spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR

Systém vzdelávania a podpory vedy je na Slovensku dlhodobo a trestuhodne zanedbávaný. Či je pri kormidle pravica alebo ľavica, kurz zostáva nezmenený – mieri do záhuby. Nie do náhlej živelnej katastrofy, ktorú nikto nedokáže predpovedať, ani jej zabrániť, ale smerom k postupnému zaostávaniu, úpadku a napokon aj úplnemu rozkladu systému vzdelávania na Slovensku. Lodivodi si dlho mohli dovoliť udržiavať tento skazonosný kurz – zdalo sa, že na ňom všetci ušetria a napokon, nikto z posádky sa proti nemu veľmi nebúril. A tak zo Slovenska postupne odchádzali vzdelaní ľudia – vedci, technici, programátori – do krajín, kde si ich prácu vážia. Učiteľov bolo čoraz menej, a tí, čo zostali pri učiteľskom povolaní, boli často nútení privyrábať si na živobytie počas prázdnin, napríklad aj brigádami v zahraničí.

Naše školstvo postupne klesá na dno. Slovenské univerzity nemajú šancu konkurovať európskym, ale u nás boli zakladané stále nové a stále slabšie vzdelávacie inštitúcie. Vysoké školy nemajú dosť zdrojov na svoj chod, a aby získali aspoň to málo peňazí, čo dostávajú, sú nútené prijímať priemerných a podpriemerných uchádzačov o štúdium, ba dokonca aj vyslovených flákačov. Investície do vedy a vzdelávania v našej krajine patria k najnižším v Európskej únii. Len málo vecí dokáže motivovať našich šikovných a talentovaných mladých ľudí, aby si vybrali vedecké alebo učiteľské povolanie.

V našej krajine sa vytráca úcta k vzdelaniu. Kde však nie je úcta k vzdelaniu, nie je ani úcta k slobode, a bez nej o tú slobodu prídeme. Pred 26 rokmi to boli študenti, ktorí pomohli slobodu vybojovať a zbúrať tak jednu totalitu. Dnes paradoxne mnohí mladí ľudia svojím hlasom podporujú extrémizmus a xenofóbiu, ktoré zákonite slobodu ničia a vedú k novej totalite. Či nie sú práve výsledky volieb na Slovensku jasným dôkazom úpadku výchovy a vzdelávania? Následky budú iste niesť naše deti, ktoré dospievajú do nevzdelaného, a preto neslobodného národa Európy. Je naším vážnym zlyhaním, že sme tento úpadok dopustili.

Na zhubnosť nasmerovania nášho systému vzdelávania už dlho upozorňovali mnohí pedagógovia a vedci. Najprv ojedinele, neskôr početnejšie a hlasnejšie, až napokon tieto hlasy vyústili do celospoločenských protestov, petícií, demonštrácií a štrajkov, ku ktorým sa pridali aj študenti, rodičia a verejnosť. Voľby boli pre nás všetkých, ktorým na vzdelaní a slobode v tejto krajine záleží, nádejou na zásadnú zmenu kurzu – na záchranu.

Veľkým sklamaním a ba priam urážkou pre nás preto bolo vymenovanie Petra Plavčana za ministra školstva SR. Tento človek zosobňuje všetko to, čo slovenskému školstvu dlhodobo škodí: škandály, pochybnosti, neodbornosť, či prepojenie na vysokú školu známu rýchlovýrobou titulov.

Peter Plavčan pracuje na ministerstve školstva takmer 25 rokov. Dlhodobo pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl a práve s obdobím jeho pôsobenia v tejto funkcii je spojených množstvo zlých rozhodnutí, ktoré vzdelávaniu a vede na Slovensku uškodili a za ktoré je zodpovedný. Tri konkrétne príklady ilustrujúce tieto tvrdenia:

(1) Peter Plavčan bol ako generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl na ministerstve priamo zodpovedný za protiprávne zasahovanie ministerstva školstva do autonómie vysokých škôl pri vymenúvacom konaní profesorov. Na tento stav upozornili vtedajšieho ministra Mikolaja interpeláciou poslanci Národnej rady SR a napokon aj generálny prokurátor SR listom č. VI/1 Gd 480/09-0 zo dňa 26.1.2010, v ktorom konštatuje porušenie viacerých paragrafov Zákona o vysokých školách, ako aj Ústavy Slovenskej republiky. Generálny prokurátor zároveň nariadil vtedajšiemu ministrovi bezodkladne odstrániť protiprávny stav a s príslušnými pracovníkmi ministerstva prejednať opatrenia na predchádzanie obdobným nedostatkom v činnosti ministerstva.

(2) Peter Plavčan bol v zjavnom konflikte záujmov, keď ako vysoký úradník ministerstva školstva, ktorý mal pod priamou kontrolou financovanie vysokých škôl, zároveň pôsobil na niektorých z nich ako člen vedeckých rád (Dubnický technologický inštitút, Vysoká škola Danubius v Sládkovičove, Paneurópska vysoká škola, Pedagogická fakulta UK, Fakulta manažmentu UK).

(3) Peter Plavčan, popri svojom úväzku na ministerstve, ako člen správnej rady Študentského pôžičkového fondu neoprávnene získal odmeny v celkovej sume prevyšujúcej 38 tisíc Eur a až pod tlakom verejnej mienky tieto prostriedky vrátil.

Uvedené príklady len potvrdzujú, že doterajšie pôsobenie Petra Plavčana na ministerstve školstva bolo nielen nekompetentné, ale doslova v rozpore so zákonmi a dobrými mravmi. Sme presvedčení, že ako minister školstva SR nielenže nepomôže k záchrane vzdelávacieho systému na Slovensku naštartovaním životne dôležitých zmien, ale naopak spôsobí ďalšiu stagnáciu v tejto oblasti. A stagnácia v dnešnej situácii znamená pre naše školstvo istú cestu do záhuby. Vymenovanie Petra Plavčana do funkcie ministra školstva zároveň poukazuje na trpkú skutočnosť, že na Slovensku dnes zjavne neexistuje vôľa politikov riešiť kritickú situáciu v školstve. Naším protestom zároveň vyjadrujeme rozhorčenie nad hazardným prístupom politických elít k riešeniu problémov v rezorte školstva.


Dr. Alžbeta Bojková, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
prof. Pavel Brunovský, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Dr. Silvia Dončevová, Pedagogická fakulta UK v Bratislave
prof. Jordan Kolarov, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
prof. Eduard Krekovič, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Dr. Vladimír Leksa, Ústav molekulárnej biológie SAV
Prof. Jozef Nosek, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Doc. Roman Pašteka, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Dr. Marcel Uhrin, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v KošiciachPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
6.4.2016 08:51 | Albert Klein

Nie je pravda, že politici nemajú o školstvo záujem. Naopak, zubami-nechtami sa ho držia. Dôkazom toho sú politické nominácie manažérov na všetkých úrovniach riadenia tohto "systému", šikovné manipulácie so samosprávnymi orgánmi škôl (školské rady), využívanie princípov demokracie na odblokovanie nepriaznivých dopadov na spriaznené persóny. Dôsledkom je skutočnosť, že "systém je neprehľadný a peniaze sa niekam strácajú", ako sa vyjadril predchádzajúci minister Draxler.
Dovolím si ho doplniť: "... a kvalita vzdelávania tomu zodpovedá!"
Napriek finančnej podvýživenosti vzdelávacieho systému (a skutočne nejde len o platy učiteľov) sú aj súčasné pre školstvo určené finančné balíčky dostatočnou motiváciou udržať ho v súčasnom "neprehľadnom" stave!
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
4.4.2016 14:53 | Eva K

Veru čakalo sa veľmi dlho, kým sa v školstve niečo urobi, stále len sľuby a bohužiaľ nie len v školstve) Vôbec sa nečudujem aktivistom, že už chcú od začiatku tlacit na zmeny, hlavne, keď je ministrom človek, ktorý bol na vysokej pozícii na ministerstve a nič (ani niečo maličké) pozitívne neurobil. Nech pekne navrhnú lepšieho človeka. Avšak, kto to zoberie a bude aspoň malou nádejou na zmeny, bude podľa mňa hrdina.
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
4.4.2016 14:01 | nature

Vačšina ľudí je smutných z toho ako si niektorí obmedzenci sedia na kábli. Práveže toho človeka veľmi dobre poznáme a jeho doterajšie negatívne pôsobenie nedáva žiadnu záruku, že by to mal byť dôstojný vedúci predstaviteľ rezortu, ktorý je v totálnom úpadku. Práve naopak, patrí do starej "gardy" SNS, ktorej národné krikľúnstvo vždy skončilo len pri nejakom poriadne veľkom válove. Odporúčam prečítať si celé zdôvodnenie, najmä posledných 5 odstavcov a potom tu mudrovať, že treba dať šancu. Šancu už mal !
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
1.4.2016 13:13 | Jozef Kovac

Som smutny z toho ako lahko vieme zhadzovat ludi, dokonca sa nezastavime ani pred vulgarnym osocovanim cloveka, ktoreho vobec nepozname a nikdy sme ho nevideli.
Som proti tejto vyzve plnej zlce a za to, aby sme dali profesorovi Plavcanovi sancu dokazat, co vie.
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
1.4.2016 11:48 | Róbert Galko

Vymenovanie Petra Plavčana za ministra školstva SR je výsmechom a pľuvancom novej vlády do tváre všetkým učiteľom a ostatným zamestnancom škôl a školských zariadení. Jeho profesionálna kariera svedčí len o jeho parazitizme a osobnom klientelizme...
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
30.3.2016 22:45 | Mária Nemčeková

Pre odbornú aj laickú verejnosť by bolo určite zaujímavé zverejnenie, aké kritériá splnil tento odborník pre vymenovanie za vysokoškolského profesora (menovaný bol v januári 2005 v odbore "technológia vzdelávania", ktorý v súčasnej sústave vedných odborov ani neexistuje). Koľko doktorandov vychoval, keď sedel na ministerstve, aké monografie a vedecké články napísal ako výsledok svojej vedecko-výskumnej práce a v akých renomovaných a indexovaných časopisoch ich publikoval, aký je citačný ohlas na jeho práce, na akých zahraničných univerzitách či iných vedeckých pracoviskách pôsobil? To sú požiadavky na činnosť vysokoškolského profesora, ktoré sa prehodnocujú každých 5 rokov.
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
30.3.2016 10:59 | Ladislav Marušic

Plavčan zobrazuje všetko,čím naše školstvo roky trpí! Je ťažko predstaviteľné,že táto úradnícka šedá myš,dokáže čokoľvek iné,okrem lízania ruky chlebodárcovi.
Ad: Protestujem...proti Plavčanovi i supreme
29.3.2016 20:05 | Juraj Mašláni

Ad: supreme
"Dáš pokoj, máš pokoj. Milší je mi môj vnútorný pokoj a mier než hlúpa,neposedná a stále nespokojná, kritizujúca myseľ."
Závidím Vám ten Váš vnútorný pokoj a mier v čase, keď prostredie navôkol - vrátane školstva a vedy, a už dlho - degeneruje. Vy asi ďalšie štyri roky tejto degenerácie bez problémov a v pohode zvládnete. Ale mnoho najtalentovanejších, najmä mladých ľudí na Slovensku už nie!
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
29.3.2016 18:32 | Ľadová Kryha

A o tomto hovoríme, keď spomíname tzv. systémové strany. Jediné, v čom sa ich členovia vyznajú je údržba "systému". Dokážu sedieť 50 rokov na tej istej stoličke, zákerné, špatné svine jak Plavčan, ak je dosť vysoko, dokážu z nej aj presadnúť na inú, ešte vyššiu a tomu hovoria odbornosť a stabilný systém a k tomuto vedú i svojich potomkov, na ktorých sú hrdí. Nikdy im nešlo o štát, tobôž o školstvo, o dodržiavanie práva a rozvoj jednotlivých oblastí Slovenska. Nemusia mať žiadne vzdelanie a keď majú, pochádza z takého istého druhu systému školstva aký majú "štát". Je to tak, ide tu o organizovanú skupinu sedlákov, ktorým sa nechce robiť to, na čo majú - údržbári, mäsiarski pomocníci, závozníci, armádna záloha, vrátnici... Idú potom cez mŕtvoly; baníci, Suchodolinský, Valko...

Protest je potrebný, ale vedzte že protestujete teda proti boľševikom, ktorí sa s vami budú rozprávať len cez zbrane a to nie je učiteľa hodné. Cez zbrane a vraždy sa do štátu dostali, cez zbrane a vraždy sa tam držia. To je ich platforma. Oni sami sa tiež divia, akým jazykom (vzdelaným, decentným) to k nim hovoríte. Pre nich je to ako na prednáške v škole, také suchopárne a vážne, troška sú tým udivení, ako keď sa hyena pozerá na muchu, ktorá jej chce ublížiť a troška ich to aj nudí.
Reakcia na p. Jana Santosa
29.3.2016 15:18 | Alica

Ako súvisia výsledky volieb so vzdelávaním? Mladí ľudia vidia, že to tu celé nefunguje a počúvajú to aj od svojich rodičov. Hlavne oni ovplyvňujú názory mladých, nie učitelia. Hádam nebudú voliť to čo tu bolo doteraz, kvôli čomu to tu nefunguje. A čo sa týka učiteľských platov? Treba ich zvýšiť, čím skôr a to výrazne. Ja chcem, aby moje deti vzdelával učiteľ, ktorý bude za to patrične ohodnotený, tým by bol spokojnejší a učil by s väčším elánom. Nehovoriac o tom, že byť učiteľom nie je vôbec jednoduché.
som proti petícii
29.3.2016 10:41 | Jan Santos

Výsledky volieb, podotýkam demokratických a slobodných, sú dôkazom úpadku výchovy a vzdelávania. Totálna demagógia! A teda ľudia nemajú právo slobodne sa rozhodnúť? Nová totalita? Vychovaní a vzdelaní sú len tí, čo volia "správne"? V školstve treba urobiť poriadok, s tým súhlasím, ale ten sa určite nedosiahne zvyšovaním platov pedagógov. Treba zrušiť nepotrebné vysoké školy, ktoré produkujú tisícky nezamestnateľných absolventov, tie peniaze sú vyhodené do vetra... A to čo sa ušetrí, možno použiť na zvýšenie úrovne vzdelania na všetkých úrovňach. Ak budú pedagógovia produkovať vysokokvalifikovaných a vzdelaných absolventov, ktorí nájdu svoje uplatnenie na rozvoj tejto spoločnosti (a nie na umývanie riadov v zahraničí), tak potom možno pouvažovať aj o zvýšení ich platov. Najskôr treba výsledky a až potom príde odmena za ne, alebo to má byť snáď naopak?
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
29.3.2016 10:28 | Lucia Gazdurova

No tak, uvszujme triezvo!
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
29.3.2016 09:04 | Učitelia VŠ.

Veľmi by nás zaujímali "pochody", ktorými pán Danko dospel k výberu ministra. Je nám ľúto, keď na Slovensku máme na vzdelávanie ozaj odborných ľudí - elity píšuci knihy, skúmajúci systém vzdelávania a pod. A zrazu sa "vynorí" osoba, ktorá v školstve v podstate nič nedosiahla.
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
29.3.2016 08:56 | Učiteľ VŠ.

Protestujem!
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
28.3.2016 00:54 | supreme

Na čo je vlastne vzdelanie, na to aby ste sa niečo naučili a potom to použili na uspokojovanie, iba svojich zmyslov. Sri Ramakrishna nevedel ani písat, ani čítať, ale keď zrealizoval supramentálne vedomie, tak bol požehnaním pre celé ľudstvo.Chodili za ním ľudia čo mali tituly pred, aj za, no nič im ich vzdelanie v ničom pre podzvihnutie vedomia ľudstva nepomohlo a oni nevedeli a nemohli tejto zemi ani ľudstvu pomôcť. A čo sa týka p.Plavčana nech ukáže čo vie, neposudzujme ľudí podľa toho čo robili v minulosti, ale čo budú robiť teraz.A akoby som mu mohol ublížiť hoci len myšlienkou, bez toho, aby som neublížil sám sebe, to je nemožné.Dáš pokoj, máš pokoj. Milší je mi môj vnútorný pokoj a mier než hlúpa,neposedná a stále nespokojná, kritizujúca myseľ.
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
27.3.2016 23:37 | Som proti!

Som proti tejto peticii!
Protest proti changenet.sk a ostatnej čvarge!!!
27.3.2016 21:43 | pišta huff

protestujeme proti takým provokatérom aktivistickým, slniečkarom, n-deník, szme, zloduchovi, šulinovi,šalencovi z TT a všetkým vám, ktorí rozoštvávate ľudí, širite zlo, nenávisť, závisť a pod.!!! FUJ HANBA VAM!!
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
27.3.2016 16:08 | sportclub

smer=slovenska moc elite rusinov
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
27.3.2016 14:54 | krasny

Protest 9 osôb-profesorov má nulovú vypovednú lehotu,nemôže mať požadovaný vysledok. .Na Slovensku je 70000 učiteĺov od ZŠ až VŠ.Týmto sa Plavčana nezastávam,ale fakt zostáva faktom.69991 učiteľov je ticho.
Ad: Protestujeme proti vymenovaniu Petra Plavčana za ministra školstva SR
27.3.2016 08:56 | Jan Rabik

tie smeracke hovada by mohli prestaťPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (24)

 Súvisiace témy:
Školstvo
Vzdelávanie
Štátna správaREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt