spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Za dobrú voľbu Za dobrú voľbu - List členom Súdnej rady

Vážená pani, vážený pán,

ako člen Súdnej rady SR máte v rukách významnú moc. Budete sa podieľať na dôležitej voľbe. Ako občan Slovenskej republiky Vás žiadam, aby ste zvolili dobrého predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Uvedomujem si, že konkrétne rozhodnutia sudcov môžu  mne ako  občanovi v každom okamihu zásadne zmeniť život. Výkon spravodlivosti je náročnou a vážnou úlohou, preto si vyžaduje tých najkvalitnejších ľudí. Nepochybujem o tom, že medzi sudcami je mnoho kvalitných a čestných profesionálov. Žiaľ, verejnosť spoznáva najmä negatívnu tvár slovenského súdnictva. Ja, rovnako ako všetci občania Slovenskej republiky, som dlhodobo konfrontovaný/á aj so zneužívaním súdnej moci.

Práve osoba predsedu Najvyššieho súdu SR má možnosť zvýšiť dôveryhodnosť našej justície v najbližších piatich rokoch. Ja, ako  občan a volič, nemám možnosť priamo ovplyvniť, kto sa stane predsedom najvyššieho súdu. Je však nevyhnutné, aby sa ním stal človek schopný preukázať výnimočné znalosti práva a  schopný dobrého úsudku. Rovnako dôležité sú jeho charakter a morálna integrita. Zároveň odvaha a rozhodnosť, rovnako ako pokora a schopnosť počúvať druhých. Musí vedieť jasne a presvedčivo odôvodniť svoje kroky a rozhodnutia,  mal by mať schopnosť viesť a konštruktívne spolupracovať.


Vážená pani, vážený pán,

ako člen Súdnej rady SR patríte ku kľúčovým predstaviteľom slovenského súdnictva.

Dobrou voľbou predsedu najvyššieho súdu máte príležitosť vyslať nám, občanom Slovenskej republiky jasný signál o tom, že stav našej justície Vám nie je ľahostajný.


S úctou,

Za dobrú voľbu


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Za dobrú voľbu - List členom Súdnej rady
4.5.2014 01:02 | jana filipova

******Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS