spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia na podporu projektu DSS Slatinka

Petícia za podpísanie zmluvy na realizáciu projektu zo štrukturálnych fondov Európskej únie  pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytujú sociálne služby v Domove sociálnych služieb Slatinka, Lučenec

V Domove sociálnych služieb Slatinka, Lučenec prebieha od roku 2008  proces transformácie inštitucionálnych sociálnych služieb na komunitné sociálne služby, ktoré sú poskytované v malokapacitných zariadeniach rodinného typu.

Projekt „Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka, Lučenec“ má zaručiť klientom domova napĺňanie ich základných ľudských práv a práv definovaných v Dohovore o právach ľudí so zdravotným postihnutím. Stane sa tak poskytovaním sociálnych služieb v dôstojných podmienkach v komunite mesta Lučenec, kde bude pre nich zabezpečený prístup ku všetkým verejným službám a zdrojom.

Banskobystrický samosprávny kraj v roku 2013 podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 2,345.557,57 Eur. zo štrukturálnych fondov Európskej únie na realizáciu predmetného projektu. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v decembri 2013 žiadosť schválilo.

Nové vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja do dnešného dňa nespravilo potrebné kroky k tomu, aby bola podpísaná zmluva o realizácii tohto projektu Hrozí, že z dôvodu nečinnosti úradu BBSK sa plánované aktivity projektu nestihnú z časových dôvodov uskutočniť.
My, rodičia klientov Domova sociálnych služieb Slatinka, Lučenec, rodičia detí so zdravotným postihnutím a verejnosť podporujúca zlepšenie životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike žiadame:

Predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
aby podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo ŠF EÚ na realizáciu projektu „Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka, Lučenec“. Len takýmto krokom presvedčí občanov, že v Banskobystrickom samosprávnom kraji sú a budú nielen deklarované, ale aj realizované práva občanov so zdravotným postihnutím na dôstojný život, na kvalitné komunitné sociálne služby a právo na ich úplné začlenenie do spoločnosti v súlade s Dohovorom o právach ľudí so zdravotným postihnutím a Ústavou Slovenskej republiky.Petičný výbor:
Ing.Jaroslav Vážan, J.Kozačeka 2107/16, 960 01 Zvolen – poverený zastupovaním výboru; Elena Machalová, Kuzmányho 1, 984 01 Lučenec; Mária Fekiačová, Tajovského 2, 962 12 Detva; Peter Baláž, Okružná 2394/13, 960 01 Zvolen; Darina Ružeková, B.Němcovej 657/11, 962 31 Sliač, Roman Vrábeľ, B.Němcovej 1, 990 01 Veľký Krtíš;  PaedDr. Monika Josifová, J.M.Hurbana 4, 984 01 Lučenec


Ak chcete peticiu podporiť aj fyzickým podpisom, alebo pomôcť vyzbierať ďalšie podpisy, použité tieto petičné hárky zo stránky http://www.oz-dlan.sk/news/podporujeme-peticiu-dss-slatinka-lucenec/POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia na podporu projektu DSS Slatinka
13.10.2014 17:43 | Martin Pucher

Co vam jebe ludia? 20% tecie spravnym smerom. Kokokoti sporsty. Kotleba ma pravdu.
Ad: Petícia na podporu projektu DSS Slatinka
10.10.2014 06:53 | Martin

...každé výberové konanie ako aj Eurofondy by mali byť v plnej miere zverejňované,informovácie dostupné pre občanou.... kto ,ako ,prečo a pod.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (2)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS