spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list ministrovi školstva

Vážený pán minister,

sme nútení obrátiť sa na Vás touto formou, lebo ako radovým učiteľom, ktorým nie je ľahostajný stav slovenského školstva, nám nič iné nezostáva. V médiách ste sa niekoľkokrát vyjadrili, že považujete požiadavky učiteľov tlmočené OZ PŠaV za oprávnené, no pre nedostatok financií za nereálne. Rozumieme tomu, že ako predstaviteľ vlády ste v otázkach financií viazaný, no nerozumieme Vašim vyjadreniam pre TASR z 26.12. 2012, ktorých obsah sa nás hlboko dotkol.

Hoci si práve čerpáme dovolenku, nedá nám na Vaše vyjadrenia nereagovať.

1. Zverejnili ste, že priemerné odmeny učiteľov za minulý rok boli vo výške asi 700 eur. Keďže väčšina radových učiteľov sa k takejto odmene ani zďaleka nepriblížila (pričom sú aj školy, ktoré nedostali odmeny vôbec), žiadame Vás, aby ste sa z titulu Vašej právomoci pozreli, kde sa tieto peniaze stratili, respektíve kto ich reálne dostal ako odmenu.
Myslíme si, že by bolo ústretové od Vás zverejniť aj výšku Vašich odmien.

2. Je pre nás smutné, až zarážajúce, že sa aj Vy podieľate na šírení lacného postkomunistického mýtu o učiteľských prázdninách. Ako bývalý pedagóg a prvý muž slovenského školstva by ste mohli vedieť, že učitelia nemajú prázdniny, ale dovolenku, resp. náhradné voľno. Pritom sú diskriminovaní tým, že si musia brať dovolenky v čase, keď sú najdrahšie zájazdy, prípadne keď to osobne nepotrebujú. Počas najdlhších letných (žiackych) prázdnin si napríklad musí učiteľ čerpať dovolenku, ktorá je v priemere 6 týždňov (ostatné dni musí chodiť do práce), pričom žiak má prázdniny 9 týždňov. Nesmieme ešte zabudnúť, že mnohí učitelia na to, aby si túto „dovolenku“ počas leta mohli dovoliť, musia počas roka „zadarmo“ suplovať za chýbajúcich kolegov, aby si našetrili dostatok náhradného voľna. Vysvetlite nám, pán minister, o akých benefitoch, ktoré učitelia získali a získavajú na rozdiel od iných zamestnancov, ste hovorili?

3. Podľa Vás aj Vašich kolegov z vlády slovenskí učitelia musia pochopiť, že Slovensko je v ekonomickej kríze a nie sú prostriedky na dofinancovanie školstva. Nedá nám však žiadať Vás ako verejného činiteľa o racionálne vysvetlenie, prečo ministerstvu školstva nestačí, aby v dobe internetu vychádzali Učiteľské noviny len on-line vo formáte PDF? Prečo v čase krízy minulo Ministerstvo školstva SR na reprezentačné neuveriteľných 109-tisíc eur, čo je dvojnásobok toho, čo napríklad minulo ministerstvo zahraničných vecí? (Rezort diplomacie je špecifický tým, že rokovania sa povinne viažu na protokolárne náležitosti vrátane pohostenia či odovzdávania darov, napriek tomu však ministerstvu zahraničných vecí stačilo na reprezentačné účely 59 070 eur!) Je podľa Vás, pán minister, morálne, aby v čase, keď školy nemajú prostriedky na zaplatenie prevádzkových nákladov, vyplatenie odpracovaných nadčasov a na riadne fungovanie, sa zo štátnych peňazí zaplatila za Vaše ubytovanie na OH v Londýne za jednu noc suma, ktorá sa zhruba rovná mesačnému platu bežného učiteľa? Keď k tomu pridáme tunelovanie eurofondov, je zjavné, že peniaze na ministerstve školstva netečú správnym smerom tam, kde ich najviac treba. Áno, máte snahu šetriť, ale ako? Nezávislý audit ministerstva školstva by určite preukázal, že peniaze sa dajú ušetriť aj inak ako rušením centier voľného času či krúžkov v školských kluboch.

4. Žiadame vysvetlenie, prečo Ministerstvo školstva SR skôr, ako zakúpilo licenciu na Planétu vedomostí (skompromitovanú už v minulosti) za takmer šesť miliónov, nevyriešilo hlavný a skutočný problém „zaspatej digitalizácie školstva“, ktorým je zabezpečenie štandardného množstva počítačov štandardnej kvality na všetkých školách, a hlavne multilicencie aktuálneho operačného systému pre všetky školy na Slovensku?
Škola, ktorá má staré počítače, navyše ich má nedostatok a je často nútená používať neaktuálne operačné systémy (dokonca načierno), bude určite Planétou vedomostí „nadšená“. O absolútne nezvládnutom softvérovom vybavení škôl (v porovnaní s krajinami EU) už radšej ani nebudeme písať. Planéta vedomostí môže ohúriť naozaj len niekoho, kto žije na „planéte nevedomosti“.

5. Osemročné gymnáziá majú prísť od 1. januára 2013 o časť peňazí. Na žiaka prvého až štvrtého ročníka dostanú rovnaký normatív ako základné školy. Momentálne nastavené školské vzdelávacie programy na osemročných gymnáziách sú však určite finančne náročnejšie ako vzdelávacie programy na základných školách. Prečo sa ešte navyše táto nespravodlivá zmena deje v priebehu jedného školského roka, ktorý je už rozbehnutý?

Vážený pán minister, toto je len 5 základných otázok, hoci by sme radi počuli vysvetlenie aj na množstvo ďalších. Svojimi vyjadreniami zavádzate, preto Vás žiadame o pravdivé informovanie verejnosti a nás, učiteľov. Svoje povolanie robíme najlepšie ako vieme, preto si zaslúžime pravdivé informácie a korektné vystupovanie z Vašej strany. Ako minister školstva ste povinný učiteľov a nepedagogických zamestnancov zastupovať a obhajovať, nie nás v očiach verejnosti zhadzovať a dehonestovať.

Na záver nášho listu Vám chceme v novom roku popriať veľa zdravia a spokojnosti, zároveň si želáme, aby sme v budúcnosti nemuseli takto reagovať na Vaše vyjadrenia a aby sme boli hrdí na to, že máme ministra, ktorý skutočne bojuje za svojich učiteľov.


S pozdravom učitelia zapojení do štafetového štrajku:


Mgr. Vladimír Crmoman, Mgr. Alena Vicenová, Mgr. Tomáš Varga, Mgr. Ivana Bojnanská, Mgr. Miloš Kmeť, Mgr. Ľubomír Lanátor, Mgr. Dagmar Ondrejková, Mgr. Terézia Lampartová
SŠ Novohradská, Bratislava

Ing. Natália Pelešová, Mgr. Marianna Mojžišová
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

Mgr. Robert Beutelhauser, Ing. Michal Falath, Mgr. Erika Očková, Mgr. Denisa Plichtová, RNDr. Mário Boroš, Mgr. Martina Borošová, Mgr Iveta Obšivanová, RNDr. Soňa Puterková, PhDr. Adelaida Mezeiová, RNDr. Alena Košiarová, Mgr. Eva Ezechiášová, RNDr. Janka Camara, PaedDr. Jarmila Javorková
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava

PaedDr. Beáta Kačániová, Mgr. Katarína Lazarčíková, Mgr. Daniel Kasala, Mgr. Daniel Němec, RNDr. Pavol Tedla
Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava

Ing. Jana Pašková
SPŠE K. Adlera, Bratislava

Mgr. Jana Bartkovjaková
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

Bc. Kamil Kandalaft
ZŠ Dubová, Bratislava

Mgr. Jana Novotná
Gymnázium I.Horvátha, Bratislava

Mgr. Jana Komorová, Ing. Diana Ghaniová, Mgr. Katarína Chaloupková, Mgr. Ľubica Jančová
Gymnázium na Ul.L.Sáru č1, Bratislava

RNDr. Ingrid Hunáková
Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

Mgr. Oľga Handzová
Spojená škola, Mokrohájska 3, Bratislava

učitelia z ďalších škôl stotožňujúci sa s obsahom listu:

Mgr. Tatiana Kočišová
ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, Bratislava

Mgr. Alena Rapošová
ZŠ Nevädzová 2, Bratislava

PaedDr. Jana Pagáčová
Gymnázium, Ul. 1.mája 8, Malacky
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
6.3.2013 10:25 | Peter Iph

Nie je možné, aby umelecká škola mala takmer
dvojnásobný prídel financií na nákup učebných pomôcok, než obchodná akadémia. To by sme sa v budúcnosti stali chudobnými fidlikantami pre bohatých cudzincov ( vlastniacich náš štát ) a nie ekonomicky rovnocenným partnerom vyspelých štátov. Je nutné okamžite prehodnotiť rozdelovanie financií v školstve. Peter
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
5.3.2013 22:15 | M.Valach

... hlavne že máme desiatky miliónov na štadióny. Veď "investícia" do sponzorov Smeru je vždy prednejšia ako do vzdelania. Však p. "minister"?
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
2.2.2013 18:28 | jan Čížek

Dovidenia Slovensko, v novej reinkarnacií.
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
15.1.2013 14:00 | Dana

Bolo by treba doplniť aj mzdy nepedagogických zamestnancov. Minimálna mzda sa zvyšuje a platy od roku 2010 ani o cent. Naše platy sa približujú minimálnej mzde.
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
13.1.2013 09:59 | Roman Kanala

Citujem:
"Linux nič nerieši....v Sabinove ho majú ZŠ a majú z toho len problémy"

Problémy majú z toho, že to je Linux, alebo z toho, že to je v Sabinove, či z toho, že to je ZŠ ? K Linuxu treba aj administrátora, ktorý tomu rozumie. Pri MS-DOS sa chyba nehľadá, MS-DOS sa jednoducho preinštaluje a to dokážu aj polomozgy.
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
12.1.2013 14:24 | Mgr.Adriana Stoláriková

1.Keď som učila klavír...štatisky dokazovali nulovú kriminalitu detí, ktoré navštevovali ZUŠ!!! Fajn, kľudne si ich zrušme ale nečudujme sa o 10 rokov, že večer po zotmení nebudeme môcť ísť na ulicu. 2. Linux nič nerieši....v Sabinove ho majú ZŠ a majú z toho len problémy. 3. Predávala som 6 rokov výukové softwary na ZŠ a MŠ....mimochodom... naozaj skvelé. A cenovo dosupné pre každú školu...naše ministerstvo nemalo absolútny záujem dodať na MŠ kvalitný softwar...dodalo "Šaša Tomáša!!!" To sú len MŠ!!! Kto to pozná, vie o čom hovorím.4. A Damoklov meč nad Slovenskom...v Jarovniciach je v rómskej osade tehotných 800 žien !!! O dvoch preplnených školách praskajúcich vo švíkoch, nehovorím.
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
12.1.2013 12:15 | Jana

Planéta vedomostí v oblasti ANGLICKÉHO JAZYKA nefunguje, alebo fungujr asi tak, že čokoľvek si otvorím, po 10 sekundách sa zjaví "kúpte si licenciu" a potom zas a zas a zas....na hodine absolútne nepoužiteľné!!!!!!!!!!!!
Koľko sa za to zaplatilo, aby si tu niekto urobil reklamu na výukové programy pre výučbu ANJ ?????
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
11.1.2013 18:11 | Noro Brázda

Leticia, asi pozeráte zle. Žiadne príspevky neboli cenzurované a autori otvoreného listu ani nemajú prístup k administrácii diskusie. Ak sa chcete vyjadriť k veci (a vecne), nech sa páči.
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
11.1.2013 14:16 | Letícia

:) pozerám, že niektoré nehodiace sa príspevky do diskusie boli cenzurované zrejme autormi otvoreného listu, takže nemá význam tu plytvať slovami
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
8.1.2013 22:40 | Peto Nepoviem

Zle som sa vyjadril, nie aby ucitelom nakupili Linux, ale pocitace aby sa mohli doma ucit s Linuxom. No to by boli zasa predrazene zakazky takze zacarovany kruh.
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
8.1.2013 22:39 | Peto Nepoviem

Tibor, nechcem podcenovat ucitelov, ale mnohi su par rokov pred dochodkom. Prechod na Linux je nerealny. Este raz, NEREALNY. Nemozeme chciet, aby nasich ziakov ucitelia ucili nieco co sa budu 2roky ucit. To by skoly museli nakupit vsetkym ucitelom Linux, 2roky ich nechat nech sa ucia a potom realne nasadia. Pretoze pises zmyslom - dajme ucitelom lietadlo, nech naucia deti lietat. Ako, ked to nevedia? Ako moze ucitel ovladat vec ktoru uci menej ako ziak? Ked si sam napisal nech nepodcenujem sucasnu mladez? Mladez, ked skonci skolu, pojde pracovat do firmy kde nebude nainstalovany Linux ale MS a Office. A potom sa firmy zacnu stazovat, co za maturantov im to skoly posielaju ked v zivote nevideli Excel? Proste, dalsi obrovsky problem. Problem s multilicenciami nieje ziaden, iba ich ocenit realne, dat im taku cenu ako viem dostat aj ja, nie ako ked stat kupuje kolajnice a beznemu obcanovi ich predaju o 50% lacnejsie ako statu ktory ich berie na desattisice. Cesta nieje Linux, cesta je zmenit nenazranost kazdeho, kto si chce nieco uchmatnut. Za navysenie hocijakej statnej zakazky by som daval prisne krute tresty, ziadne podmienky. Ved za financne podvody su ovela vacsie tresty ako napr. za nasilne trestny ceny a pod. tak kde je problem? A nebude sa vladA STAZOVAT ze nema z coho dat ucitelom. Jasne ze nema, ked nakupi veci na MS Skolstva za 600mil. € pricom realne by som ich kupil za 350mil. € a zvysok mohol dat ucitelom.
multilicencie
8.1.2013 22:35 | Vladimír Crmoman

Keď štát v tomto roku zaplatí spoločnosti Microsoft ďalších 17 miliónov eur, prečo by si nemohol žiadať tie multilicencie Windows zadarmo!!! Stačilo by možno len chcieť. Microsoft predsa má rôzne edu programy. Keď od nich môže dostať licenciu zadarmo cirkev, prečo nie aj škola?
Datalan, Linux a spol.
8.1.2013 21:40 | Tibor Patay

"No keby sa nenavysovali ceny a navysena cena sa nedelila medzi firmu DATALAN a uradnika tak by to bolo ine."
Žiaľ tento stav čestnosti na ministerstve neviem dosiahnuť, preto radšej nechcem, aby ministerstvo čokoľvek nakupovalo. Keď si to kúpi škola sama, bude to nakoniec lacnejšie, lebo v tom nebude provízia Datalanu, Čaploviča a ostatných. Preto nechcem multilicencie ani nič od týchto zlodejov.

"Dnesnu mladez" by som velmi nepodcenoval, prave im robi prechod z Windows na Linux (alebo cokolvek) najmensi problem :)
Nikde nepisem, ze Linux je jedina spravna cesta, len vyvraciam tvrdenie, ze skoly "musia" mat operacny system "nacierno" alebo "zastaraly". Nemusia.
(To, ze "vraj v nemenovanom meste na nemenovanom urade vraj niekto nieco nezvladol" nie je ktovieaky argument proti systemu, ktory sa pouziva po celom svete - od skol az po americku armadu ci francuzsku policiu :) )
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
8.1.2013 19:44 | Darina Majska

Otvorený list - výborné! Ale čo môžeme očakávať o p. Čaploviča, veď je to už deduško po expirácii a mal by ísť do dôchodku.
Platy! Všetky pipeny a pseudo odborníci na MŠ, ŠPÚ, NÚCEM, MPC, ŠÚ predsa nemajú tabuľkové platy, ale oveľa vyššie a keď si minister urobí z nich priemer, dostane sa k hodnotám, o ktorých rozpráva v médiách.
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
8.1.2013 15:47 | monty

Na zamyslenie.
Hovorí sa, že dva a dva sú štyri.
Keď politik povie 10 + 10 je 20. Má pravdu?
Nemusí mať. Lebo ak prvé číslo je v dvojkovej sústave a druhé v osmičkovej, výsledok v desiatkovej sústave ja opäť len 10.
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
8.1.2013 10:48 | Peto Nepoviem

Tibor, Ty o tom asi vela nevies.

Vyber si 1000ks pocitacov s OS, a vyber take iste bez OS. Zistis, ze v cenach tych PC s OS je vzdy skryto zauctovana cena OS priblizne v cene 80€. (mensia zlava oproti 90-100€ OEM verzie zvlast). No ak si kupis PC bez Windowsu, jednak mas jednoduchsie instalacie, pretoze nemas kluc, iba mas limit 1000aktivacii, a co je najlepsie, skus si zistit ze aku cenu Ti MS preda 1000 licencii. Samozrejme, ako cestnemu zaujemcovi, sa dostanes na sumu cca 50-60€ za 1licenciu, co je usetrenie 30 000€ na 1000ks pocitacov. Je Ti to malo? No ked tu sa kupuju multilicencie tak, ze jeden kus je drahsi ako keby to clovek kupil s PC, bavime sa o realne vyhratych zakazkach tak vtedy mas pravdu. No keby sa nenavysovali ceny a navysena cena sa nedelila medzi firmu DATALAN a uradnika tak by to bolo ine. A Linux je cesta? Nie, omyl a velky. Linux nieje cesta. Dnesna mladez nevie robit v intuitivnom Windowse veci instinktivne, nieto este v Linuxe. Takze, bavme sa o zrealneni nakupnych cien a tom, aby sa ceny nenavysovali, ako s abavit o absolutne nerealnom nasadeni Linuxe v SR. V CR inak bola taka vec v jednom meste, ze im zrusili MS a komplet na celom urade dali Linux, do tyzdna podali vypoved vsetci zamestanci. Tak si tipni ako to dopadlo. Nemam rad somarske riesenia a toto je jedno z nich. Nie Linux, ale nebyt nenazraty vyriesi problem. Ale ako pisem, ked niekto z uradnikov je plateny z dani danovych poplatnikov a prakticky vacsina z nich nepohne prstom pokym neuvidi "slahacku" tak sa tu nezmeni nic. Nema to na prvy pohlad vela spolocneho s platmi ucitelov, ale v konecnom dosledku je to, co som napisal hlavny problem vo vsetkom co sa tyka nedostatku penazi, pretoze tak ako sa navysuju ceny pocitacov sa navysuje vsetko. Markiza povedala ze odhadom je to 20%. Ja si myslim ze minimalne 50-60%. Teda tolko penazi rocne "zmizne", a potom vidime ako sa ludia vyvazaju na SUVkach a luxusnych limizinach. Z nasich penazi ! Ale tak ludia si po Gorile zvolili to iste co bolo predtym, takze si zato sami mozu.
Licencie
8.1.2013 08:18 | Tibor Patay

Multilicenciu na Windows od Ministerstva? Prosím nie - príliš to zaváňa pridaním sa do megatunela Microsoft Software Assurance - www.changenet.sk/?section=foru... .

Ináč počítače sa predsa dodávajú spravidla s operačným systémom, takže nie celkom rozumiem načo ešte nejaká hyperdrahá multilicencia (ešte raz na tie isté počítače?).

Linux JE riešenie, pri ktorom nikto nemusí plakať, že má SW "neaktuálny" alebo "načierno".

Neviem celkom, aký "kvalitný softvér" máte na mysli, ale z toho, čo potrebuje bežná slovenská škola ide okrem aSc Agendy na Linuxe všetko.

Školy naozaj potrebujú najmä adekvátne financovanie, nie štátne tunely.
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
7.1.2013 22:24 | Anton

Milá Lucka, práve za to, že má trápi, čo zo škôl vychádza, prechádzajú mi pri pohovoroch rukami, pri zaškoľovaní znova, lebo nevedia ani vzorce do excelu po 20 rokoch štúdia zadávať atď, mohol by som obrovský zoznam uviesť ... sám som šiel učiť krúžky, lebo tie prázdne kecy učiteľov, čo 23 rokov niečo menia a stále nič ma donútili ísť učiť a z peňazí z učenia + z vlastných všetko dávam na ceny pre deti, tak práve preto ma zaujíma, či tu učitelia trepú bl_bosti alebo veci k veci, aby bolo lepšie školstvo. Či Ty lucka myslíš, že niektorých z tých bodov smeruje aspoň trochu k zlepšeniu školstva??? Ani náznakom. Tým môžu učitelia krmiť tak tie deti na školách ale nie nás. A Špeciálne ten bod o dovolenkách ma podľa tvojej argumentácie má zaujímať najviac, lebo 1. je mimo akejkoľvek logiky, ktorou by naopak učitelia mali oplývať, 2. nevedie k zlepšeniu v školstve a teda ako vidíš, zaujímam sa fakt o zlepšenie a nie o prázdne kecy, ako Ty ;) Ale inak peace a večný mier s Tebou... Ešte viac takých požiadaviek na "zlepšenie školstva" pridajte 8-)
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
7.1.2013 20:38 | lucia

pre Antona:

áno, si divný. pretože ako rodiča ťa má v prvom rade zaujímať budúcnosť tvojho dieťaťa, a nie riešiť dovolenky učiteľov - či na ne oni poukazujú alebo nie, nakoľko budúcnosť dieťaťa od dovolenky učiteľa nezávisí...

závisí od obsahu učiva a formy akou sa deti vzdelávajú. dnes asi ťažko môže škola fungovať ako pred 15 rokmi, asi ťažko tvoje dieťa môže obohatiť informatika na škole, ak má doma 5x kvalitnejší počítač ako škola ...a menovala by som donekonečna.

rodičia by tiež mohli uvažovať, aké zručnosti sú pre mladého človeka dôležité v dnešnej dobe, že napr. je dôležité vedieť kde a ako sa k informáciám dostať, vedieť hodnotiť kvalitu informácií..

a pokiaľ nie si rodič, tak by ťa malo rovnako trápiť, aká generácia vyrastá, pretože to budú ľudia, ktorí ti môžu šéfovať, liečiť ťa... a potom ťa hádam napadne, že základom inteligencie a rozumnej populácie je kvalitné školstvo, bez ohľadu na dovolenky učiteľov...
Ad: Otvorený list ministrovi školstva
7.1.2013 20:22 | Elena

Pridala by som požiadavku na finančnú dotáciu na rekreačno-relaxačnú dovolenku=regeneráciu pre každého pedagóga raz ročne. Napríklad 500€ každoročne v Slovenských rezortoch. Nie tie smiešne ponuky, že si zaplatíte všetko a ešte máte byť radi,že niečo nám dali?!
Podpora pre každého pedagóga osobným počítačom.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (33)

 Súvisiace témy:
Školstvo
Vzdelávanie
Štátna správaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS