spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Za samostanú Kunsthalle!

Ministerstvo kultúry SR zriadilo, po rokoch odkladov,  v roku 2014 Slovenské centrum vizuálnych umení a jeho galériu súčasného umenia, Dom umenia/Kunsthalle Bratislava. Tým sa centrum pripojilo k iným, už dávno zriadeným centrám pre dizajn, literatúru, hudbu, film, a divadelníctvo. Bol to teda dlho očakávaný a systémový krok, hoci sa predbežne Kunsthalle začlenila pod správu Národného osvetového centra (NOC). Skúsenosti z dvoch rokov fungovania Kunsthalle Bratislava, ako aj skúsenosti z fungovania podobných inštitúcií v zahraničí nás vedú k presvedčeniu, že proces vytvorenia tejto inštitúcie Kunsthalle by sa mal dokončiť. Kunsthalle by mala fungovať samostatne, a teda bez medzistupňa, v priamom napojení na Ministerstvo kultúry.

Žiadame dokončenie procesu začatého v r. 2014, t.j. osamostatnenie Kunsthalle – v mene posilnenia kultúrnej diverzity a priestoru pre nové generácie vizuálnych umelcov.


Petičný výbor:
Zuzana Bartošová, bývalá riaditeľka SNG, zakladateľka AICA Slovakia
Jana Geržová, šéfredaktorka časopisu Profil
Ladislav Snopko, bývalý minister kultúry SR
Ján Budaj, umelec, poslanec NR SR
Vladimír Červenák, bývalý generálny riaditeľ SKD MK SR
Rudolf Sikora, umelec a vysokoškolský profesor
Jozef Jankovič, umelec a vysokoškolský profesor
Juraj Čarný, riaditeľ SCVU
Richard Gregor, šéfkurátor SCVU

Svojim podpisom sa k petícii pripojili:
Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra
Magda Vášáryová, bývalá poslankyňa NR SR
Jozef Viskupič, poslanec NR SR
Peter Osuský, poslanec NR SR
Oľga Gyarfášová, sociologička
Daniel Pastirčák, kazateľ
Michal Kaščák, hudobník
Michal Hvorecký, spisovateľ
Tina Čorná, novinárka
Pavel Sibyla, spisovateľ
Peter Kalmus, umelec
Anton Čierny, umelec a vysokoškolský profesor
Oliver Kleinert, architekt
Dana Kleinert, dizajnér
Martin Knut, umelec
Juraj Bartoš, fotograf
Peter Birčák, diplomat, bývalý riaditeľ SI v Moskve
Zuzana Pacáková, kurátorka
Gerhard Komora, režisér
Dominika Horáková, umelkyňa
Mira Putišová, kurátorka
Martin Derner, umelec
Tomáš Makara, umelec
Bohuš Kubinský, umelec
Monika Kubinská, umelkyňa
Cyril Blažo, umelec
Kristián Lukič, umelec
Odôvodnenie:
Slovenská umelecká obec prijala so zadosťučinením, že ministerstvo kultúry po rokoch bojov za vznik galérie súčasného umenia podporilo v r. 2014 vznik Kunsthalle ako galérie Slovenského centra vizuálnych umení (SCVU). Skutočnosť, že tento krok nebol sprevádzaný vytvorením novej inštitúcie s plnou právnou subjektivitou, že SCVU aj Kunsthalle sa zaradila  pod správu Národného osvetového centra (NOC), sa už vtedy považovala za provizórne riešenie.

Tu treba podotknúť, že ako samostatné subjekty, priamo podriadené ministerstvu, už dlhé roky fungujú inštitúcie pre iné oblasti kultury – Slovenské centrum dizajnu, Literárne informačné centrum, Divadelný ústav, Slovenský filmový ústav, aj Hudobné centrum. Nesystémovo z toho vyčnieva iba SCVU a sféra vizuálnych umení. SCVU sa primárne venuje medzinárodnej výstavnej činnosti a propagovaniu slovenského vizuálneho umenia doma a v zahraničí. Už dnes spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými organizáciami.

Dôležité je tiež pripomenúť, že dokončenie vzniku Kunsthalle by nebolo na Slovensku žiadnym prekročením Rubikonu: veď v poslednom čase štát zriadil viaceré nové inštitúcie, napr. Fond pre podporu umenia, alebo Danubiana - Centrum moderného umenia, n.o. A pripravuje sa zriadenie ďalších kultúrnych inštitúcií, napríklad Fond pre financovanie menšinových kultúr.

Tým poukazujeme na fakt, že niet vecného dôvodu, prečo by situácia Slovenského centra vizuálnych umení a jeho Kunsthalle musela byť jedinou výnimkou – bez samostanosti.

Osamostatnenie SCVU sa ale, žiaľ, nechystá. Namiesto neho sa hovorí o ďalšom provizóriu: o začlenení SCVU a Kunsthalle pod Slovenskú národnú galériu. Také začlenenie by ale oslabilo kultúrnu rôznosť, aj prirodzenú súťaživosť vo výtvarnom živote, podporovanom Ministerstvom kultúry SR. Bol by to krok späť, pre ktorý nevidíme odborné, finančné, ani iné vecné dôvody.  

Slovenské centrum vizuálnych umení by malo po dvoch rokoch provizória získať vlastnú právnu subjektivitu a dokázať – vďaka nezávislosti a rovnakým kompetenciám, aké majú iné podobné inštitúcie - svoju opodstatnenosť a dôležitosť na našej domácej, európskej a svetovej kultúrnej scéne.


Spísali:
Juraj Čarný, riaditeľ SCVU
Richard Gregor, šéfkurátor SCVU

V Bratislave, 7.5.2016POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Za samostanú Kunsthalle!
10.5.2016 13:25 | Zora Rusinová

Som proti začleneniu Kunsthalle pod SNG a pokladám to za nesystémový krok.
Zora Rusinová
Ad: Za samostanú Kunsthalle!
9.5.2016 08:50 | Martin Žofaj

Som za!Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (2)

 Súvisiace témy:
UmenieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS