spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podpora novinárke Vande Tuchyňovej

Mgr. Ing. Peter Ničík, Baničova 3, 010 04 Žilina; Ing. Ľubomír Bechný, Bezručova 6, 010 01 Žilina


Ing. Václav Mika
generálny riaditeľ 
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45  Bratislava


Vec:  Podpora novinárke Vande Tuchyňovej


Vážený pán riaditeľ,

v týchto dňoch sme sa dozvedeli, že Rozhlas a televízia Slovenska dal výpovede z nadbytočnosti viacerým svojim redaktorom, okrem iných aj žurnalistke Vande Tuchyňovej zo Žiliny. Dôvodom mal byť menší pracovný výkon (menší počet odovzdaných relácií) pani Tuchyňovej oproti ostatným redaktorom RTVS. 

Vanda Tuchyňová, absolventka Masarykovej univerzity v Brne, pôsobí v severoslovenskom regióne ako investigatívna novinárka. Odvážna, nekompromisná, neúnavne hľadajúca pravdu. Padni, komu padni. Analytická žurnalistka Slovenského rozhlasu, potom Rozhlasu a televízie Slovenska. Za svoje reportáže v rokoch 2009 – 2011 bola ocenená tromi Novinárskymi cenami Nadácie otvorenej spoločnosti (relácie: Tvrdošínske noviny zneužívajú verejné peniaze na budovanie kultu osobnosti primátora, Žilinská polícia nakupovala pre zásahy do ulíc nepoužiteľné psy, Tisíce eur štátnych peňazí). Mapovala korupciu, zneužívanie verejných zdrojov, malé i veľké klamstvá. 

Analytická a investigatívna žurnalistika len ťažko môže uspieť v porovnaní s bežnou publicistikou, ak sa porovnávajú počty príspevkov v oboch oblastiach. Sme presvedčení, že naša spoločnosť potrebuje novinárov, ktorí úprimne hľadajú skutočný obraz krajiny, v ktorej žijeme. Je po Gorile. Verejnoprávne slovenské médiá potrebujú kvalitných investigatívnych novinárov a novinárky, aby boli dobrou spätnou väzbou pred chamtivosťou a pokrytectvom mocných. Na to naša krajina zomiera.

Vážime si prácu novinárky Vandy Tuchyňovej a podporujeme ju pre jej statočnosť a nasadenie pri odkrývaní zneužívania moci a neférových praktík v regióne severného Slovenska, preto vás prosíme o zrušenie jej výpovede z RTVS, ak je to možné. Myslíme si, že zrušením jej výpovede podporíte a posilníte slobodnú a objektívnu žurnalistiku na Slovensku. 


Ďakujeme za vašu ochotu, čas i vašu odpoveď.


Mgr. Ing. Peter Ničík, kulturológ, poslanec MZ v Žiline
Ing. Ľubomír Bechný, fotograf a publicista, podpredseda OZ Proti korupcii, Žilina
autori listu na podporu novinárky Vandy Tuchyňovej

k uvedenému listu sa pridávajú:

Ing. Milena Prekopová, riaditeľka Nadácie Polis, Žilina
Mgr. Marek Adamov, riaditeľ kultúrneho centra Stanica - Záriečie, Žilina 
PhDr. Alena Mičicová, riaditeľka SAIA, Žilina
Mgr. Ivan Leitman, výkonný riaditeľ OZ Náruč, Žilina
PhDr. Soňa Holúbková, riaditeľka Nadácie Krajina harmónie, Žilina
doc. RNDr. Ivan Turek, CSc., vysokoškolský pedagóg, zakladateľ Fóra inteligencie v Žiline
Mgr. Zuzana Bielčiková  riaditeľka Tatrafilmu spol. s r.o., Žilina
Mgr. Anna Verešová, riaditeľka Áno pre život, Rajecké Teplice
Michal Filek, šéfredaktor Žilinského večerníka, Žilina
Mgr. Vladimír Špinner, šéfredaktor MY Žilinské noviny, Žilina
PhDr. Monika Janigová, novinárka, konateľka mediálnej agentúry, Žilina
Mgr. Beáta Jarošová, novinárka, Žilina
Mgr. Dana Mlejneková, novinárka, Žilina
Ing. Milan Veliký, novinár, Žilina
Mgr. Ján Blahovec, novinár, redaktor a moderátor, Žilina
Ing. Peter Suchanič, riaditeľ mediálnej agentúry, Žilina
Mgr. Jana Rojková, novinárka, reklamná manažérka, kreatíva, PR, Žilina
Jozef Bačé, tlačové odd. firmy, Žilina
Mgr. Zuzana Kaplánová, regionálna redaktorka, Nový čas, Martin
Miroslava Dírerová, redaktorka, Plus Jeden Deň, Martin
Ing. Miroslav Priehradný, technický redaktor vydavateľstva, Martin-Vrútky
Doc. Terézia Rončáková - Kolková, vysokoškolská pedagogička, novinárka, Ružomberok
Štefan Hríb, šéfredaktor časopisu .týždeň, Bratislava
Eugen Korda, novinár, časopis .týždeň, Bratislava
Ľuboš Kostelanský, publicista, Hospodárske noviny, Bratislava
Peter Karcol, riaditeľ TV Karpaty s.r.o, Piešťany
PhDr. Marián Balázs, publicista, Bratislava
Michal Frank, novinár, predseda RO Slovenského syndikátu novinárov, Prešov
Mgr. Emília Mihočová, šéfredaktorka Evanjelického Východu, Prešov
Mgr. Tomáš Michalík, distribučný manager vydavateľstva, Košice      
Belo Hefler, šéfeditor portálu infoRoznava.sk, Rožňava                                                    
Lýdia Vereščaková, asistentka primátora, bývalá novinárka, Sečovce
Bc. Tomáš Kutil, vedúci spravodajstva, Katolický týdeník, Praha
Peter Žaloudek, publicista, Viedeň
Ing. arch. Dušan Maňák, architekt, poslanec MZ v Žiline
Ing. Peter Fiabáne, prezident KPŠ Nereus Žilina, poslanec MZ v Žiline
Anna Smikoňová, predsedníčka OZ Budúcnosť Považského Chlmca, poslankyňa MZ v Žiline
MUDr. Peter Bačinský, lekár - neurochirurg, poslanec MZ v Žiline
MUDr. Ľubomír Bažík, lekár - ortopéd, poslanec MZ v Žiline
Ing. Ján Ničík, kníhkupec, poslanec MZ v Žiline
Ing. arch. Juraj Gallo, architekt, Žilina, bývalý poslanec MZ v Žiline
akad. maliar, Stano Lajda, akademický maliar, bývalý poslanec MZ v Žiline
Mgr. Anna Lovritšová, manažérka kultúry, bývalá poslankyňa MZ v Žiline
Ing. Ladislav Bittšanský, podnikateľ, Žilina, bývalý poslanec MZ v Žiline
Mgr. Richard Vašečka, učiteľ, poslanec NR SR, Svederník, Marček
Prof. PhDr., Iveta Radičova, vysokoškolská pedagogička, premiérka SR v r. 2010 - 2012, Bratislava
Erika Jurinová, podpredsedníčka NR SR, Nižná
Zuzana Wienk, občianska aktivistka, Bratislava
Gabriel Šípoš, občiansky aktivista, Bratislava
Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, Bratislava
Vladimír Pirošík, advokát, poslanec MZ v Banskej Bystrici
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc, pedagóg, občiansky aktivista, poslanec NR SR, Bratislava                                                                          
Ing. arch. Ľudmila Priehodová, poslankyňa MZ v Banskej Bystrici
Mgr. Rastislav Tešovič, občiansky aktivista, poslanec MZ Bratislava – Devínska Nová Ves
Dana Čahojová, poslankyňa MsZ, Bratislava – Karlova Ves
Juraj Smatana, občiansky aktivista, poslanec MZ v Považskej Bystrici
Ing. Ľubica Trubíniová, občianska aktivistka, Bratislava
Mgr. Richard Medal, občiansky aktivista, Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín 
Ing. Katarína Šimončičová, ochranárka, predsedníčka MV SZOPK, Bratislava
Juraj Kukla, ZOMOS, Brunovce
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, predseda Spolku na podporu skrášľovania Košíc 
Vanda Rybanská, občianska aktivistka, Dunajská Lužná
Anton Srholec, rímskokatolícky kňaz, Bratislava
ThMgr. Daniel Pastirčák, kazateľ Cirkvi bratskej, Bratislava
Mgr. Branislav Škripek, evanjelista, poslanec NR SR, Budmerice
Patrik Kovaľ, kňaz, jezuita, Prešov
Doc. Ing. Štefan Markuš, DrSc., vedec, Bratislava
Fedor Blaščák, filozof, Bratislava
MUDr. Peter Križan, lekár, Bratislava
Lukáš Košťál, predseda OZ Koráb nádeje, Krakovany
Prof. Ján Košturiak, riaditeľ firmy, Žilina
Ing. Radim Mládenek, riaditeľ spoločnosti, Žilina
Ing. Miloš Dudáš, CSc, pamiatkár, Žilina 
Mgr. Vladimír Randa, OZ Preles, Žilina
Vladimír Holúbek, programový pracovník Nadácie Krajina harmónie, Žilina
Rudolf Štefunko, pravdu a statočnosť uznávajúci dôchodca, Žilina
doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., vysokoškolský pedagóg,  Žiline
Ing. Barbora Birnerová, PhD., vysokoškolská pedagogička, Žilina
MUDr. Stanislav Kollár, lekár - psychiater, Žilina
Mgr. Denisa Ničíková, psychologička, Žilina
Mgr. Jozef Hlavčo, sociálny pracovník, Žilina
JUDr. Adriana Muráňová, právnička, OZ Proti korupcii, Žilina
Vlado Bača, fotograf, Žilina
Ing. Igor Cvacho, výtvarník, Žilina
Ivan Köhler, fotograf, výtvarník, Žilina
Juraj Rek, fotograf, Žilina
Katarína Búranová, čipkárka, Žilina
Ing. Ján Sikora, hudobník, Žilina
Mgr. Diána Marosz, hudobníčka, prekladateľka, Žilina
Ing. Martin Birner, podnikateľ v oblasti kultúry, Žilina
Ing. Katarína Náhliková, projeková manažérka, Žilina
Alena Reháková, manager v oblasti turizmu, Žilina
Mgr. Ján Marosz, manažér optimalizácií, Žilina
Mgr. František Bobenič, informatik a pedagóg, Žilina
Ing. Peter Paďour, IT špecialista, Žilina
Ing. Vladislav Tamáši, živnostník, Žilina
Juraj Dlábik, živnostník, Žilina
Mgr. Martin Ondráček, živnostník, Žilina
Ing. Eva Hrubová, živnostníčka, Žilina
Vladislav Heczko, podnikateľ, Žilina
Ing. Ľubomír Kmotorka, podnikateľ, Žilina
Ing. Anna Václaviková, administratívny pracovník, Žilina
Jela Zvaríková, administratívna pracovníčka, Žilina                                                                                                                                                                                                 
Ing. Ivan Kolárik, stavebný inžinier, Žilina
Peter Samec, strojár, Žilina
Mária Prekopová, dôchodkyňa, Žilina
Bohuš Borošinec, dôchodca, Žilina
RNDr. Peter Václavik, konzultant v manažmente, Žilina
Mgr. Michal Bitšanský, PhD., vedecký pracovník lekárskej fakulty, Martin
František Korečko, pedagóg, Martin
Dušan Haško, učiteľ, Martin
Mgr. Jarmila Čičková, učiteľka, Bytča
Richard Kőhler, fotograf, Lietavská Lúčka
Mgr. Vladimíra Mikulová, právnička, Fačkov  
Marta Janigová, kontrolórka obcí a ekonómka, Fačkov
Jozef Mikula, obchodný zástupca zahraničnej spoločnosti, Fačkov
Vladimír Janiga, podnikateľ, Fačkov
Mgr. Jozef Košút, riaditeľ školy na dôchodku, Varín
Alojz Michel, umelecký kováč, Veľké Rovné
Mariana Klincová, pracovník v cestovnej agentúre, Rajecké Teplice
Daniel Mišina, projektový manažér, Háj (Turčianske Teplice)
Ján Prekop, študent, Bratislava
Táňa Kratochvílová, organizačná pracovníčka, Bratislava
Tatjana Šidlová, Dúbrava pri Lipovskom Mikuláši, dôchodkyňa
Martin Piga, pracovník vo výrobe, Košice
Ing. Peter Bernáth, projektový manažér, Košice
Ing. Ondrej Sninčák, vedúci finančného kontrolingu, Praha

V Žiline 5.12.2012


POZNÁMKY / vaše reakcie
TS 12.12.12
12.12.2012 13:39 | LOZ

Vážení novinári,

uvedomujeme si, že náš vzájomný vzťah nie je jednoduchý. Na začiatku nášho pôsobenia mnohí z vás boli voči Lekárskemu odborovému združeniu nedôverčiví a to je dobre. Vašu prácu si vážime a s mnohými z vás sme si otvorenou komunikáciou vybudovali korektný vzťah, no tiež je pravdou, že s niektorými sa to bohužiaľ nedarí. Oceňujeme prácu tých, ktorý sa stavajú proti korupcii v našej spoločnosti, lebo pomáhajú napĺňať aj náš prvoradý cieľ, ktorým je transparentné, kvalitné a dostupné zdravotníctvo. Mohli by sme vymenovať mnohých, ale dnes by sme radi zvýraznili prácu pani Vandy Tuchyňovej, ktorá bola z RTVS prepustená za nevyjasnených okolností po odvysielaní reportáže o podozrivom správaní sa vedenia pri obstarávaní prístrojov v Martinskej univerzitnej nemocnici.
Chceli by sme veriť, že dôvod prepustenia nebola reportáž, ale bohužiaľ naše skúsenosti so správaním sa mocných tejto krajiny sú iné. Budeme radi, ak nadriadení pani Vandy Tuchyňovej jasne pomenujú, prečo bola prepustená práve ona. Zároveň dúfame, že ministerka zdravotníctva Z. Zvolenská dá radšej na základe reportáže Vandy Tuchyňovej preveriť obstarávanie a nákupy v martinskej nemocnici, miesto toho, aby preverovala správanie sa žilinských lekárov, ktorí sa len snažili zachrániť nemocnicu.
Týmto vyjadrujeme poklonu práci pani Vandy Tuchyňovej a pevne veríme, že poctivý novinár je stále nevyhnutnosťou každého kvalitného média a želáme je jej veľa pracovných úspechov. Veríme tiež, že jej práca bude inšpiráciou pre ministerku zdravotníctva Z. Zvolenskú, kde hľadať finančné rezervy vnútri zdravotného systému a akým spôsobom je možné nemocnice ozdravovať.
V prílohe zasielam aj reportáž pani Vandy Tuchyňovej spracovanú pre reláciu Reportéri, ktorá je umiestnená na serveri youtube.com .
www.youtube.com/watch?v=m3PpVZ...

Peter Visolajský
Lekárske odborové združenie
Ad: Podpora novinárke Vande Tuchyňovej
12.12.2012 07:51 | MUDr. Zuzana Hupková

lekárka, BratislavaPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (2)

 Súvisiace témy:
MédiáREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS