spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie

Odporcovia ťažby rádioaktívnych nerastov a zlata s použitím kyanidovej technológie žiadajú premiéra SR Róberta Fica o vykonanie  nápravy.

Ministerstvo hospodárstva nerešpektuje odmietavé stanoviská verejnosti k ťažbe rádioaktívnych nerastov a ku použitiu kyanidovej technológie pri  ťažbe a spracovaní zlata.

V roku 2010 bola  do NR SR predložená petícia 113 000 občanov, odmietajúcich ťažbu uránu na Slovensku. Od roku 2011 prebieha aj petícia obyvateľov okresu Detva, ktorí protestujú proti zámeru dobývania a spracovania zlatých rúd v lokalite Detva Biely Vrch, spojeného s použitím technológie kyanidového lúhovania, ktorú  doposiaľ podporil každý druhý dospelý obyvateľ  regiónu. Mesto Kremnica sa už dva ostatné  roky usiluje o zmenšenie dobývacieho priestoru zlato-strieborných rúd na svojom území.

Potrebu zapojenia verejnosti zdôrazňuje aj upozornenie Európskej komisie , ktorá pod hrozbou najvážnejšej sankcie  - odňatia všetkých druhov finančnej pomoci Európskej únie Slovensku - žiadala zabezpečiť účasť a rešpektovanie stanovísk verejnosti vrátane jej volených zástupcov  v rozhodovacích procesoch dotýkajúcich sa závažných dopadov na životné prostredie. Tieto požiadavky riešili vládne a zákonodarné orgány Slovenskej republiky v roku 2010 novelizáciou  viacerých zákonov, vrátane banského zákona.

Napriek týmto skutočnostiam  Ministerstvo hospodárstva  SR ignorovalo postoje verejnosti, vyjadrené v petícii proti ťažbe uránu a v roku 2012 podpísalo Memorandum o spolupráci a porozumení s banskou spoločnosťou  European Uranium Recources, v ktorom  vyjadrilo podporu aj   povoleniu   jej zámeru dobývať rádioaktívne nerasty  v lokalite Jahodná Kurišková v tesnej blízkosti mesta Košice.

Tento zámer podporilo ministerstvo bez ohľadu na to, že  pred podpísaním Memoranda neprebehol proces posudzovania vplyvov zámeru na okolité životné prostredie a doposiaľ ministerstvu  nie je známy rozsah ohrozenia zdravia obyvateľov  dobývaním uránu.

Podpísaním memoranda ministerstvo stratilo objektivitu, ktoré si ako možný rozhodujúci orgán o zámeroch umiestnenia dobývacích priestorov  a povolenia ťažby  nerastov  so závažným dopadom na životné prostredie  určite malo  zachovať.

Na tomto základe zastupiteľstvá mesta Košice a Košického samosprávneho kraja schválenými uzneseniami v roku 2014  požiadali ministra hospodárstva,  aby odstúpil  od  uvedeného Memoranda.

Mesto Košice, mesto Detva, Košický samosprávny kraj a Banskobystrický samosprávny  kraj  v spojitosti s pripravovanými  zámermi ťažby a spracovania nerastov s mimoriadne závažnými dopadmi na životné prostredie  (ťažba rádioaktívnych nerastov, ťažba a spracovanie zlata s použitím kyanidovej technológie) využili svoje právomoci  územnoplánovacích orgánov  v súlade s platnou úpravou stavebného zákona. V návrhoch zmien regulatívov územného plánu v rámci určenia funkčného využitia  svojich regiónov ustanovili neprípustnosť  ťažby rádioaktívnych nerastov resp. ťažby a spracovania zlata s použitím kyanidovej technológie na svojom území. Pri ustanovení týchto priestorových limitov neprípustnosti dobývania  vychádzali uvedené samosprávy  aj z platného znenia Aktualizácie surovinovej politiky v oblasti nerastných surovín ako strategického dokumentu  Slovenskej republiky, ktorý uvádza, že jednou z hlavných úloh regionálnej politiky  územnej samosprávy je aj   stanovenie priestorových limitov ťažby  - teda aj neprípustnosti alebo obmedzenia  dobývania nerastných surovín v územných plánoch.

Ministerstvo hospodárstva  v rozpore s týmto dokumentom, ktorý samo pripravilo, nesúhlasí s ustanovením priestorových  limitov ťažby  v  územných plánoch, čím chce znemožniť ich záväznosť. V rámci svojich nesúhlasných stanovísk presadzuje, aby územné plány obsahovali v spojitosti so zámermi ťažby rádioaktívnych nerastov, resp. použitia kyanidovej technológie pri spracovaní zlatých rúd  len  neurčité všeobecné formulácie o dodržiavaní platnej legislatívy.

Vzhľadom na doterajšie postoje a postupy ministerstva hospodárstva  je dôvodná obava, že ministerstvo  predloží v blízkej budúcnosti  návrh  na  zrušenie platnej úpravy banského zákona, ktorá  umožňuje povolenie  ťažby a spracovanie týchto nerastov len so súhlasom verejnosti, zastúpenej  dotknutými  samosprávami. Na základe toho nič nebude brániť  ťažbe a spracovaniu nerastov  s najvážnejšími dopadmi na životné prostredie.

V prípade konkrétnych lokalít Jahodná - Kurišková a ďalších ložísk uránu na území Košického samosprávneho kraja  sa jedná o  územia  s husto osídleným obyvateľstvom,  významnými zdrojmi pitnej vody,  dlhodobým  tradičným rekreačným využívaním území,  v  európsky významných územiach ochrany prírody a krajiny. V prípade ložiska Detva – Biely vrch v tomto území je zároveň  umiestnená prevádzka  najvýznamnejšieho  zamestnávateľa dotknutého regiónu. Opísané  využívanie ďalšia banská činnosť   znemožní resp. vážne ohrozí.

V dôsledku uvedeného žiadame predsedu vlády SR Róberta Fica, aby okamžite vykonal opatrenia, na základe ktorých ministerstvo hospodárstva zmení svoje negatívne  vyjadrenia vo vzťahu ku legitímne určeným priestorovým limitom ťažby v územných plánoch. Upozorňujeme, že nesúhlasné stanoviská ministerstva nerešpektujú stanoviská verejnosti a dotknutých samospráv. Zároveň požadujeme, aby ministerstvo odstúpilo od Memoranda o spolupráci a porozumení s banskou spoločnosťou  European Uranium Recources, ktorým bez dostatočných informácií podporuje zámer ťažby rádioaktívnych nerastov v tesnej blízkosti mesta Košice.o.z. Brečtan, Nové Mesto nad Váhom
o.z. Podpoľanie nad zlato
Mesto Kremnica
o.z. Kremnica nad zlato
o.z. SOSNA, Košice                                    
ZO SZOPK Košice 2013

o.z. Pre Košice Sever, Košice
Priatelia Zeme – Spoločnosť Priateľov Zeme, KošicePoznámka:
Aj keď uprednostňujeme elektronickú podporu na www.changenet.sk, podporné písomné stanoviská môžete poslať poštou na adresu organizátora výzvy: o. z. Brečtan, Juraja Kréna 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie
23.5.2014 08:55 | Tomaš Kulina

ak vlade nezaleži na ludoch nech nezakazuju fetovat a brat drogy predaj cigariet neplnoletym .... hlupaci smeraci na čele z Rašim a Žigom
Ad: Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie
14.5.2014 16:07 | Hrasko

Osiris: Pan asi nebyva v Kosiciach vsak? Dufam ze aj v jeho blizkosti najdu uranove lozisko a potom som zvedavy ako ich bude vitat
Ad: Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie
12.5.2014 09:39 | Osiris

Dúfam že táto nezmyselná petícia neuspeje. Zelení fanatici by sa mali starať o to prečo po Košiciach chodí toľko asociálov, a nie o akúsi dieru v zemi. Ak ťažba uránu prinesie čo len jedno pracovné miesto naviac, tak je prínosom. A že nejaký novozbohatlík pritiahne na svoju stranu stádo hlúpych oviec, nuž s peniazmi sa dá všetko.
Ad: Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie
15.4.2014 12:12 | Nadežda Chrapčiaková

Je trochu nešťastné dávať tieto dve rôzne veci do jednej petície. Na každú mala byť extra petícia. Čo tí, ktorí s jednou ťažbou súhlasia a s druhou nie? Tým by odpadla aj tá zavádzajúca informácia o kyanidovej technológii.
Mimochodom, bola som pred rokmi v jednom meste v Turecku svedkom mohutných osláv obyvateľov, keď takouto petíciou odvrátili ťažbu zlata...
Ad: Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie
15.4.2014 09:18 | jozef šuchta

Odpoveď Štefanovi Haškovi - urán sa neťaží s použitím kyanidovej technológie, len zlato - dovetok " použitia kyanidovej technológie" sa preto týka len ťažby spojenej so spracovaním zlata touto technológiou a nie uránu - proti použitiu tejto technológie sú obyvatelia Detvy a okolitých obcí , kde v ložisku Detva Biely - Vrch v prípade ťažby pri spracovaní zlatej rudy chcú použiť túto technológiu. Výzva je zameraná nielen na Košičanov ale aj na obyvateľov Detvy a jej okolia, ktorú túto výzvu doposiaľ podporili mnohými podpismi. Výzva sa netýka len ložiska na Jahodnej pri Košiciach ale aj iných ložísk uránu. Výzva - ak dôjde ku zmene premiéra bude samozrejme zmenená ,jedným z hlavných cieľov výzvy je však dosiahnuť u súčasného premiéra zmenu negatívnych stanovísk ministerstva hospodárstva k neprípustnosti ťažby uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie v územných plánoch. Pokiaľ bude takýto zákaz v územných plánoch, nebude možné určiť dobývací priestor a teda nevznikne právo na dobývanie tých ložísk.
Ad: Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie
14.4.2014 12:03 | Štefan Haško

Prosim Vas, chcel by som sa iba opytat,preco ta peticia nie je v zneni: "Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata", Pripadne: Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu v lokalite Jahodná pri Košiciach)"
(Ale myslim, ze aj tieto nazvy by bolo ziaduce lepsie upravit a prisposobit hroziacej tazbe)

Zvolene znenie akoby implikuje, ze jestvuje aj nejaka pripustna tazba
uranu a zlata (napriklad uranu pri Kosiciach) Mam dojem, ale mozno sa mylim, ze kosicania su proti akejkolvek tazbe uranu, nie proti tazbu uranu s pouzitim kyanidovej technologie.

Taktiez by som sa chcel opytat, ze
v pripade, ak by nebol pan Fico premierom, peticia bude platna aj pre inych politikov?

Vopred dakujem za odpoved a zelam vsetko dobre! Hoci velmi neverim, dufam, ze sa nam tazbe uranu v Kosiciach podari zabranit!
Ad: Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie
27.3.2014 13:47 | Miroslava Nováková

Dúfam, že to pomôže.
Ad: Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie
26.3.2014 16:52 | Prof.DR.E.Dudinská,PhD

Manažovanie daného problému je školským príkladom ignorácie normál. prístupu, normal. manažmentu. Dejiny píšu vychytrali politici bez účasti, či záujmui "dobra" pre človeka. Ten, t.j. človek je len predmetom záujmu počas volieb, na ktoré aby boli zvoleni sa vynakladajú ohromné prostriedky miesto toho aby boli dané tam, kde sú potrebné, t.j. do každej oblasti ludskej činnosti. Tu platia zákony jednej strany v ktorej sa riešia nie potreby národa ale potreby rodín politikov. Vláda má slúžiť národu. Ona však slúži sebe.
Ad: Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie
25.3.2014 19:02 | Gabriela Majer, JUDr.

Ako tvrdý zástanca všetkých ekologických riešení a absolútny odmietač atómových eletrární a ťažby urány, ktorý je nebezpečný zo všetkých pohľadov modernej spoločnosti, bolo by vhodné prehodnotiť rozhodnutia vlády SR ako o ťažbe urány v ktorejkoľvek lokalite v SR, pretože len komplexne sa dá zabrániť novej ekologickej katastrofe ako bol Černobyľ či Fukušima.
Ad: Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie
25.3.2014 08:56 | Jozef Šuchta

Som nútený oponovať názoru , že podpis pod výzvou je dobrý, ale adresátom (premiérom Ficom)prehliadnuteľný. Naopak každá podpora signatára výzvy sa zároveň automaticky posiela na úrad vlády, kde má sídlo predseda vlády, na e-mailovú adresu podatelna@vlada.gov.sk. Takže adresát - premiér vlády je bezprostredne svojimi zamestnancami informovaný o počte signatárov tejto výzvy a o náraste podpory. Preto odporúčam každému signatárovi výzvy, aby informoval o možnosti podpory výzvy svojich známych s rovnakým odmietavým postojom na ťažbu nerastov s najvážnejšími dopadmi na zdravie obyvateľov. Samozrejme odporúčam zároveň podporiť každý aktívny prístup proti tejto ťažbe, vrátane účasti na podujatí odporcov ťažby dňa 26.3. v Košiciach, na ktorú vyzval p. Labaš (viď vyššie)
Ad: Výzva R. Ficovi aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie
24.3.2014 18:22 | Karol Labaš

Ak si tiež myslíte, že podpis pod výzvu je dobrý, ale adresátom prehliadnuteľný, využite aj rukolapnejší spôsob dať dajavo, že ťažbu uránu v Košiciach len tak nedovolíme. Príležitosťou na to je streda podvečer v centre Košíc, kde si chceme na protiuránovom zhromaždení v priamom prenose z prezidentského duelu vypočuť odpovede kandidátov na túto tému: uran-kosice.webnode.sk/news/st...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (11)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt