spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Manifest občanov Slovenska k dvadsiatemu výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky

Úvod

Od Nežnej revolúcie uplynulo dostatočne dlhé obdobie na to, aby občania Slovenska rozpoznali, že stav a vývoj mocenského aparátu a politická kultúra na Slovensku neumožňujú slovenskej verejnosti účinne presadzovať svoju vôľu pri správe verejných vecí. Výkony profesionálnych politikov nás opakovane presviedčajú o potrebe opäť raz obrátiť svoju pozornosť od každodenných úloh na ich zákonné a platené povinnosti a prispieť svojim úsilím k riešeniu a vyriešeniu týchto problémov. 


Prehlásenie

My, Občania Slovenska, prehlasujeme týmto manifestom našu vôľu a potrebu nanovo prerozdeliť a priamo voliť ústavnú moc tak, aby sa mohla pod samočinnou a našou kontrolou účinne uplatňovať v prospech občana a štátu.

Na základe toho:
  1. Vyzývame predstaviteľov štátu a politických strán začať dialóg s verejnosťou o novej Ústave SR.
  2. Navrhujeme oddeliť funkciu prezidenta od straníckej politiky podmienkou minimálne 20-ročnej nestraníckosti prezidentských kandidátov a prísnym zákazom vstupu politických strán do prezidentskej volebnej kampane.
  3. Navrhujeme posilniť kontrolnú moc Prezidenta SR.
  4. Ústavným orgánom kontrolnej moci bude okrem Prezidenta SR a Najvyššieho kontrolného úradu SR aj Úrad pre verejné obstarávanie SR a obidva úrady budú priamo podriadené hlave štátu.
  5. Navrhujeme priamu voľbu Predsedu Najvyššieho súdu SR, Generálneho prokurátora SR  a Prezidenta Policajného zboru SR.
  6. Navrhujeme obmedziť výšku odmeny za vykonávanie mandátu poslanca Národnej rady SR hodnotou maximálne 3-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve.


Záver

Úlohou Manifestu nie je boj proti politickým stranám, ale snaha o vyváženú spoluprácu politických strán a občianskej verejnosti. Je návodom pre väčšiu deľbu a kontrolu moci a súčasne posilnenie priamej demokracie. Dôležitým dôsledkom splnených bodov Manifestu by bolo zastavenie presunu materiálneho bohatstva k záujmovým skupinám v politike a jeho nasmerovanie k nižšej a strednej vrstve spoločnosti, ktoré sú základom ekonomického rozvoja. Ďalším dôležitým dôsledkom by bolo viac financií pre dlhodobo podfinancované rezorty a rýchlejšie ekonomické vyrovnávanie ťažko skúšaného východu Slovenska.


Diskutujme! Navrhujme! Rozhodujme!   

31. december 2012, Slovensko.

Ing. Ján Zavacký, Mederská 57, 940 51 Nové ZámkyPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Manifest občanov Slovenska k dvadsiatemu výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky
5.2.2013 17:49 | Marek X

Osobne sa mi posilňovanie kontrolnej či hocijakej inej úlohy prezidenta nezdá ani trochu progresívne, takže tento manifest nemôžem podporiť.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Politika
Demokracia
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS