spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Zachráňme Malý Dunaj Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život

My, podpísaní občania, nesúhlasíme s výstavbou MVE Eliášovce – Nový Život na rieke Malý Dunaj, a týmto žiadame

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Trnavský samosprávny kraj,
Európsku komisiu,

aby podnikli všetky kroky vedúce k zastaveniu výstavby MVE Eliášovce – Nový Život.

Sme presvedčení, že celý proces schvaľovania projektu MVE Eliášovce – Nový Život bol pripravený tak, aby sme sa my, občania ani široká verejnosť, nedozvedeli o detailoch, a teda aj o vplyvoch tohto zámeru na životné prostredie a zdravie a nemohli na uvedené skutočnosti patrične reagovať včas a v zákonných lehotách. Týmto boli zo strany predkladateľa zámeru a kompetentných orgánov porušené naše práva účasti verejnosti pri posudzovaní vplyvov predmetného zámeru na životné prostredie (EIA) podľa zákona 24/2006 Z.z., ako i právo verejného prístupu k informáciám a účasti verejnosti na rozhodovacom procese v záležitostiach životného prostredia podľa Aarhuského dohovoru. Realizácia elektrárne bude mať negatívny dopad na biotopy a druhy európskeho významu, ako aj predmetné druhy UEV Eliášovský les. Rozhodnutie OU ŽP v Dunajskej Strede, že proces posudzovania vplyvov na životné prostredie sa nebude realizovať, je preto v rozpore so smernicou o biotopoch a v rozpore so zákonom č. 24/2006.


PRÍRODA A EKOLOGIA

Malý Dunaj je jednou z posledných relatívne zachovaných nížinných riek Slovensku. Dokladuje to prítomnosť viacerých vzácnych druhov rýb, vydry riečnej ako aj vzácneho chrobáka pižmovca hnedého, ktorý je prioritným druhom európskeho významu. Staré hlavové vŕby na brehu Malého Dunaja sú domovom jednej z najdôležitejších populácií tohto druhu na Slovensku. Výstavbou MVE by došlo k zániku podmienok pre život týchto druhov, ako aj k zničeniu cenných lužných lesov na brehoch. Tieto predstavujú nenahraditeľnú prírodnú oázu pre faunu a flóru v okolitej silne využívanej poľnohospodárskej krajine. Výstavba MVE spôsobí vzdutie podzemnej vody, ktoré môže negatívne ovplyvniť úrodnosť pôd v jej okolí (trvalé podmočenie).

Výstavba MVE môže spôsobiť závažnú kontamináciu podzemných vôd ako aj vôd Malého Dunaja. K takejto udalosti už došlo – v 60. rokoch minulého storočia v dôsledku vypúšťania toxických organických látok do Malého Dunaja vznikli rozsiahle úhyny rýb, ako aj otrávenie vody v miestnych studniach. Tieto toxické látky sú pochované v sedimentoch Malého Dunaja vo veľmi vysokých koncentráciách, pričom existuje vážne riziko že pri výstavbe a prevádzke MVE dôjde k ich opätovnému uvoľneniu do povrchových a podzemných vôd. Prehradením toku by sa zmenil jeho charakter z prúdivého na stojatú vodu, čím by sa znížila jeho samočistiaca schopnosť, zvýšilo usadzovanie odpadov atď. Ďalším problémom je ústenie výtoku z čističky odpadových vôd, ktorá obsluhuje spolu 17 obcí do Malého Dunaja. Tieto zaústenia sa nachádzajú neďaleko budúcej vodnej nádrže. Nedočistené zbytky odpadových vôd so zvýšeným obsahom organických látok, dusíka a fosforu sa budú ukladať v nádrži a s veľkou pravdepodobnosťou spôsobia eutrofizáciu vody spojenú s narastaním siníc, ktoré produkujú toxíny, dochádza k úhynom vodných organizmov a pri kúpaní v takejto vode je riziko vzniku alergických reakcií.


POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO

Prehradenie Malého Dunaja vytvorí silnú bariéru pre migráciu rýb, ktorá je nevyhnutná napr. pre ich rozmnožovanie (prístup na neresiská). Možno očakávať že vybudovanie MVE sa prejaví na poklese populácií rýb, vrátane vzácnych druhov, ktorým Malý Dunaj poskytuje jedno z posledných útočísk na Slovensku. Navrhovaný štetinový rybovod má oproti neregulovanej rieke iba minimálnu priechodnosť. Lužné lesy na brehoch Malého Dunaja sú najcennejšou časťou miestnych revírov. Výstavbou MVE dôjde na podstatnej ploche k ich nenávratnému zničeniu. Drvivý dopad na stav rýb bude mať aj na úseku nad a pod prehradením.


TURISMUS A EKONÓMIA REGIÓNU

Výstavba výrazne obmedzí atraktivitu Malého Dunaja pre vodnú turistiku ako i potenciál rozvoja turizmu do budúcna. Malý Dunaj neposkytuje len priestor pre relax a oddych v prírode, ale pre viacerých obyvateľov miestnych obcí sú služby spojené s vodnou turistikou zdrojom živobytia. MVE má poloautomatickú prevádzku – po jej výstavbe žiadne trvalé pracovné miesta nevzniknú.


EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

V porovnaní s inými typmi elektrární prínos navrhovanej MVE je minimálny (navrhovaný výkon MVE je 0,6 MW – bežná veterná elektráreň má výkon až 2,4 MW). Sme presvedčení, že negatívne vplyvy výstavby a prevádzky MVE vysoko prevyšujú jej proklamovaný prínos.

Vedomí si týchto negatívnych dôsledkov a cítiac zodpovednosť za zachovanie zdravého životného prostredia ako dedičstva aj pre naše ďalšie generácie podpisujeme túto petíciu.

Oboznámil(a) som sa s textom petície proti výstavbe Malej vodnej elektrárne MVE Eliášovce – Nový Život na rieke Malý Dunaj, súhlasím s jej znením a žiadam Ministerstvo životného prostredia SR, Trnavský Samosprávny kraj a Európsku komisiu aby splnilo požiadavky v nej uvedené.Za petičný výbor:
Samuel Martiš, Žarnovická 5, 83106 Bratislava
Alexander Bögi, Vojtechovce 639, 930 38 Nový Život

Osoby určené pre zastupovanie v styku pred orgánom verejnej správy:
Samuel Martiš, Žarnovická 5, 83106 BratislavaAktuálne info o petícii:
https://www.facebook.com/malydunaj/


Petícia vo formáte PDF na stiahnutie:

/peticia-maly-dunaj-sk.pdf peticia-maly-dunaj-sk.pdf  [SK]

/peticia-maly-dunaj-hu.pdf peticia-maly-dunaj-hu.pdf  [HU]

Zachráňme Malý Dunaj Malý Dunaj Stop výstavbe MVE


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
24.7.2017 20:38 | Maros koša

Jediná Slovenska amazonka kus krásnej divočiny treba tých bláznov zastaviť 😡
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
4.5.2016 18:10 | Jan Skoda

Pripajam sa k peticii a som proti vystavbe vodnej elektrarne na Malom Dunaji.
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
4.5.2016 17:18 | Monika Bors

Jednoznačne odmietam výstavbu elektrarne!
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
3.5.2016 23:49 | Lucia Bodžárová

Som proti výstavbe vodnej elektrárne, pripájam sa k petícii
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
3.5.2016 07:09 | Vladimír Prokop

Treba zachovat priropdu aby sme mali a s coho dychat cerstvy vzduch.
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
2.5.2016 21:48 | Darina izova

Som proti nenicme co je krasne
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
1.5.2016 22:45 | tomas horvath

pripajam sa k peticii proti vystavbe vodnej elektrarne na malom dunaji!
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
1.5.2016 20:21 | Eva Trubacova

Prečo v našej krajine potrebujeme zničiť všetko čo je prirodzené krásne a svojim druhom jedinečné naozaj nenecháme nasledujúcim generáciám nič z tej krásy ktorú sme si užívali my. Prosím kompetentných aby nedovolili ničiť to co nám zanechali naši dedkovia a otcovia nič tak krásne ako je príroda už ľudia nemôžu vybudova a ničiť niečo čoho je na svete tak málo je veľká škoda, hlavne pre ľudí ale aj pre zvieratá. Zamyslite sa nad tým čo chcete vykonať.!!!!!!!!!:-( 4
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
27.11.2015 12:26 | Juraj Ferianc

SOm za zachovanie prírody v pôvodnom stave
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
27.7.2015 12:22 | Peter Jurasek

Niekolko nazorov druhej strany - investora:
nitra.sme.sk/c/6238440/proti-v...
„Predpokladaný výkon elektrárne v Eliášovciach je 0,7 MGW, takže pri priemernom prietoku 28 m3/s, spáde 2,5 m a pri prevádzke 8 400 hodín vyrobí približne 5-tisíc megavatthodín energie ročne“
„... vplyv na životné prostredie je ... prakticky žiadny“
www.aktuality.sk/clanok/278448...
Projekt bude stáť tri až štyri milióny eur, návratnosť je približne 15 rokov. Peniaze si chce spoločnosť požičať od bánk prostredníctvom úverov.

Moj komentar:
Vykon elektrarne zo spolocenskeho hladiska je minimalny. Mozno by vznikla nejaka plaz na kupanie, ale dopad na prirodu by bol podla mna negativny: spomalenie toku, podmytie brehov, obrovske cudzie betonove teleso (ako v Novej dedinke, aj kvoli ktorej zaciname splavy az v Tomasove), a najma narusenie prirodneho charakteru krajiny. Jelka Mlyn by bol oddeleny od hornej casti Maleho Dunaja priehradou. Je tam teraz sice pomaly tok rieky, ale vznikla by este velka betonova bariera na prirodzenom toku.

Dalsi priklad, ze zijeme v neudrzatelnom systeme, kde peniaze maju zvitazit nad zdravym rozumom a zaujmami ludi.

Podpisujem peticiu.
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
27.7.2015 11:21 | Jozef Bugar

Nepoznám technické detaily riešenia a výstavby MVE. A aj keď je pravdou, že vodná energia je tá najčistejšia, tak za predpokladu 0.6 MW výkonu považujem táto aktivitu - najmä pri daných ekologických a iných rizikách, za úplne zbytočnú a kontraproduktívnu. Som proti tejto výstavbe a k petícii sa pripájam.
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
13.7.2015 07:20 | milan silaj

Pripajam sa k peticii za zastavenie vystavby vodnej elektrarne na malom dunaji.
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
9.7.2015 17:53 | jarka grenova

Typicka crta mentality tohto naroda.Zbohatnut hned a bez namahy aj ked na ukor ostatnych. Podla hesla po nas potopa. Vydrancovat vsetko. Preco sa takto nechovaju nspr. v Rakusku alebo v Cechach? To naozaj nasim vnucatam nechame toto? Urcite si na nas v dobrom spomenu.
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
10.6.2015 05:49 | mittheiss peter

pripajam sa k peticii.zachranme kus prirody pre nasich potomkov.
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
8.6.2015 05:58 | Ján Hudák

Pripájam sa
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
29.5.2015 17:28 | stefan

Teraz protestujete proti elektrarni,uz davno posrali Maly Dunaj,,,, jeden stoji Bratislave ,druhy stoji pri Novej Dedin.a treti pri Tomasikove ,pekny den dost skoro ste sa zobudili,,,vtedy ste mali strajkovat debili ked robili prvu elektrarnu na M.Dunaji ste blbci
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
28.5.2015 16:03 | nikto

nemam nic proti vystavbe
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
25.5.2015 09:26 | MISO

Kedy sa zacali zbierat podpisy pod Peticiu? A kedy je ukoncenie? Dakujem za info. M
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
20.5.2015 19:40 | Lubica Sutton

Som proti vystavbe elektrarne na Malom Dunaji!
Ad: Zachráňme Malý Dunaj - Petícia proti výstavbe malej vodnej elektrárne Eliášovce - Nový Život
20.5.2015 18:03 | Anna Šišoláková

Pripájam sa k petícii.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (52)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Voda
Životné prostredieREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt