spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy

Bratislavskú verejnosť nedávno rozrušila správa, že v hojne navštevovanej rekreačnej lokalite Železná studienka zatiaľ neznámy páchateľ zastrelil psa pred očami jeho majiteľky. Pes bol viditeľne označený reflexným obojkom a pohyboval sa v lese neďaleko mladej ženy.* Takýto prípad nie je na Slovensku ani zďaleka jediný, už veľa ľudí došlo o svojich psích priateľov na vychádzke v prírode, po nezmyselnej a neoprávnenej streľbe. Žiadame Vás preto o podporu občianskej petície, s cieľom dosiahnuť bezpečnosť ľudí a ich psov v bratislavských lesoch. Bezpečná rekreácia tisícok obyvateľov Bratislavy musí dostať prednosť pred loveckými záujmami niekoľkých desiatok poľovníkov.

Petícia za obmedzenie výkonu práva poľovníctva a zrušenie vybraných častí poľovných revírov pre vyššiu bezpečnosť občanov v lesoch v okolí Bratislavy podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

My, nižšie podpísaní, prostredníctvom tejto petície žiadame kompetentný orgán - Obvodný lesný úrad v Bratislave, podľa ustanovení §§ 3, 4, 6, 7, 9, 10 a 17 ods. b) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, v znení zákona č. 72/2012 Z.z., vyhlášok č. 125/2012 a 344/2009, ktorými sa vykonáva zákon o poľovníctve, a vo verejnom záujme Bratislavčanov obmedziť výkon práva poľovníctva na lesných pozemkoch Bratislavského lesoparku – Mestské lesy Bratislava a okolitých lesných celkov v lesoch Pečňa na pravej strane Dunaja, na Devínskej Kobyle medzi mestskými časťami Devínska Nová Ves, Devín a Karlova Ves, na ostrovoch Sihoť a Kopáč, v prírodnej rezervácii Šúr a jej okolí a v lesných celkoch Sitina medzi mestskými časťami Dúbravka, Staré Mesto-Patrónka a Karlova Ves. 

Súčasne v prípade potreby vyčleniť výkon práva poľovníctva výlučne na potrebu redukcie diviačej zveri v osobitnom režime tohto výkonu a začať konanie na postupné zrušenie uznaných poľovných revírov vypovedaním zmlúv o prenájme poľovných revírov vo verejnom záujme na lesných pozemkoch Bratislavského lesoparku – Mestské lesy Bratislava, priľahlých lesných celkov v lesoch Devínskej Kobyly medzi mestskými časťami Devínska Nová Ves, Devín a Karlova Ves, na ostrovoch Sihoť a Kopáč, a v lesných celkoch Sitina medzi mestskými časťami Dúbravka, Staré Mesto-Patrónka a Karlova Ves. Preferujeme určenie náhradného režimu za účelom ochrany územia z titulu starostlivosti o zver.


Odôvodnenie petície:

Dôvodom tejto požiadavky je v prvom rade zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov lesov v najbližšom okolí Bratislavy. Sme presvedčení, že poľovnícke záujmy sú v rozpore s verejným záujmom na pokojné využívanie prírodných, ekologických, estetických a relaxačných funkcií lesa bez obmedzení poľovníckymi činnosťami, bez obáv z úmyselnej alebo neúmyselnej hrozby použitia strelnej zbrane. Návštevnosť priameho okolia Bratislavy neustále narastá. Pohyb osôb je nepredvídateľný, nedeje sa iba na lesných cestách, ale návštevníci sa často pohybujú aj v lesných porastoch. Čoraz častejšie vznikajú konflikty medzi záujmami verejnosti a komerčnými poľovníckymi záujmami. Poľovnícka činnosť v týchto oblastiach je nezlučiteľná s ostatnými verejnými záujmami. Nemožno súhlasiť s tým, aby záujmy poľovníkov ako jednej skupiny spoločnosti boli nadradené záujmom širokej verejnosti.

Nedávne skúsenosti ukázali, že sa nerešpektujú ani ustanovenia poľovníckeho zákona, podľa ktorých je zakázané zastreliť voľne pusteného psa kdekoľvek v lese, ak má obojok alebo postroj odlišnej farby ako srsť, alebo ak aj nemá obojok a je menej ako 50 metrov od majiteľa (§ 29 poľovného zákona v znení zákona č. 72/2012 Z.z). V žiadnom prípade sa nikdy nesmie strieľať v smere, kde sú ľudia, kde je predpoklad pohybu osôb a najmä kde je vyčlenený priestor v lese pre voľný pobyt a pohyb ľudí. Napriek jasnej dikcii poľovného zákona bol v Bratislavskom lesoparku, vo frekventovanej rekreačnej oblasti Železnej studienky poľovnou zbraňou nedávno usmrtený pes jasne označený reflexným obojkom a pred očami jeho majiteľky. Aj tento prípad poukazuje na skutočnosť, že akýkoľvek predpis, pokiaľ umožňuje použitie zbrane na miestach s vysokou návštevnosťou občanov, nemôže zaručiť neúmyselné, ale aj úmyselné ohrozenie každého, kto sa tam vyskytuje. Hoci sa nedokázalo, či šlo o poľovnú činnosť alebo neoprávnené a protizákonné použitie poľovnej zbrane, incident sa odohral na mieste, kde nebol vylúčený pohyb osôb z iných zákonných dôvodov. Práve naopak, táto oblasť je určená na voľný pohyb osôb aj mimo vyčlenených priestorov. Ohrozovanie strelnými zbraňami predstavuje vysoko potenciálne riziká s následkami, ktoré bývajú nezvratné a trvalé, na ľuďoch aj na zvieratách.

Bratislavčania nie sú presvedčení, že v lesoch okolo Bratislavy sa dostatočne dodržiavajú právne normy ochrany. Majú preto stále nižší pocit bezpečnosti. Narastajú konflikty medzi návštevníkmi lesoparku a poľovníkmi (alebo pytliakmi?), ktorí často arogantne argumentujú svojím právom nosiť a použiť zbraň. Občania nemajú pocit, že by ich zver ohrozovala viac ako poľovnícke aktivity v lesoch okolo Bratislavy. Skôr naopak, je všeobecne známe, že práve zver zranená pri poľovačke môže byť zdrojom ohrozenia ľudí, ktorí sa náhodne vyskytnú v jej blízkosti. 

Bratislavčania chcú v lesoch predovšetkým pokoj a pocit bezpečnosti, chcú využívať ich priamo dostupný rekreačný potenciál. Aj bez poľovníckeho využívania budú ochraňovať a zlepšovať životné podmienky zveri žijúcej v lesoch okolo Bratislavy tak, ako uvádza aj § 24 poľovného zákona, a chrániť lesy podľa náhradného režimu za bežné poľovnícke právo určené kompetentným orgánom. Predmetné lesy sú prevažne chránenými územiami podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Ochrana prírody je v nich nadradená akejkoľvek inej činnosti, pre plnenie iných (mimoprodukčných) funkcií lesov. 

Bratislavčania chcú a budú mať dobrý pocit z pobytu v lese až vtedy, keď sa v ňom budú cítiť bezpečne, teda pri vylúčení ohrozujúcich poľovníckych činností. Občania majú právo vo verejnom záujme rozhodnúť o využití lesov tak, aby sa stali bezpečným priestorom pre ľudí.


Petičný výbor: 
PhDr. Tatiana Rosová, starostka MČ Bratislava - Staré Mesto
RNDr. Peter Straka, PhD. – Fialkové údolie 43, 811 01 Bratislava (kontaktná osoba)
Ing. Ľubica Trubíniová – Bakošova 36, 841 03 Bratislava
Mgr. Ján Gúgh, PhD. – Narcisová 14, 821 01 Bratislava
Mgr. Tomáš Hulík – P. Horova 11, 841 07 Bratislava
Jozef Chavko – Ľubovnianska 14, 851 07 Bratislava

Zbierať podpisy pod petíciu môžete aj na papierové hárky, ktoré prosíme zaslať na adresu kontaktnej osoby v petičnom výbore, príp. doručiť jeho iným členom a členkám. Ďakujeme za podporu a šírenie tejto petície!

* Informácie o incidente nájdete na: 


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
31.7.2013 18:01 | Vojtech Novanský

Svojim podpisom podporujem Petíciu za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
30.7.2013 01:29 | Nikola Kikušová

Svojim podpisom podporujem Petíciu za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
27.5.2013 12:27 | Peter

Jednoznačne rozšíriť na celé územie SR a obmedziť poľovné právo iba so súhlasom majiteľa pozemku.
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
21.5.2013 10:51 | Danka

Samozrejme petíciu podporím ale je Vás tu veľa obmedzencov je mi z vas do smiechu :D
Hadzat psickarov do jedneho vreca je primitivne
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
27.4.2013 00:41 | wtf

takze z extremu do extremu... bananistan
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
23.4.2013 04:33 | grzvnl

Každý majiteľ hocijakého tvora ešte pred tým ako si ho zaobstará, musí sa veľmi zodpovedne zamyslieť, či mám živú hračku, pre ktorú musím vytvoriť životné prostredie. SVOJE-životné prostredie. Nie cudzie ako je to bežná vec u nás v absurdistane s postkomustickým vedomím života v demokraCIí. Tak čo, BA bezzemkovia, to by sa Vám žilo každému podľa jeho zásluh a potrieb, čo? Ale toto je utopia=komunizmus. Treba sa presťahovať do Severnej Korey, či do nejakej komunity-kibucu a pod. Ľudia, budíček.
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
22.4.2013 09:32 | Šafařík

Ad: 21.4.2013 19:55 | tool-N

Když nejsou rozumné argumenty, dojde na nadávky.
Aspoň ale všichni vidí, jací duševní 1. mrzáci nebo až 2. úchyláci se mezi nejrůznějšími "bojovníky" za lepší zítřky v ochraně čehokoliv ve skutečnosti schovávají.
Jen je nyní otázkou, do které skupinky křiklounů anonymního hrdinu "21.4.2013 19:55 | tool-N" vlastně zařadit. Možná do obou.
A o tom je i celá tato trapná petice.
Nyní je třeba, aby se zodpovědní úředníci nenechali podobnými duševními exkrementy z místní extrémistické komunity zatlačit do kouta a poslali lidi, schovávající se za touto hloupou peticí, velmi rychle a důrazně tam, kam od samého začátku patří ...
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
21.4.2013 19:55 | tool-N

Šafaříku, Šafaříku, ty seš ale vůl. Co vůl, korunovanej vůl, caninofobický prase, které by z titulu svých neléčených fobií chtělo prosadit zákonem vynucené týrání zvířat.
Neuvažovals někdy o léčení? Účinných lécích, účinných elektrošocích a účinné svěrací kazajce?
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
19.4.2013 11:51 | Šafařík

Osobně to vidím tak, že volně má pes běhat leda na pozemku svého majitele. Jinde leda na šňůře a s účinným košíkem. V jiných případech má být jeho majitel tvrdě a citelně pokutován. Když se tak budou pejskaři chovat, nikdo jim nebude psy střílet, či jinak likvidovat. Ovšem od toho je poslanecká sněmovna, aby zařídila patřičné zákony. Jinak se ani nelze pak divit, že mnozí berou zákon do svých rukou.
Aby to nakonec nedopadlo jednou zase třeba takto:

ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zp...
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
17.4.2013 20:49 | lili

No vidíš Igor, a ja som zase myslela na ochranu ľudí pred poľovníkmi (viď príspevok Lucie Klaučovej). Lebo fakt je, že lesy okolo Bratislavy nekontrolovane ovládajú poľovníci, ktorí pokojne zorganizujú poľovačku uprostred víkendu, kedy sú lesy plné ľudí. Ani ja nemám rada, keď sa oproti mne po lese rúti pes. Ale rovnako mi vadí predstava nejakého šibnutého akožepoľovníka s nabitou zbraňou.
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
17.4.2013 17:21 | igor

lili, tu nejde o bezpečnosť psov, tu ide o bezpečnosť ľudí práve pred tými voľne pobehujúcimi psami. Preto sa riešia psy, lebo zastrelenie jedného bolo dá sa povedať spúšťadlom na petíciu. Pred chvíľou som prišiel z bicykla. Poľovníka som nestretol žiadneho, zato som stretol jedného obmedzeného psíčkára s voľne pobehujúcim dobermanom. Keďže zjavne nereagoval na pokyny majiteľa, radšej som to otočil a bol som nútený zmeniť trasu. Asi začnem nosiť zo sebou na bicykel kaser a určite nebudem váhať použiť ho na psa, keď už nemôžem na jeho pána, aj keď práve ten by si to zaslúžil ...
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
17.4.2013 15:57 | lili

Všetci, ktorí tu riešite voľne pobehujúcich psov by si mali uvedomiť jedno. Ide tu nielen o bezpečnosť psov, ale predovšetkým o bezpečnosť ľudí. Je predsa úplne absurdné, aby mestská rekreačná oblasť bola súčasne poľovníckym revírom. Dnes tam zastrelia psa, zajtra (omylom) človeka. Je to choré a zvrátené. Človek ide po lese a pripadá si ako niekde v Afganistane. Bojí sa, odkiaľ priletí guľka.
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
17.4.2013 13:15 | Lucia Klaučová

Katarina Mullerova:
verte neverte, v okolí "železky" som sa donedávna pohybovala velmi často a zver som stretávala skutočne pravidelne, určite Vám tiež neušli "opekacie" lúky pri rotunde poryté diviakmi mnohokrát a tak ďalej. Treba však povedať, že som tam trávila čas v týždni cez deň. Ale zver tam je a je je tam veľmi vela, ako aj v celom Bratislavskom lesoparku. Samozrejme že to je pre polovníkov lukratívna časť, ale tak isto som všetkými desiatimi za to, aby sa celý Bratislavský lesopark vyňal z pol. revíru. Príde mi choré, aby sanpríklad na Kačíne za plnej víkendovej rpevádzky turistickej prebiehala hromadná polovačka a tak ďalej. Na Slovesnku je kopa odlahlých kútov, kde je pre polovníctvo ovela viac priestoru ako v parkoch hlavného mesta.
vsetkym
15.4.2013 16:30 | Katarina Mullerova

Preco riesite v reakciach primarne psov? Ano, ide AJ o nich. Ale zda sa Vam normalne strielat v rekreacnej oblasti na uzemi Bratislavy, kam chodia tisicky ludi a malych deti? V com sa potom lisi polovnik od nejakeho vraha??
V peticii ide o vynatie uzemia a je v tomto pripade jedno, kto ho bude hojne vyuzivat. Mimochodom, velmi pochybujem, ze je zver na uzemi, kde sa denne premelu a "vyhlucia" stovky ludi. Tak to by som tu zver chcela vidiet..
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
15.4.2013 14:04 | Eva

Už teraz je to jedno, či to bol poľovník alebo iný netvor, lebo ináč sa ten človek, ak ho môžem nazvať človekom nedá nazvať, jednoducho ak ten psík na neho neutočil nemá právo zabíjať. Je to predsa živý tvor, ktorý verí nám ľuďom a bez príčiny neublíži.dávam svoj hlas nielen pre BA ale pre všetky rajóny na Slovensku
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
15.4.2013 09:57 | tool-N

Ďalší "odôvodnený" prípad zelenoborovičkových nadľudí: www.facebook.com/media/set/?se...
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
15.4.2013 09:20 | obcan

nemusia sa hned strielat ved su to zive bytosti treba to vyriesit inak ked vam diviak znici zahradu tak ho nikto nezastreli a psa na vychdzke pod dozorom vam odbachnu pred ocami kam ten to svet speje kolko psov pomaha chorym ludom a niekto si streli a ani nevie do akeho pomocnika
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
9.4.2013 21:55 | Erika Mitanová

Pripájam sa k petícii za zákaz poľovníckej činnosti v okolí Bratislavy, ktorý je miestom na trávenie voľného času obyvateľov. Nie je potrebné dať voľnosť strieľať poľovníkom na ľudí a ich psov. Kto toto v okolí Bratislavy vymyslel a povolil, myslel zrejme na záujmy zopár poľovníkov a nie na ľudí-obyvateľov mesta.
Ad: Petícia za obmedzenie poľovníctva v lesoch Bratislavy
9.4.2013 13:06 | tool-N

Milý Tiborko a aj ostatní doghaters,
na verejné a verejne prístupné priestranstvá majú úplne, zdôrazňujem úplne rovnaké právo všetci bez rozdielu.
Canc o premnožení by sa teoreticky mohol vzťahovať na divo žijúce zvieratá (kde je premnoženie niektorých a extinkcia iných druhov práve dôsledkom tzv. poľovného obhospodarovania, plus by sa dalo dlho hovoriť ešte o ďalších rozdieloch medzi "pralesným režimom" alias lassez-faire a "obhospodarovaným", kde ten druhý má neblahé dopady aj na zdravotný stav zveri, čo sa premieta aj do upadajúceho genofondu), v žiadnom prípade nie na psa - súčasť ľudskej svorky a člena rodiny. A pokiaľ Tibikemu alebo komukoľvek príde OK, aby zelenomrdi strieľali psov v cene mnoho k€ (áno, je to tak, dobrý pes nestojí pivo a poldeci, a je len chybou .sk zákonov, že za jeho hodnotu pri určení škody berie fakticky len nadobúdačku - prvý zlom bude, ak raz súd uzná, a to by mal, znalecký posudok zohľadňujúci výsledky výstav, skúšok a súťaží, pretože "len obyčajná BOC čo pasie ovce" je niekoľko tisíc € na 4 chlpatých nohách) kvôli možno tomu, že by snáď mohli uloviť zajaca za 5 €/kg (čo je škoda, ktorú majiteľ v pohode nahradí AK BY K NEJ REÁLNE PRIŠLO), a vlastne ani kvôli tomu nie, spravidla len preto, aby im zvlhol rozkrok, že si zas do niečoho *ebli a to od*ebali. Povedzme si na rovinu, že väčšina zelených borovičkárov už roky na iné zviera nestrelila.
No a to o vlhnutí rozkroku pri nenávistných výlevoch platí aj o vás. Ak máte problém, strčte si vetvičku ako Cartman zo South Parku ;)
Nesuhlasim so psami a teda i peticiou
9.4.2013 01:20 | Tibor Magari

Kedze majitel psa ma byt inteligentnejsi nez jeho pes, ma povinnost postarat sa o svojho psa. To neznamena pravo premenit prirodu na venciaci park. Zelezna studienka je miesto pre vsetkych, nielen pre stakajucich psov s kliestami. Ak su psickari na Zeleznej studienke vo vacsine, znamena to ze su prebytocni.
Ziadnemu majitelovi psa neprajem jeho smrt a uz vobec nie pred ocami, ale polovnici su bohuzial jedinym prirodzenym nepriatelom premnozenych psov.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (42)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Kriminalita
Zvieratá
Lesy
Voľný čas

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt