spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Nedovoľme schránkam vyciciavať slovenské zdravotníctvo

Na jeseň 2014 otriasli slovenskou verejnosťou viaceré kauzy, kde zdravotníctvo vyciciavali schránkové firmy z daňových rajov s neznámymi majiteľmi. Verejné pobúrenie a neutíchajúce demonštrácie pritlačili SMER k ústupkom. Národná rada SR drvivou väčšinou 115 poslancov zaviazala vládu prijať zákon, ktorý zabráni anonymom priživovať sa na verejných peniazoch vo všetkých oblastiach.

Vláda tak dala občanom Slovenskej republiky prísľub, že výmenou za obnovený pokoj umožní v prvom štvrťroku 2015  vytvorenie verejného registra skutočných vlastníkov, kde sa bude musieť zapísať každý, kto chce získať verejné financie a verejný majetok – v samosprávach, zo zdravotníctva, pri predaji štátneho majetku, a pod.

Dnes vláda svoj sľub nechce dodržať. Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh, podľa ktorého sa návrh bude týkať len časti verejných peňazí – tých, ktoré prechádzajú cez zákon o verejnom obstarávaní. Najväčšie vyciciavanie slovenského zdravotníctva sa však dnes nedeje cez verejné obstarávanie, keďže zdravotné poisťovne si výkony objednávajú úplne mimo tohto zákona. Najväčšie vyciciavanie slovenského zdravotníctva sa dnes deje cez dve cyperské schránkové firmy, ktoré vlastnia poisťovňu Dôvera. Poisťovňa nielenže hospodári s viac ako miliardou eur ročne z verejného zdravotného poistenia, ale si z neho len v roku 2013 odliala do schránkových firiem viac ako 100 miliónov eur nad rámec štandardného zisku.

Zároveň návrh neumožňuje reálne skontrolovať, ak sa skutoční majitelia skryjú za nastrčených. Ustanovuje totiž, že štátne orgány budú prešetrovať pravdivosť údajov len vtedy, keď im niekto predloží skalopevné dôkazy, že firma klame. Tieto dôkazy sa však v praxi dajú získať len vyšetrovaním zo strany štátnych orgánov.

Podporte preto nasledovnú hromadnú pripomienku k novele zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní:


Hromadná pripomienka za účinný zákon o schránkových firmách

Vec: Pripomienkové konanie k materiálu rezortné číslo 2630-P/2015 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V zmysle čl. 13 ods. 3 a 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, schválených uznesením vlády SR č. 352, v znení uznesenia vlády SR č. 693, uznesenia vlády SR č. 895, uznesenia vlády SR č. 163, uznesenia vlády SR č. 472, uznesenia vlády SR č. 210,  uznesenia vlády SR č. 620 a uznesenia vlády SR č. 680 (ďalej len „legislatívne pravidlá“) zasielame hromadnú pripomienku k materiálu rezortné číslo 2630-P/2015 - návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Znenie hromadnej pripomienky je zaslané prostredníctvom Portálu právnych predpisov elektronicky. Zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa s ňou stotožnili zašleme predkladateľovi iným spôsobom v súlade s čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel.

Znenie hromadnej pripomienky verejnosti:
  1. vyjadrujeme zásadný nesúhlas s tým, aby sa novela týkala len verejného obstarávania, ale žiadame, aby v súlade s uznesením NR SR obsahovala všetky formy nakladania s verejnými zdrojmi a verejným majetkom, vrátane identity tých, ktorí profitujú zo zdravotného poistenia (doplnenie ďalších článkov do zákona)
  2. žiadame, aby v paragrafe 134c odsek 2 kvalifikovaný podnet nemusel obsahovať skutočnosti preukázajúce nepravdivosť údajov a dôkazy týchto skutočností, ale aby mohol obsahovať aj skutočnosti vytvárajúce odôvodnenú pochybnosť o pravdivosti údajov
Pripomienky sú zásadné.

Za splnomocnenca pre zastupovanie pri rokovaní o hromadnej pripomienke určujeme doc. Ing. Miroslava Beblavého, PhD., Koperníkova 47, Bratislava 821 04 a ako jeho zástupcu Silviu Hudáčkovú, Chocholná 185, 91304 Chocholná-Velčice, okres Trenčín. Žiadame, aby v prípade, že navrhovateľ úplne alebo čiastočne nevyhovie predmetnej hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel.


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Nedovoľme schránkam vyciciavať slovenské zdravotníctvo
10.3.2015 21:33 | Pavol Suda

...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Zdravie
Ekonomika
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt