spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zachovanie futbalového ihriska v Trenčianskych Biskupiciach

Petícia za zachovanie súčasného funkčného využitia lokality v k.ú. Biskupice p.č. 1127/4 a 1127/70 futbalového ihriska, vlastník Telovýchovná jednota Bratislava

My dolu podpísaní občania žiadame Mesto Trenčín aby zachovalo súčasné funkcné využitie lokality v k.ú. Biskupice p.č. 1127/4 a 1127/70 futbalové ihrisko, vlastník Telovýchovná jednota Bratislava.


Petičný výbor:

Ľubomíra Repková,Záhumenská 1810/11,Trenčín
Ing. Jan Krátky, Biskupická 1790/24 ,Trenčín
Tibor Rihošek, Pri Tepličke 553/6 ,Trenčín

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy:
Ľubomíra Repková, Záhumenská 1810/11,TrenčínBiskupické futbalové ihrisko už roky chátra. Vlastník nekosí trávu, neudržiava pozemok, dlhodobo neplatil mestu dane a podľa slov primátora Rybníčka z roku 2014 ani nereagoval na viaceré výzvy mesta.  Na pozemku sú momentálne nasťahovaní bezdomovci, čo spôsobuje problémy obyvateľom blízkeho okolia. Keď sa bezdomovcov spýtate prečo tam sú, povedia vám, že majú súhlas vlastníka pozemku, ba čo viac, že ich tam vlastník sám doviedol a „ubytoval“. Takýmito metódami  tlačí  vlastník ihriska na mesto a na verejnosť. Jeho cieľ je jasný, zhodnotiť si svoje športové pozemky a zmeniť ich na stavebné parcely.

Mesto sa rozhodlo tento neželaný stav, ktorý jednoznačne spôsobil vlastník pozemku – TJ Jednota Bratislava, o. z. - vyriešiť tak, ako to vlastník už dávno chcel.  Keďže nejde o mestský pozemok „vraj“ nie sú iné možnosti ako spraviť v tejto lokalite poriadok.  Spravia zo športových pozemkov stavebné pozemky a dokonca túto zmenu územného plánu zaplatia aj z mestskej kasy. Potom zmiznú bezdomovci aj problémy. Vznikne nová bytovka a investícia sa ukončí s vysokým ziskom.  Zanikne ďalšie futbalové ihrisko (po ihrisku pri Odeve a ihrisku Pod Sokolicami), ako aj skatepark, ktorý je hneď vedľa ihriska a ktorý si decká samy vybudovali  s podporou drobných grantov.

Biskupické ihrisko bolo pôvodne  v správe mesta Trenčín. V roku 1974 ho mesto dalo do užívania Telovýchovnej Jednote Letecké opravovne,  s podmienkou že bude naďalej slúžiť športovým účelom. Tá ho v roku 2008 predala  občianskemu združeniu TJ Jednota Bratislava, ktoré vzniklo pravdepodobne len za týmto účelom pár dní pred predajom. O ihrisko mali v tej dobe záujem viaceré subjekty, ktoré plochu reálne využívali,  ale nemohli dať za ňu trhovú cenu. Suma, za ktorú ihrisko TJ Bratislava získala bola cca 66 000 eur.  V roku 2010 TJ Bratislava uzavrela zmluvu s mestom Trenčín, ktoré jej mesačne za prenájom platilo sumu 1000 Eur, aby plochu mohli naďalej využívať športové oddiely TJ TTS Trenčín. Zmluvu mesto po zmene vedenia mesta v roku 2012 vypovedalo, pretože ju uznalo za nevýhodnú.

Dnes je jasné, že TJ Bratislava, napriek ostentatívnemu športovému názvu kúpila ihrisko so zámerom stavať. Už od roku 2009 sa pokúšala zmeniť športovisko na stavebný pozemok.  Čo je nejasné, je personálne pozadie tohto občianskeho združenia.  Sú silné indície, že vlastník nechal zámerne pozemok spustnúť, aby predstavoval problém, ktorý si akútne vyžaduje riešenie a následne mohol lepšie presadiť svoj zámer u vedenia mesta. Takéto praktiky sa v normálnej spoločnosti nazývajú vydieranie.

Dňa 18.3.2015 bol na mestskom zastupiteľstve v Trenčíne schválený návrh na zmenu funkčného využitia športového pozemku v Biskupiciach, na ktorom sa nachádza futbalové ihrisko.  Proti návrhu boli 4 poslanci, 4 sa zdržali. Viacerí poslanci, ktorí hlasovali za, sa vyjadrili, že majú problém s morálnym pozadím tejto kauzy. Veríme, že pred posledným hlasovaním o zmene svoje stanovisko poslanci prehodnotia a nanovo zvážia všetky fakty, ktoré sa k prípadu viažu. Definitívne rozhodnutie vo veci ešte nepadlo. Práve petícia, ktorú organizujú občania, má za cieľ dať najavo názor trenčianskej verejnosti.

Primátor Rybníček sa  vyjadril, že sa nedá pri presadzovaní tejto zmeny ovplyvniť  žiadnou petíciou. Toto vyjadrenie primátora ako voleného zástupcu mesta je v príkrom rozpore s jeho nástupnými prejavmi ako aj všeobecnými princípmi samosprávy a pokladáme ho za veľmi nešťastné.  Keďže ale o zmene nerozhoduje on, ale poslanci mestského zastupiteľstva, obraciame sa najmä na nich ako na nezávislé osobnosti a žiadame ich aby uvedenú zmenu neschválili.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za zachovanie futbalového ihriska v Trenčianskych Biskupiciach
5.5.2015 16:10 | Lubomira Repkova

lukas trojcak , z akeho dovodu mame zvazit akekolvek peticie ohladom ihriska?
Ad: Petícia za zachovanie futbalového ihriska v Trenčianskych Biskupiciach
17.4.2015 09:12 | lukas trojcak

prosim zvazte akekolvek obcianske peticie ohladom tohoto ihriska.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (2)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS