spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list Prezidentovi SR proti vyhláseniu referenda za rodinu

Vážený pán prezident, vážený pán Kiska.

Dovoľte nám podeliť sa s vami o naše znepokojenie nad aktuálnym dianím v našej krajine. Sme ženy, občianky tejto krajiny, Rómky i Slovenky, veriace i neveriace, pracujúce, nezamestnané, so základným i vysokoškolským vzdelaním, rôznej sexuálnej orientácie a cítime sa vylúčené, nevypočuté a bezmocné.

Nesúhlasíme s tým, aby štát zasahoval do takej intímnej zóny, akou je rodina, a dokonca tak agresívnym spôsobom, ako o tom má pojednávať tzv. referendum o rodine.

Rodina je pre nás ten najvzácnejší priestor, kde žijeme svoje každodenné životy, radosti i trápenia. Sme smutné z toho, že sa rodina redukuje na politickú otázku, že sa v nejakom imaginárnom mediálnom priestore vytvára „názor na rodinu“, bez akéhokoľvek súvisu s realitou života, ktorej každodenne čelíme. Sme presvedčené, že otázky, ktoré má riešiť toto referendum, nie sú prostriedkom k skvalitneniu či obohateniu našich životov.  

Sme ženy žijúce v Banskobystrickom kraji, v kraji, ktorý má dlhodobo najvyššiu mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitostí, pričom situácia u nás sa dlhodobo nezlepšuje.

Mnohé z nás vychovávajú svoje deti samé, ako matky – samoživiteľky (slobodné matky, rozvedené či ovdovelé matky). Neprítomnosť otca v našich rodinách môže mať viacero príčin, napríklad že je otec od rána do večera v práci, aby nás uživil, alebo odchádza na týždne mimo republiky, alebo nebyť súčasťou rodiny je jednoducho jeho slobodné rozhodnutie. Chceme pripomenúť, že to, čo sa týka nás, sa zároveň týka aj našich detí, tých čo vychovávame, tých, čo plánujeme mať alebo tých, ktoré máme osvojené alebo by sme si osvojiť chceli. Tento fakt nijakým spôsobom neznižuje význam nášho poslania, vychovať budúcu generáciu schopnú čeliť prekážkam a plnohodnotne sa uplatniť v živote. Aj my so svojimi deťmi predsa tvoríme rodinu.

To, čo reálne ohrozuje naše rodiny a čo nás trápi je:  

 • to, že nemáme zamestnanie, aj keď sme často vzdelané, čo spôsobuje, že nemôžeme sebe a svojim rodinám dopriať kvalitné potraviny, kvalitné oblečenie, počítač či televízor, moderné spotrebiče, nehovoriac o návšteve kultúrnych podujatí, výletoch či rodinných dovolenkách...;
 • to, že  musíme často prijať pozíciu, ktorá nie je adekvátna nášmu vzdelaniu alebo nie je v súlade s našimi osobnými preferenciami či túžbami, pretože pracovných príležitostí je v našom regióne veľmi málo;
 • to, že ak máme deti, musíme čeliť na trhu práce situácii, že sme pod neustálym tlakom rozdeľovania času a pozornosti medzi rodinu a prácu a často krát musíme pracovnú ponuku odmietnuť pretože sa nedá zladiť s našim rodinným životom a zamestnávatelia často nie sú ochotní vychádzať nám v ústrety;
 • to, že uvažovať o samozamestnaní a plnení vlastných snov a ambícií je v dnešnej situácii a podmienkach pre väčšinu z nás nereálne;
 • to, že aj napriek tomu, že náš naša práca často baví, faktom je, že sme koncentrované v najslabšie platených zamestnaniach, prípadne v takých, ktoré sú absolútne adekvátne neohodnotené, ako zdravotné sestry, opatrovateľky, predavačky, kaderníčky, asistentky, upratovačky alebo učiteľky...;
 • to, že čelíme na trhu práce vo svojim každodennom živote rôznym znevýhodneniam:
  • Ak na pohovore povieme, že máme deti, často nám zamestnávateľ prácu nedá, aj keď to otvorene nesmie povedať.
  • Ak sme príliš mladé, nemáme pre zamestnávateľa dostatok praxe a tiež sme pre zamestnávateľa v situácii, že deti možno v blízkej dobe budeme mať.
  • Ak sme príliš staré, z nejasných príčin, hoci už máme dostatok času, deti odrastené a môžeme sa venovať sebe a svojej kariére, tiež sa nám nedarí získať pracovné miesto.
  • Ak máme inú farbu pleti, alebo je zjavná naša etnická príslušnosť, naše šance na nájdenie si zamestnania sú ešte nižšie, nehovoriac o diskriminácii vo všetkých sférach osobného aj verejného života
 • to, ak sa ocitneme v kritickej situácii, naša rodina sa rozpadá alebo každá piata zažívame násilie v partnerskom vzťahu, - to sú pre nás hlboké rany na celý život a dodnes tu pre nás nie sú dostupné sociálne služby a nemáme sa často na koho obrátiť.

Ako matky milujeme svoje deti bez ohľadu na to aké sú, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, pretože vychovať z nich dobrých a slušných ľudí, je to, čo naša krajina a spoločnosť potrebuje. Ako matky, preto súcitíme s matkami, ktorých dieťa a rodina takejto situácii čeliť musí, pretože zažívajú každodenné odsudzovanie a tlak spoločenských predsudkov. Ako mysliace, cítiace a empatické bytosti, sa nemôžeme prizerať tomu, ako referendum chce svojou jednostrannou názorovou orientáciou presvedčiť ľudí o menejcennosti tých foriem rodiny, ktoré rovnako dávajú lásku a pocit domova svojim členom či deťom v nich žijúcich.

Môžeme Vás ubezpečiť, že rodina bude vždy taká, akú si ju urobia ľudia, ako sa rodinu rozhodneme žiť my, bez ohľadu na to, čo bude napísané v Ústave SR či v akomkoľvek zákone. Preto by Slovenská republika mala zabezpečiť ochranu pre všetky rodiny rovnako, lebo tak je to správne a spravodlivé, lebo tak je to ľudské.

Vkladáme do Vás dôveru, ako do človeka s hlbokým zmyslom pre empatiu, tak nás prosíme, vo svojej funkcii a ľudskosti nesklamte.

Ďakujeme za prečítanie.

S úctou ženy z Banskobystrického kraja združené v ženskej občianskej sieti „Nás nerozoštvete“

Ing. Ingrid Kosová, PhD.
PhDr. Kamila Beňová
Mgr. Jarmila Androvičová
PhDr. Helena Jonášová
Mária Koledová
Lucia Machavová
Ing. Denisa Sciránková
Jolana Nátherová
Mgr. Martina Slobodníková Balogová
Lenka Kurečajová
Mgr. Ivana Figuli
Mgr. Milena Maková
Mgr. Jana Ľuptáková
Lenka Koledová
Adriána Šarkoziová
Brandová Blažena
Berkyová Beáta


„Nás nerozoštvete“ je ženská platforma v Banskobystrickom kraji, ktorej vznik zinicializovali rómske ženy s cieľom spolupráce so všetkými ženami prekonávajúcimi rôzne typy bariér a znevýhodnení, vystavených viacnásobnej diskriminácii (osamelé matky, vdovy, nezamestnané ženy, seniorky, rómske ženy a iné). Nedovoľme tým, ktorí majú moc a prostriedky manipulovať našimi životmi, pretože im naša nesúdržnosť vyhovuje. Práve v zdôrazňovaní toho, čo nás spája, vzájomnej podpore a spolupráci vidíme cestu ako tomu vzdorovať. Sme ženy rozmanitých identít z Banskobystrického kraja a nenecháme sa rozoštvať.


Na vedomie: JUDr. Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Otvorený list Prezidentovi SR proti vyhláseniu referenda za rodinu
5.2.2015 00:21 | Adela Androvičová

Pán Vojtech Zachar to napísal úplne presne - úžasné a úplne s tým súhlasím:

"Znepokojený som kôli tomu, že sa mi nedarí pochopiť na prvý pohľad jednoduchú myšlienku, ktorú navyše zákonom presadzujú ľudia s osudom mne podobným "Naša cesta je tá jediná správna! Kto po nej nekráča, nemôže sa cítiť ako plnohodnotný člen spoločnosti." Ja to takto necítim a neviem sa k tomu ani len na chvíľu donútiť."

Prajem našej spoločnosti viac tolerancie.
Ad: Otvorený list Prezidentovi SR proti vyhláseniu referenda za rodinu
20.11.2014 11:19 | Alžbeta Staníková

Plne sa stotožňujem s listom. Poznám mnoho ináč orientovaných ľudí a sú to ozajstní priateli, ochotní vždy pomôcť a rozdávajú viac lásky ako tí, ktorí sa tvária, že sú fungujúca rodina. Táto fungujúca rodina nemá čas na svoje deti, myslia si, že keď im kúpia vymoženosti tohto sveta a vytvoria pre nich konfortný život si splnili svoju povinnosť. Nie je to tak, život bez rozdanej a odovzdanej lásky deťom i vzájomne je akoby vám poskytol robot službu. tablet dieťa nepohľadí, nedá božčet na dobrú noc.
Ad: Otvorený list Prezidentovi SR proti vyhláseniu referenda za rodinu
16.11.2014 14:49 | Belle Rose

Toto ma zaujalo. Dobre napísané. Som rozvedená, mám jednu dcéru. Teda neúplná rodina. Som z BB kraja a som SZOČ.Na maródke som bola naposledy pred 9 rokmi, odvtedy makám ako fretka, nevynechala som ani jeden deň, aby som odviedla všetky dane a odvody, ktoré mi tento štát naložil na plecia. Mám inak orientovanú dcéru a teraz čo? Mám ju za to zavrhnúť, zapudiť, vydediť, máme chodiť po kanáloch....že nie sme taká rodina ako to niekto od nás vyžaduje a očakáva? Stále to bude moja dcéra a stále ju budem ľúbiť ako matka svoje dieťa.
Ad: Otvorený list Prezidentovi SR proti vyhláseniu referenda za rodinu
14.11.2014 21:01 | Magdalena Michajlová

Je načase začať pomahať matkam, ktoré sa same staraju o svoju rodinu, ktorá je síce bez otca, ale je uražajúce nenazvať ju plnohodnotnotnou. To sú hrdinky, to sú Slovenky roka a nielen jedneho. Mnohe živia svoje rodiny iba zo svojho prijmu, snažia sa aby ich deti neboli odsúvane , robia možne i nemožne aby vychovali dobrych a mudrych ĺudi. Kto má právo zaradit ich rodiny ako druhoradé? Kto z vás? Lebo i ja som matka detí z "neúplnej " rodiny. Akým právom hovoríte ze nám niečo alebo niekto chýba? A vám nechýba nič alebo nikto? A kto z vas, z nás má právo ukazať prstom na iného človeka a povedať že je menej ako on sám? Že ja môžem, mám právo, práva... ale ten druhý nie. Veď to neurobil, počas svojho života na zemi, ani Boh. Sme, ste viac ako on?
Ad: Otvorený list Prezidentovi SR proti vyhláseniu referenda za rodinu
12.11.2014 18:08 | Vojtech Zachar

Ďakujem. Za dobrý pocit, že nie som znepokojený sám. Ten pocit som mal napriek tomu, že som biely, opačnej orientácie, z úplnej a zdravej rodiny, bez problému s prácou.

Znepokojený som kôli tomu, že sa mi nedarí pochopiť na prvý pohľad jednoduchú myšlienku, ktorú navyše zákonom presadzujú ľudia s osudom mne podobným "Naša cesta je tá jediná správna! Kto po nej nekráča, nemôže sa cítiť ako plnohodnotný člen spoločnosti." Ja to takto necítim a neviem sa k tomu ani len na chvíľu donútiť.
Ad: Otvorený list Prezidentovi SR proti vyhláseniu referenda za rodinu
12.11.2014 16:16 | julianBosakSt

...uzasne, hlboko ludske...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (6)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt