spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Nedajme sa ogabať!

My, rodičia a učitelia detí v školách a školských zariadeniach na Slovensku, vyzývame poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby neschválili zmenu zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá by zriaďovateľom škôl a školských zariadení poskytla pri voľbe riaditeľa právo veta. Takáto právna úprava by rodičov a učiteľov obrala nielen o možnosť rozhodovať o budúcnosti škôl, ale i o dôležitý demokratický výdobytok zmien v školstve po roku 1989.

Sme za to, aby sa kompetencie rád škôl, v ktorých majú zastúpenie rodičia, učitelia i zriaďovateľ, skôr rozširovali než zužovali. Vyzývame Vás preto, aby ste podporili iba tie návrhy, ktoré vzídu zo širokého celospoločenského konsenzu.

Pripomíname, že proti udeleniu práva veta zriaďovateľom pri voľbe riaditeľa školy sa v pripomienkovom konaní vyjadrili aj Generálna prokuratúra SR, Úrad Vlády SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, Slovenská komora učiteľov, Nové školské odbory, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Nové školstvo a ďalší.

Právo veta pre zriaďovateľov presadzujú len SK8,ZMOS a predseda vlády SR, pričom nevychádzajú zo žiadnych analýz súčasného stavu a okrem posilnenia mocenských ambícií zriaďovateľov nepredložili relevantné argumenty.

Vyzývame preto ministra školstva Juraja Draxlera, aby v prípade, že v druhom čítaní bude schválený pozmeňujúci návrh, ktorý nad rámec predloženého návrhu ešte viac zhorší postavenie školskej samosprávy, stiahol návrh zákona ako celok pred tretím čítaním z parlamentu. Žiadame ho týmto, aby sa k našej výzve verejne vyjadril ešte pred prerokovaním návrhu zákona v parlamente.

Zásadne odmietame, aby zriaďovatelia škôl, čiže starostovia, predsedovia samosprávnych krajov a prednostovia okresných úradov, získali právo vetovať návrh rady školy na riaditeľa, ktorý vzišiel z výberového konania. Navrhovaná úprava povedie k politizácii školstva, mnoho schopných ľudí stratí motiváciu kandidovať za riaditeľa a vytvorí sa priestor pre korupciu, klientelizmus a rodinkárstvo.

Nenechajme sa obrať o základné právo rozhodovať o budúcnosti a smerovaní našich škôl!


Pozn.: Výzvu s podpismi predložíme ministrovi školstva a poslancom NR SR, v prípade schválenia pozmeneného znenia zákona aj prezidentovi SR ako podklad pri rozhodovaní, či zákon vráti do NR SR. V prípade vrátenia zákona prezidentom späť do parlamentu opätovne predložíme výzvu s podpismi ministrovi školstva a poslankyniam a poslancom NR SR.

Signatári:
Branislav Kočan, učiteľ a rodič
Michal Hvorecký, rodič
Zuzana Zimenová, rodič
Michal Kaščák – rodič
Zuzana Wienk, podporovateľka
Katarína Šimončičová, rodič
Oto Žarnay, podporovateľ
Vladimír Crmoman, učiteľ a rodič
Vladimír Suchodolinský, rodič
Veronika Čukášová, rodič
Marek Čukáš, rodič
Soňa Puterková, učiteľka a rodič
Andrea Benková, učiteľka a rodič
Štefan Dobák – rodič
Mária Barancová, učiteľka a rodič
Saskia Repčíková, podporovateľka
Stanislav Boledovič – rodič
Ľudovít Sebelédi - učiteľ a rodič
Juraj Hipš, podporovateľ
Ondrej Dostál, rodič
Jana Kontúrová, učiteľ a rodič
Dana Spurná, rodič
Miroslav Sopko, učiteľ a rodič
Ondrej Kalamár, rodič
Juraj Smatana, učiteľ a rodič
Jana Žitňanská, rodič
Anna Chlupíková, učiteľka a rodič
Peter Švec, rodič
Lucia Porubčanská, učiteľka a rodič
Ivan Mirga, rodič
Mária Peťová, učiteľka a rodič
Ján Papuga, učiteľ
Juraj Jonák, učiteľ a rodič
Jana Brigantová, učiteľka a rodič
Mária Kondelčíková, učiteľka a rodič
Danka Jarabová, učiteľka a rodič
Ľuboš Lukáč, učiteľ
Katarína Kalašová, učiteľ a rodič
Anna Gernátová, učiteľka a rodič
Dagmar Kolevová, učiteľka a rodič
Edita Pláteníková, učiteľkaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
6.4.2016 08:47 | zuzana Vereczyova

Pripájam sa. Zvolen.
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
6.7.2015 10:11 | jozef

mam na to taky nazor, ze volba skolskou radou nie tiez bez výhrad.
castokrád riaditelia maniupuliju SR návrhmi a schválením takých clenov, ktorí budu vyhovovat pravdepodobne im vo volbach. zo strany poslancov mestsk. zastupitelstva zvykava to byt tak, ze skor ich nezaujíma vobec dlhobobejsi dopad volieb na chod skoly, resp. niekedy rozhoduju tí ludia, ktorí nezískaju dalsí mandát do MZ a aj tak volia quasi rozhoduju do urcitej miery buducnost skoly. pritom najdolezitejsie by bolo prave názor ucitelského zboru, ktorí sa teraz nikto nepýta. predsa ucitelia poznajú najlepsie co a akým sposobom sa deje na skolách. stáva sa ze názor UZ presadzuje v ŠR iba zvolený clen zo skoly, ktorí mnohokrát nevie presadit názor vacsiny z kolektívu, resp. napr 30 clenný kolektív reprezentuju 2-3 zvolený kolegovia do ŠR.
jedným slovom, takto to neni ok.
do úvahy by sa mal brat nazor predovsetkým UZ a nie nejakým poslancom, ktorí sa v skole ukazujú 2-3 krát rocne na schôdzach ŠR a po uplynutí svojho mandátu ich skola dalej absolutne nezaujíma.
aj to sa stáva.
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
29.6.2015 10:44 | Iveta Sinska

Pripajam sa.
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
28.6.2015 08:53 | Igor Kopáčik

Pripájam sa k výzve. Moji dvaja synovia v minulých rokoch už síce ukončili štúdium, ale ešte mám v živej pamäti, ako vnímali atmosféru v školách. Žiaľ toto prostredie nie je motivačné a na reálny život dokáže pripravíť len minimálne. Bol som aj v rade školy a čo mi utkvelo v pamäti je, aká bezradná bola riaditeľka školy pri zabezpečovaní financií na bežný chod školy. A to bola škola iba kúsok od ministerstva školstva. Akú úlohou chcú zohrávať zastupcovia samospráv pri voľbách riaditeľov škôl, keď už teraz nedokážu reagovať na ich potreby?
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.6.2015 13:32 | Eva Hudáková

Pripájam sa
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.6.2015 10:26 | Slavomíra Rovňanová

Pripájam sa .
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.6.2015 08:04 | Beáta Kolenová

Pripájam sa, matka a učiteľka.
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.6.2015 19:32 | Brankp Pastor

Jasne ze sa pripajem...
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.6.2015 19:21 | Andrea Benková

Podpisujte vyplnením údajov v pravo hore pod "Podporte túto kampaň". Ak sa podpíšete do "POZNÁMKY/vaše reakcie", podpis nie je platný.
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.6.2015 19:12 | Zuzana

pripájam sa
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.6.2015 12:15 | Ľúbica Popová

Pripájam sa k výzve
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.6.2015 19:35 | Irena Číková

Pripájam sa a začínam uvažovať nad odchodom z Sk. Šikanovanie aj mojej osoby mi začína prekážať. :(
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.6.2015 19:17 | Danka Gonosová

Pripájam sa .
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.6.2015 12:42 | Jana Jochová

Pripájam sa k výzve.
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.6.2015 11:54 | olga oravcova

Podporujem túto kampaň, súhlasím.
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.6.2015 19:44 | Miroslav Sopko

Podpisuje sa vyplnením údajov v pravo hore pod "Podporte túto kampaň!" Ak sa podpíšete do "POZNÁMKY / vaše reakcie", tak Váš podpis nie je platný. A prosím zdieľať, osloviť všetkých známych, priateľov, rodinu.
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.6.2015 10:32 | Lucia Lišková

Pripájam sa.
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.6.2015 21:37 | Daniela Hanzelova

Pripajam sa.
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.6.2015 20:00 | Marta Bérešová

Pripájam sa.VychovávateľkaSKD
Ad: Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.6.2015 08:46 | Helena Kostecká

Bohužiaľ v našom systéme je to úplne jedno, čo sa schvaľuje, pretože aj tak sa všetko dá obísť a pomocou iných záujmov, či nátlakov sa deje, čo by sa nemalo! O riaditeľovi školy by mali v prvom rade rozhodovať učitelia! Moja skúsenosť: Kto bol v rade školy a nezvolil práve vyvoleného riaditeľa, dostal výpoveď.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (63)

 Súvisiace témy:
Školstvo
Vzdelávanie
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt