spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list rodičov žiakov ZŠ Tupolevova v Bratislave na podporu štrajku učiteľov

My, rodičia detí, ktoré navštevujú základnú školu na Tupolevovej ulici, vyjadrujeme znepokojenie, ktoré v nás vyvolala súčasná situácia nášho školstva.

Sme rozhorčení z neustále klesajúceho postavenia učiteľa v spoločnosti, jeho finančného ohodnotenia a nevhodne nastaveného kreditného systému ďalšieho vzdelávania.

Sme frustrovaní z neschopnosti prispôsobiť sa aktuálnym potrebám vzdelávania našich detí.

Sme nahnevaní z finančne podhodnoteného školstva a nedostatočného materiálneho vybavenia škôl.

Sme pobúrení z neochoty zástupcov štátu konať a zabezpečiť lepšie podmienky v školstve pre naše deti.

Sme sklamaní zo spolitizovania vecí, ktoré nie sú otázkou politiky, ale otázkou hodnôt a potrieb celej spoločnosti.

A hlavne sme rozčúlení z prezentácie, že daný stav je v súčasnosti nezmeniteľný a musíme ho prijať taký, aký je.

Lebo nie je!

Vážení predstavitelia vlády Slovenskej republiky, je to najmä o kvalite vzdelania pre naše deti. Lebo investícia do školstva sa nám mnohonásobne vráti. Začnite, prosím, konečne konať!


Za Radu rodičov ZŠ Tupolevova

Mgr. art. Janka Sovičová
Jana Hrehorová, nezávislá poslankyňa MČ Petržalka, člen Rady školy, člen školskej komisie MČ Petržalka
Michaela Halušková 

POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Deti a mládež
Školstvo
VzdelávanieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS