spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list tureckej veľvyslankyni s výzvou na zastavenie použitia sily voči protestom v Turecku


Otvorený list tureckej veľvyslankyni s výzvou na zastavenie použitia sily voči protestom v Turecku

Vaša excelencia, pani veľvyslankyňa Tureckej republiky na Slovensku, Lebibe Gülhan Ulutekin,


dovoľte mi vyjadriť svoju podporu a obdiv voči tureckým občanom, ktorých tu na Slovensku zastupujete a ktorí svojím počínaním v uplynulých dňoch dokazujú, že im nie je cudzia aktívna snaha podieľať sa na správe vecí verejných podľa princípov občianskej spoločnosti, slobody a demokracie.

S obavou sledujem snahy vládnych predstaviteľov a polície Turecka silou, cenzúrou, kriminalizáciou a bagatelizovaním vlastných občanov obmedziť ich práva – ich právo na spolurozhodovanie o veciach verejných, právo na slobodu slova, slobodu tlače, právo zhromažďovania. Základné práva, ktoré vyznávajú vyspelé demokratické štáty, ku ktorým sa Turecko hlási. Práva, ktorých rešpektovanie a uplatňovanie odlišuje demokracie od autoritatívnych diktatúr.

Chcem vyjadriť svoju podporu tureckým občanom, demokracia a sloboda v Turecku nám nie je ľahostajná. 

Prosím zasaďte sa o zastavenie používania neprimeranej sily voči protestom v Turecku.

S úctou,

Open letter to the Turkish ambasador with the appeal to stop the usage of power against protesters in Turkey

Your excellency, ambassador of the Republic of Turkey to the Slovak Republic, Lebibe Gülhan Ulutekin,


Allow me to express my support and admiration for the Turkish citizens, whom you are representing here in Slovakia and who are proving with their actions during the past days than any active struggle for participation in the administration of the public affairs according to the principles of civil society, freedom and democracy is very important for them.

With great concern I am following the efforts of the government representatives and police of Turkey to restrict the rights of the own citizens to participate in decision making about public affairs, right of speech, freedom of assembly, freedom of press with power, censorship, criminalization and disparage of their own people. Here, I am talking about basic rights which are respected by the developed democratic countries, one of which Turkey declares to be. Rights, which respecting and exercise is differing the democracies from authoritative dictatorships.

I want to express my support for the Turkish citizens. We are not indifferent about the democracy and freedom in Turkey!

Please promote the stopping of excessive power use against the protests in Turkey.


Sincerely,Tomáš Blaškovič
tomasblaskovic@gmail.com

Súvisiace informácie:POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Otvorený list tureckej veľvyslankyni s výzvou na zastavenie použitia sily voči protestom v Turecku
4.6.2013 17:01 | ivo brachtl

Žiadam zastaviť akékoľvek násilie - nielen "neprimerané" .
ivo brachtl
Ad: Otvorený list tureckej veľvyslankyni s výzvou na zastavenie použitia sily voči protestom v Turecku
4.6.2013 14:52 | Inga Baluchova

Pripajam svoj podpis pod Otvorený list tureckej veľvyslankyni.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (2)

 Súvisiace témy:
Bezpečnosť a ozbrojené konflikty
Demokracia
Ľudské práva
Spoločnosť

Súvisiace regióny
Turecko


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS