spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výstavba na Jánošikovej ul. v Senci - pôvodný plán zóny Petícia proti výstavbe bytových domov na Jánošíkovej ulici v Senci

My, podpísaní občania,

žiadame pána primátora Senca Ing. Karola Kvála a Mestské zastupiteľstvo mesta Senec, aby nesúhlasili so živelnou zmenou výstavby na Jánošíkovej ulici v Senci z rodinných domov typu bungalov na viacpodlažné bytové domy, aby neboli ľahostajní voči potrebám a požiadavkám občanov na normálne životné prostredie.

Dôvody pre uvedené požiadavky sú nasledovné:

Ide o výstavbu na Jánošíkovej ulici v Senci, na parcelách č. 4083/73, 4083/75, o celkovej výmere 1052 m2. Pozemky susedia s parcelou č. 4083/74, na ktorej je postavený rodinný dom typu bungalov.

Táto plocha je vedená v katastrálnej mape Senca, ako „ostatné plochy“ (37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok). Výstavba už začala a plánované byty už sú v ponuke realitnej kancelárie DUPOS realitná.

V posledných mesiacoch prebehlo v dotknutej lokalite výrazné zahusťovanie výstavby.

Postavilo sa viac rodinných domov, ako bolo v pôvodnom projekte a ako je zakreslené v katastrálnej mape, a to aj na mieste plánovaného detského ihriska (parcela č. 4083/97).
Namiesto troch plánovaných bungalovov v zonácii je rozostavaný nový trojpodlažný bytový dom na parcelách č. 4083/139-148,77.

Pokus „vtesnať“ ďalšie bytové domy do malého priestoru prinesie aj zhoršenie dopravnej situácie a ďalšie komplikácie pre obyvateľov blízkych domov. Na úzkej jednosmernej ceste (parcela č. 4083/88) parkuje veľa vozidiel a ešte nie sú dostavané a obývané všetky nové domy. Pre nedostatočnú parkovaciu kapacitu budú mať komplikovaný prístup k obytným domom aj vozidlá záchrannej služby a čistiace mechanizmy, hlavne v zimnom období.

Preto nevidíme opodstatnenie pre stavbu ďalších bytových domov v takto prehustenej lokalite.

Nakoľko výstavba bytových domov na Jánošíkovej ulici na parcelách č. 4083/73, 4083/74 a 4083/75 nemá k 1. 8. 2013 platné stavebné povolenie, my, podpísaní občania, na základe uvedených skutočností žiadame primátora mesta a mestské zastupiteľstvo, aby zastavili nelegálnu výstavbu a vydali negatívne záväzné stanovisko k zmene stavebného povolenia a tým neumožnili dodatočnú legalizáciu čiernej stavby - výstavbu bytových domov v tejto lokalite.Výstavba na Jánošikovej ul. v Senci - pôvodný plán zóny Výstavba na Jánošikovej ul. v Senci - zahusťovanie zóny F


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Právo
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Senec


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS