spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi

Vec: Pripomienkové konanie k materiálu rezortné číslo MF/17664/2014-721 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V zmysle čl. 13 ods. 3 a 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, schválených uznesením vlády SR č. 352, v znení uznesenia vlády SR č. 693, uznesenia vlády SR č. 895, uznesenia vlády SR č. 163, uznesenia vlády SR č. 472, uznesenia vlády SR č. 210,  uznesenia vlády SR č. 620 a uznesenia vlády SR č. 680 (ďalej len „legislatívne pravidlá“) zasielame hromadnú pripomienku k materiálu rezortné číslo MF/17664/2014-721 - návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Znenie hromadnej pripomienky je zaslané prostredníctvom Portálu právnych predpisov elektronicky. Zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa s ňou stotožnili zašleme predkladateľovi iným spôsobom v súlade s čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel.

Za splnomocnenca pre zastupovanie pri rokovaní o hromadnej pripomienke určujeme doc. Ing. Miroslava Beblavého, PhD., Koperníkova 47, Bratislava 821 04 a ako jeho zástupcu Vincenta Bujňáka, Pod papierňou 46, Bardejov 085 01. Žiadame, aby v prípade, že navrhovateľ úplne alebo čiastočne nevyhovie predmetnej hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel.


Znenie hromadnej pripomienky verejnosti:

K návrhu zákona ako celku


Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) ako predkladateľ navrhuje v čl. I novelizačnom bode 25 nové obmedzenie pre podnikateľov v tom zmysle, že ak ukončia svoje hospodárenie v strate, nebudú si môcť odpísať celú kúpnu cenu osobného motorového vozidla, ale najviac 48 000 eur. V zhode s týmto princípom, avšak berúc do úvahy špecifiká orgánov verejnej moci žiadame, aby ministerstvo do návrhu zákona vložilo novelizačné body, ktorými sa zabezpečí, že právnické osoby, ktoré sú zamestnávateľmi pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu, okrem Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre účely zabezpečenia ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií, budú môcť obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou najviac 48 000 eur. Toto obmedzenie sa zo zákona neuplatní vtedy, keď rozpočet verejnej správy nebude mať v predchádzajúcom roku rozpočtovaný schodok.

Odôvodnenie:

Ministerstvo sa návrhom zákona okrem iného snaží zamedziť takým praktikám podnikateľov, keď si pred koncom roka kúpia drahé osobné motorové vozidlá s cieľom znížiť základ dane a vykázať tak stratu. Táto a ďalšie zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov by mali mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 2,5 milióna eur.

Ako podporovatelia hromadnej pripomienky sme v tejto súvislosti presvedčení o potrebe pozitívnych vplyvov na rozpočet verejnej správy nielen z príjmovej stránky, ale aj zo stránky výdavkovej. Berúc do úvahy skutočnosť, že štát každoročne  hospodári „v strate“ žiadame obmedzenie orgánov verejnej moci a ďalších právnických osôb uvedených v znení hromadnej pripomienky pri nákupe osobných motorových vozidiel. Toto obmedzenie sa zo zákona neuplatní vtedy, keď rozpočet verejnej správy nebude mať v predchádzajúcom roku rozpočtovaný schodok, pričom sa vychádza zo zásady zodpovedného hospodárenia, vyplývajúcej z ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Prijatím znenia hromadnej pripomienky v návrhu zákona sa zabráni podobnému nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami, ako to bolo v prípade kúpy Mercedesu S350 Národnou bankou Slovenska za 89 000 eur, Mercedesu E400 Správou štátnych hmotných rezerv za 67 000 eur, Mercedesu E350 Univerzitou Komenského za 63 000 eur či Volva XC60 Slovenskou správou ciest za 48 000 eur.

Rozumieme, že pre potreby ochrany najvyšších ústavných činiteľov môže v budúcnosti nastať situácia, kedy bude vhodné kúpiť osobné motorové vozidlo aj vo vyššej hodnote. Pre tento prípad bude mať výnimku z navrhovaného obmedzenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci výkonu činností Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií.

Podporovatelia hromadnej pripomienky sú presvedčení, že prijatie obmedzenia by pre verejnú správu predstavovalo pozitívne vplyvy z rozpočtového hľadiska, a zároveň by stále ponechávalo rozumný priestor pre kúpu takých osobných motorových vozidiel, ktoré budú bezpečne a spoľahlivo pomáhať pri plnení úloh príslušných orgánov a organizácií.

Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
19.9.2014 13:53 | Jozef Pokorný

Ja by som doporučoval sumu max.do 35
tis.
Ad: Tomáš P: Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
28.7.2014 17:17 | Vincent Bujňák

Dobrý deň pán Pecík, hromadná pripomienka nie je koncipovaná tak, aby ministerstvo jej obsah vložilo do zákona o dani z príjmov, ale aby ho vložilo do návrhu zákona. Návrhom zákona sa totiž prostredníctvom článkov otvárajú aj iné platné a účinné zákony, a z tohto dôvodu je v texte hromadnej pripomienky uvedená žiadosť: "aby ministerstvo do návrhu zákona vložilo novelizačné body, ktorými sa zabezpečí (...)". Prípadné legislatívne prevedenie tak bude výsledkom dohody, popri Vami spomínanom zákone o verejnom obstarávaní prichádza do úvahy napr. aj zákon o cenách.
Ad: Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
28.7.2014 16:01 | Tomáš P.

Vie mi niekto z autorov tejto hromadnej pripomienky vysvetlit, preco pripomienkuje a navrhuje dat do zákona O DANI Z PRIJMOV ustanovenie, ktore nema vôbec nic spolocne s danou z prijmov??? Iniciujte zmenu zakona o verejnom obstaravani a bude to mat podstatne iny ucinok...
To nezmamena, ze s novelou suhlasim, ale aspon budme k veci, ak chceme nieco zmenit!
Ad: Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
28.7.2014 15:19 | Stanislav Varga

Maly by byt stanovena CAR POLICY pre STATNU SPRAVU. Je to beznym standartom v privatnej sfere, kde jasne stanoveve limity funguju bez zbytocneho plytvania. Samotne urovne by mali byt delene, nestaci len jedno obmedzenie a to max hranica...
Ad: Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
22.7.2014 18:11 | Ferdinand Hanták

Pripomienky nepomôžu,ak občania podporujú drzý a kapitalistický režim...!!!...!!!
Ad: Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
21.7.2014 11:41 | Vladimír Jezerský

Štát by mal ísť vzorom a podporovať domácich výrobcov.Máme automobilový priemysel, tak prečo nekupujú tieto značky. Do 30 000.- eur sa dnes dajú kúpiť autá v rôznom prevedení, ktoré zodpovedajú najmodernejším požiadavkám jednak výbavami, jednak bezpečnosťou. Vláda by mala stanoviť cenový limit na jednotlivé typy áut a nemal by prekročiť 30 000.-eur. Ale to by asi prišli o možnosť zdarma testovať, "ako testovací jazdci", rôzne luxusné limuzíny, ktoré používajú aj na súkromné účely, samozrejme za peniaze daňových poplatníkov.
Ad: Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
21.7.2014 09:45 | Pavel

Slovenská správa ciest a VOLVO XC60 za 48 000€ ?!!! Vieme prečo: má rôzne módy nastavenia podvozku. Títo papaláši by mali "vyfasovať" autá so svetlosťou podvozku maximálne 5cm a opravy poškodenia podvozku hradiť osobne. Potom by snáď cesty vyzerali ako vo Francii.
Ad: Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
20.7.2014 19:08 | Ján Danko

Aj 48 000 € je veľa, tým úradníkom ktorých platí štát stačí podľa mňa aj Octávia do 40 000 €, napr. ten z NBS, Univerzity Komenského alebo Slovenskej správy ciest. Toto uzákoniť a potom to podporím.
Ad: Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
20.7.2014 18:57 | Ján Danko

Presne tak, ako napísala pani Koštálová a ja poviem, že aj tá suma 48 000 € je veľa. Prečo sa nemôže úradník platený štátom voziť na Octávke do 40 000€. Toto uzákoniť a potom to podporím. Nemyslím tým ústavných činiteľov ale napr. ten z NBS alebo z Univerzity Komenského.
Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
18.7.2014 15:10 | Janko hrascko

Ad.1možno by bolo potrebné dodefinovať či je to suma s DPH alebo bez DPH

Ad.2 vyňať možnosť o neuplatnení oprávnenie v prípade vyrovnaného rozpočtu. - to že je rozpočet vyrovaný ešte neznamena, že sa ma mrhať

Ad.3 - skôr sústrediť požiadavky na vozidlá do jedného hromadného nákupu, kde sa dajú vyrokovať lepšie podmienky ako pri nákupe samostatných vozidiel
Ad: Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
18.7.2014 15:08 | Matúš Kolarčík

Ad.1možno by bolo potrebné dodefinovať či je to suma s DPH alebo bez DPH

Ad.2 vyňať možnosť o neuplatnení oprávnenie v prípade vyrovnaného rozpočtu. - to že je rozpočet vyrovaný ešte neznamena, že sa ma mrhať

Ad.3 - skôr sústrediť požiadavky na vozidlá do jedného hromadného nákupu, kde sa dajú vyrokovať lepšie podmienky ako pri nákupe samostatných vozidiel
Ad: Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
18.7.2014 12:24 | Pavol Martinický

Je to lepšie ako žiaden obmedzenie, ale 48 000 je príliš mnoho. Malo by to byť maximálne 39000,-
Ad: Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
18.7.2014 11:22 | Peter

Ľahké je kupovať drahé autá za peniaze daňových poplatníkov, Tá suma by mohla byť max do 20000Eur. Podľa mňa aj to je veľa.
Ad: Hromadná pripomienka za obmedzenie nákupu drahých áut úradníkmi
17.7.2014 21:34 | Mária Košťálová

Aj suma 48000 € sa mi vidí privysoká v situácii, keď je štát stratovýPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (14)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt