spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  SOLIDARITOU PROTI NENÁVISTI

Náboženská viera a svetonázorové presvedčenie je spoločensky citlivou témou, ktorú považujeme za intímnu vec každého človeka. Snažíme sa pochopiť, že pre veriacich ľudí je náboženské presvedčenie významným aj pre ich spoločenskú angažovanosť a verejné postoje. Dejiny však ukazujú, že náboženské interpretácie, ktoré viedli k diskriminácii menšín na základe iného rasového pôvodu, náboženského postoja či svetonázorového presvedčenia sa stali zdrojom tragických konfliktov. Len vďaka ponaučeniu z tohto poľutovaniahodného vývoja dnes vieme nažívať v spoločenskom zmieri, v ktorom sú postoje a názory predmetom diskusie a nie mocenského nátlaku.

Rešpektujeme náboženské presvedčenie ako dôležitú súčasť osobnosti, ktorá do života prináša nádej a oporu. V poslednom období však so znepokojením pozorujeme, ako narastá jej zneužívanie na politické účely či také presadzovanie vplyvu jednotlivých cirkví, ktoré jej v Ústavou garantovanej sekulárnej (čiže nábožensky neutrálnej) spoločnosti nepatrí.

Chápeme úlohu náboženských lídrov a inštitúcií viesť a rozvíjať duchovný rozmer človeka založený na plodnej a dlhovekej tradícii. Sme však kategoricky proti tomu, aby sa touto cestou vysielali nepriateľské signály voči inak zmýšľajúcim ľuďom a aby cirkevní predstavitelia diktovali veriacim také postoje k celospoločenským témam, ktoré neboli predmetom širšej spoločenskej odbornej debaty, sú silne konfesionálne podmienené, nerešpektujú stav odbornej diskusie v tej-ktorej oblasti a spoločnosť očividne rozdeľujú. Chceme, aby sa ľudia v našej spoločnosti navzájom počúvali a rešpektovali.

Chceme si zachovať vzájomnú úctu pri rešpektovaní duchovnej integrity každého človeka bez ohľadu na jeho vieru či svetonázor. Žiadame preto cirkevných lídrov a občianskych aktivistov, aby nevstupovali jednostranne a bez vzájomného počúvania do politických tém, aby prispeli k vzájomnému porozumeniu a pochopeniu, aby zachovali zdržanlivosť pred neuváženým konaním, ktoré je celospoločensky
škodlivé.

Apelujeme na cirkevných aktivistov, aby si boli vedomí rozdielnosti názorov v prístupe k referendovej agende aj medzi samotnými kresťanmi a nestavali ich tak do nutnosti nezmyselnej voľby. Vyzývame všetkých aktivistov Aliancie za rodinu a ich otvorených aj skrytých podporovateľov, aby nezneužívali svoje postavenie a väčšinové náboženské cítenie občanov Slovenskej republiky na rozdúchavanie vášní a nepodporovali skupinové konfrontácie. Ak v tomto postoji zotrvajú, upozorňujeme ich na morálnu zodpovednosť za takéto konanie, na to, že nekonajú v našom mene a že sa ako priatelia slobody, občania aj veriaci nedáme rozdeliť, ani zatiahnuť do špinavých mocenských hier.

My všetci, či už ako veriaci kresťania alebo ľudia úprimne veriaci v hodnoty podmieňujúce porozumenie medzi ľuďmi, si uvedomujeme naše osobné obmedzenia a hranice.  Uvedomujeme si, že zdolať náročné obdobia úzko prepojeného sveta, ktorému prestávame rozumieť, dokážeme len spoločne, s otvorenou náručou k blížnemu. Konfrontácií a deliacich čiar je na Slovensku už príliš veľa. Ponúkame spoluprácu na celospoločenskom zmierení, na odstránení skupinovej nenávisti z našich životov a na prehlbovaní solidarity človeka s človekom.

Eduard Chmelár, rektor Akadémie médií
Kamil Kandalaft, občiansky aktivista a publicista
Miroslav Kocúr, teológ a vysokoškolský pedagóg
Zuzana Kusá, sociologička
Peter Takáč, doktorand FFUK a IT administrátorPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: SOLIDARITOU PROTI NENÁVISTI
28.10.2017 09:37 | mark

Ponúkame súkromné, komerčné a osobné pôžičky s veľmi nízkymi ročnými úrokovými sadzbami až 2% v jednom roku až 50 rokoch splácania kdekoľvek na svete. Ponúkame úvery vo výške od 5 000 do 100 miliónov eur. Naše pôžičky sú dobre poistené pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Strácate spánok v noci, keď sa obávate, ako získať oprávneného veriteľa? Kousáš si nechty rýchlo? Namiesto toho, aby ste zasiahli, kontaktujte Mark Home Loan (úverové služby), špecialistov, ktorí pomáhajú zastaviť zlú úverovú históriu, nájsť riešenie, ktoré víťazstvo je naším poslaním. E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti po úvere:
FORMULÁR ŽIADOSTI O ÚVERY
Vaše meno a priezvisko *
Tvoj email *
Vaše telefónne číslo *
Vaša adresa *
Tvoje mesto *
Štát / provincia *
krajina *
Sex *
Dátum narodenia *
Máte účet? *
Žiadali ste predtým? *
Požadované množstvo úveru *
Dĺžka úveru *
Účel úveru *
Aplikovali ste v akejkoľvek úverovej spoločnosti pred *
Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: *
Pôžička E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
S pozdravom,
Pán Mark Moel.
Info.newspring.kredit@gmail.com
To lada3
20.2.2015 23:16 | Milan1

A čo ste na pjotrovi nepochopili ?
Veď on iba poukazal, že tri postuláty, na ktorých gender stojí sú už vyvratené, pozrite aj jeho príspevok 13:27 v ten istý deň.Potom logicky to, o čo sa gender snaží nebude fungovať, tak ako by nefungovalo vyslanie rakety na Mesiac, ak by sme mali zlé vzorce a rovnice.Len v prípade gender sú pokusy nie v laboratoriu ale na ľuďoch.
Toto ste hádam pochopili, nie ?
Ad: SOLIDARITOU PROTI NENÁVISTI
18.2.2015 21:32 | Lada

No, piotra som nepochopila, asi si sedím na vedení. Nevadí. Budem sa pýtať inde.
To lada2
12.2.2015 23:30 | Milan1

Tak fajn, už viete, že gender ideologia je blbosť :)
Ad: SOLIDARITOU PROTI NENÁVISTI
12.2.2015 20:33 | Lada

Moja argumentácia? Ja som sa pýtala.
To Lada
11.2.2015 22:43 | Milan1

"Teraz mi už prosím vás niekto vysvetlite, prečo je tá GENDER ideológia taká skazonosná?"
Pretože to je paveda.
Pozri pjotr v diskusii pod ćlánkom Pietruchovej 12.11.2014 11:30 a 13:27.
blog.sme.sk/diskusie/2361441/1...
A Vaša argumentácia ?
Ad: SOLIDARITOU PROTI NENÁVISTI
10.2.2015 21:46 | Lada

Som zvedavá, mudrlanti, heteráci, keby vám niekto navrhol, aby ste sa "obrátili", koľkí by ste boli ochotní. Ja viem, vám to nikto nenavrhne, pretože vy ste na tom správnom brehu, vy ste OK. Ale akú zásluhu na tom máte vy sami, že ste sa takí narodili? Teraz ste všetci múdri. Ale vžili ste sa niekedy aj do postavenia tých " druhých"? Keby do vás stále niekto hustil, že tak ako žijete, tak niééé. Prečo? Lebo medveď.Lebo niektorí heteráci s tým majú z nepochopitelných dôvodov nenormálny problém. Ja nie som príslušníčka LGBT komunity, ale ja by som to teda nerobila_vpratávať sa do predstáv druhých, ako mám žiť.
To, že sa mladý v tom príbehu oženil, nie je žiadny dôkaz. Koľkí to urobia, aby mali pokoj od moralistov. Potom sú celý život nešťastní, alebo sa vzťah aj tak rozpadne.
Teraz mi už prosím vás niekto vysvetlite, prečo je tá GENDER ideológia taká skazonosná?
Přední homosexuální aktivista Michael Glatz, uzavřel manželství se ženou Rebekou, homoaktivisti zuří
4.2.2015 11:19 | Ide o rodinu

Ex-homosexuál uzavřel manželství se ženou, homoaktivisti zuří


V minulosti přední homosexuální aktivista Michael Glatz, který později prohlásil, že s pomocí Boží dokázal odvrhnout homosexuální způsob života a změnit svou sexuální preferenci, uzavřel 26. října tohoto roku manželství s Rebekou. Vzhledem k jeho aktivistické minulosti je jeho "obrat" a manželství důkazem, že masmédii rozšiřovaná tvrzení o nezměnitelnosti homosexuality nejsou pravdivé. Zřejmě proto se stal terčem nenávistné kampaně některých homoaktivistů,na kterou reagoval otevřeným dopisem s názvem "nenávistní gayové, prosím, respektujte mé rozhodnutí", ve kterém označil svůj manželský život s Rebekou za nejkrásnější období svého života.

Je výmluvné, že tato nenávistná kampaň se nezastavila ani při tak pozitivním životním momentě, jako je uzavření sňatku. Některé "LGBT" organizace zveřejnily články, v nichž otevřeně doufají, že Glatzovo manželství skončí neúspěchem a Michael se nakonec přece jen vrátí do jejich "ohrady". Podle Petra LaBarbera, prezidenta organizace Americans for Truth about homosexuality, tito aktivisté nejsou schopni přiznat, že homosexuální identita a chování je něco, co může být změněno. Glatz je přitom pouze nejznámějším z množství dalších lidí, kteří prošli stejným procesem.

Nepohodlná skutečnost Glatzeovy životní změny je o to výraznější, pokud si uvědomíme, že bývalý šéfredaktor periodika Young Gay America, držitel několika cen od homosexuálních a "lidskoprávních" spolků a kdysi jedna z mediálních ikon celého "LGBT" hnutí dnes tvrdí:
"Věřím, že homosexualita je defekt,
chyba, deformace a něco,
z čeho může být člověk zcela uzdravený.

Vím, že toto stanovisko
zpochybňuje osobní rozhodnutí některých lidí,
stejně i některé populární politická opatření dneška.
A jsem si navíc vědom,
že za toto stanovisko mě budou označovat
za "pravicového fanatika",
který by měl být "odstraněn".

Každý den se modlím k Bohu za mou bezpečnost."
Tato zpráva, mimo mnoha jiných skutečností, tedy vyvrací propagandisticky rozšiřovaná tvrzení, že homosexuální náklonnosti jsou nezměnitelné. Naopak existuje tu naděje pro mnohé lidi s takovými sklony, že je dokáží překonat, založit rodinu, v ní počít vlastní děti a vést tak skutečně šťastný a smysluplný život.

Zpráva také poukazuje na nenávistnou povahu několika homosexuálních aktivistů, kteří jsou jinak masmédii líčeni jako hrdinové "bez bázně a hany". Právě oni jsou těmi skutečnými "extremisty", kteří se neumějí smířit s realitou, a snaží se zabránit tomu, aby stejnou šťastnou životní změnu, jakou prošel Michael Glatz, zažili i další homosexuálové.
Šok pre Francúzsko: “Homofóbni” homosexuáli
2.2.2015 15:52 | copy

Šok pre Francúzsko: “Homofóbni” homosexuáli
14. január (Zdroj: Libero.it/HSP/Foto:TASR)

Hollande rozhodol rúcať piliere, na ktorých stálo ľudstvo po tisícročia
Zdá sa, že socialistickí lídri už nevedia ako čeliť finančnej kríze a problémom ľudstva vyplývajúcim z globalizácie, a jediné čo im ostalo je “vynájsť” antropologickú revolúciu – gay manželstvá s právom na adopciu detí.
Takýmto spôsobom sa Hollande rozhodol rúcať piliere, na ktorých stálo ľudstvo po tisícročia, a teda, že slová otec, matka ako aj manžel a manželka zakáže v oficiálnych dokumentoch a nahradí “surrealistickými výrazmi” ako “rodič 1” a “rodič 2”.
Pán prezident si zrejme príliš fandil, keď očakával aplaus. Trpko totiž zisťuje, že ľud ešte stále ostal pri zmysloch. A už vôbec nečakal, že medzi protestujúcimi budú samotní homosexuáli, ktorí vycítili, že celá táto propaganda je len vykonštruovaná a oni sú do nej nechutne vtiahnutí, napriek tomu, že až tak veľmi netúžia byť nástrojom medzinárodných lobistických štruktúr.

Národ na námestiach
Včera sa v Paríži udiala mimoriadna scéna – masy ľudí proti plánovanému zákonu “O manželstve a adopcii pre všetkých”, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Christiane Taubira. Pán prezident si myslel, že prekážok niet, a že tých zvyčajných katolíkov (či skôr, časť katolíkov), ktorí by mu stáli v ceste, predsa ľahko odstráni obvineniami zo spiatočníctva a homofóbie.
Avšak i pre samotných katolíkov sa stalo čosi neuveriteľné – protesty, ktoré sa včera udiali (a kvôli ktorým bolo do Paríža vypravených stovky špeciálnych vlakov a autobusov), možno nazvať akokoľvek, len nie ako akciu katolíkov.
So sloganom “Každý sa rodí z muža a ženy” protestovali osoby, asociácie, hnutia, a také inštitúcie, ktoré by nik nikdy v ničom inom hádam ani nezjednotil: zastupovali ich totiž katolíci, židia, moslimovia, socialisti, liberáli, laici aj homosexuáli. Protesty zadefinovali ako “apolitické, nekonfesijné a nehomofóbne”. Samotná hovorkyňa organizácie Homovox (združenie francúzskych občanov, ktorí majú byť “hlasom homosexuálov” a ktoré sa postavilo proti predloženému zákonu) podáva šokujúce slová: “Vo Francúzsku nás cenzurujú! Počúvajú len lobby LGBT, len oni vystupujú v médiách, no väčšina homosexuálov ani nesúhlasí, aby títo vystupovali v ich mene. Veď my sme si ich nezvolili! Oni nás nemajú čo reprezentovať!”
Pre taliansky denník Tempi De Williencourt ďalej hovorí: “my homosexuáli ani nechceme manželstvo. Heterosexuálny pár je predsa podstatne odlišný od homosexuálneho. Už len pre jednoduchý detail: homosexuálny nemôže prirodzene splodiť dieťa a preto potrebuje inú formu “únie”, ako je manželstvo.” Aká irónia... nazvú aj tieto argumenty čelnej predstaviteľky homosexuálneho združenia ako “homofóbne”?
Nathalie sa dotkla ďalšej podstatnej veci, najdôležitejšej v celej tej “komédii” – detí: “Veríme, že deti majú právo na otca a matku – najlepšie biologických, a ktorí sa vzájomne milujú. Dieťa sa rodí ako ovocie lásky medzi otcom a matkou a má právo poznať ich. Ak si homosexuálne páry budú adoptovať deti, ktorým už tento základný fakt a cit od biologických rodičov bol odopretý, odoprie sa im ešte aj tá druhá (možno poslendná) šanca na matku a otca! Adopcia nie je právo dospelých. Adopcia je tu pre deti, aby sa im “darovali” rodičia, ktorí ich budú milovať. Žiaľ táto koncepcia sa dnes postavila na hlavu.”
Tieto slová, akokoľvek múdre, sú zároveň odvážne. Ako priniesol taliansky denník Avvenire, “homoaktivista” Xavier Bongibault, prezident organizácie “Plus gay sans mariage” ktorý sa vyhlasuje za ateistu, vyjadril šokujúce prehlásenia: “Pravda je taká, že chcú, aby homosexuáli mlčali. Väčšina tejto komunity pritom úplne kašle na takýto zákon.” Taktiež expremiér, socialista Lionel Jospin, vyjadril kritický postoj, a musel svojim kolegom pripomenúť, že “svet tvoria muži a ženy a nie homosexuáli a heterosexuáli”. Jeho manželka Sylviane Agacinski, ktorá je známou psychoanalytičkou a výraznou feministkou, je tiež jednou z “osobností laického sveta”, ktoré sa rozhodne postavili proti Hollandovej “revolúcii”. Ďalšími z aktérov týchto protestov sú napríklad Laurenc Tcheng, predstaviteľka “La gauche puor le mariage républicain” (ľavica za pravicové manželstvá), ktorá sa stavia proti Hollandovmu projektu a spôsobu, akým vláda nanucuje Francúzsku takéto “východisko” bez toho, aby prebehli konštruktívne debaty a bez súhlasu francúzskeho národa, ktorý je podľa prieskumov výraznou väčšinou proti.
Vláda rozladená týmito reakciami je natoľko “nervózna”, že minister školstva Peillon po tom, ako zaútočil na sekretára katolíckeho vyučovania, ktorý ho pozval do stredných katolíckych škôl, aby spolu zorganizovali diskusie, ktoré si samotní žiaci žiadali, aby prehĺbili tému “pre alebo proti homosexuálnym manželstvám”, sa pod rúškom vraj demokracie no v skutočnosti tónom arogantnej autoritárskosti zmohol len na vyjadrenie, že je to “nemiestne”. Na manifestáciách bola napokon účastná aj masa stredopravicovo orientovaných ľudí, ktorá sa teší tak masívnemu odboju proti socialistickému prezidentovi.

Mohutný hlas židov
Najimpozantejšie hlasy popri katolíckych biskupoch prišli aj od iných konfesií, ako napríklad od rektora veľkej mešity v Paríži Dalila Boubakeura a veľkého rabína Gillesa Bernheima. Bernheim dokonca napísal dokument o otcovstve, materstve, zväzku medzi mužom a ženou a o “ich deťoch” (proti gender filozofii), ktorú vyzdvihol aj samotný pápež Benedikt XVI. Rabín pre katolícky denník La Croix okrem iného hovorí, “stratili sme praktický a teoretický úsudok o tom, čo je morálne.” A preto sme neschopní čeliť kríze: “Liberálne západné demokracie sú zle vybavené proti kríze. Nie preto, že neriešia chudobu, ale preto, že si osvojili mechanizmy, ktoré upustili od morálky. Preto ich sociálne politiky sa stávajú čoraz viac technokratickými a len akousi prevádzkou. Vlády sa už neopierajú o “pojem dobra”, hovorí rabín, snažia sa nás len uspokojiť tým, čo je nám príjemné (a čo si môžeme dovoliť), dnešná politika a ekonómia už nemajú čo povedať ľudskej podstate. Je nevyhnutné, aby sme znovuobjavili tradíciu.” Tieto slová by sme si mali vziať k srdcu aj my, aby sme predišli katastrofám, ktoré prinášajú “surrealistické” socialistické vízie.
Antonio Socci
Ad: SOLIDARITOU PROTI NENÁVISTI
1.2.2015 15:00 | Lada

No, Kritické myslenie, sledujem toto predreferendové besnenie už hodnú chvíľu, snažiac sa zachovať si odstup a nezaujatosť. Nesúhlasím s tým, že by LGBT komunita viedla dáku militantnú kampaň. Práve som dopozerala Na telo v Markíze. Tam mala táto komunita len krátky vstup, ani neprijala pozvanie k stolu. Zato plagáty Aliancie visia na každom rohu, na každom múre, letáky sa povaľujú všade,pomaly mám strach otvoriť aj chladničku, aby sa na mňa nevyvalila AZR. Katolícka cirkev pomáha ako len vie, hustí to do ľudí z kazatelníc len taký fukot. Tak ja teda neviem, kto je tu militantný. Nevidela som jediný plagát LGBT komunity, ale zaujíma ma, kde AZR nabrala toľké peniaze na svoju prepálenú kampaň? Vraj verejná zbierka...Inak čítala som, že s tou zbierkou to nebolo celkom kóšer.
A propó, stále som sa nedozvedela, prečo je rodová ideológia tak srááááášne nebezpečná.
O dúhové manželstvá vôbec nejde
1.2.2015 12:03 | Kritické Myslenie

O dúhové manželstvá vôbec nejde
Kritické Myslenie, Spoločnosť Februárové referendum za rodinu je síce zbytočná iniciatíva a zabetónovanie manželstva nemá veľký zmysel ani váhu, keďže tomuto aktu predchádza veľmi povrchná debata plná emócii ako medzi laikmi na internete tak aj odborníkmi v médiách. Zároveň ale treba dodať, že februárové referendum je reakciou na podivné aktivity militantnej LGBTI skupiny okolo Romany Schlesinger, ktorá namiesto poctivej debaty preferovala vyvolávanie vášní, vytváranie obrazu obetí a šírenie neprávd o diskriminácii. Maslo na hlave majú aj naše média poskytujúce značný mediálny priestor LGBTI požiadavkám bez konštruktívnej kritiky, čím uľahčili jednostrannú manipuláciu a pokrivenie verejnej mienky. A tak LGBTI skupina s veľmi vágnou podporou slovenských homosexuálov zasiala vietor, ktorý sa vrátil ako búrka vo forme referenda.Bitka na nesprávnom poli

Momentálne prebiehajúci spor sa nachádza v iracionálnej rovine medzi heterosexuálnym verzus homosexuálnym manželstvom (resp. registrovaným partnerstvom), kde zástancovia tradičnej hetero verzie sú označovaní za spiatočníkov a homo manželstvo ako miláčik médií sa považuje za pokrokové. Tento spor je o to trápnejší, že naša legislatíva manželstvo vôbec nedefinuje na základe sexuálnej orientácie, ale na základe rodovej odlišnosti. Preto nikto ináč orientovaný nemôže byť diskriminovaný, keďže ani heterosexuál nemôže vstúpiť do manželského zväzku s osobou rovnakého pohlavia aj keby z nejakého dôvodu chcel. Tento spor je v skutočnosti omnoho hlbší a rozhoduje sa o tom, či manželstvo ako zväzok si má zachovať súčasnú formu alebo sa otvorí úplne (nie len čiastočne ako žiada LGBTI), kde jedna z možných variácií bude aj monogamný zväzok homosexuálov.Obmedzenia a cieľ

Každý kto sa s chuťou rád vyjadruje na túto tému, by si mal aspoň naštudovať základnú definíciu a cieľ manželstva. Potom by vysvitlo, že naša forma je veľmi limitovaná aj v porovnaní s ostatnými kultúrami. Medzi hlavné obmedzenia podľa zákona patria:

právna spôsobilosť – manželstvo nemôže uzavrieť osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony
vek – manželstvo nemôže uzavrieť maloletý (možná výnimka pre maloletého od 16 rokov)
počet – manželstvo môžu vytvoriť len a práve dve osoby
rod – manželstvo je zväzkom muža a ženy (ani zmienka o heterosexualite!)
príbuzenstvo – manželstvo nemožno uzavrieť medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami


Hlavným zadefinovaným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí a z pohľadu štátu ide o zmysluplnú podporu reprodukcie. Na podporu súčasnej formy manželstva rôzne skupiny používajú prevažne nasledujúce argumenty:

plodenie a výchova detí
dlhodobá tradícia
kultúrny štandard
morálne zásady
náboženské dogmy


Presadzovanie bez argumentov

Musí sa uznať, že súčasne iniciatívy LGBTI agendy smerujú len na odstránenie jediného obmedzenia manželstva a to rodového. Avšak na presadenie tejto požiadavky bolo nutné odmietnuť všetky vyššie spomínané argumenty a prejsť do protiútoku fabuláciami o diskriminácii. No netreba sa nechať zmiasť, pretože jediný reálny argument na podporu homo partnerstva je len to, že práve takýto zväzok je istou skupinou požadovaný a chcený. Nič viac. A tu je kameň úrazu, pretože ako sa dá obhájiť zväzok práve a len dvoch osôb (homo či hetero), ak sa zahodia všetky argumenty podporujúce dnešné manželstvá? Prečo nie partnerstvá jedno-osobové alebo desať-osobové? Ako sa dá bez obhajoby morálnych zásad a kultúrneho štandardu zamedziť manželstvám medzi pokrvnými príbuznými či maloletými? Ak chceme byť argumentačne konzistentný, treba priznať že nijako. Výsledkom akceptácie homosexuálnych partnerstiev bude skôr či neskôr kompletné otvorenie manželstva bez rodových, početných, vekových či príbuzenských obmedzení.Aký má otvorené manželstvo význam?

Paradoxom je, že otvorené manželstvá na pakistanský (maloletí) alebo moslimský (polygamia) spôsob sú považované za znak zaostalosti nezápadných civilizácií a pritom snahy LGBTI smerujúce ešte k väčšej liberalizácii sú podporované ako moderné a pokrokové. Tento paradox len podčiakuje neschopnosť našej spoločnosti viesť inteligentnú diskusiu bez lacných fráz a emočných výkrikov so schopnosťou posunúť sa v debate. No nato, aby akákoľvek inštitúcia mohla zmysluplne fungovať potrebuje jasnú definíciu a cieľ. A manželstvo bez reprodukčného účelu ako otvorená platforma zväzkov v desiatkach možných variácií sa stane prázdnym, bezobsažným a bezvýznamným pojmom ale aj inštitútom. A v takomto prípade jeho existencia nemá ani ďalší zmysel. Takže skutočná rovina sporu je, či spoločnosť má záujem tento zväzok zachovať alebo ho úplne odstrániť z našich životov.
kritickemyslenie.blog.pravda.s...
Ad: SOLIDARITOU PROTI NENÁVISTI
1.2.2015 09:43 | olga kulhava

Plne podporujem iniciativu solidaritou proti nenavisti
Jogjakartské princípy: Manifest rodovej ideológie a jej vnucovanie všetkým štátom
31.1.2015 23:44 | tampredu

Jogjakartské princípy: Manifest rodovej ideologie a jej vnucovanie všetkým štátomMy, Medzinárodný panel odborníčok a odborníkov na medzinárodné ľudskoprávne predpisy, sexuálnu orientáciu a rodovú identitu: PREAMBULA PRIPOMÍNAJÚC, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach a že všetci majú nárok na užívanie ľudských práv bez ohľadu na odlišnosti akéhokoľvek druhu, akými sú rasa, farba pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické a iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rodové alebo iné postavenie, POHORŠENÍ násilím, obťažovaním, diskrimináciou, vylúčením, stigmatizáciou a predsudkami namierenými vo všetkých regiónoch sveta voči ľuďom pre ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu a ďalším prehlbovaním diskriminácie aj z dôvodu pohlavia, rasy, veku, náboženstva, zdravotného postihnutia, zdravotného stavu a ekonomického postavenia, podkopávaním bezúhonnosti a dôstojnosti takto zneužívaných ľudí páchaním násilia, obťažovaním, diskriminovaním, vylučovaním, stigmatizáciou a predsudkami, čo môže viesť k strate sebaúcty a pocitu spolupatričnosti k spoločenstvu a nútiť mnohých k skrývaniu alebo potlačeniu svojej identity a životu v strachu a neviditeľnosti, UVEDOMUJÚC SI, že v histórii ľudia zažívali porušovanie ľudských práv z dôvodu svojej skutočnej alebo domnelej homosexuálnej alebo bisexuálnej orientácie, z dôvodu dobrovoľného sexuálneho styku s ľuďmi rovnakého pohlavia alebo z dôvodu skutočnej či domnelej transsexuality, transrodovosti alebo intersexuality či príslušnosti k sociálnym skupinám identifikovaným v jednotlivých spoločnostiach podľa sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, ROZUMEJÚC pod pojmom „sexuálna orientácia“ schopnosť hlbokej citovej náklonnosti, sexuálnej príťažlivosti a intímnych sexuálnych vzťahov človeka s jednotlivcami iného alebo rovnakého pohlavia alebo viac ako jedného pohlavia, ROZUMEJÚC pod pojmom „rodová identita“ schopnosť človeka hlboko vnútorne a individuálne pociťovať rod, ktorý môže, ale nemusí, zodpovedať pohlaviu, s ktorým sa človek narodil, pričom sem patrí aj vnímanie svojho tela (a v prípade slobodného rozhodnutia aj lekárske, chirurgické alebo iné úpravy telesného vzhľadu alebo telesných funkcií) a iné rodové prejavy, ako napríklad obliekanie, rečový prejav a vystupovanie, VŠÍMAJÚC SI, že medzinárodné ľudskoprávne predpisy potvrdzujú, že všetci ľudia, bez ohľadu na svoju sexuálnu orientáciu či rodovú identitu, majú nárok na plné užívanie všetkých ľudských práv, že pri uplatňovaní nárokov na užívanie existujúcich ľudských práv by sa mali zohľadňovať konkrétna situácia a skúsenosti ľudí rozličných sexuálnych orientácií a rodových identít; že pri všetkých činnostiach týkajúcich sa detí musí byť prvoradým hľadiskom najlepší záujem dieťaťa a dieťa, ktoré je schopné vytvoriť si vlastné názory, má právo tieto názory slobodne vyjadrovať, jeho názorom sa má prikladať primeraná dôležitosť podľa veku a vyspelosti dieťaťa, POZNAMENÁVAJÚC, že medzinárodné ľudskoprávne predpisy stanovujú absolútny zákaz diskriminácie vo vzťahu k plnému užívaniu všetkých ľudských práv, a to občianskych, kultúrnych, ekonomických, politických a sociálnych, že rešpektovanie sexuálnych práv, sexuálnej orientácie a rodovej identity je neoddeliteľnou súčasťou realizácie rovnosti medzi mužmi a ženami a že štáty musia prijať opatrenia, ktorých snahou je odstránenie predsudkov a zvyklostí vychádzajúcich z myšlienky menejcennosti alebo nadradenosti jedného pohlavia alebo stereotypných rolí žien a mužov, a ďalej konštatujúc, že medzinárodné spoločenstvo uznáva právo ľudí slobodne a zodpovedne rozhodovať o záležitostiach svojej sexuality vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia, a to bez nátlaku, diskriminácie a násilia, UZNÁVAJÚC význam systematického pripomínania uplatniteľnosti medzinárodných ľudskoprávnych predpisov na životy a skúsenosti ľudí rozličných sexuálnych orientácií a rodových identít, UZNÁVAJÚC, že toto pripomínanie sa musí opierať o súčasný stav medzinárodných ľudskoprávnych predpisov a bude vyžadovať pravidelné preskúmanie s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti týchto predpisov a ich uplatňovania na konkrétny život a skúsenosti ľudí rozličných sexuálnych orientácií a rodových identít v rôznych regiónoch a krajinách,Štáty: a) zakotvia, ak tak ešte neurobili, zásady rovnosti a zákazu diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity do svojich národných ústav alebo iných príslušných právnych predpisov, okrem iného prostredníctvom zmien a doplnení a výkladu týchto predpisov, a zabezpečia účinnú realizáciu týchto zásad, b) zrušia trestnoprávne a ďalšie právne ustanovenia, ktoré zakazujú alebo sa v skutočnosti používajú s cieľom zakázať dobrovoľné sexuálne aktivity medzi ľuďmi rovnakého pohlavia, ktorí dosiahli vek súhlasu, a zabezpečia, aby sa na sexuálne aktivity ľudí rovnakého pohlavia a rôzneho pohlavia vzťahoval rovnaký vek súhlasu, c) prijmú príslušné legislatívne a ďalšie opatrenia na zakázanie a odstránenie diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity v štátnej a súkromnej sfére, d) prijmú príslušné opatrenia na zabezpečenie primeraného rozvoja ľudí rozličných sexuálnych orientácií a rodových identít, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie rovnakého užívania alebo uplatňovania ľudských práv pre takéto skupiny alebo jednotlivcov; tieto opatrenia sa nesmú považovať za diskriminačné, e) vo všetkých svojich reakciách na diskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie alebo rodovej identity zohľadnia, ako sa takáto diskriminácia môže prelínať s ostatnými formami diskriminácie, f) prijmú všetky príslušné opatrenia, a to aj v oblasti vzdelávacích programov a programov odbornej prípravy, na odstránenie predsudkov alebo diskriminačných postojov a správania súvisiacich s myšlienkou menejcennosti alebo nadradenosti akejkoľvek sexuálnej orientácie alebo rodovej identity či rodového prejavu.

Štáty: a) prijmú všetky potrebné policajné a ďalšie opatrenia na predchádzanie všetkým formám násilia a obťažovania, ktoré súvisia so sexuálnou orientáciu a rodovou identitou a na ochranu pred nimi, b) prijmú všetky potrebné legislatívne opatrenia na uloženie primeraných trestov za násilie, vyhrážanie násilím, podnecovanie k násiliu a súvisiace obťažovanie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity človeka alebo skupiny ľudí vo všetkých oblastiach života vrátane rodiny, c) prijmú všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia, aby zabezpečili, že sexuálna orientácia či rodová identita obete nebude slúžiť ako odôvodnenie, ospravedlnenie alebo zľahčovanie takého násilia, d) zabezpečia dôkladné vyšetrenie spáchaného násilia a po zistení príslušných dôkazov stíhanie, odsúdenie a riadne potrestanie zodpovedných osôb, ako aj primerané nápravné opatrenia a náhrady škôd vrátane odškodnenia obetiam, e) uskutočnia kampane na zlepšovanie informovanosti zamerané na širokú verejnosť, ako aj na skutočných alebo potenciálnych páchateľov násilia, aby sa čelilo predsudkom vedúcim k násiliu, ktoré súvisí so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou..

www.eeagrants.sk/data/att/1829...
Ad: SOLIDARITOU PROTI NENÁVISTI
31.1.2015 18:10 | Lada

Pekné príspevky. Ale dlhé. Nechce sa mi to čítať. Vysvetlí mi to tu niekto, ale stručne, prečo rodová rovnosť nie? Rodová rovnosť nie je rovnosť pohlaví? To znamená rovnocenné postavenie a partnerstvo? Či má byť naveky muž číslo jedna a žena číslo dva? A žena naveky pod patriarchálnou nadvládou muža? Či ako? A keď sa zrovnoprávnia, ich deti budú mať z toho chaos a duševné poruchy? Vysvetlí mi to niekto?
Hyperaktívnemu anonymovi
31.1.2015 16:19 | Peter Takáč

Pointou výzvy je nezneužívanie náboženských postojov na rozdúchavanie vášní a skupinové konfrontácie.

Jej zámerom je nevysielať negatívne signály očividne rozdeľujúce spoločnosť.
Zoznam signatárov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí
31.1.2015 09:52 | gowc

Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí

Zoznam signatárov: Spolu 332 signatárov.

PSYCHIATRI
1.Doc. MUDr. Alojz Rakús, psychiater, vysokoškolský pedagóg
2.Doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD., psychiatrička, vysokoškolský pedagóg
3.Doc. MUDr. Mária Ondriášová, PhD., psychiatrička, vysokoškolská pedagogička
4.MUDr. Milena Drímalová, PhD., psychiatrička, vysokoškolský pedagóg
5.MUDr. Alena Mažgútová, PhD., psychiatrička, vysokoškolská pedagogička
6.MUDr. Igor Smelý, PhD., psychiater, psychoterapeut, vysokoškolský pedagóg
7.MUDr. Andrea Čerňanová, PhD., psychiatrička, vysokoškolská pedagogička
8.MUDr. Ivan André, CSc., psychiater, sexuológ (primár)
9.MUDr. Dalibor Janoška, psychiater (primár)
10.MUDr. Izabela Mátéffy, psychiaterička (primár)
11.MUDr. Marianna Koníková, psychiatrička (primár)
12.MUDr. Peter Korcsog, psychiater a psychoterapeut, (primár)
13.MUDr. Radovan Hrubý, PhD., neuropsychiater
14.MUDr. Michaela Weidlichová, PhD., psychiatrička
15.MUDr.Martina Paulinyová, PhD., detská psychiatrička
16.MUDr. Daniela Hrtúsová, psychiatrička
17.MUDr. Jana Galvánková, detská psychiatrička
18.MUDr. Dárius Chochol, psychiater
19.MUDr. Marianna Kahancová, psychiatrička
20.MUDr. Anna Kováčová, detská psychiatrička
21.MUDr. Mehria Margočová, psychiatrička
22.MUDr. Daniel Múdry, psychiater
23.MUDr. Martin Naď, detský psychiater, pediater
24.MUDr. Veronika Petrušová, psychiatrička
25.MUDr. Iveta Rjašková, pediater, pedopsychiater
26.MUDr. Veronika Rumanová, psychiater pre deti a dorast
27.MUDr. Stanislav Tomovčík, detský psychiater
28.MUDr. Mária Turáková, psychiatrička
29.MUDr. Mária Zavadilová, psychiatrička
30.MUDr. Tomáš Rakús, psychiater
31.MUDr. Eva Bubeníková , psychiatrička
32.MUDr. Mária Krížová, psychiatrička
33.MUDr. Jozef Vido, psychiater
34.MUDr. Ján Bernát, psychiater
35.MUDr. Katarína Hubčíková, neuropsychiatrička
36.MUDr. Zuzana Olosová, psychiatrička
37.MUDr. František Petrík, psychiater
38.MUDr. Juraj Lexmann, psychiater
39.MUDr. Jozef Radzo, psychiater
40.MUDr. Viera Domeniková, pediater a pedopsychiater
41.MUDr. Anna Zubková, psychiatrička
42.MUDr. Michal Bolehradský, psychiater
43.MUDr. Eduard Gemza, psychiater
44.MUDr. Darina Hrabovská, psychiatrička
45.MUDr. Ingrid Jandová, psychiatrička
46.MUDr. Andrea Kovácsová, psychiatrička
47.MUDr. Michal Ohrablo, psychiater
48.MUDr. Viktor Segeda, psychiater
49.MUDr. Rastislav Korba, psychiater
50.MUDr. Karol Hollý, psychiater
51.MUDr. Mária Janíčková, detská psychiatrička
52.MUDr. Juraj Markovič, neurológ a psychiater
PSYCHOLÓGOVIA
1.Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. psychológ, vysokoškolský profesor v odbore pedagogická psychológia
2.Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., psychologička, vysokoškolská profesorka v odbore psychológia

3.Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
4.Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., špeciálny a liečebný pedagóg, psychoterapeut
5.Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., psychologička a vysokoškolská pedagogička
6.Doc. PhDr. Eva Klčovanská, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
7.Doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
8.Doc. Mgr. Peter Halama, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
9.Doc. Mgr. Peter Babinčák, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
10.PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
11.PhDr. Katarína Vidová, PhD., detská klinická psychologička
12.PhDr. Iveta Schusterová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
13.PhDr. Marián Špajdel, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
14.PhDr. Mgr. Františka Diblíková, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
15.PhDr. Mária Homolová, PhD, klinická psychologička, vysokoškolský pedagóg
16.Mgr. Mária Dědová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
17.Mgr. Mário Schwarz, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg, mediátor
18.Mgr. Peter Marman, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
19.Mgr. Štefan Žarnay, PhD. MSMF, psychológ
20.Mgr. Michal Tesař, PhD, DiS., klinický psychológ specializace v pedopsychiatrii
21.Mgr. Peter Krajmer, PhD., klinicky psycholog
22.PhDr. Viera Diešková, CSc., detská a sociálna psychologička
23.PhDr. Zuzana Machajová, PhD., detská a sociálna psychologička
24.Mgr. Lucia Drábiková, PhD., psychologička
25.Mgr. Mária Hatoková, PhD., psychologička, Gestalt psychoterapeutka
26.Mgr. Jana Kunová, PhD., psychológ
27.Dott. Lívia Kvašná, PhD., klinická psychologička
28.PhDr. Martin Balko, klinický psychológ
29.Mgr. Ján Jurášik, psychológ
30.Mgr. Mária Verešová, psychologička
31.Mgr. Veronika Schmidtová, psychologička
32.Mgr. Michala Bieleková, psychologička
33.Mgr. Alica Bulasová, klinická psychologička
34.Mag. Martina Čarná, klinická psychologička
35.Mgr. Mária Durcová, psychologička
36.Mgr. Monika Ginzeriová, detská klinická psychologička
37.Mgr. Monika Fialová, detská klinická psychologička
38.Mgr. Peter Michančo, detský klinický psychológ
39.Mgr. Katarína Gromošová, psychologička
40.Mgr. Mária Hajduchová, psychológ
41.PhDr. Mária Humeníková, klinický psychológ, psychoterapeut
42.Mgr. Lucia Husárová, psychologička
43.Mgr. Zuzana Chabadová, školská psychologička
44.Mgr. Katarína Klincová, psychologička
45.Mgr. Dana Kováčová, psychológ
46.Mgr. Zuzana Kureková, psychologička,
47.Mgr. Elena Lamačková, psychologička, manželské a rodinné poradenstvo
48.Mgr. Martin Miler, klinický psychológ, psychoterapeut
49.Mgr. Iva Mocaková, klinická psychologička a psychoterapeutka
50.Mgr. Katarína Plančárová, psychologička
51.Mgr. Karol Pollák, psychológ a psychoterapeut
52.Mgr. Alexandra Stanislavová, psychológ
53.Mgr. Daniela Boteková, psychológ
54.PhDr. Elena Speváková, klinický psychológ
55.PhDr.Marián Garbár, klinický psychológ
56.PhDr. Alena Mizáková, psychologička
57.Mgr. Marta Gašparíková, psychologička
58.Mgr. Oľga Šupalová, klinická psychologička a terapeu
59.Mgr. Peter Hvorka, psychológ
60.PhDr. Peter Šulák, klinický psychológ
61.Mgr. Ľubomír Harinek, psychológ
62.Mgr. Stanislava Batunová, psychologička
63.Mgr. Magda Biznárová, psychologička
64.Mgr. Zuzana Pechanová, psychologička
65.PhDr. Zuzana Zacharová, psychologička
66.PhDr Peter Šulák, psychológ
67.Mgr. Šarlota Seboková, klinická psychologička a terapeu
68.Ing. et Mgr. Lucia Bukovanová, psychológ
69.PhDr. Dušan Selko, psychológ
70.Mgr. Iveta Snitková, psychológ a psychoterapeut
71.Mgr. Balážová Petronela, klinický psychológ, psychoterapeut
72.PhDr. Maria Benova, psychologička
73.PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná, detská psychologička
Lekári rôznej odbornej špecializácie
1.Dr.h.c. mult. Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. FRSP, FACP, lekár a vysokoškolský profesor v oblasti infektológia
2.Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., internista, klinický farmakológ, hepatológ a bioetik
3.Prof. MUDr. ThDr. Ján Ďačok SJ, PhD., internista, teológ, bioetik, vysokoškolský profesor.
4.Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc., lekár a vysokoškolský profesor v odbore neurológia
5.Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., lekárka a vysokoškolská profesorka v odbore neurofyziológia
6.Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., lekárka a vysokoškolská profesorka v odbore patologická anatómia
7.Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., chirurg a vysokoškolský profesor v odbore špecialná chirurgia
8.Prof. MUDr. Katarína Furková, CSc., pediatrička, vysokoškolská profesorka v odbore pediatria
9.Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., pediater, vysokoškolský profesor v odbore pediatria
10.Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc., pediatrička a vysokoškolská profesorka v odbore pediatria
11.Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., lekárka a vysokoškolská profesorka v odbore patofyziológia
12.Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., lekár a vysokoškolský profesor v oblasti zdravotníckeho managementu
13.Prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD. MFSC, FESC, lekár a vysokoškolský profesor v odbore kardiológia
14.Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. Dr.SVS , internista, vysokoškolský profesor v odbore hepatológia
15.Prof. MUDr. Vladimír Milovský CSc, lekár a profesor v odbore detská kardiológia
16.Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., lekárka a vysokoškolská profesorka
17.Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., lekár a vysokoškolský profesor
18.Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., lekár a profesor v odbore interná medicína a kardiológia
19.Doc. MUDr. Jozef Domenik, lekár a dekan fakulty zdravotníctva

20.MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, lekár v odbore neurológia (primár)
21.MUDr. Mária Žilínková, lekár v obore onkológia, (primár)
22.Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD., pediatrický kardiológ a vysokoškolský pedagóg
23.Doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc., pediater a vysokoškolský pedagóg
24.Doc. MUDr. Július Chramec, PhD., gynekológ, vysokoškolský pedagogo v odbore gynekológia
25.Doc. MUDr. ThLic. Marián Mráz, PhD., vysokoškolský pedagóg
26.Doc. MUDr. CSc. Ján Porubský, lekár, vysokoškolský pedagóg
27.MUDr. Michal Troščák, CSc, neurológ a vysokoškolský pedágóg v oblasti neurológia
28.Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc, onkológ, LFUK a Národný onkologický ústav
29.Doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD., lekár v odbore neurológia
30.MUDr. Andrej Janco, lekár a prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov
31.MUDr. Jana Trizuljaková, PhD., lekárka a vysokoškolská pedagogička v obore etika v medicíne
32.MUDr. Iveta Lisá, CSc., neurologička, vysokoškolská pedagogička
33.MUDr. Mária Mojzešová, PhD., lekárka a vysokoškolská pedagogička
34.MUDr. Eva Mazánová, lekárka, vysokoškolská pedagogička
35.MUDr. Mária Vidošovičová, lekárka, vysokoškolská pedagogičk
36.MUDr.Vanda Mikulášová, lekárka a vysokoškolská pedagogička

37.MUDr. Benedikt Trnovec, asistenčný lekár v odbore neurochirurgia

38.MUDr. Natália Kubrická, lekár v oblasti detskej inektológie
39.MUDr. Róbert Králik, PhD., lekár, chirurg
40.MUDr. Marián Príbelský, CSc., lekár
41.MUDr. Anna Svitková, PhD., pediatrička
42.MUDr. Rastislav Važan, PhD., lekár fyziológ
43.MUDr. Hilda Sajgalikova, PhD., lekárka v oblasti hematológie
44.MUDr.Bibza Jaroslav, PhD., detský chirurg
45.MUDr. Milan Šudák, PhD., detský chirurg

46.MUDr. Peter Hlava, MBA., pediater
47.MUDr. Orlovský František, lekár, chirurg
48.MUDr. Elena Auxtová, pediatrička
49.MUDr. Vrabeľová Terézia, lekár
50.MUDr. Daniel Dyttert, lekár
51.MUDr. Katarína Cipová, lekár
52.MUDr. Jana Čajková, pediatrička
53.MUDr. Daniela Drábová, praktický lekár pre dospelých
54.MUDr. Jana Fülöpová, lekárka
55.MUDr. Magdaléna Fulová, praktický lekár pre dospelých
56.MUDr. Ivan Galvánek, lekár
57.MUDr. Anna Galvánková, lekárka
58.MUDr. Peter Gdovin, lekár
59.MUDr. Marián Holda, lekár
60.MUDr. Andrej Hrádocký, pediater
61.MUDr. Jarmila Hricáková, detský neurológ
62.MUDr. Katarína Hudáčová, lekárka v odbore interná medicína
63.MUDr. Eleonóra Chvojková, lekár
64.MUDr. Adriana Jenčíková, lekárka v odbore fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia
65.MUDr. Mariana Karasová, neurologička
66.MUDr. Marián Kozlovský, kardiológ
67.MUDr. Mária Križová, lekárka
68.MUDr. Miroslav Murgaš, detský neurológ
69.MUDr. Zuzana Murgašová, oftalmologička
70.MUDr. Veronika Otrubová, neurologička
71.MUDr. Miroslav Paľko, lekár
72.MUDr. Zuzana Pechočiaková, detská lekárka
73.MUDr. Ján Petruška, lekár
74.MUDr. Mária Prívarová, lekárka v odbore internej medicíny a infektológia
75.MUDr. Andrea Redhammerová, lekárka v odbore interná medicína
76.MUDr. Ing Katarína Sládeková, lekárka v odbore fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia
77.MUDr. Jaroslav Sumbal, kardiológ
78.MUDr. Juraj Toth, neurológ
79.MUDr. Svorad Trnovec, lekár v odbore neurochirurgia
80.MUDr. Kristína Visolajská, detská lekárka
81.MUDr. Peter Visolajský, detský lekár
82.MUDr. Ivan Wallenfels, gynekológ
83.MUDr. Mária Žovicová, lekárka ORL
84.MUDr. Marek Krajčí, pediater a detský kardiológ
85.MUDr. Kamila Krajčíová, lekárka v odbore pediatria

86.MUDr. Alena Jancová, lekárka v odbore pediatria

87.MUDr. Pavel Bician, detský hematológ a onkológ
88.MUDr. Viera Krajčiová, lekárka v odbore pediatria
89.MUDr. Igor Koník, lekár v odbore neurológia
90.MUDr. Pavol Pečovský, lekár
91.MUDr. Juraj Ďurina, lekár
92.MUDr. Veronika Ďurinova, lekárka
93.MUDr. Kristína Halmová, lekárka
94.MUDr. Anna Bibzová, lekárka
95.MUDr. Rudolf Botek, lekár
96.MUDr. Zuzana Styková, lekárka
97.MUDr. Eva Nevická, lekárka
98.MUDr. Dorota Kolková, lekár
99.MUDr. Hana Chrvalova, lekar
100.MUDr. Anna Koniarová, lekárka
101.MUDr. Andrea Krajčová, lekárka
102.MUDr. Ingrid Borsíková, lekár
103.MUDr. Karol Borsík, lekárka
104.MUDr. Kolčák Bohuslav, všeobecný lekár pre deti a dorast
105.MUDr. Mária Petríková, lekárka v odbore pediatria

106.MUDr. Patrícia Porubská, lekárka v odbore pediatria

107.MUDr. Ľubomír Miškovič, infektológ, pedoinfektológ
108.MUDr. Mgr. Alena Bartková, lekárka
109.MUDr. Jozef König, lekár v odbore ORL a logopédia
110.MUDr. Alena Senderakova, lekárka v odbore pediatria
111.MUDr. Dušan Rybár, lekár v odbore anesteziológia, intenzívna medicína
112.MUDr. Peter Winter, lekár v odbore chirurgia
113.MUDr. Ján Milčák lekár v odbore všeobecné, interné, sociálne lekárstvo
Pedagógovia
1.Dr.h.c. Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., filozóf, vysokoškolský profesor v obore filozofia
2.Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., vysokoškolská profesorka v odbore rodinná výchova, sociálne limity vo výchove
3.Prof. RNDr. Peter Holec, CSc., vysokoškolský profesor v odbore pedagogika
4.Prof. Ing. PhDr. Ladislav Bučko, PhD., vysokoškolský profesor v odbore socialnej práce
5.Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrejhová, PhD., vysokoškolská profesorka v odbore etiky a morálnej filozofie
6.Prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., vysokoškolská profesorka v oblasti filozófie
7.Prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., vysokoškolský profesor v odbore literárnych vied
8.Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, vysokoškolský profesor v odbore ekonomiky a manažmentu v zdravotníctve
9.Prof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc., spisovateľ a literárny vedec, vysokoškolský pedagóg
10.Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD, vysokoškolská pedagogička, katedra verejného zdravotníctva (vedúca katedry)
11.Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore etika (prodekan)

12.Doc. PaedDr. Zuzana Sláviková, PhD., vysokoškolská pedagogička v odbore pedagogika
13.Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore liečebná pedagogika
14.Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH., vysokoškolská pedagogička v odbore verejné zdravotníctvo
15.Doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore socialná práca
16.Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc., vysokoskolsky pedagóg v odbore masmedialne studia
17.Doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore ošetrovatelstvo
18.Doc. PaedDr. Mgr. Pavol Tománek, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore pedagogika
19.Doc. RNDr Jaroslava Brincková, CSc., vysokoškolská pedagogička
20.PaedDr. Ing. Mgr. Peter Hanisko, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore pedagogika
21.PhDr. Eva Orbanová, PhD., vysokoškolská pedagogička v oblasti etiky a morálnej filozofie
22.PaedDr. Michal Loncko, PhD., vysokoškolský učitel v odbore pedagogika
23.PaedDr. Ján Dravecký, PhD., vysokoškolský učitel v odbore pedagogika
24.PaedDr. Martina Krušinská, PhD., vysokoškolská pedagogička
25.PaedDr., ThDr. Hana Šimčíková, PhD., vysokoškolský pedagóg
26.Mgr. Marek Čikel, vysokoškolský pedagóg v odbore filozofia, člen IGPP
27.Mgr. Katarína Bačíková, et Mgr. MPH MHA, odborníčka na verejné zdravotníctvo
28.Mgr. Jozef Bugár, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore filozofia
29.Mgr. Ivan Podmanický,PhD., pedagóg, vysokoškolský učitel v oblasti etickej výchovy
30.Mgr. Martin Brestovanský PhD, pedagóg, vysokoškolský učitel v oblasti etickej výchovy
31.Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore didaktiky
32.Mgr. Daniela Burdová, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore slovenská literatúra
33.Mgr. Lenka Regrutová, PhD., vysokoškolská pedagogička

34.Mgr. Ivana Parcová, PhD., vysokoškolský pedagóg
35.Mgr. Adela Mitrová, PhD., vysokoškolská pedagogička v odbore teória a dejiny divadla
36.Mgr. Tomáš Kopták, Phd., vysokoškolský pedagóg v oblasti archeológia a historik umenia
37.PaedDr. Róbert Slotka, PhD., vysokoškolský pedagóg
38.PhDr. Ivan Bielik, PhD., MPH, MHA, vysokoškolský pedagóg
39.PhDr. Františka Čechová, PhD., vysokoškolská pedagogička a historička
40.PhDr. Paulína Hudáková, PhD., vysokoškolská pedagogička
41.PhDr. Ján Pavlíček, PhD., vysokoškolský pedagóg v odbore socialna práca
42.PhDr. PaedDr. Erika Fertaľová, PhD, pedagogička
43.PhDr. Silvia Medlenová, vysokoškolská pedagogička
44.PhDr. Dagmar Rusnáková, vysokoškolský pedagóg
45.ThDr. Ing. Anton Babjak, PhD., vysokoškolský pedagóg
46.Ing. Marek Drimal, PhD., vysokoškolský pedagóg
47.Ing. Vilibalda Darmová, PhD, vysokoškolský pedagóg
48.Mgr. Ing. Karol Žák, CSc., pedagóg, riaditel školy
49.PaedDr. Dušana Priehradná, špeciálna a liečebná pedagogička
50.PaedDr. Anna Vozárová, špeciálny pedagóg
51.PaedDr. Katarína Repická, špecialna pedagogička
52.PaedDr. Michal Mikula, liečebný pedagóg
53.PhDr. Mária Kumorovitzová, liečebná pedagogička
54.PhDr. Mgr. Terézia Pružinová, klinický logopéd
55.PhDr. Mgr. Eva Obšuthová, klinický logopéd
56.Mgr. Petra Muráriková, PhD., pedagóg v odbore etika
57.Mgr. Anna Paštrnáková, sociálny pedagóg
58.ThLic. Marián Valábek, SDB, pedagóg
59.Mgr. Ján Vojtek, pedagóg
60.Ing. Terézia Lenczová, pedagogička a výskumníčka v sociálno-ekonomickom výskume
61.Mgr. Katarína Čurillová, pedagóg, riaditeľka školy
62.Mgr. Dana Izakovičová, pedagóg
63.Mgr. Vladimír Kopec, pedagóg
64.Mgr. Monika Boričová, špeciálna pedagogička
65.Mgr. Oľga Handzová, špeciálna pedagogička
66.Mgr. Imrich Juraj, špeciálny pedagóg
67.Mgr. Eva Lauková, špeciálna pedagogička
68.Mgr. Zuzana Ofúkaná, liečebná pedagogička a sociálna pracovníčka
69.Ing. arch. Jozef Baláž, PhD., pedagóg
70.Mgr. Marek Čikel, pedagóg
71.Mgr. Alena Barkyová, špeciálna pedagogička
72.Mgr. Magdaléna Benešová, pedagogička
73.PaedDr. Peter Hámor, pedagóg
74.PaedDr. Eva Melcerová, pedagogička
75.PaedDr. Lucia Takáčová, pedagogička
76.Mgr. Lucia Truchlá Noemi, pedagogička
77.Mgr. Adriana Kentošová, pedagogička
78.Mgr. Alžbeta Švecová, pedagogička
79.Mgr. Martina Vachová, pedagogička
80.Mgr. Lucia Bíliková, pedagogička
81.Mgr. Kamil Bartko, socialný pedagóg
82.Ing. Anton Palaščák, vychovávateľ v detskom domove
Biológovia a sociológovia
1.Prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., sociológ, vysokoškolský profesor v odbore sociológia
2.Doc. RNDr. Jaroslav Timko, PhD., biológ a vysokoškolský pedagóg
3.Doc. RNDr. Karol Erdelský, CSc., biológ a vysokoškolský pedagóg
4.Doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., biológ a vysokoškolský pedagóg
5.Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc., vysokoškolský pedagóg
6.JUDr. PhDr. Peter Ďurkovský, PhD., Národné centrum prevencie sociálnej patológie
7.Mgr. Vladena Bauerová, PhD, biologička, vysokoškolský pedagóg v odbore molekulárna biológia
8.PhDr. Mgr. Alena Dušatková, sociológ viceprezidentka Rady pre práva dieťaťa SR
9.Mgr. Michal Kratochvíla, PhD., sociológ, vysokoškolský pedagóg
10.PhDr. Roman Kollár, PhD., sociológ, vysokoškolský pedagóg
11.PhDr. Peter Gajdoš, PhD., sociológ, vysokoškolský pedagóg
12.RNDr. Oľga Erdelská, DrSc., biologička


VYSVETLÍVKY
kurzíva – osoby pridané po zverejnení výzvy 2.6.2014

Spolu 332 signatárov.
Vyjadrenie a výzva 332 lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí
31.1.2015 09:48 | gowec

Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí


So znepokojením sledujeme súčasné trendy v politike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú na vnášanie rodovej ideológie do škôl.[i],[ii],[iii] Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca, resp. že je nepodstatné: každý má mať možnosť vybrať si, kým sa cíti alebo kým si želá sa stať (mužom?, ženou?, inak sexuálne/rodovo odlišným?). Biologické delenie pohlaví na mužov a ženy vraj človeka obmedzuje, lebo údajne vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania, ktoré neskôr vedú k rôznym formám diskriminácie. Rodová ideológia si preto nárokuje predefinovať obvyklé chápanie sexuality človeka z biologického a medicínskeho hľadiska na sociálno-kultúrne vytvorený konštrukt rodu (gender), teda na predmet rýdzo subjektívneho vnímania a cítenia seba samého tak, aby si každý mohol „slobodne určiť“, kým je alebo kým chce (rodovo) byť.[iv]

Súčasťou rodovej ideológie, argumentujúcej svojsky chápanou požiadavkou rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, je vytvoriť takzvanú rodovú demokraciu[v],[vi]: celospoločenskú sociálno-kultúrnu zmenu. Túto (sociálno-inžiniersku!) zmenu má aktívne zabezpečovať štát najprv cez rôzne smernice, deklarácie a stratégie (soft law): keďže tieto myšlienky nemajú priamu podporu v občianskej spoločnosti, boli by ťažko schváliteľné v národných parlamentoch ako zákony (hard law).[vii] Štátna rodová propaganda má preto v súčinnosti s tretím sektorom, vzdelávacím systémom a médiami zabezpečiť akceptovanie tejto politiky verejnosťou, aby nakoniec mohla byť záväzne kodifikovaná do národného zákonodarstva. Tomu má slúžiť takzvané rodové scitlivovanie verejnosti.[viii]

Ide o obzvlášť kontroverznú tému, keďže primárnym cieľom rodového scitlivovania sú predovšetkým deti a mládež. Podľa rodovej ideológie má štát prostredníctvom výučby a výchovy v školách deťom rozrývať či rozkývavať ich (vrodeným pohlavím danú) rodovú identitu, a to od čo možno najnižšieho veku.[ix] To sa má dosiahnuť najmä vnesením novej, „sexuálne korektnej” výchovy do školských osnov. Dieťa sa má oboznamovať s rôznymi formami sexuálnych prejavov, aby si potom mohlo „slobodne” vybrať svoju rodovú identitu.

Rodové scitlivovanie v edukačnom procese znamená konkrétne i to, že pedagógovia majú deti vystavovať rodovo opačným podnetom. Cez rodovo neutrálne hračky, prezentáciu rodovo opačných vzorcov správania, nabádanie ku skupinovým aktivitám a hrám s výmenou mužských a ženských rol a podobne. Cieľom týchto techník je dieťa „oslobodiť“ od zaužívaných rodových prejavov správania – rodových stereotypov, ktoré mohlo získať a osvojiť si z domáceho prostredia. Ide o takzvaný rodovo citlivý výučbový proces.[x] Jeho zástancovia tvrdia, že škola má poskytovať priestor, kde dieťa môže a má slobodne skúmať svoju sexualitu a rôzne formy sexuálneho prejavu – bez posudzujúceho a „neurotizujúceho“ vplyvu rodičov.[xi]

Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné (o neetickosti takého počínania ani nehovoriac).[xii] Platí to najmä v takej citlivej oblasti, akou je sexualita. O to viac, že pochybné zásahy do prirodzeného vývoja dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a iné.[xiii] Ide o experiment, ktorého najväčším rizikom však je, expresívne povedané, mrzačenie psychosexuálneho vývoja detí.

Osobitne sa v spojitosti s rodovým scitlivovaním detí otvára otázka vyvolania poruchy rodovej identity.[xiv] Ide o duševnú poruchu (u dospelých sa tradične označovala ako transsexualita), pri ktorej sa biologicky normálne vyvinutý muž cíti byť ženou, resp. biologicky normálne vyvinutá žena mužom. Pri výskyte v detstve dieťa stráca zmysel pre svoju vlastnú rodovú/sexuálnu identitu (chlapec, dievča) a začne prejavovať vzorce správania opačného pohlavia.[xv] Významnú úlohu pri vzniku tejto poruchy hrajú práve rodové vzory a podnety v období kritických fáz vývoja mozgu (vpečaťovanie, imprinting) počas detstva a dospievania.[xvi] Preto experimentovanie s psychosexuálnym vývojom dieťaťa v edukačnom procese – s cieľom pozmeniť jeho „chlapčenské“ či „dievčenské“ vzorce vnímania a správania – predstavuje nezanedbateľné riziko indukcie tejto duševnej poruchy.

Navyše, rodová ideológia – hoci sa usiluje tváriť vedecky – ani zďaleka nezodpovedá vedeckým kritériám. Jej „teória“ pripomína skôr akúsi (postmodernú) „hru so slovami“[xvii], nie serióznu vedeckú argumentáciu a interpretáciu, ktoré by mali byť založené na overených faktoch a dôkazoch (evidence-based). Premisy a radikálne antropologické závery rodovej ideológie sú vedecky nekorektné, nedomyslené a odtrhnuté od reality. V úsilí obhájiť svoje tvrdenia rodoví ideológovia bezdôvodne a bez znalosti veci spochybňujú uznávané vedecké odbory alebo ich poznatky, považujúc a označujúc ich za „sexistické“. S dešpektom sa dívajú napríklad na význam celého radu biológických disciplín, pohrdlivo hovoriac o „biologizme“. (Evokuje to v nás spomienku na minulé doby, keď sa z ideologických dôvodov genetika či kybernetika označovali za buržoázne, reakčné pavedy).[xviii]

Ďalej, rodová teória svoje šírenie a spoločenskú akceptáciu presadzuje nie cez vedecký výskum a oponentúru odbornej obce, ale cez politický lobing v národných a nadnárodných politických štruktúrach. Nekriticky a manipulatívne pritom pretláča záujmy a ciele aktivistov predovšetkým určitých menšinových skupín[xix] (mimochodom, aj u nás pri všetkých významných vládnych inštitúciách a pri parlamente aktívne a oficiálne fungujú skupiny rodových ideológov).

Aj navrhovaný sociálny experiment rodového scitlivovania pri výchove a výučbe detí v školách (rodovo citlivý výučbový proces) v podstate neprekračuje metódu vedecky najrizikovejšieho experimentovania „pokusom a omylom“, kde až budúcnosť môže ukázať, že išlo o omyl (podľa stáročnej ľudskej skúsenosti a evolučnej histórie života[xx] takmer s istotou o omyl tragický).Preto my,

predstavitelia a zástupcovia medicínskej, psychologickej a inej odbornej obce odmietame sociálne experimentovanie s duševným zdravím dieťaťa. Vystavovať dieťa „rodovému scitlivovaniu“, nech už sa koná prostredníctvom vychovávateľov, pedagógov, inštitúcíí alebo médií, je z nášho odborného hľadiska neospravedlniteľné. Každý neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa v úsilí pretvoriť alebo indoktrinovať ho podľa želania ideológie predstavuje vážnu formu duševného násilia a porušenie medzinárodných konvencií práv dieťaťa. Štát, ako aj celá spoločnosť majú zabezpečovať v celom verejnom priestore, zvlášť v školách a v predškolských zariadeniach prostredie, ktoré bude chrániť krehkú duševnú stabilitu detí počas ich dospievania.

Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby prijala konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu. Iba tak bude štát dôveryhodným partnerom pre rodičov pri výchove ich detí a garantom zdravého výchovného prostredia v edukačnom procese. Prostredia bezpečného pre výchovu detí tak, ako to vyžaduje medzinárodný Dohovor o právach dieťaťa.[xxi]

Navrhujeme zabezpečiť tieto konkrétne opatrenia:

1.Monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice pre školy vo vzťahu k ich ideologickému obsahu. Upovedomiť riaditeľov škôl o nevhodných učebniciach. Umožniť rodičom aby mohli slobodne zvoliť spôsob sexuálnej výchovy pre svoje dieťa. (Ministerstvo školstva SR)
2.Zabezpečiť vzdelávanie pedagógov vo vzťahu k rizikám rodovej ideológie a ich negatívnemu alebo nebezpečnému vplyvu na vývin dieťaťa. Organizovať s týmto cieľom odborné workshopy a semináre. (Ministerstvo školstva SR)
3.Zastaviť štátne financovanie rodových projektov, ktoré sa venujú rodovému scitlivovaniu detí a spoločnosti. (Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry)
4.Šíriť osvetu o rizikách rodovej ideológie pre duševný vývin detí a mládeže. (Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zdravotníctva SR )
5.Prijať účinné legislatívne opatrenia proti páchaniu duševného násilia na deťoch, ich manipulovaním k prijatiu postojov rodovej ideológie, ako aj formou jej verejnej propagácie. (Národná rada SR)


Publikované k Medzinárodnému dňu detí, 1.júna 2014.

rodovescitlivovanie.wordpress....
rodovescitlivovanie.wordpress....
Ad: SOLIDARITOU PROTI NENÁVISTI
31.1.2015 04:35 | Ján Vilček

Som 81. človekom, ktorý podpísaltúto iniciatívu, aspoň počítač tak ukázal (na čísle alebo poradí nezáleží).
K celej problematike som sa na blogoch vyslovil X-krát - ale žiaľ, som v tomto ohľade značný pesimista. Neverím, že sa týmto spôsobom podarí pokrok. Referendisti sa mýlia v absolútnej podstate, a práve preto nikdy nestúpia. To som vyslovil aj v článku: vilcek.blog.sme.sk/c/373635/ho...
Ad: SOLIDARITOU PROTI NENÁVISTI
31.1.2015 00:49 | Milan Schauhuber

Vynaložiť toľko času a možno aj intelektu na napísanie znášky toľkých nezmyslov, výmyslov a klamstiev, ako v reakciách vyššie, je hodné ozaj len veľkého ducha!
Ad: SOLIDARITOU PROTI NENÁVISTI
30.1.2015 23:54 | Ludvik

Nepripájam sa. Práve naopak, treba sa zúčastniť verejnej diskusie a nedusiť ju výzvami podobnými vyhláseniam Pacem in Terris alebo KSČ z roku 1989 o novú šancu. Kritika náboženských obcí je falošná.Cirkvi vstupujú do celospoločenskej diskusie slušne. Kritika by mala byť adresovaná žiaľ denníkom ako Pravda, Sme, RTVS ProjektN,ktoré používajú cenzúru a mediálnu manipuláciu na ovplyvňovanie verejnej mienky.Ľudia zaštitujúci sa mottom Je Sius Charlie podávajú trestnéoznámenia na názorových oponentov.IĽP a Peter Weisenbacher sa stal hanbou slobody slova. O akej solidarite proti nenávisti má byť reč, ak nedokážeme alebo nebudeme mať odvahu toto zlo pomenovať?
Kristus neprináša na tento svet mier, ale rozdelenie. To nie je výzva k vojne a nenávisti, ale odvahe oddeliť zrno od pliev a perly od lajen. Som hrdý na to, že Slováci sa konečne angažujú vo veciach verejných. A som sklamaný z toho, že politickí lídri kolaborujú s totalitnými praktikami prichádzajúcimi z vyspelého sveta.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (26)

 Súvisiace témy:
Demokracia
NáboženstvoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS