spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva rodičov z Pezinka politikom: Nezneužívajte naše deti

Naše školstvo trpí finančným podhodnotením učiteľov a nízkou úrovňou vzdelávania. Presvedčili nás o tom aj nedávne výsledky medzinárodného testovania vedomostí našich žiakov PISA. Dlhodobo sledujeme nevypočuté protesty odbornej i laickej verejnosti nad neschopnosťou kompetentných riešiť problémy školstva na všetkých stupňoch. Čoraz väčší počet najschopnejších mladých ľudí odchádza za kvalitnejším vzdelaním a uplatnením nenávratne do zahraničia.

V tomto predvianočnom období sviatkov mieru a pokoja premiér Slovenskej republiky Robert Fico navštevuje školy a namiesto hľadania podnetov na riešenie všetkých týchto problémov zneužíva pod zámienkou nepolitickej diskusie svoje postavenie na politickú propagandu na účet našich detí. Tak to bolo aj pri jeho návšteve na pezinskom gymnáziu dňa 10. 12. 2013. Spôsobom a priebehom nám silne pripomenula obdobie totality spred novembra 1989, kedy musela plniť škola ideologické úlohy.

Sme si vedomí, že v dnešnom svete tvrdej konkurencie bude čoraz viac rozhodovať o budúcom uplatnení našich detí úroveň školstva a nadobudnutie čo najkvalitnejšiehovzdelania a zručností použiteľných v bežnom živote. Toto môže zabezpečiť len vysoká úroveň vzdelávania a dostatočne ohodnotený, nie rovnostársky stimulovaný zbor pedagógov na všetkých úrovniach.

Podporujeme preto oprávnené požiadavky učiteľov i ostatných pracovníkov školstva smerujúce k zvýšeniu kvality vzdelávania a jeho efektívnejšieho finančného a platového zabezpečenia.

Vzdelávanie na školách má v pluralitnej a demokratickej spoločnosti podporovať kritické myslenie, preto majú študenti právo na diskusiu, v ktorej budú na svoje otázky dostávať aj odpovede. Takáto diskusia však nemá viesť k politizácii školy.

Chápeme, že odmietnuť požiadavku na „nepolitickú diskusiu“ tým, ktorí majú moc rozhodovať o finančnej a teda aj platovej situácii v školstve je ťažké. Napriek tomu apelujeme na vedenia škôl, školské rady a najmä na rodičov, aby sa postavili proti akémukoľvek zneužívaniu školskej a akademickej pôdy na politikárčenie a stranícku propagandu.

Vyzývame týmto všetkých politikov a verejných činiteľov, aby pod rúškom apolitickosti prestali zneužívať svoje postavenie vo verejnom živote na politickú kampaň na školách, ktorá v ničom nepomáha žiakom ani učiteľom, len samotným politikom.

Keďže sa to netýka len našich detí a nás, ich rodičov a netýka sa to len jedného pezinského gymnázia, ale celého Slovenska, budeme radi, keď túto výzvu podporia všetci, ktorým záleží na zastavení úpadku úrovne nášho školstva a vzdelávania.


Pezinok, 16.12.2013

Guštafík Gabriel, rušňovodič
RNDr. Hacajová Ivana, geograf – regionalista
Ing. Hacaj Ján, vinárMajerčík Milan, súkromný podnikateľ
MUDr. Pátek Marián
MgA Aulitisová Katarína, odborný asistent
Ing. Boriš Pavol, učiteľ - dôchodca
Ing. Borišová Edita, vedecko-vyskumný pracovník - školstvo
Ing. arch. Borišová Zuzana, živnostníčka
Čaputová Zuzana, advokátka
Ďureje Peter, živnostník
Feder František
Mgr. Guštafíková Regina, učiteľka
JUDr. Mács Roman, podnikateľ
MgA Piktor Ľubomír, odborný asistent
Mgr. Pitoňák Tomáš, výkonný riaditeľPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS