spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za záchranu filmového klubu FK 901

Takýto postoj zo strany PdF UK považujeme ako krok proti kultúrnemu, sociálnemu a jazykovému vzdelávaniu študentov, a takisto aj proti samotnej fakulte, keďže FK 901:

  • je jednou z mála možností zapojenia sa študentov do mimoškolskej činnosti na fakulte
  • je druhým najväčším a najnavštevovanejším filmovým klubom na Slovensku
  • je jedným z posledných, ktoré pôsobia na pôde VŠ na Slovensku
  • vyvíja spoluprácu s ambasádami EÚ, ktoré podporujú programy na našej fakulte
  • prostredníctvom kvalitnej kinematografie robí dobré meno fakulte už 10 rokov
  • je jediným filmovým klubom na Slovensku, ktorého celý chod je zabezpečený dobrovoľníckou prácou študentov

Z tohoto dôvodu žiadame vedenie PdF UK aby aj naďalej poskytovalo priestory fakulty na prevádzku filmového klubu FK 901, len za úhradu energií spojených s prevádzkou FK901, bez požadovaných platieb prenájmu za tieto priestory.


PETIČNÝ VÝBOR:
Slavomír Šmálik, kontaktná osoba, Nádražná 873/24, 958 01 Partizánske, 0905-824357
Igor Kurek, Fučíková 620/8, 987 01 Poltár, 0907-257430
Ľuboš Grajcár, Sídlisko Rimava35/5, 979 01 Rimavská Sobota
Anton Ondrejka, Hyerovského 11, 841 03 Bratislava
Branislav Malík, Malé námestie 28, 901 01 Malacky

KONTAKT:
LIBERTÉ, Moskovská 3, 81334 Bratislava, 02-55575245, liberte@socionet.skPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 


Čítajte tiež:
Koniec jednej legendy


Kontakty:
Liberté

Súvisiace témy:
Deti a mládež
Školstvo
Vzdelávanie
Umenie
Dobrovoľníctvo
Médiá
Kultúra

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS