spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list poslancom politických strán o transparentnom financovaní

Pred parlamentnými voľbami 2012 dali politické strany písomný záväzok, že do jedného roka prijmú legislatívne zmeny, ktoré povedú k zvýšeniu transparentnosti financovania politikov na Slovensku. Napriek meškaniu a nedodržanému sľubu sa po roku a pol otvára možnosť na reálnu zmenu. V najbližších dňoch budú poslankyne a poslanci NR SR rozhodovať o zmenách v majetkových priznaniach politikov, ako aj volebných pravidlách, vrátane financovania politických aktivít a kampaní.

Podpisom pod tento list sa pridávame k požiadavkám mimovládnych organizácií a žiadame poslankyne a poslancov NR SR, aby prijali legislatívne zmeny, ktoré rozšíria uplatňovanie majetkových priznaní politikov a zavedú nezávislú kontrolu financovania politických aktivít, tak, ako je to špecifikované v nižšie uvedenom liste.


Otvorený list poslancom parlamentných politických strán 
Bratislava, 14. októbra 2013 

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, 

pred rokom a pol sa politické strany, za ktoré ste kandidovali do NR SR, písomne zaviazali zvýšiť transparentnosť financovania politikov na Slovensku. Bolo to v čase prebiehajúcej volebnej kampane, počas diskusie o zodpovednosti za škandál Gorila, i po upozorneniach zo strany Rady Európy o nedostatkoch v našej legislatíve.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou podporiť v parlamente návrhy, ktoré predvolebné sľuby Vašich strán uvedú do praxe.

Kvôli pomalej tvorbe legislatívy prebiehajúce župné voľby skončia bez toho, aby boli kandidáti akokoľvek nútení zverejniť čo len euro prijaté od svojich darcov. Podobne už v plnom prúde beží kampaň na budúceho prezidenta, no kandidáti nevedia, či jej posledné mesiace nebudú platiť iné pravidlá ako dnes.

Naďalej platia vágne pravidlá pre zverejňovanie majetkových priznaní. Máme vážne obavy, že ak sa na nasledujúcej parlamentnej schôdzi neodsúhlasia sľubované zmeny, verejnosti bude naďalej odopieraná reálna možnosť kontroly príjmov politikov, a aj prezidentské voľby prebehnú bez toho, aby mohlo byť prípadné nelegálne financovanie kandidátov vôbec odhalené a vyšetrené.

Preto Vás žiadame, aby ste 
  • podporili návrh zmien v majetkových priznaniach podľa návrhu skupiny poslancov k novele ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, obzvlášť v bodoch A. rozšírenia jeho pôsobnosti na riaditeľov RTVS, Sociálnej poisťovne, Pozemkového fondu, prezidenta Policajného zboru či zástupcov štátu vo firmách väčšinovo vlastnených štátom, B. detailnejšieho vykazovania príjmov a majetku, vrátane zahrnutia väčších súkromných darov, prenajatých vecí či typológie majetku ako napr. značka auta, C. zavedenie pokút za neoznámenie konfliktu záujmov o či poskytnutie nepravdivých informácií

  • iniciovali zavedenie nezávislej kontroly financovania politických aktivít pozmeňujúcimi návrhmi vo vládnej novele zákona o politických stranách a o volebnej kampani. Ponechanie kontroly na ministerstve financií nevzbudzuje dôveru, že kontrola bude nestranná aj voči politikom pri moci. Odporúčame poveriť kontrolou osobitný úrad, ktorý by mal vlastný rozpočet i vyšetrovacie právomoci pre skúmanie podozrení z nelegálneho financovania kampaní, či nepriznaných príjmov politikov.  
Podľa májových výsledkov prieskumu verejnej mienky Eurobarometer verí nášmu parlamentu len 1/4 občanov a politickým stranám dokonca len 1/6. Veríme, že plnenie predvolebných sľubov a zvýšenie transparentnosti príjmov a majetku politikov je cestou, ako si dôveru verejnosti začať opäť získavať. 

S úctou 


Gabriel Šípoš
Transparency International Slovensko

Peter Goliaš
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

Ctibor Košťál 
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Otvorený list poslancom politických strán o transparentnom financovaní
27.10.2013 12:44 | var

Bolo by praktické a slušné priložiť link na ten prieskum, keď sa naň už odvolávate. Možno mnohým by oi pomohol ilustrovať, koľko je 1/6.
TIA
Ad: Otvorený list poslancom politických strán o transparentnom financovaní
16.10.2013 13:15 | Ondrej Očkovič

Vystahujme parazitov!!!
Ad: Otvorený list poslancom politických strán o transparentnom financovaní
16.10.2013 01:07 | Pavel Perner

Vážený páni poslanci uvedomte si konečne jednu maličkosť, bez verejnosti si zadky na poslaneckých stoličkách neohrejete. Poslanecké platy dostávate z daní verejnosti tak prečo nemá verejnosť vedieť koľko ste zarobili?
Ad: Otvorený list poslancom politických strán o transparentnom financovaní
15.10.2013 07:35 | Jozef Breskovec

Je to fajnovi napadPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (4)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS