spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – primátor
Magistrát mesta Košice
Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice


Vážený pán primátor,

v poslednej dobe ste viackrát verejne vyhlásili, že zabránite ťažbe uránu v Košiciach na Kuriškovej, ak si to občania Košíc budú želať. Zároveň ste iniciovali aj legislatívne kroky na udržanie resp. zvýšenie kompetencií samosprávy priamo i nepriamo súvisiacich s povoľovaním ťažby. Verejnosť teraz od Vás logicky očakáva uplatnenie týchto kompetencií zavŕšené zákazom ťažby takou formou, ktorá bude záväzná pre rozhodovací orgán – banský úrad.

Momentálne sú na to najpriaznivejšie podmienky:
  • Prebiehajúce štádium prípravy (pripomienkovania) zmien a doplnkov územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice 2013 (ZaD ÚPN HSA Košice 2013) http://www.kosice.sk/article.php?id=12597. Veríme, že popri návrhoch investorov na zmeny a doplnky sa presadí v súlade s deklarovanými cieľmi obstarania ÚPN HSA aj dôležitý verejný záujem – záujem o zákaz ťažby uránu.
  • Jednoznačné výsledky prieskumu verejnej mienky, podľa ktorých takmer 90% obyvateľov KSK nesúhlasí s ťažbou uránu, prajú Vášmu prísľubu, že vo veci povoľovania ťažby budete vždy na strane občanov.
  • Ako štatutár mesta máte plný mandát nielen od občanov, ale aj od poslancov v podobe dvoch uznesení mestského zastupiteľstva odmietajúcich ťažbu:
    http://www.kosice.sk/includes%5CdocuStore_getByID.asp?id=4381
    http://www.kosice.sk/includes%5CdocuStore_getByID.asp?id=35548
  • Platné uznesenie zastupiteľstva KSK o zapracovaní zákazu ťažby rádioaktívnych nerastov do záväznej časti ÚPN VÚC: http://zastupitelstvo.vucke.sk/DokumentyZasadnutia/vo3zast21uznesenia.zip
  • Nález Generálnej prokuratúry o neplatnosti rozhodnutia MŽP SR o predĺžení lehoty prieskumného územia.
Vyzývame Vás, pán primátor, v mene všetkých odporcov ťažby, aby ste v rámci prebiehajúceho pripomienkovania ZaD ÚPN HSA Košice 2013 presadili do záväznej časti územného plánu explicitný zákaz ťažby vo vymedzenom prieskumnom území.

Ak ste skutočne rozhodnutý zabrániť ťažbe, nič Vám nebráni konať práve teraz.

V Košiciach, 4. 7. 2013


Za iniciatívu URÁN - KOŠICE - STOP !(zabráňme ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach):

ZO SZOPK Košice 2013
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský – predseda
ul. Pokroku 7,  040 11 Košice, tel. 0905384171, rovinsky.ladislav@gmail.comPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice
16.9.2013 15:24 | Karol Labaš

Horúca novinka: na dnešnom mestskom zastupiteľstve sme bodovali naplno. K zaradeniu zákazu ťažby do územného plánu Košíc poslanci schválili až dve uznesenia, hoci sa nerátalo so žiadnym. Z nich jedno – vyhýbavé – naformuloval primátor, druhé, ktoré sme sformulovali my, predniesol s menšími úpravami poslanec Suli. Primátor vníma, že je pod tlakom, teraz očakávame jeho podpis pod uznesenia. Pripravujem doslovné zverejnenie toho, čo bolo schválené. Všetkým zúčastneným ďakujem, že si našli čas a že prispeli k maximálne úspešnému výsledku.
Ad: Výzva na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice
9.9.2013 07:14 | Elvíra Dudinská,prof.Dr.,PhD.

Postrádam profesionálny prístup zo strany úradov. Problém je súčasťou stratégie rozvoja, a nie handrkovaním ulice. Kto za rozvoj zodpovedá, mal by postupovať odborne, kompetentne a zodpovedne. Toto sa u nás nenosí. Zisk je najdôležitejší nie občan?
Ad: Výzva na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice
2.9.2013 17:14 | Patrik Palfi

Nechcem Aby sa tazil uran v Kosiciach !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Obnovenie podpisovania výzvy
28.8.2013 14:56 | Karol Labaš

Odporcovi ťažby primátorovi Rašimu nestačila výzva so 744 podpismi na to, aby do zadania aktuálnych zmien a doplnkov územného plánu, ktoré budú schvaľované na septembrovom mestskom zastupiteľstve, zaradil aj zákaz ťažby uránu. Obstarávateľ túto pripomienku viacerých občanov odmietol, keďže nebol pokyn zhora. Raši tým podceňuje akútnosť situácie, keď po zrušení nezákonného rozhodnutia o „predĺžení“ geologického prieskumu a po vyhrážkach ťažobnej spoločnosti arbitrážou možno očakávať buď skoré zopakovanie konania o určení prieskumného územia alebo konanie o určení dobývacieho priestoru. Mesto Košice tak napriek dvom nesúhlasným uzneseniam zastupiteľstva proti ťažbe riskuje, že v ďalších povoľovacích konaniach nestihne uplatniť svoje kompetencie a ťažbe nezabráni.

Obnovujeme preto podpisovanie výzvy. Skúsme to zmeniť, podpisujme, do konania mestského zastupiteľstva 16. septembra máme ešte dosť času.
Ad: Výzva na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice
29.7.2013 08:04 | Ladislav Rovinský

Krátka správa SITA, žiaľ aj s podstatnými nepresnosťami.

Aktivisti prizvukujú Rašimu, aby aj naďalej bojoval proti ťažbe uránu
aktualne.atlas.sk/aktivisti-pr...

Krátka správa SITA, žiaľ aj s podstatnými nepresnosťami.
SLOVENSKO NEMÁ JEDNO Z NAJHODNOTNEJŠÍCH LOŽÍSK URÁNU NA SVETE !
Vraj: "...Slovensko má pri Košiciach jedno z najhodnotnejších ložísk uránu na svete..."
Toto tvrdenie vyvrátil sám Bartalský vyhovoriac sa na novinárov, že ho zle pochopili...
Primátor mlčí, zakážme ťažbu sami
11.7.2013 12:23 | Karol Labaš

Informácia o tejto výzve zaznela aj v Rádiu Regina Košice – počúvajte od 55. minúty nahrávky:

213.215.116.181:8001/reginake/...

Odozva magistrátu resp. primátora je zatiaľ nulová, hra na mŕtveho chrobáka pokračuje. Bráni sa primátor R. Raši využiť právomoci samosprávy a zakázať ťažbu? Pokúsme sa o to sami, môžeme už len do 12. júla:

uzemnyplan-kosice.webnode.sk/n...
Ad: Výzva na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice
10.7.2013 12:11 | Patrik prazmari

Zdravie buducich generacii Kosicanou je viac ako peniaze nakolko ak nebude zdravie nebudu ani peniaze
Ad: Výzva na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice
9.7.2013 22:53 | Mária Gregová

Zdravie má väčšiu cenu ako bohatsvo.Ťažbou sa popoškodí i krásna príroda,voda,vzduch.Nešťastie v Kanade výbuch vágonov zobral životy a narobil obrovské škody,tak ťažbou uránu veľa ľudí stratí ako získa.
Ad: Výzva na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice
9.7.2013 19:55 | Katarína Lacušková

Ospravedlňujem sa za preklepy, ponáhľala som sa...
Ad: Výzva na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice
9.7.2013 19:53 | Katarína Lacušková

Podporujem túto výzvu na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice.
Dôvody sú jasné:
- nechcem, aby moje deti a vnuci žili v prostredí, kde im budem hroziť poškodenie zdravia
- nechcem vidieť zdevastovanú krajinu okolo seba - poddolované kopce, na ktorých nič nevyrastie po cele veky
- chcem, aby stredisko Jahodná a okolie, ostalo aj naďalej miestom kde budem môcť tráviť svoj voľný čas, miestom bez akýchkoľvek banských zásahov.
Ad: Výzva na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice
9.7.2013 17:26 | RNDr. Valentín Švidroň, CSc.

Podporujem absolútny zákaz prieskumných prác a ťažby uránu. Žiadam aby zákaz ťažby uránu bol zapracovaný
do územného plánu Mesta Košice a všetkých územných plánov obcí na inkriminovanom území.
Ad: Výzva na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice
9.7.2013 15:36 | Peter Bohunský

PODPORUJEM TÚTO PETÍCIU, PRETOŽE ODMIETAM DOVOLIŤ ZLOČINCOM ABY SI TU KVôLI PROFITU A NA ÚKOR NÁŠHO ZDRAVIA MOHLI ŤAŽIŤ NEJAKÝ URÁN. NEPLATÍME DANE TOMUTO ZHNITÉMU SYSTÉMU ABY PÁR DARMOŽRÁČOV V PARLAMENTE ODSÚHLASILO VÝHODY OBROVSKÝM KORPORÁCIÁM, KTORÉ CHCÚ LEN RIŽOVAŤ NA NAŠEJ KRÁSNEJ KRAJINE A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ ! ! !
Ad: Výzva na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice
9.7.2013 11:49 | Ladislav Rovinský

Pozor! Každý z nás môže do 12. júla zakázať ťažbu uránu
09.07.2013 10:24
Viaceré populistické vyhlásenia politikov proti ťažbe uránu, ktoré odzneli v poslednom období nič neriešia. V skutočnosti pôsobia kontraproduktívne. Nemajú právnu silu ťažbe zabrániť - majú len upokojiť dôverčivú verejnosť. Ťažobná spoločnosť sa pokračujúcim geologickým prieskumom nerušene približuje k vytúženej ťažbe.
Čo s tým ďalej? Príležitosťou je práve prebiehajúce pripomienkovanie zmien a doplnkov územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice.
Najviac môže do procesu tvorbu územného plánu zasiahnuť primátor - preto sme mu poslali výzvu.
Za podporu Ďakujeme.

Každý z nás môže požiadať spracovateľa o doplnenie územného plánu.
Pozor, termín je len do 12. júla a pripomienka musí byť podaná písomnou formou (najlepšie osobným doručením na podateľňu magistrátu).


Viac tu: uzemnyplan-kosice.webnode.sk/n...
Ad: Výzva na zapracovanie zákazu ťažby uránu do územného plánu mesta Košice
9.7.2013 11:39 | Jozko

SMERákovi NIKY NEVER - ani keď bude mŕtvy.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (14)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Odpady a znečistenie
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Košice


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS