spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva proti výstavbe ropovodu Bratislava – Schwechat Pipeline cez hlavné mesto SR

Výzva obyvateľov Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky proti výstavbe ropovodu Bratislava – Schwechat Pipeline cez hlavné mesto SR


My, obyvatelia Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja, v zastúpení OZ Nie ropovodu týmto vyzývame ministra hospodárstva Slovenskej republiky Tomáša Malatinského aby:

  1. Z titulu svojej funkcie urobil všetko pre zastavenie trasovania ropovodu Bratislava-Schwechat pipeline (BSP) cez katastrálne územie Bratislavy a území,  na ktorých sa nachádzajú zdroje pitnej vody.

  2. Pri trasovaní ropovodu maximálne zohľadnil jeho dopad na život občanov v Bratislavskom samosprávnom kraji a ochranu prírody a krajiny.

  3. Umožnil na tému ropovodu BSP širokú celospoločenskú diskusiu za účasti Ministerstva hospodárstva, zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, odborníkov, občanov a zástupcov mimovládnych organizácií a aby prihliadal na jej výsledky.


Zároveň žiadame vládu Slovenskej republiky aby:

  1. Stavba ropovodu BSP nebola vyhlásená za strategickú v zmysle novely zákona  č. 175/1999 Z. z a pri jej vytyčovaní sa nepostupovalo podľa novely zákony č. 50/1976 Zb., ktorá vláde umožňuje zasahovať do územných plánov miest a obci.

  2. Stavba ropovodu BSP nebola nijakým spôsobom financovaná, ani spolufinancovaná z verejných zdrojov.




Kontakt:

OZ Nie ropovodu
Medveďovej 1
85104 Bratislava
nieropovodu@nieropovodu.sk







POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva proti výstavbe ropovodu Bratislava – Schwechat Pipeline cez hlavné mesto SR
31.7.2013 13:49 | Odrobina Igor

Nebezpečenstvo havárie, následne výbuchu alebo teroristického útoku. Pri pretrhnutí potrubia ropa najprv vyteká, po nejakom čase sa všetko vznieti. Výbuch plynového potrubia v El Paso, Nové Mexiko zabil 10 stanujúcich turistov, ktorí boli 200metrov vzdialení. Výbuch nechal kráter 25metrov dlhý, 6metrov hlboký, oheň bol viditeľný do 30km. Úplné inferno.

abcnews.go.com/US/story?id=960...
Ad: Výzva proti výstavbe ropovodu Bratislava – Schwechat Pipeline cez hlavné mesto SR
6.7.2013 10:15 | Martin Voda

Rakúšania chránia svoje chránené územie a mi im ho kvôli tomu pustime cez naše ?? Hanba



Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (2)

 



Súvisiace témy:
Štátna správa
Odpady a znečistenie
Energia
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA



 



CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS