spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov

My, učitelia a sympatizujúca verejnosť, týmto podporujeme Výzvu Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky, v ktorej vyzývajú vládu, aby neodkladne:

  1. legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. januára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017;
  2. navýšila rozpočty MŠVVaŠ a MV na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a zabezpečila tak rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu;
  3. prijala novelu zákona č. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a  najlepšej praxe v zahraničí. 

Chceme upozorniť na to, že katastrofálnu situáciu v školstve nevyrieši len zvýšenie učiteľských platov, že vzdelávanie  by sa konečne malo stať celospoločenskou témou.  Je treba si uvedomiť, že zúfalé (nielen materiálne) postavenie  učiteľov na Slovensku ovplyvňuje život každého z nás.

Školstvo sa momentálne nachádza v schizofrenickom rozpoložení, keď vládni predstavitelia, štátna správa a často i manažment škôl navonok proklamujú snahu po reformách a zmene, ale svojimi rozhodnutiami dosahujú presný opak. V oficiálnych školských dokumentoch zaväzujú učiteľov k  podpore výchovy k vyjadrovaniu názorov, kritickému mysleniu a  inováciám, samotní učitelia sú však v reálnom školskom prostredí za takéto prejavy často  sami diskriminovaní.

Politici, nezneužívajte  vzletné myšlienky o školstve, ktoré sa aj tak nechystáte naplniť! Rodičia, nespoliehajte sa, že školstvo v takomto stave poskytne vašim deťom vzdelanie podľa vašich predstáv! Učitelia, prestaňte plakať po kabinetoch a vecne, bez emócií a s argumentami hovorte s verejnosťou o skutočnom stave slovenského školstva!


V Považskej Bystrici, 28.10.2015

Mgr. Ivana Semančíková Posluchová, učiteľka, Gymnázium Považská Bystrica
Mgr. Anna Jančová, lektorka, MPC Trenčín
Mgr. Marcel Pekar, učiteľ, ZUŠ IWK Považská Bystrica
Mgr. Jozef Šujak, učiteľ, Gymnázium Považská Bystrica
Mgr. Monika Bandúrová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva Považská BystricaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
23.1.2016 18:25 | Dávid Oláh

Popdporujem štrajk učiteľov za podmienky, ktoré si iniciatíva vytýčila. Držím všetkým štrajkujúcim učiteľom palce, aby vydržali až kým tieto podmienky nebudú splnené a taktiež dúfam, že sa počet štrajkujúcich učiteľov zvýši. Ďalej by som rád povzbudil učiteľov aj do budúcnosti. Nech sú tieto 3 podmienky iba úplným základom pre ďalší rast platov, vybavenia apod. Som nesmierne sklamaný z reakcie, alebo skôr z ignorácie vlády a kompetentných v tomto probléme. Taktiež ma vytáča ako sa manipuluje so štatistikami ohľadom učiteľských platov. Všetkým ľuďom, ktorí uverili tomu, že priemerný plat učiteľa je okolo 1000e musím upozorniť na to, že táto štatistika nie je odrazom reality. Nie sú v nej zarátané materské školy, základné školy, kraje kde sú platy nízke, ale naopak sú v nej započítané platy na najvyšších pozíciách v najrozvinutejších krajoch a mestách s najdlhšou praxou!
Ad: List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
3.12.2015 11:20 | Katarína Samková

Som rodič - nepedagóg
Prekvapuje ma taká malá podpora výzvy zo strany rodičov. Na druhej strane ľudia venujú toľko úsilia a času na výber tej najlepšej školy pre ich deti. Možno sa spamätajú až keď bude väčšina škôl privatizovaná a menej kvalifikovaných učiteľov, keď to takto pôjde ďalej. Alebo sú málo informovaný o tomto liste.
Ad: List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
20.11.2015 08:34 | Silvia Sládková

Plne podporujem, ale nech sa výzva týka aj učiteľov predškolských zariadení ...MŠ, v ktorých je práca náročná a nedocenená. Na učiteľov sú všeobecne kladené vysoké nároky a prakticky za nič....
Ad: List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
20.11.2015 08:33 | Silvia

Plne podporujem, ale nech sa výzva týka aj učiteľov predškolských zariadení ...MŠ, v ktorých je práca náročná a nedocenená. Na učiteľov sú všeobecne kladené vysoké nároky a prakticky za nič....
Ad: List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
14.11.2015 22:37 | Lenka Rybová

Celá situácia je smutná a zamyslenia hodná.Ja pracujem ako vychovávateľka v ŠKD, výška môjho platu je o pár € nižšie ako plat pani kuchárky v našej jedálni.V žiadnom prípade nedehonestujem žiadnu prac. pozíciu ale faktom je , že som vysokoškolsky vzdelaná, že mám niekoľko absolvovaných akreditačných vzdelávaní, školení, seminárov...učiteľ, vychovávateľ, pracovníci vo výchove mimoškolských aktivit CVČ a pod.sa vzdelávajú celoživotne, dokonca to vyplýva zo zákona avšak za to, že chcem ponúknuť viac dostávam menej.Som sklamaná zo školstva,o pár rokov budú učiť iba dôchodcovi, mladí ambiciózny ľudia pôjdu do iného sektoru ....čo potom ďalšie generácie ?čo Vaše deti p.poslanci??
Ad: List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
9.11.2015 15:42 | Eliška Záležáková

K pánovi Haluzovi, učiteľa vidíte a kritizujete a čo žalúdky pokitikov, sudcov, celebrít, prokurátorov, notárov a pod?
Ad: List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
9.11.2015 15:35 | Eliška Záležáková

To čo vychádza zo škôl je aj vizitka rodičov
tieto zvýšenia sa netýkajú napr. vysokých škôl a tí sa musia stále vzdelávať
učitelia sú najmenej platení ľudia s vysokoškolským vzdelaním
smutné je, že ľudia podceňujú učiteľov
Ad: List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
9.11.2015 14:56 | Katarína Samková

Ako rodič som sa zúčastnila štrajku dlhých nosov. Podporujem ich štrajk. Nejde len o ich finančné ohodnotenie, zodpovednosť za deti asi robotníci vo fabrike nemajú a nemusia na to tak dlho študovať. Nezahŕňa to ich prácu mimo školy, prípravu doma keď robotníci už oddychujú. Týka sa to aj nutných zmien v školstve, mňa ako rodiča 4 detí to zaujíma- chcem fungujúce školstvo a chcem aby sa z mojich daní dostalo viac na jeho rozvoj - ako v Poľsku, Maďarsku,... a aby to bolo rozdelené rovnomerne medzi všetky školské zariadenia.
Ad: List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
5.11.2015 09:23 | Andrej Hipík

Plne podporujeme vyhlásenia SKU vláde.
Porovnávať môžeme porovnateľné. Naši učitelia majú v porovnaní s ostatnými vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi malé mzdy a výrazne zaostávajú aj za krajinami Európy, sú na konci!!!
Ad: List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
4.11.2015 22:43 | Jano Haluz

Vážení učitelia, choďte na mesiac makať niekde do fabriky za pás za 450 - 500,- € v čistom. Potom možno prestanete stále nariekať. Robotník má taký istý žalúdok ako učiteľ a aj jeho deti majú rovnaké potreby ako učiteľské. Zvýšiť plat o 230.- € za jeden rok.....hmmm, skromnosť je Vám asi cudzia. A to čo vychádza zo škôl niekedy nestojí ani za fajku močky.
Ad: List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
3.11.2015 19:41 | Soňa Puterková

Iveta Hruška, výzva SKU vláde hovorí o všetkých pedagogických a odborných zamestnancoch, teda aj o vás, učiteľkách materských škôl.
Ad: List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
3.11.2015 12:31 | Iveta Hruška, Dis

Súhlasím, ale nech sa výzva týka aj učiteľov predškolských zariadení ...MŠ, v ktorých je práca veľmi náročná a nedocenená. Na učiteľov všeobecne sú kladené vysoké požiadavky a prakticky zanič....aj tam hore robia zadarmo????? Alebo - nech si prídu vyskúšať prácu na akomkoľvek stupni ...MŠ, YŠ, SŠ, VŠ a potom URČITE TOTÁLNE ZMENIA NÁZOR...STAČÍ NA MESIAC...
Ad: List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
2.11.2015 22:44 | Andrea Zemkova

A je az nehorazne citat tie zufalstva, ktorymi sa v dnesnej dobe zaplnaju ucebnice!!! Velmi by ma zaujimalo, aki ludia taketo "mudrosti" dokazu vyplodit a este to ucit nevinne deti!
Ad: List vláde SR na podporu Výzvy Slovenskej komory učiteľov
2.11.2015 17:55 | Mgr.Dominika Kružičová

.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (14)

 Súvisiace témy:
Zdravie
Školstvo
VzdelávanieREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt