spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Stromy ohrozené rekonštrukciou ulice Petícia za obmedzenie výrubu stromov na Vinohradskej ulici v Hlohovci

Dňom 9. 6. 2014 má mesto Hlohovec začať s rekonštrukciou ulice Vinohradská. Na webovej stránke mesta bol tento oznam uverejnený až dňa 6.6.2014. Na vchodové dvere ulice nám to mesto vyvesilo 5.6.2014, to asi preto, aby sme my, ktorých sa to týka, mali čo najmenej času zareagovať a „akcia“ sa mohla potichu začať. Pozorne som si pozrel projekt, ktorý je uverejnený na stránke mesta a čo ma najviac trápi je informácia, že v rámci tejto rekonštrukcie ulice bude vyrúbaných 38 stromov.

Bývam tu 15 rokov a neviem si teraz predstaviť, že mi zo dňa na deň zmizne spred okna 20 stromov, ktoré ako tak oddeľovali obidva činžiaky (Vinohradská 3 a 4). Teraz si budeme navzájom pozerať do okien a štebot vtákov sa presťahuje tam, kde ešte motorová píla nebola. Smutné.

Ak Ti to nie je ľahostajné, pridaj svoj podpis k tejto petícii a pomôž aj Ty zachrániť čo najviac stromov pre výrubom.

Mesto Hlohovec - Mestský úrad v Hlohovci
Oddelenie výstavby a životného prostredia
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec


Hlohovec,  08.06.2014Petícia za obmedzenie výrubu stromov na Vinohradskej ulici v Hlohovci

Dolu podpísaní obyvatelia mesta Hlohovec týmto podávame petíciu za obmedzenie výrubu stromov na ulici Vinohradská v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou ulice, ktorá ma začať 9.6.2014.

Ako dôvod uvádzame následné zhoršenie hygieny a estetiky bývania, konkrétne zvýšená prašnosť, hlučnosť a zmena mikroklimatických podmienok. Podotýkam, že na stromoch sú hniezdiace vtáky a výrub by sa mal uskutočňovať v období vegetačného pokoja v zmysle vyhlášky 24/2003 §17 ods.9 písm. c) s výnimkou po predložení ornitologického posudku (Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny § 33 ods. 3).

Našim cieľom je obmedzenie výrubu stromov medzi činžiakmi Vinohradská 3 a Vinohradská 4, kde sa plánuje výrub 20 stromov (z celkového počtu 38 v rámci ulice). Žiadame mesto a kompetentných o prehodnotenie nutnosti chodníka naplánovaného práve na mieste týchto stromov. Počet parkovacích miest by pritom mohol zostať zachovaný v zmysle projektu.


Petíciu podáva:

Ing. Slavomír Kollár
ul. Vinohradská 1357, 920 01 Hlohovec
slavomirkollar@azet.sk
0911-022301

Stromy ohrozené rekonštrukciou ulice Stromy ohrozené rekonštrukciou ulice Stromy ohrozené rekonštrukciou ulice Stromy ohrozené rekonštrukciou ulice Stromy ohrozené rekonštrukciou ulice


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za obmedzenie výrubu stromov na Vinohradskej ulici v Hlohovci
14.7.2014 20:32 | Slavomir Kollar

pre info:
Na základe rozhodnutia poslancov MsZ na rokovaní konanom 26.6.2014, ktorí úpravou rozpočtu mesta na rok 2014 rozhodli o presunutí finančných prostriedkov určených na Rekonštrukciu Vinohradskej ulice na inú akciu, informujeme občanov Vinohradskej ulice a priľahlých ulíc, že od 27.6.2014 sa zastavujú všetky stavebné práce na realizácii predmetnej stavby.
Ad: Petícia za obmedzenie výrubu stromov na Vinohradskej ulici v Hlohovci
12.6.2014 02:36 | Ing. Peter Spáčil

Projekt ktorý nezahŕňa pôvodnú výsadbu stromov nieje dobrým projektom. Projektami záhrad sa už zaoberám dlho a viem že by sa určite našiel nejaký lepší revitalizačný.
Ad: Petícia za obmedzenie výrubu stromov na Vinohradskej ulici v Hlohovci
11.6.2014 21:19 | PhDr.Brichtová Lýdia

Som jednoznačne za zachovanie stromov na Vinohradskej ulici - nedovoliť výrub.Kedysi bol Hlohovec "mesto ruží" - závideli nám ho - dnes je mestom špiny a absolútneho neporiadku. Aj to málo stromov-pľúca prírody- chcete ešte zničiť a nasadiť tam tie trápne kríky ? A čo naša ochrana životného prostredia - kde je teraz ? prečo mlčí ?
Ad: Petícia za obmedzenie výrubu stromov na Vinohradskej ulici v Hlohovci
11.6.2014 13:47 | jana panakova

Som proti!
Ad: Petícia za obmedzenie výrubu stromov na Vinohradskej ulici v Hlohovci
10.6.2014 16:35 | Dr.Pogacova Jozefína
Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (5)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS