spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti stavbe polyfunkčného bytového domu na Hagarovej ulici

Petícia proti stavbe  „Polyfunkčný  bytový dom na pozemku parc. č. 17342/203 k.ú. Rača“ podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Zámerom investora je vybudovať polyfunkčný dom na pozemku medzi obytnými domami na Hagarovej 17 a  Hagarovej 19, pričom pri stavbe by sa vyrúbalo 24 stromov a 85m2 kríkov, ktoré doteraz tvorili podstatnú súčasť životného prostredia obyvateľov priľahlých domov. Touto stavbou by sa výrazne narušilo okolie, či už z hľadiska unikátnej ucelenej architektúry sídliska, z hľadiska zániku parkovej zelene, zvýšením intenzity dopravy na Hagarovej ulici a s tým súvisiacim zvýšením hlučnosti a emisií v danej lokalite. Daný polyfunkčný dom by výrazným spôsobom zvýšil zastavanosť v úzkej lokalite v rozpore s platným Územným plánom hlavného mesta  SR Bratislavy a realizácia plánovanej výstavby by bola precedensom pre výstavbu v medzipriestoroch na Hagarovej aj v iných častiach stabilizovaného sídliska Krasňany. Realizácia investičného zámeru by negatívne ovplyvnila kvalitu života obyvateľov MČ Bratislava - Rača.

My, občania Slovenskej republiky, podpísaní pod touto petíciou, vyzývame Hlavné mesto SR Bratislava a Mestskú časť Bratislava - Rača 
  • na rokovanie s investorom  o zámene pozemkov 
  • aby obstarali územný plán zón  a to hlavne tých, ktoré sú v stabilizovaných územiach ako napríklad Krasňany
Stavebný úrad a starostu MČ Bratislava - Rača ako štatutára vyzývame, aby podľa § 62 ods. 4  zákona 50/1976 Zb. zamietol žiadosť o stavebné povolenie z dôvodu ohrozenia verejných záujmov.  




Petičný výbor: 

Ing. Ľudmila Šimorová, Hagarova 15, 831 51 Bratislava
Ing. Jozef Árvay, Hagarova 19, 831 51 Bratislava
Helena Konečná, Hagarova 19, 831 51 Bratislava
Miloš Murcin, Hagarova 17, 831 51 Bratislava
Ing. Viliam Figusch, Zvončeková 46, 831 06 Bratislava
Ing. Petra Figuschová, Zvončeková 46, 831 06 Bratislava, osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej  správy.


Na HAGAROVEJ ULICI, ktorú tvorí radová zástavba rovnakých šesťposchodových murovaných domov, postavených v roku 1961, a tvoria symetrickú, ucelenú, elegantnú a jedinečnú architektúru Krasňan, sa rozhodla jedna investičná spoločnosť zničiť naše unikátne spoločenstvo, vyrúbať stromy, zlikvidovať park a zničiť nám kvalitu života a zdravia.

Svojim absurdným stavebným zámerom chce vtesnať medzi dva šesťposchodové domy OSEMPOSCHODOVÝ DOM s TROMI PODZEMNÝMI podlažiami. Vzdialenosť budov bude tak malá, že ľudia v starých domoch nedostanú dostatok slnka a čerstvého vzduchu denne, čo je základné právo každej živej bytosti. Deti, ktoré sa hrávajú medzi domami v parku, staré mamy, ktoré tu sedia na lavičkách, i mladí ľudia venčiaci svojich miláčikov, sa musia stiahnuť a odovzdať toto miesto investičnej spoločnosti, ktorá bez okolkov a bez súdneho rozumu ide šmahom ruky zlikvidovať aj to, čoho sa ani predošlý režim so svojou betónovou výstavbou nedotkol!

Chcú spíliť PÄŤDESIAT ROČNÉ STROMY, ktoré sme všetci spoločne sadili! ZABRAŤ PARKOVISKO, na ktorom teraz všetci spolu parkujeme! A postaviť pred naše okná BETÓNOVÉ MONŠTRUM! Je to nehorázny a zákony nerešpektujúci čin investora, ktorý týmto manifestuje svoju silu a drzosť.

TRI PODZEMNÉ POSCHODIA! To je 8000 m3 zeminy. To je 1500 Tatroviek! Doteraz krehká, ako taká, priechodnosť KADNÁROVEJ, HAGAROVEJ, ČERNOCKÉHO, HEČKOVEJ ulice a predovšetkým PEKNEJ CESTY a RAČIANSKEJ, bude absolútne zdevastovaná! Hluk, neskutočná prašnosť, špina a totálne zničené cesty, to je len začiatok! Predstavte si, že ráno budú spolu s vami stáť na Peknej ceste tri či štyri Tatrovky, domiešavače s 23 tonami betónu! Predstavte si, že tieto nákladiaky budú denno denne prechádzať popod Vaše okná, popred škôlky a školy s Vašimi deťmi, povedľa ihrísk s Vašimi batoľatami! 

SPOJME SA a ZABRÁŇME spoločnými silami bezuzdnej svojvôli investičných spoločností! Spolu sme tvorili a tvoríme svoje Krasňany a máme právo naj svoj PROTEST! 
Spoločenstvo obyvateľov Hagarovej 17 a 19 sa už PÄŤ ROKOV zatiaľ úspešne BRÁNI a preto spojme opäť silu nášho slova a pomôžme zasadiť POSLEDNÝ ÚDER!
http://obcan.racan.sk/2013/03/8-poschodovy-dom-na-hagarovej.html






POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 



Súvisiace témy:
Štátna správa
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA



 



CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS