ( PergoCF@qualityservice.com )
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com

We work with individual investors and the company that provides merchant cash advance, asset based lending, commercial real estate refinancing, lines of credit, hard money loans, business acquisition financing, debt consolidation loans, and more. For more information, We encourage you to contact us and learn more about the financing services we offered. If you have any questions or want more information about our company, please feel free to email: Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com

Personal loans may not be right for every borrower looking for a home improvement loan. For example, if you have significant equity in your home and are looking to borrow a large amount, you might be able to save money with lower interest rates on a home equity loan. Also, interest payments on home equity loans and lines of credit can be tax deductible under certain circumstances – that’s not the case with personal loans.
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

On the other hand, personal loans can make sense for:

*Recent homebuyers
*Smaller home improvement loans (e.g., bathroom or kitchen as opposed to full remodel)
*Borrowers in lower home value markets (if your home value has barely budged since you moved in, you may not have much equity to draw on for a home equity loan)
*Those who value ease and speed
*Borrowers with great credit and cash flow

While home equity loans and lines of credit are a good source of home improvement money if you’ve built up equity in your home, a personal loan may be a better alternative if you’re a new homeowner and need to take care of a few updates to make your new home just right. You can get an affordable loan for just one week. Please connect us at via E-mail Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com

Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com
We look forward to hear from you ASAP.Affordable Loan Offer
Do You Need A Business Loan?
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
A Personal Loan? At 1.00%
Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone, Mobile:
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com

Affordable Loan Offer ( PergoCF@cheerful.com )
Do You Need A Business Loan? ( PergoCF@qualityservice.com )
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com

We work with individual investors and the company that provides merchant cash advance, asset based lending, commercial real estate refinancing, lines of credit, hard money loans, business acquisition financing, debt consolidation loans, and more. For more information, We encourage you to contact us and learn more about the financing services we offered. If you have any questions or want more information about our company, please feel free to email: Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com

Personal loans may not be right for every borrower looking for a home improvement loan. For example, if you have significant equity in your home and are looking to borrow a large amount, you might be able to save money with lower interest rates on a home equity loan. Also, interest payments on home equity loans and lines of credit can be tax deductible under certain circumstances – that’s not the case with personal loans.
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

On the other hand, personal loans can make sense for:

*Recent homebuyers
*Smaller home improvement loans (e.g., bathroom or kitchen as opposed to full remodel)
*Borrowers in lower home value markets (if your home value has barely budged since you moved in, you may not have much equity to draw on for a home equity loan)
*Those who value ease and speed
*Borrowers with great credit and cash flow

While home equity loans and lines of credit are a good source of home improvement money if you’ve built up equity in your home, a personal loan may be a better alternative if you’re a new homeowner and need to take care of a few updates to make your new home just right. You can get an affordable loan for just one week. Please connect us at via E-mail Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com

Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com
We look forward to hear from you ASAP.Affordable Loan Offer
Do You Need A Business Loan?
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
A Personal Loan? At 1.00%
Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone, Mobile:
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com

Affordable Loan Offer ( PergoCF@cheerful.com )
Do You Need A Business Loan? ( PergoCF@qualityservice.com )
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com

We work with individual investors and the company that provides merchant cash advance, asset based lending, commercial real estate refinancing, lines of credit, hard money loans, business acquisition financing, debt consolidation loans, and more. For more information, We encourage you to contact us and learn more about the financing services we offered. If you have any questions or want more information about our company, please feel free to email: Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com

Personal loans may not be right for every borrower looking for a home improvement loan. For example, if you have significant equity in your home and are looking to borrow a large amount, you might be able to save money with lower interest rates on a home equity loan. Also, interest payments on home equity loans and lines of credit can be tax deductible under certain circumstances – that’s not the case with personal loans.
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

On the other hand, personal loans can make sense for:

*Recent homebuyers
*Smaller home improvement loans (e.g., bathroom or kitchen as opposed to full remodel)
*Borrowers in lower home value markets (if your home value has barely budged since you moved in, you may not have much equity to draw on for a home equity loan)
*Those who value ease and speed
*Borrowers with great credit and cash flow

While home equity loans and lines of credit are a good source of home improvement money if you’ve built up equity in your home, a personal loan may be a better alternative if you’re a new homeowner and need to take care of a few updates to make your new home just right. You can get an affordable loan for just one week. Please connect us at via E-mail Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com

Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com
We look forward to hear from you ASAP.
WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.
12.4.2017 06:29 | PergoCF@cheerful.com

Affordable Loan Offer ( PergoCF@qualityservice.com )
Do You Need A Business Loan? ( PergoCF@cheerful.com )
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
A Personal Loan? At 1.00%
Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone, Mobile:
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
===========================================================================

Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@gmail.com
PergoCF@qualityservice.com
PergoCF@cheerful.com

We look forward to hear from you ASAP

Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
16.3.2017 10:54 | mark

We offer private, commercial and personal loans with very low annual interest rates as low as 2% in one year to 50 years repayment period anywhere in the world. We offer loans ranging from $ 5,000 to USA $ 100 million. Our loans are well insured for maximum security is our priority. Are you losing sleep at nights worrying how to get a legitimate loan lender? Are you biting your fingernails to the quick? Instead of hitting you, contact Mark Moel Home Loan (Loan Services) now, the specialists who help stop the bad credit history loans, to find a solution that victory is our mission. E-mail: Markmoelloanhouse@hotmail.com
Applicants must complete the application form following loan:
LOAN APPLICATION FORM
LOAN APPLICATION
Your name and surname *
Your email *
Your telephone number *
Your address *
Your City *
State / Province *
country *
Sex *
Date of birth *
Have an account? *
You have applied before? *
Loan Amount Needed *
Length of Loan *
Purpose of Loan *
Send me a scanned copy of your ID: *
Lender E-mail: Markmoelloanhouse@hotmail.com
regards,
Mr.Mark Moel.
Markmoelloanhouse@hotmail.com
Do you need Financial Assistance?
27.1.2017 01:41 | Do you need Financial Assistance?

ARE YOU IN NEED OF LOAN, FUND?
Do you need Financial Assistance?
Do you seek funds to pay off credits and debts?
We give out loan with an Interest rate of 1.00%

Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com
Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@aol.com
We look forward to hear from you ASAP.


WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.
Do you need Financial Assistance? We can help you
We give out loan with an Interest rate of 1.00%
Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com

Do you need Financial Assistance?
Do you seek funds to pay off credits and debts?
We give out loan with an Interest rate of 1.00%
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com

Please contact us for your secure and unsecured Loan at an Interest rate of 1.00%, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@aol.com

Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com

Our commitment is to make business ownership a viable career for individuals who struggle to raise finance. We provide affordable loans and mentoring to help these individuals to start up and succeed. We offer low-interest personal loans to help fund your business ideas and free businesses support to give you the confidence to succeed.

We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing, Hotel Loans student loans with low interest rate at 1.00% , If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement.

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@aol.com

We look forward to hear from you ASAP


Do you need Financial Assistance?
Do you seek funds to pay off credits and debts?
We give out loan with an Interest rate of 1.00%
Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com
Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@aol.com
We look forward to hear from you ASAP.


Do you need Financial Assistance?
Do you seek funds to pay off credits and debts?
We give out loan with an Interest rate of 1.00%
Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com

**Are you financially squeezed?
**Do you seek funds to pay off credits and debts?
**Do you seek finance to set up your own business?
**Are you in need of private or business loans for various purposes?
**Do you seek loans to carry out large projects?

If interested, Kindly write us back with the loan information:

- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

NOTE: Bear in mind that it will only take less than 48 Hours to process your file is 101% Guaranteed no matter your Credit Score.

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@aol.com

We look forward to hear from you ASAPWe work with individual investors and the company that provides merchant cash advance, Asset Based Lending, Commercial Real Estate Refinancing, Lines Of Credit, Hard Money Loans, Business Acquisition Financing, Debt Consolidation Loans, and more.

For more information, We encourage you to contact us and learn more about the financing services we offered. If you have any questions or want more information about our company, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com

Do you need Financial Assistance?
Please, contact us for more information: PergoCF@gmail.com
Do you seek funds to pay off credits and debts?
Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com
We give out loan with an Interest rate of 1.00%
Please, contact us for more information: PergoCF@aol.com

Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for a money to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain loan for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get a loan at affordable interest rate of 1.0%, Do you need this cash/loan for business and to clear your bills? Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com


Are You In Need of Fund ?__________________Are You In Need of Fund ?
Are You In Need of Fund ?__________________Are You In Need of Fund ? Interested applicants should Contact us via email: (PergoCF@gmail.com) , (PergoCF@qualityservice.com) , (PergoCF@aol.com)


Business & Personal Loan Offer Affordable Installment loans.
Guaranteed fixed payments.
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com
Guaranteed fixed interest rates of 1.00%.
Do you need Financial help? Need a personal loan for an unexpected expense?
Do you need a Business Setup Loan? Pergo CF Finances Firm is willing to provides personal loans to individuals And Companies Body with no or less than perfect credit.
Well Offer loan from 5,000.00 USD to 500 Million USD, So if Interested Contact us via: PergoCF@gmail.com


FUND AT IT AFFORDABLE INTEREST RATE.....
PLEASE CONTACT US FOR YOUR SECURE AND UNSECURED LOAN AT AN INTEREST RATE OF 1.00%, INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: PERGOCF@GMAIL.COM


ARE YOU IN NEED OF LOAN, FUND?________________ARE YOU IN NEED OF LOAN, FUND?
INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: (PERGOCF@GMAIL.COM) (PERGOCF@QUALITYSERVICE.COM) (PERGOCF@AOL.COM)

PLEASE CONTACT US FOR YOUR SECURE AND UNSECURED LOAN AT AN INTEREST RATE OF 1.00%
INTERESTED APPLICANTS SHOULD CONTACT US VIA EMAIL: PERGOCF@GMAIL.COM
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
16.1.2017 10:12 | Milan Bobalik

Pripajam sa k peticii .
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
16.1.2017 10:12 | Milan Bobalik

Pripajam sa k peticii.
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
9.12.2016 20:37 | Maria Hercegová

Nemat výhody občana na parkovanie je nehorazne,neslušne, neeticke naviac zdieranie, ved dane odvádzame mestu a to nám spatne nedáva nič, nech platia Ti čo nemajú trvalý pobyt v Košiciach ani sídlo firmy v Košiciach, cudzinci a náštevníci mesta. Za vstup do mesta cudzinci vždy platili , miestní nie.
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
14.9.2016 21:39 | Katarina Dolejsova

Nie je to dobre riesenie, pri steel arene ako su rodinne domy, napr. na Kupeckeho ulici sa neplati, ale Skladna ano. Takze pochopitelne, ze je tu problem parkovat pre ludi, kt. tu byvaju. Vacsina ludi, co idu aj do mesta alebo ked je hokej tu parkuju a podotykam cesty su v katastrofalnom stave, zaplata na zaplate hlavne, ze platime dane.
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
14.9.2016 18:11 | Lilia Janockova

Už teraz je dosť problém kde sa parkovať a ešte na každom kroku parkovanie je problém. A prečo ťažko pracujuci človek ma zaplatiť!! Nieakym mafianam. Jedna veľká banda ktorý chcu zarobit na nas a sa vysmevat z ľudí.
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
13.9.2016 21:39 | Monika Havrillova

Nesuhlasim s EEI parkovanim.....preco my podnajomnici si to musime najviac odniest? Ked ty zijem slusne a normalne ako aj ti s trvalym pobytom....Som za zrusenie parkovacik zon, aby to boko ako pred 1.7.2016.
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
5.9.2016 12:34 | Martin Lenhardt

Nesuhlasim s koncepsiou eei a som zasadne proti !
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
23.8.2016 13:43 | Peter Gál

SOM PROTI SPOPLATNENIU PARKOVANIA V NOVÝCH ZÓNACH NÁŠHO MESTA KOŠICE.
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
23.8.2016 09:26 | Václav Potočňák

Nedajme sa Košičania. Odmietam cynizmus, aroganciu a zavádzanie...
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
23.8.2016 06:08 | stefan

my slovaci sme tak sprosty narod, ze taketo spiny si kludne na nas mozu robit biznis, aky len chcu, my budeme dudrat popod nos a poslusne platit...., lebo jedine naco sa zmozeme je pisat po diskusiach, pripadne podpisat nejaku peticiu, ktora vyriesi velky prd..... jedine riesenie je vykopat ich odtial, cele mesto sa ma zjednotit, prist do ulic odchytit tie spiny a zlyncovat ich! toto je bohuzial jedine mozne riesenie na dzamahirskom slovensku, inak sa svoje prava nedaju vymoct! vo francuzku by uz mali celu debilnu "firmu" vypalenu
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
17.8.2016 16:11 | Ivan Demko

Totalny nesuhlas s koncepciou EEI
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
12.8.2016 07:23 | Peter Pataky

Nesuhlasim s koncepciou EEI a s tym, ze sa v Kosiciach plati za parkovne mnohonasobne viac, ako v ktorychkolvek Europskych velkomestach..
Pataky
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
8.8.2016 11:11 | Peter Szasz

No ja by som sa na to nedival tak, ze chudak, musi do centra dochadzat a este musi platit parkovne! Keby sa neplatilo parkovne, nebolo by kde parkovat, pretoze kazdy, kto ma v riti dieru, by chodil az do centra autom a bezny clovek, ktory si potrebuje v meste nieco vybavit by nemal kde na tu hodinku zaparkovat! Nesuhlasim ale s tym, aby na tomto probleme profitovala sukromna firma, ktora do samotneho parkovania a rozvoja parkovisk investuje takmer nic! Este poznamocka, ak niekto zaraba 750 za mesiac a pol, neexistuje, ze moze splacat uver na auto a dovoli si platit prevadzku auta! Tento pribeh je imaginarny blud pre slabomyselnych, vsetci vieme, co stoji byvanie, strava,... Pri takom prijme nie je mozne chodit do roboty inak ako s MHD, alebo na bicykli :) Skuste davat realnejsie prispevky!
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
1.8.2016 13:22 | Lubomira Sandorova

Som občan Košíc,platím dane štátnej správe.
Chodím do práce vlastným autom, podotýkam mám naňho úver.
Pracujem v centre mesta pri AUPARKU na Hlavnej. Nemám list vlastníctva na budovu, kde chodím do práce – som zamestnanec a teda som návštevník mesta (u mňa slovo návštevník evokuje slovo turista – u našich poslancov je to inak). Nemala by byť dochádzka za prácou - formy zabezpečenia kompletnej dopravy vrátane parkovania – verejným záujmom tohto štátu. Nemal by štát podporovať dochádzanie za prácou. Štatistiky hovoria, že občania nechcú za prácou cestovať, akí sú neprispôsobiví. Už aj Košičan má problém cestovať za prácou na aute. Platí asi heslo: Máš auto tak plať – si boháč.
To sa netýka obyvateľov rodinných domov v Košiciach v niektorých rezidentských zónach.
Moje možnosti parkovania v primeranej vzdialenosti sú bez šance. Skrátka musím ísť vlastným autom do rezidentskej zóny č.2. Mám dve legálne možnosti:
1) zakúpim si abonentnú kartu za 750 eur ročne (môj 1,5 mesačný príjem) a môžem parkovať.
2) pôjdem na záchytné parkovisko – ktoré už ale nie je tak blízko (pri Steel Aréne, asi 4 km od mojej práce, ale čo už môžem ísť pešo alebo odtiaľ DPMK naspäť) – a budem platiť dve eura denne. Mesačne za 20 pracovných dní v priemere = 40 eur. Ročne 480 eur.
Môj mesačný plat.
To isté môže urobiť aj:
- občan, ktorý býva napríklad v byte, na ktorý nemá vlastnícke právo, čiže nemá list vlastníctva v Katastri nehnuteľností,
- občan z hociktorej dediny a mesta mimo Košíc,
- občan, ktorí síce má prechodný pobyt zapísaný v občianskom preukaze,
- občan s platnou nájomnou zmluvu kde býva, dcéra syn, ktorý býva v prenájme,
- každý občan v prenájme bez trvalého pobytu v mieste, kde parkuje.
Okrem iného:
- chodím za deťmi, ktoré som sa opovážil mať, do inej časti rezidentskej zóny.
- chodím do domova sociálnych služieb za starým otcom každý deň, pretože potrebuje celodennú starostlivosť a jeho stav je taký, že musí byť pod dohľadom,
- navštevujem svoju mamu – pani 78 ročnú, ktorá sa každej mojej návšteve poteší. Hovorilo sa, že o rodinu sa máme starať. Tak to robím aj ja.
To ale znamená, že niekoľko tisíc eur za rok mám platiť za parkovanie v Košiciach.
Anbonentná karta pre zamestnanca, ktorý bežne navštevuje všetky rezidentské zóny:
- rez.zóna 1 :1125 eur
- rez.zóna 2: 750 eur
- rez.zóna 3: 500 eur
- rez.zóna 4: 300 eur
SPOLU: 2675 eur ročne – niekoho aj ročný plat.
Môžem parkovať jedným autom vo všetkých rezidentských zónach naraz, v jednom čase súčasne?Podmienky na parkovanie:
- list vlastníctva na nehnuteľnosť v danej rez.zóne,
- občiansky preukaz firma EEI neuznáva? Nie je to postavené nad políciu – evidenciu občanov v občianskych preukazoch?
- vlastnenie auta na meno.
Počul som, že mesto KE malo aj zamer:
Nech ľudia predajú byty tak ako sa patrí, tomu kto má auto a parkuje pred domom - je to normálne?

Tiež by ma zaujímalo:
- Môže Mestská polícia pracovať pre súkromnú obchodnú spoločnosť – s.r.o. z našich daní.
- Mestská polícia rozdávala aj upozornenia na žltých nálepkách – „Parkujete v rez.zóne“. Napr. dňa 21.7.2016 pomáhala pracovníkom, ktorý pozdĺž cesty mali farebne na cestu vyznačovať bielou farbou – pruhy na parkovanie – pri blokoch za Domom techniky. To sú asi tie nové parkoviská z eurofondov.
- Môže mať mestský policajt viac pracovných pomerov a keď áno môže v jednom z nich pracovať v uniforme mestskej polície a autom mestskej polície pre s.r.o.
Nie je náhodou, platený tiež tento policajt z našich daní.
- Prečo napríklad okolia blízkych ulíc okolo Južnej triedy, Rastislavovej ul. a iných, kde sú rodinné domy neboli zahrnuté do rezidentských zón. Väčšinou bol teraz zámer riešiť okolia tzv. panelákov. A tešte sa, prídu na rad aj sídliská, takže okruh rezidentských zón bude väčší – budeme viac platiť.

Vôbec sa neriešila situácia ak občania len ráno odchádzajú do práce z miesta kde bývajú, miesto nich prichádzajú a parkujú iní, ktorí na to isté voľné miesto prichádzajú za prácou – to všetko sú návštevy mesta – veľmi múdre.

Už aj súkromná spoločnosť si dá pred každým dôležitejším rozhodnutím, urobiť analýzu dopadov na všetky oblasti, ktorých sa zmena môže týkať. Naši poslanci to nepotrebujú.
Takže záverom mi vychádza:
- Je jedno koho to postihne. Túto situáciu budeme musieť riešiť všetci.
Zamestnanci, podnikatelia, každý kto je často nie - ako turista=návštevník, vo vlastnom meste alebo v práci.
Otázka znie: Nie v tom celom nariadení aj diskriminácia? (kastovníctvo ako v Indii)
Je v tom nejaký princíp rovnosti ?
A je tu vôbec princíp rovnosti z hľadiska miest v SR, medzi občanmi..,

Platia len niektorí, vrátane občanov s trvalým pobytom na postihnutých miestach – však sme si všetci rovní, je to právne čisté .... Ťažko uveriť.

Prečo nie sú kompletné informácie o celej problematike na jednej webovej stránke prehľadne. Malá mapka, inde poplatky, inde VZN – nič prehľadne a spolu. Žiadne príklady riešenia možných situácii platenia , vzory, návody ... nič.
Ľudia, obyvatelia Košíc dostali do schránky niekedy v máji 2016 mapku, kto ju vyhodil, už ju nemá. Nikde nie sú všetky informácie prehľadne a jasne pokope. Tá smiešna mapa, pre turistu, návštevníka nie je dostupná. Som Košičan a veru je problém sa v nej zorientovať a v tom všetkom.
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
28.7.2016 10:45 | Július Romšák

EEI vie najefektívnejšie "budovať"nové parkoviská. Na verejnej komunikácii nakreslí biele čiary, postaví parkovací automat a veselo vyberá peniaze.Tieto vysoké náklady si zrejme hradí z eurofondov.Rád by som vedel či si prenajali verejné komunikácie a či za ne i platia?
Ad: Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
20.7.2016 00:23 | Drahomíra Knospová

Pripajam sa k peticii.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (155)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS