spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list redakcii Hospodárskych novín

Vážená redakcia Hospodárskych novín,

píšeme vám list ako ľudia profesionálne sa venujúci migrácii, menšinovej a integračnej politike a obhajobe ľudských práv na Slovensku, nakoľko sme silne znepokojení obsahom vašich textov informujúcich o tejto problematike v téme čísla v piatok 31. 7. 2015. Domnievame sa, že články „Strach z cudzincov je dobrá vec“ a „5 vecí, ktoré chcete o migrantoch vedieť“ s infografikou, sú pochybnej kvality v zmysle zanedbania kvalitnej argumentácie, poctivého citovania zdrojov a zamieňania pojmov, čo sú kvality, ktoré odlišujú seriózny denník od bulváru.

Informácie v médiách, ktoré sa odkazujú na autority alebo štatistiky, vytvárajú v čitateľoch dojem serióznosti, ktorej uveria a podané informácie považujú za fakty. Ak sú takto podané informácie zavádzajúce až klamlivé, jedná sa o manipulovanie verejnosti a jej názorov. V prípade témy imigrantov a bezpečnosti, ktorá je citlivá a diskusia o nej vyostrená, sa dá hovoriť o vytváraní paniky.

Konkrétnu kritiku smerujeme na nedostatok aktivity Petra Kapitána v jeho rozhovore s Petrom Robejškom (http://bit.ly/1eSszKT), kde pán Kapitán nevytvára názorovú opozíciu pánovi Robejškovi, nežiada podloženie jeho tvrdení, necháva ho vydávať svoje vlastné názory a osobné hodnotenia za analýzu situácie a nežiada po ňom faktickú presnosť.

Druhá časť kritiky sa viaže k infografike na rovnakej strane (http://bit.ly/1Ip38JA). Ako zdroj informácií sa uvádzajú HN, domnievame sa však že presné počty „migrantov“ nezbierali Hospodárske noviny samé, teda ich čerpali z iného, neuvedeného, zdroja. Mätúca je aj voľba slova migranti. Migrantov je v Európe viac ako 290 tisíc, o ktorých sa hovorí v článku a nie všetci migranti žiadajú o azyl. Autori pravdepodobne chceli používať pojem žiadatelia o azyl. Táto infografika má malú informačnú hodnotu, nakoľko nevysvetľuje, čo v skutočnosti dané čísla znamenajú a aké boli napríklad v minulých rokoch. Na mape zase nepresne ukazuje cestu utečencov, ktorú volá „cesta migrantov”. Týchto ciest je viacero a nedá sa z nich vybrať jedna, bez ďalšieho vysvetlenia prečo, bola práve ona vybratá, tak ako to robíte.

Posledná kritika sa viaže k odpovediam na prvé dve najčastejšie otázky ohľadne imigrantov z FB stránky Hospodárskych novín. Domnievame sa, že odpovede sú viac ako odbornou odpoveďou iba prezentáciou názoru jednotlivca, ktorý navyše pod článkom nie je podpísaný (konkrétne výrok „integračná politika zatiaľ nevychádza podľa predstáv“ je nejasný a nemá informačnú hodnotu). V odpovedi na otázku, či sú medzi utečencami teroristi je odpoveď „pravdepodobnosť je síce malá, avšak takáto možnosť sa nedá vylúčiť“ zavádzajúca a paniku vyvolávajúca, nakoľko ani SIS vo svojich dokumentoch o bezpečnostných hrozbách nepovažuje utečencov za teroristickú hrozbu.

Prosíme Vás o vyjadrenie Vášho názoru na danú kritiku, napravenie pochybení, ktoré vznikli a o vyvarovanie sa ich opakovaniu v budúcnosti.


Katarína Medlová, výskumníčka Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Ivana Rapošová, výskumníčka Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Michaela Šedovičová, Masarykova Univerzita
Miriam Kanioková, IQ Roma Servis
Zuzana Réveszová, Univerzita v Grazi
Zuzana Balážova,vyskumníčka Rómske advokačné a výskumné stredisko
Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Jozef Miškolci, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Lucia Kováčová, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Barbora Meššová, právnička, Liga za ľudské práva
Zuzana Bargerová, Liga za ľudské práva
Tina Gažovičová, výskumníčka Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Martin Burgr, Masarykova UniverzitaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Otvorený list redakcii Hospodárskych novín
4.9.2015 06:07 | Michaea Šedovičová

S povolením redakcie HN zverejňujem ich odpoveď na náš list. Výzvu na účasť v diskusii prijala Barbora Meššová, právnička Ligy za ľudské práva a signatárka listu.

Vážení zástupcovia univerzít a tretieho sektora,

ďakujeme za spätnú väzbu k nášmu poslednému spracovaniu témy o utečencoch. Hospodárske noviny sa od začiatku svojej existencie, a dnes to platí o to viac, snažia o nezávislé, objektívne a vyvážené spravodajstvo, publicistiku a praktický servis. HN odmietajú akékoľvek zastávanie názoru jednej či druhej skupiny diskutujúcich ľudí a presne týmto pravidlom sa riadime aj pri spracovávaní vami spomenutej témy o utečencoch, migrantoch a azylantoch.

Peter Kapitán robil rozhovor s medzinárodne uznávaným sociológom a politológom Petrom Robejškom. Dlhodobo sa venuje výskumu rôznych spoločenských oblastí a podľa nášho názoru je dostatočnou autoritou na to, aby sa vyjadroval k danej téme v názorovej rovine.

Čo sa týka ďalších výhrad. Údaje do infografiky sme preberali z profesionálnych zahraničných zdrojov, problém vznikol len pri uvedení zdroja, kde konkrétne zdroje týchto údajov vypadli. Medzi použité zdroje patrili napríklad graphicnews.org, cnn.com, stránka OSN - www.un.org/en/development/desa... a podobne. Čo sa týka konkrétnej zvolenej trasy, išlo nám predovšetkým o to, aby si ľudia vedeli predstaviť jednu cestu na konkrétnom príklade. V minulosti sme pritom v HN viackrát zverejnili viaceré ďalšie trasy.

Otázky čitateľov, na ktoré sme v HN dávali odpovede boli vybraných na základe redakčnej zhody. Ku konkrétnym výhradám. "Integračná politika zatiaľ nevychádza podľa predstáv." Existuje viacero príkladov a potvrdzujú to aj mnohí medzinárodne uznávané kapacity, že integračná politika má svoje medzery a nateraz nenapĺňa v plnej miere svoju funkciu. A rozhodne nesúhlasíme s tvrdením, že výrok „pravdepodobnosť je síce malá, avšak takáto možnosť sa nedá vylúčiť“ viažuci sa k teroristickej hrozbe pri utečencoch je zavádzajúci. Vo všeobecnosti sa totiž nedá absolútne vylúčiť nič.

Váš názor však plnej miere rešpektujeme a preto by sme radi pozvali vami vybraného zástupcu do diskusie v HNTelevízii, v ktorom by ste vaše názory mohli konfrontovať zo zástupcami druhej strany.

Marcela Šimková
Šéfredaktorka Hospodárskych novín
Granty na migrantov - budúcnosť HN
3.9.2015 14:36 | lata

Úroveň dobrej publicistiky a novín je pomáhať hľadať riešenia, nie strašiť a deformovať myslenie čitateľa. Noviny, ktoré dokážu podnietiť iniciatívu od solventných firiem končiac po každého citlivého občana , ktorý sa zrealizuje v zrniečku pomoci,sa budú raz dobre predávať.Každý si v nich nájde radosť zmysluplného žitia.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (2)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS