spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list rodičov žiakov a študentov Spojenej školy Novohradská v Bratislave

Vážený pán predseda vlády Róbert Fico,
Vážený pán minister školstva Dušan Čaplovič,
Vážený pán minister financií Peter Kažimír,

My, dolupodpísaní rodičia, chceme touto cestou vyjadriť podporu oprávneným požiadavkám učiteľov a nepedagogických pracovníkov.

Podľa nášho názoru je celková situácia v rezorte školstva dlhodobo veľmi nepriaznivá. Nedostatočné financovanie tohto rezortu v oblasti odmeňovania jeho zamestnancov, ale aj v oblasti zabezpečenia prevádzkových potrieb škôl vrátane nedostatočnej pripravenosti zavádzaných reforiem viedlo k situácii, že postavenie zamestnancov rezortu školstva sa za posledné desaťročia len zhoršovalo, technický stav škôl je často nevyhovujúci, práca v školstve sa stáva neatraktívnou pre nových mladých učiteľov, žiaci reformných ročníkov sú už niekoľko rokov bez vyhovujúcich učebníc, nerozvíja sa dostatočne mimoškolská aktivita detí, lebo prácu ochotných pedagógov nie je možné zaplatiť, učitelia nie sú dostatočne chránení pred nevhodným správaním žiakov a študentov, čo kumulatívne ohrozuje ďalšie vzdelávanie našich detí a teda ich budúcnosť a budúcnosť celej spoločnosti.

Preto vás žiadame, aby ste sa zasadili za efektívnejšie a spravodlivejšie prerozdeľovanie finančných prostriedkov od daňových poplatníkov, teda aj nás, a touto cestou, nie cestou ďalšieho zadlžovania, zabezpečili navýšenie objemu financií v prospech rezortu školstva vrátane zlepšenia ohodnotenia jeho zamestnancov.  

Za Radu rodičov SŠ Novohradská v Bratislave

Ing. Milota Rudinská
Ing. Ján Spurný
Ing. Mária OndákováPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Otvorený list rodičov žiakov a študentov Spojenej školy Novohradská v Bratislave
3.12.2012 11:17 | Jarmila

Tendencia ignorovať, rozložiť čokoľvek všeobecne prospešné napr. aj školstvo je v súlade s plánom ohlupovania a degenerovania národov. Domyslite si komu to hrá do karát.
Ad: Otvorený list rodičov žiakov a študentov Spojenej školy Novohradská v Bratislave
2.12.2012 12:40 | Dana Spurna

Mala pozvanka na pondelkovu (3.12. 2012) akciu GJH

tatiana.blog.pravda.sk/2012/12...
Ad: Otvorený list rodičov žiakov a študentov Spojenej školy Novohradská v Bratislave
1.12.2012 19:01 | Ladislav Halada

Vládní predstavitelia Slovenska už 20 rokov hovoria o podpore pre vedomostnú spoločnosť a trvale udržateľný rozvoj. Že sú to len "táraniny",vidno na skutkoch.S kým a ako to chcú dosiahnuť ? Zvyšovaním platov právnikom a iným ???
Bez zmeny postoja a dôvery k učiteľom to nikdy nepôjde !!!
Viem o čom hovorím. Žiaľ, ich preferencie sú už dlhé roky inde a nie v úsilí zvyšovania úrovne školstva.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (3)

 Súvisiace témy:
Deti a mládež
Školstvo
Vzdelávanie
Štátna správaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS