spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Lokalita Kamenná Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom

My podpísaní občania vyjadrujeme svoj zásadný nesúhlas so zámerom budúcej výstavby 26 rodinných domov v bývalom čerešňovom sade na Kamennej. Trváme na doterajšom určení lokality Kamennej podľa platnej záväznej časti územného plánu len na rekreačné a športové účely – ako lesopark. Toto riešenie  umožňuje, aby bolo územie Kamennej využívané všetkými občanmi na rekreáciu, teda nielen 26 budúcimi vlastníkmi rodinných domov pre ich súkromný prospech.

Zásadne nesúhlasíme so zmenou územného plánu kvôli budúcej výstavbe 26 rodinných domov, ktorá by znemožnila doterajšie rekreačné využívanie územia všetkými obyvateľmi Nového Mesta nad Váhom. Žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom, aby tento zámer odmietli a v záväzných regulatívoch územného plánu naopak, posilnili rekreačné využívanie Kamennej ako mimoriadne dôležitého  verejno-prospešného  záujmu vrátane konkrétnych opatrení na zlepšenie tejto funkcie.

V zámere sa spomína aj umiestnenie stavby s tzv. „ verejno-prospešným poslaním“ (Alzheimer-centrum), myslíme si, že skutočným účelom je však odviesť pozornosť od egoistického umiestnenia rodinných domov v rekreačnom území na Kamennej. Umiestnenie  26 domov pri Azheimer-centre  sa nezmyselne zdôvodňuje údajným  zvýšením  „vitality“ osôb postihnutých Alzheimerovým ochorením.

10 najdôležitejších dôvodov, prečo chceme zachovať Kamennú ako kľúčové rekreačné zázemie pre všetkých

  1. Lokalita Kamenná má historicky vysokú kultúrnu a prírodnú hodnotu pre všetky generácie obyvateľov Nového Mesta nad Váhom a okolia.
  2. Výstavba rodinných domov by znemožnila vstup širokej verejnosti do tohto územia na rekreačné využívanie. Kamennú a jej prírodné zázemie pritom dnes intenzívne využíva množstvo ľudí  - cez víkendy aj stovky - na prechádzky, turistiku, šport a relax - rodiny s deťmi, mládež, seniori, pravidelní bežci, bicyklisti, hubári, turisti, bežkári, poľovníci, na rôzne podujatia ako školské výlety, športové súťaže a preteky, Cesty rozprávkovým lesom atď. Iné takéto  územie umiestnené blízko sídlisk a zastavaných častí v meste neexistuje, strata Kamennej by zničila dostupné  a blízke možnosti pre relax v prírode.
  3. Ak by sa toto jedinečné prírodné prostredie dovolilo zastavať, nielen, že jeho doterajšia funkcia by skončila, navyše by povolenie výstavby 26 rodinných domov vytvorilo predpoklady aj pre ďalšie rozširovanie výstavby na Kamennej.
  4. Vyvýšené miesto v krásnom prostredí umožňuje výhľad na Nové Mesto nad Váhom. Kamenná ako prírodné lesné nezastavané prostredie tvorí významný krajinársky prvok aj pri pohľade z mesta - akékoľvek stavby na tomto vyvýšenom mieste by ho znehodnotili. Nezastavaná Kamenná predstavuje významnú krajinársku hodnotu pre všetkých (nielen pre 26 vlastníkov navrhovaných rodinných domov).
  5. Lokalita je umiestnená v ochrannom pásme vodného zdroja, v krasovom území s mnohými krasovými javmi – najmä jaskyňami: cca 600 m od národnej prírodnej pamiatky Čachtická jaskyňa a tesne pri Jaskyni nad kameňolomom, v CHKO Malé Karpaty, v ochrannom pásme lesa.
  6. Územie je aj súčasťou poľovného revíru Nové Mesto nad Váhom - významného územia voľne žijúcej raticovej zveri (jelenia, danielia, muflónia, srnčia, diviačia), výstavba by znemožnila ďalšie využitie poľovného revíru.
  7. S výstavbou by boli spojené ďalšie vážne problémy napr. rozsiahle zábery lesa pre prístupovú dvojpruhovú cestu s chodníkmi (doterajší prístup v príkrom svahu), s tým spojené technické problémy napr. pri zabezpečení nutnej zimnej údržby cesty  (nemožnosť chemického posypu v chránenej oblasti), pri odkanalizovaní  lokality, pri elektrickom  a plynovom  napojení, výstavbe  objektov regulačnej stanice a trafostanice, dodržaní ochranných pásiem rozvodov energií atď. Ďalšie odlesňovanie okolia mesta je v rozpore so záujmom verejnosti a opatreniami, ktoré potrebujeme robiť pri zmierňovaní dopadov zmeny klímy.
  8. Lokalita je v tektonicko–krasovej oblasti s nevhodným geologickým podložím na výstavbu - môže hroziť prepadnutie.
  9. Sprievodné účinky rozsiahlej výstavby, premávka ťažkých nákladných vozidiel, odstraňovanie stromov a krov negatívne ovplyvnia aj záhradkárske využívanie pozemkov a chov zvierat pod Kamennou.
  10. V meste je pritom dostatok iných lokalít pre výstavbu rodinných domov s pripravenými stavebnými pozemkami, ktoré sa môžu bezproblémovo napojiť na inžinierske siete ako Modlenické pole - ul. Viktora Bilčíka cca 12 pozemkov, ohrada - bývalé jahodovisko - výhľadovo cca 80 pozemkov, pokračovanie Športovej ul. až po Kačabar - cca 30 pozemkov, za kasárňami Pod Rovencom - cca 12 pozemkov a výhľadovo ďalších cca 40 pozemkov, za SPŠ výhľadovo cca 30 pozemkov, lokality stavebných pozemkov v Mnešiciach, Záhumeniciach atď).


Zároveň žiadame pred rokovaním v Mestskom zastupiteľstve o uvedenom návrhu zmien a doplnkov  územného plánu zabezpečiť hodnotenie zámeru výstavby  rodinných domov a Alzheimer-centra v procese posudzovania vplyvov  na životné prostredie (EIA)  podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov s účasťou verejnosti.


Oboznámil/a som sa s plným znením tejto petície a žiadam poslancov Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom, aby na rokovaní zastupiteľstva neschválili návrh zmien a doplnkov územného plánu, ktoré majú vytvoriť predpoklady pre umiestnenie 26 rodinných domov a Alzheimer-centra v bývalom čerešňovom sade v lokalite Kamenná a hlasovali za posilnenie rekreačného charakteru územia Kamenná ako  mimoriadne dôležitého verejného záujmu všetkých Novomešťanov a ďalších obyvateľov okolia v regulatívoch záväznej časti územného plánu.Za petičný výbor:
Ing. Milan Bušo, Hviezdoslavova 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Ing. Miroslav Bognár,Stromová 14,  915 01 Nové Mesto nad Váhom
Mgr. Libuša Fekete, Hollého 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
JUDr. Jozef Šuchta, J. Kréna 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Splnomocnenci pre rokovanie s dotknutými orgánmi samosprávy a štátnej správy  sú: JUDr. Jozef Šuchta a  Ing. Milan Bušo 

Petíciu je možno podporiť elektronicky vyplnením  formulára v pravej hornej časti stránky, alebo písomne na petičných hárkoch.

/peticia_obcanov_kamenna.pdf Petícia na stiahnutie vo formáte PDF

Kto chce pomôcť pri zbieraní podpisov, nech ju viac krát vytlačí a dá vyplniť ďalším signatárom a po zozbieraní dostatočného množstva podpisov (napr. na 2 petičných hárkoch) nech nám napíše správu na e-mailovú adresu jsuchta@gmail.com.

Usmernenie pre podpisovanie petície:

1. petíciu treba vytlačiť vždy obojstranne
2. podpisovať môžu ľudia aj mimo Nového Mesta nad Váhom, je potrebné však väčšinu podpisov zbierať v Novom Meste nad Váhom
3. petíciu môžu podpisovať aj neplnoletí, zakon to dovoľuje, ale musia petícii porozumieť, preto odporúčame aby bol vek vyšší ako 15 rokov
4. bydlisko treba vypísať  vždy v úplnom znení  - teda napr. Nové Mesto  nad Váhom, nie skratky ako MMnV, alebo Nové Mesto n/V.

Lokalita Kamenná


POZNÁMKY / vaše reakcie
Peter Nováčik
6.12.2015 22:07 | g

ja tu normalne odpadne, z kazdej zaprdenej skaly a stromceka tu robite posvetne vesmirne miesto, to ako vazne?
sidliska v tatrach, akoze je rozdiel skala a skala pre teba je asi vyska skaly 40m a 2000m to iste ze? ahaaaa vystavbu na urodnych poliach si ludia odsuhlasili tak je to v poriadku, no ohrmne, jebnuti ludia co si znicili podu a ze sak doooobre bude.
inak stavim sa ze tam kde ty byvas tak pred x rokmi tam bola tiez priroda ktoru si obsadil, tak vrat to prirode a hybaj do tej jaskyne co tu vypisujes.
proste ludia nemaju peniaze a niketo by si tam rad postavil dom a mal vyhlad ale neee sak zavidim tak nemam ja nebude mat ani on.
btw inak cele je to vajco, lebo pozemky kde su 1800 rocne ceresne su onicom, ked stavat domy tak hore nad lomom a v okoli.
chod do toho sadu a tam sa pozri na kopec kusok odtial kolko chat je tam postavenych, tak si zober zapalky a mozes sa zahrat na janosika
ked bude potreba sa ti mile rad podpisem, ked bude verejna diskusia mozem tam dojst osobne nemam stym najmensi problem!
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
26.8.2015 13:47 | rudolf heveri

Všimol som si že nové mesto nad vahom má na každej ulici zamkovu dlažbu,niekto si riadne masti vrecka,je to nehorázne pluvanie peniazmi obcanov, za tie dlažby by mohli stat aj3 kúpaliská že jozinko
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
26.8.2015 08:23 | ivan kovac

Áno primátor vraví že na kamennu ľudia nechodia,a to preto že nechal zdevastovany salaš,nerobí nijake akcie pre decká,rozprávkový les,,,pozrite ako zničil zelenú vodu celý areál má v rukách človek menom zelena. Ktorý je údajne testov najväčší mecenas,mimo iné jeho firmi robia všetku výstavbu v meste
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
25.8.2015 23:10 | fedor pasmik

Mala by sa urobiť este jedna petícia,vyslovenie nedoveri obcanov trstenskemu,jeho veľké priateľstvo z dvoma stavebnými firmami a jedným bývalom ministrom je všeobecne známe každému občanovi v okrese a už tieto styky jasné dokazujú ,o čo mu ide a že za všetkým treba hľadať eura.
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
25.8.2015 18:01 | tana kusa

Trstensky postavil drahý štadión,ihriska na ktoré nikto nechodí,tri fontány,nepostavil aquapark ani kúpalisko zhnusil námestie,a zakúpil zo ženou 2 kvetinarstva. Toť vse
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
25.8.2015 16:36 | marian sutka

Kto nie je schopný postaviť pre ľudí ani kúpalisko,tomu zničenie kamennej nerobí problém,ale konečne už ľudia zisťujú kto žije z nášho mesta a predal by aj posledný strom v parku keby sa to dalo.
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
25.8.2015 16:26 | daniel porubsky

Treba nové vedenie mesta,pán primátor by mal odstúpiť,neplní vôľu obcanov ,je čas aby skončil a z uradu odišiel,ako ho poznám neodstúpi citi sa ako king.jeho odnesie až čas alebo čert.
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
20.8.2015 20:00 | zlatko schir

novomešťania budu piť sračky blavacke s kamennej pijeme vodu zastaviť ked maťe rozum
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
19.8.2015 23:06 | petičný výbor

reakcia na pána Ľubomíra Tomášika

Robíme to preto, že veríme, že petícia môže pomôcť, ale nechceme nikoho šikovného finančne podporiť. len chceme osloviť tých, ktorí o tom budú rozhodovať - naši poslanci. Ak vďaka za prianie šťastia :-)
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
19.8.2015 21:43 | Hana Heskova

Drzim palce
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
19.8.2015 01:22 | Ľubomír Tomášik

Ak zainvestovali dosť ľuďom ktorí majú hlavné slovo vo výbore, tak myslím že petícia vôbec nepomôže. Ako príklad uvediem školu podnikania a cestovného ruchu v TN. Ak to chcú ľudia vyhrať, mali by tiež niekoho šikovného finančne podporiť. Každý má svoju cenu a peniaze vládnu, nie trápne petície. A teraz otázka: kto si tú prírodu váži natoľko aby to zaplatil ? Tak veľa šťastia.
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
18.8.2015 14:43 | Peter Nováčik

P.S.
moja reakcia patrí nemenovanému "g"
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
18.8.2015 14:41 | Peter Nováčik

Neviem, kto si, lebo si nemal odvahu podpísať sa.
Za túto lokalitu občania Nového Mesta bojujú už niekoľko rokov. Bojujú od doby, keď sa tu malo vyrúbať, a potom sa aj vyrúbalo bez súhlasu cca 400 ks čerešní.
Mám tomu rozumieť tak, že vo Vysokých Tatrách by sa mali stavať sídliská a rodinné domy, lebo sú tam skaly a nie je tam úrodná pôda? Mám pocit, že tebe sa to pomiešalo v hlavičke. Je to v CHKO, krasovej oblasti a ochrannom pásme vodného zdroja, z ktorého je zásobované aj Nové Mesto nad Váhom. To, že sa ľudia z Kočoviec nepostavili proti územnému plánu Kočoviec, v ktorom sa odsúhlasila výstavba všetkých tých hál, ľudia Nového Mesta nemôžu. Ľudia NM si chránia svoje mesto a okolitú prírodu.
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
18.8.2015 13:28 | petičný výbor

dobrý deň
zopár reakcií
to Andrej Hrubša: samozrejme, Váš podpis je rovnocenný

to g: my reagujeme na jeden konkrétny návrh, keď chcú zničiť náš lesopark, iné dobré iniciatívy radi podporíme

ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí nás podporili a podporia podpismi
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
18.8.2015 13:08 | IAL

Lokalita je umiestnená v ochrannom pásme vodného zdroja, v krasovom území s jaskyňami. Je vzdialená 600 metrov od národnej prírodnej pamiatky Čachtická jaskyňa a tesne pri Jaskyni nad kameňolomom, v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty, v ochrannom pásme lesa. V Rakúsku alebo Švajčiarsku by určite nikto v takejto lokalite stavbu nepovolil.
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
18.8.2015 08:50 | g

zaujimave je jedno, ked sa stavali a stavaju fabriky ako hella tesco ca atd, na urodnych podach to vam nevadi nikomu, fasa, ale ked chcu ludia stavat na skale kde sa neda pestovat ste cely uneseni z toho, nemalo to byt naopak, tusim sa vam to kdesi pomotalo v hlavickach, ne? si pozrite rakusko a svajciarsko, kde oni stavaju, vsetko na skalach, a polia luky maju volne, a vy chcete presny opak?
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
18.8.2015 07:28 | Tomáš Poljak

Nesúhlasím s výstavbou na Kamennej.
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
17.8.2015 19:57 | annak

nesuhlasim z vy stavbou je to velky zasach do priody je to len ucel ludi ktory nevedia si vazit prirodu a lachko prisli k penazom a zlati bkomunisti

nazom
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
17.8.2015 16:22 | Michal Gabriel

Priroda ma byť na prvom mieste.
Ad: Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom
14.8.2015 12:17 | Andrej Hrubša

Dobrý deň. Poprosím aby ste akceptovali moj podpis, niesom sice obcan Noveho Mesta, ktory tu ma trvaly pobyt, ale zijem tu a sledujem krasy tohto mesta a urcite som proti akemukolvek vyrubu stromov. S Pozdravom obcaniaPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (20)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS