spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza

Výtvarníci Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz sú trestne stíhaní za to, že natreli červenou farbou pomník niekdajšieho popredného predstaviteľa komunistickej strany a komunistického režimu v Československu Vasiľa Biľaka v Krajnej Bystrej. Prokuratúra odmietla ich sťažnosť voči vzneseniu obvinenia a trestné stíhanie naďalej pokračuje.

Podľa nášho názoru by nemali byť trestne stíhaní Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz, ale iniciátori a organizátori inštalovania a odhalenia pomníka Vasiľovi Biľakovi, a to za trestné činy podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd a popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov.

Čin Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza nie je podľa nášho názoru trestným činom, ale prejavom občianskej statočnosti. Svojím prihlásením sa k tomuto vyhláseniu potvrdzujeme, že verejne schvaľujeme, že Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz poliali pomník Vasiľa Biľaka červenou farbou. Schvaľujeme nielen tento ich čin, ale verejne ich pre tento čin vychvaľujeme.

Ak orgány činné v trestnom konaní a následne súdy budú kvalifikovať konanie Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza ako trestný čin, tak sme svojím verejným vyhlásením spáchali trestný čin schvaľovania trestného činu. Podľa § 338 ods. 1 Trestného zákona „Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok."

My čin Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza verejne schvaľujeme a verejne ich preň vychvaľujeme.

Sme síce pevne presvedčení, že v prípade ich konania nejde o trestný čin, ale aj v prípade, že orgány činné v trestnom konaní a súdy rozhodnú inak, trváme na svojom tvrdení v tomto vyhlásení a sme pripravení znášať všetky dôsledky.


Ondrej Dostál, Viera Dubačová, Peter Osuský, Lucia Štasselová, Juraj Petrovič, Juraj Smatana Ivan Kuhn, Radoslav Sloboda, Zuzana Piussi, Zuzana Petková, Richard Stanke, Lukáš Latinák, Lucia Piussi, Eduard Marček, Elena Pätoprstá, Peter Juščák, Andrej Bán, Dušan Sloboda, Radovan Kazda, Jozef Hašto, Ivan Siller, Michal Kaščák Gustáv Matijek, Eva Polakovičová, Peter Gonda, Ivan Štrpka, Vladimír Špánik, Michal Havran, Silvester Bizoň, Fedor Blaščák, Daniel Pastirčák, Peter Zajac, Eugen Korda, Ľubica Trubíniová, Matúš Bischof, Andrej Pavlík, Péter Hunčík, Ján Hacaj, Juraj Bakoš, Tibor Takáč, Grigorij Mesežnikov, Ivan Kamenec, Martin Mojžiš, Vladimír Reptiš, Ľubica Reptišová, Mário Homolka, Ľudovít Šmelko, Juraj Kušnierik

Dňa 8. júna 2015.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
19.3.2016 19:20 | JankoviÄŤ
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
8.3.2016 20:27 | Smrť zločincom Lorenzovi a Kalmusovi
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
31.1.2016 15:33 | Jozef Fabry

Trestné stíhanie pánov Kalmusa a Lorenza by malo byť okamžite zastavené a naopak vznesené proti pôvodcom propagácie režimu potláčajúceho základné ľudské práva, akým komunizmus do roku 1989 nepochybne bol. Pokiaľ sa táto republika ešte chce nazývať právnym štátom, justícia sa ešte chce nazývať garantkou práv občanov a pán prokurátor Hrebeňák sa ešte chce niekedy pozrieť do zrkadla. Keď už nič iné vážená justícia, spomeňte si aspoň na vyhasnuté životy 108 ľudí a na ťažko zranených vyše 500 ľudí, ktorých majú na svedomí ruskí okupanti a ich vodcovia. Danka Košanová a ostatní sa môžu len v hrobe obracať, keď sledujú vaše počínanie...
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
28.1.2016 00:10 | Ján Ohorcak

Súhlasím s konaním Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza a vyslovujem im plnú podporu.
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
23.1.2016 16:44 | Michal Greško

Pomníky zločincov a vlastizradcov nestačí poliať farbou treba ich odstrániť zákonom.
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
25.6.2015 11:37 | nature

Prosíme službukonajúci personál psychiatrických zariadení, aby neumožnili prístup svojich pacientov k internetu, ako sa to stalo napr. v tomto prípade: 23.6.2015 11:59 | Vasiľ Potičný
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
23.6.2015 11:59 | Vasiľ Potičný

Je mi ľúto,takzvaných osobnosti, ktorí podporujú nezákonné činy ožranov. Som zvedavý, či by podporovali aj zastavenie stíhania osôb, ktoré by zastrelili jedného z bláznivých podpísaných za zastavenie stíhania.
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
22.6.2015 14:35 | Peter Cirbes

Je nesmierne smutné, že ešte stále sme svedkami toho, že stíhaní sú tí, ktorí poukázali na zvrátenosť demokratických princípov a tí, čo nehanebne dali zhotoviť bustu tohto zradcu si sedia na svojich stoličkách v úlohe poškodených!
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
18.6.2015 22:27 | Bugi

Je príznačné pre túto dobu, keď Rusko hľadá svojich nových Biľakov v krajinách svojho bývalého impéria, že slovenská prokuratúra (v ktorej dodnes pôsobí množstvo bývalých straníckych kolegov V. Biľaka podieľajúcich sa na zatváraní "nepriateľov socializmu") stíha ľudí, ktorí vyjadrili svoj názor na zradcu, čo sem pozval cudzie vojská.. Keby to nebolo smutné, zasmial by som sa. Nie raz mi napadlo, či sme to urobili dobre, keď sme v nežnej boli takí nežní
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
17.6.2015 19:31 | Jozef Švec

Mali to rovno rozbiť
Je to choré že sú stíhaní.
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
16.6.2015 21:18 | Gabriela Kisová

Vyjadrujem obdiv aktivistom, ktorí mali odvahu a verejne reagovali na tento Slovensko zahanbujúci počin. Schvaľujem a pridávam sa.
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
14.6.2015 19:52 | Peter Preložník

Tento "trestný čin" týmto verejne schvaľujem.
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
14.6.2015 08:51 | Tibor Uhrín

Nedajme sa, biľakov je stále veľa, stále viac...
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
12.6.2015 01:40 | Vlado Dubas

Trestné stíhanie pánov Kalmusa a Lorenza by malo byť okamžite zastavené a naopak vznesené proti pôvodcom propagácie režimu potláčajúceho základné ľudské práva, akým komunizmus do roku 1989 nepochybne bol. Pokiaľ sa táto republika ešte chce nazývať právnym štátom, justícia sa ešte chce nazývať garantkou práv občanov a pán prokurátor Hrebeňák sa ešte chce niekedy pozrieť do zrkadla. Keď už nič iné vážená justícia, spomeňte si aspoň na vyhasnuté životy 108 ľudí a na ťažko zranených vyše 500 ľudí, ktorých majú na svedomí ruskí okupanti a ich vodcovia. Danka Košanová a ostatní sa môžu len v hrobe obracať, keď sledujú vaše počínanie...
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
12.6.2015 01:38 | Vlado Dubas

Trestné stíhanie pánov Kalmusa a Lorenza by malo byť okamžite zastavené a naopak vznesené proti pôvodcom propagácie režimu potláčajúceho základné ľudské práva, akým komunizmus do roku 1989 nepochybne bol. Pokiaľ sa táto republika ešte chce nazývať právnym štátom, justícia sa ešte chce nazývať garantkou práv občanov a pán prokurátor Hrebeňák sa ešte chce niekedy pozrieť do zrkadla. Keď už nič iné vážená justícia, spomeňte si aspoň na vyhasnuté životy 108 ľudí a na ťažko zranených vyše 500 ľudí, ktorých majú na svedomí ruskí okupanti a ich vodcovia. Danka Košanová a ostatní sa môžu len v hrobe obracať, keď sledujú vaše počínanie...
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
11.6.2015 11:20 | Matej Beseda

Súhlasím a úplne sa stotožňujem s Marekom Luhom
Justícia chce trestne stíhať morálne čistých ľudí, ktorí sa odvážili povedať, že kráľ je nahý ? Hanba ! Veď to má byť presne naopak ! Stíhaní musia byť provokatéri, ktorí dali pomník zhotoviť a osadiť, lebo propagujú zločinní režim a jeho vedúceho predstaviteľa ! Aký rozdiel by bol, ak by tam bol pomník Stalina alebo Hitlera ? V počte obetí ? Schvaľujem a chválim !
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
11.6.2015 10:02 | Marek Luha

Justícia chce trestne stíhať morálne čistých ľudí, ktorí sa odvážili povedať, že kráľ je nahý ? Hanba ! Veď to má byť presne naopak ! Stíhaní musia byť provokatéri, ktorí dali pomník zhotoviť a osadiť, lebo propagujú zločinní režim a jeho vedúceho predstaviteľa ! Aký rozdiel by bol, ak by tam bol pomník Stalina alebo Hitlera ? V počte obetí ? Schvaľujem a chválim !
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
10.6.2015 20:13 | Viera Duršová

Stíhať by mali tých, čo to povolili, aby stála busta zločinca Biľaka. Výtvarníkov Kalmusa Petra a Lorenza Ľuboša chváli, súhlasím s nimi. Je šťastie, že existujú takíto morálne slušní ľudia.
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
10.6.2015 19:30 | cihuahua

Predkladateľ vyhlásenia pozabudol na upozornenie pre mentálne retardovaných, najmä lekárov, aby sa venovali iným témam, napr. Pôsobeniu
a dopadu mačacích výkalov na stav pieskovísk v SR, nie vážnym témam spoločnosti.
Ad: Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza
10.6.2015 18:08 | MUDr. Pavol Jonas

S trestným stíhaním súhlasím a odporúčam trest v hornej časti. I keď vhodnejšie by asi bolo päťadvadsať.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (42)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt