spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za odobratie oprávnenia SOZA na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR

My, podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame ministerstvo kultúry SR, aby odobralo Slovenskému ochrannému zväzu autorskému pre práva k hudobným dielam (SOZA) oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR z dôvodu, že SOZA:
  • porušuje ustanovenia Autorského zákona v súvislosti s výberom poplatkov za použitie autorsky chránených diel
  • netransparentne rozdeľuje autorské poplatky autorom
  • neoprávnene a v rozpore so zákonom vyberá pokuty v prípade nenahláseného použitia autorského diela
SOZA v poslednom období spôsobila niektoré kauzy, v ktorých potvrdila skutočnosť, že necitlivo, nemorálne a plošne pristupuje k rozsahu a spôsobu vyberania poplatkov za použitie autorsky chránených diel.

SOZA má zastupovať autorov pri výbere odmeny za použitie ich diel, v skutočnosti väčšina z nich svoje odmeny nedostáva, ani nie je informovaná o tom, že SOZA za ich diela vyberá nejaké poplatky. Často sú poplatky pre SOZA pri organizovaní koncertov, hlavne menej známych alebo neznámych skupín, vyššie ako príjem z koncertu, čo je pre organizátorov stratové a nepodporuje to rozvoj a šírenie kultúry.

SOZA si svojvoľne vykladá znenie Autorského zákona, keď vyberá poplatky za nenahrané nosiče aj v prípadoch požitia nosičov u právnických osôb, kde je zrejmé, že sa nosiče nepoužívajú pre osobnú potrebu. V tejto oblasti SOZA neakceptuje rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (Case C-467/08).

Svojvoľný výklad zákona bol zrejmý aj v ostatnej kauze výberu poplatkov za organizáciu maturitných večierkov - stužkových, kde SOZA trvala na správnosti svojho pôvodného rozhodnutia napriek výkladu znenia zákona zo strany Ministerstva kultúry.

SOZA vytvorila aparát, ktorý je informačne uzavretý voči verejnosti a samotným autorom, zbytočnými nákladmi odčerpáva finančné prostriedky, ktoré by mohli byť vyplatené ako autorské odmeny.

Aj napriek rezignácii riaditeľa ochranného zväzu sa doteraz nepodarilo zabezpečiť komplexnú zmenu a transparentnosť vo výbere poplatkov. Máme za to, že výmena riaditeľa nezabráni vzniku ďalších absurdných káuz, akých sme boli svedkami doposiaľ. Umožnila by to cielená reforma spôsobu výberu poplatkov a vytvorenie jednotného, objektívneho a transparentného systému odmeňovania autorov.

Petíciu podáva a organizuje:
Slovenská pirátska strana, P.O.Box 223, 080 01 Prešov

Osoby určené na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:
Jana Hrašková - Hornodvorská 44, 900 25 Chorvátsky Grob


Bližšie informácie nájdete na:


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za odobratie oprávnenia SOZA na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR
8.1.2015 22:37 | Ján Čabák

Už dávno tá organizacia mala byť zabudnutá a neotravovať ľudí,čo po vykonánej práci chcu relaxovať pri hudbe.Tá hudba ak už ju aj niekto počúva,tak je dávno sto krát preplatená.
autorský zákon, výpalníci, SOZA, ako im čeliť
29.11.2012 06:58 | Bruno Banani

- keďže SOZA je údajne občianske združenie, funkcia "inšpektor SOZA" zjavne nie je zriadená právnym poriadkom Slovenskej republiky, nie je orgánom štátnej správy ani samosprávy, nemá voči občanom objektívne kompetencie, občania nie sú povinní "inšpektora SOZA" vpúšťať do svojich priestorov, ani sa mu predstavovať, ani sa mu identifikovať, ani mu čokoľvek preukazovať, ani s ním hovoriť. Ak to robia, nech sami sebe pripíšu dôsledky svojho správania. Veď aj vy si môžete zriadiť takého "inšpektora", napríklad "inšpektora na kontrolu bezchybného prednesu ľudových piesní", ktorý by chodil kontrolovať a každého kto zaspieva falošne by pokutoval; hlúpy, kto by zaplatil.

- ak chce SOZA od niekoho vyberať poplatky, najskôr by sa mu mala preukázať príslušného diela sa týkajúcim platným konkrétnym oprávnením (autor, dielo, časová platnosť), že autor ich na to splnomocnil (napríklad platnou zmluvou s príslušným autorom), v opačnom prípade ich treba odmietnúť z dôvodu, že nepreukázali oprávnenie zastupovať autora. Veď je to podobné, ako keď sa podnikavec postaví na verejné neplatené parkovisko a od neznalých cudzích šoférov začne vyberať poplatky do svojho vlastného vrecka (a už takí boli).

- je na zváženie zákonodarcov, či je dobré dávať ľubovoľnému občianskemu združeniu kompetenciu kolektívneho (hromadného, aj keď založeného na individuálnych zmluvách) zastupovania v takýchto právnych veciach.

- sú názory, že "...autorský zákon je nedokonalý, ...Rozhodne by sa mal zmeniť autorský zákon čím skôr..." Neviem, či je dokonalý (čo už je?). Neviem ani, ako konkrétne by ste ho navrhli zmeniť. Podstatou problému zrejme nie je ten zákon, ale súvisiaca prax, ktorá však môže byť usmernená ako je uvedené v predošlých odstavcoch (sú aj ďalšie možnosti). Väčším problémom je (a to je živná pôda pre výpalníkov), že väčšina občanov má slabé právne znalosti, že si Autorský zákon ani len raz neprečítali (nieto aby ho ako-tak poznali), a že sa radšej krčia, než aby pohli vlastným rozumom.
Ad: Petícia za odobratie oprávnenia SOZA na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR
13.11.2012 15:37 | Peter Kramár

Kym budu mat pristup k peniazom ludi a budu moct rozhodovat co s nimi spravia, nezmeni sa to a ani nedovolia aby sa to zmenilo. 17. November je nablizsi datum, kedy to mozme vyjadrit verejne na zhromazdeni. Kedze tych ludi, co chcu spravodlivost je vacsina, a taketo ciny len podnecuju ich zaktivizovanie, som za to, aby sa veci co najskor zmenili, len ma trapi, ze niektorym jedincom sa musi takto ublizovat aby to vacsine doslo. Dokedy este obcania, sa nechate takto zastupovat v nasej krajine?
Ad: Petícia za odobratie oprávnenia SOZA na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR
5.11.2012 19:53 | Amico per Amici

Ako aktívny umelec som odvádzal poplatky týmto parazitom 45 rokov a v živote!!!! som nedostal žiadnu odmenu aj napriek medzinárodným oceneniam a cenám.
Aj napriek raritným nahrávkam diela Kurta Weila, ktoré boli použité ako hudobné podklady pre TV a film. A mnohé iné skutočnosti, ktoré ma oprávňujú Vám povedať, že konáte správne!
| Pavol Szentivanyiíona
5.11.2012 15:30 | zbraslav

Keď dzurinda vyhodil všetkých spravodajcov aj nedajcov, v tedy vám to vyhovovalo, teraz sa bojíte, mali ste protestovať v tedy, tarez čušte a držte huby. Ste len obyčajné prostitútky a píšete len na rozkaz.
To, že názor mať môžete, ale písať budete, čo vám redaktor dovolí je na celom svete, tak prčo nie na Slovensku ?????????????????
Ad: Petícia za odobratie oprávnenia SOZA na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR
5.11.2012 13:17 | Stela Ihringová

Ako štatutárna zástupkyňa folklórneho súboru som mala prvý raz negatívnu skúsenosť so SOZA pri plese, ktorý začali pre verejnosť organizovať naši členovia. 15 minút pred konaním plesu prišiel inšpektor SOZA a žiadal odo mňa licenčnú zmluvu o zaplatení poplatku za verejne hranú hudbu na plese. Keďže súbor žiadnu takúto zmluvu neuzavrel, vyhrážali sa nám pokutou, ak neuhradíme poplatok na mieste. Pod tlakom časového stresu (15 minút pred začatím plesu) a v dôsledku neznalosti autorského zákona (naozaj nikto zo súboru netušil o organizácii s názvom SOZA) sme poplatok inšpektorovi uhradili. Až dodatočne som si naštudovala zákon a smernicu SOZA o poplatkoch a zistila som, že inšpektor mi riadne nevysvetlil pojmy, od ktorých závisela výška poplatku. Opýtal sa ma, koľko je vstupné, ale nevysvetlil mi, že zo vstupného treba odrátať konzumné v reštaurácii. Skrátka mi nevysvetlil, že poplatok SOZA bolo treba zaplatiť len z rozdielu vstupného a konzumného. Zaplatili sme vtedy dosť vysokú čiastku a boli sme z toho rozčarovaní, lebo prístup inšpektora bol ešte k tomu aj vyslovene nadradený.
No a potom som dodatočne začala zisťovať, za čo sme to vlastne zaplatili, keďže na plese hrala ľudová hudba nášho súboru a hrala len ľudové piesne vo vlastnej improvizácii, žiadne špeciálne úpravy ľudových piesní od nejakých renomovaných upravovateľov, ktoré ochraňoval práve SOZA. Opýtala som sa v SOZA, akým spôsobom si trúfnu hovoriť o ochrane autorských práv ľudových piesní, keď ide o momentálnu improvizáciu hudobníkov. Na to mi dali v SOZA odpoveď, že aj pre takýto prípad sa vzťahuje ochrana autorských práv a poplatok treba platiť. Po verejnej akcii je potrebné do 7 dní do SOZA poslať zoznam verejne hraných skladieb, takže keď som ho písala, bola to fraška, lebo ten zoznam vyzeral takto:
1. Umočil ma dáždik - ľudová pieseň
2. Bývalo mi dobre - ľudová pieseň atď.
Dodnes som skrátka nepochopila, podľa akého princípu sa vyberajú poplatky za ľudové piesne hrané v improvizácii.
Na druhej strane, keď som písala do SOZA žiadosť o vyplatenie autorskej odmeny za verejné hranie nášho CD s nahrávkami ľudovej hudby v rozhlase, dal mi túto odpoveď:
"SOZA síce zaregistrovala CD s názvom "Mostár hrá a spieva"
ale nárok na autorskú odmenu nevznikol - všetky diela boli uvedené pod
označením "anonym". SOZA nefaktúrovala autorskú odmenu výrobcovi, len
poplatok za vybavenie potvrdenia.
SOZA ako spoločnosť kolektívnej správy práv je poverená zastúpením
majetkových práv len autorov hudobných diel. V prípade šírenia ľudových a
iných voľných diel nechránených Autorským zákonom nevzniká nárok na autorskú
odmenu z predaja zvukových nosičov a prípadného šírenia na koncertoch,
TV."
Tak o čo tu vlastne ide? Zneužíva SOZA, že autorský zákon je nedokonalý a že väčšina subjektov radšej poplatok zaplatí akoby by si mala zaplatiť právnika na dešifrovanie niektorých nuansov zákona a smernice SOZA?
Rozhodne by sa mal zmeniť autorský zákon čím skôr, ale jeho autori by mali siahať po skúsenostiach, ktoré preverila konkrétna prax ako je napr. aj tá moja.
Ad: Petícia za odobratie oprávnenia SOZA na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR
4.11.2012 13:51 | Jalci Lubomir

Pouzivat hudbu na nelukrativne podujatia (nevyberat za to vstupne) by nemalo vobec spadat pod SOZA. Ide o charitativny sposob difuzie, Za ucelom zabavy spolocnosti malej ci velkej a o to navyse ludovou hudbou ktora patri ludu nedava narok na autorske pravo, lebo v tom pripade by osoba ci spolocnost ktora si kupila autorske pravo na pisen z ludoveho zanru by musela najprv vyplatit vsetkych obcanov statu. A navyse po ubehnuti niekolkych rokov by toto dielo malo spadnut do verejno pravneho zanru ako je to aktualne v industrii.
Ad: Petícia za odobratie oprávnenia SOZA na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR
4.11.2012 11:15 | jozef mikulas

treba takychto a podobnych darmozracov zrusit uz je cas...
Ad: Petícia za odobratie oprávnenia SOZA na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR
3.11.2012 13:32 | Peter Horvát

Podľa môjho skromného názoru by cieľom nemalo byť ani tak zrušenie SOZA, ale prepracovanie autorského zákona ako takého. A to preto, že je nejednoznačný:
- napr. dovozca alebo príjemca je oslobodený od platenia poplatkov za prázdne médiá či prístroje určené na vyhotovovanie kópií ak tak robí pre osobnú potrebu, ale zákon nedefinuje kto je to príjemca. Ak príjemcom je ten, kto si médium zakúpi, tak toto ustanovenie stráca zmysel.
- na druhej strane zákon prikazuje uhradiť 6% predajnej ceny nosiča prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ale nehovorí prostredníctvom, ktorej konkrétnej organizácie ani nehovorí, ktorému autorovi bude náhrada vyplatená.
- zákon takisto nedefinuje, čo je to nosič, ktorý sa *zvyčajne* používa na rozmnožovanie. Popravde ma žiaden taký nosič nenapadá. Všetky nosiče s ktorými sa stretávam (DVD, hard-disk, USB-kľúč, dátová páska, SD-karta, ...) sú zvyčajne používané na uchovávanie dát a nie na rozmnožovanie diel.

Zákon takisto hovorí "Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť podľa odseku 1, má právo na náhradu odmeny." - to znamená, že nárok je založený len na tom, že by ten nárok _mohol_ vzniknúť.

To všetko by boli ale len úpravy do existujúceho zákona. Tvrdím však, že zákon treba prepracovať ako taký, pretože neberie do úvahy, že v dnešnej dobe je prakticky každý človek autorom. Už len tým, že som sem napísal tento príspevok, som sa stal autorom. Ale žiadna organizácia kolektívnej správy moje záujmy chrániť nebude. Naopak organizácie kolektívnej správy môže z môjho diela profitovať _napriek_ tomu, že moje práva ako autora nechráni. A ide to ešte ďalej: pôsobením organizácie kolektívnej správy môže dôjsť poškodzovaniu mojich práv ako autora, pretože obmedzuje možnosť šírenia môjho diela.

Je zjavné, že pôsobenie organizácií kolektívnej správy nie je v záujme väčšiny autorov - občanov Slovenska.
Ad: Petícia za odobratie oprávnenia SOZA na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území SR
2.11.2012 23:40 | Pavol Szentivanyi

Podporte prosím.
PROTEST PROTI CENZÚRE NOVINÁROV V STV.
Politické čistky nepohodlných osôb, novinárov v STV po dosadení nového Gen.riaditeľa STV. Takáto situácia bola hádam len za totalitného režimu.
V článku denníka SME nový riaditeľ naznačil, že má v úmysle prepúšťať a dosadzovať svojich ľudí a správy budú cenzurované pred zverejnením.
Údajne každý novinár ako napríklad Ľubomír Huďo a ostatni novinári môžu mať svoj názor, ale nie ho publikovať!
Uvedené je absolutne neprípustné!!!
Pán riaditeľ si musí láskavo uvedomiť, že už nežijeme v normalizácii a v totalite, alebo áno? ..
Týmto konštatovaním pán riaditeľ iba potvrdil, že bol za týmto účelom dosadený do svojej funkcie a digitalizácia v STV a modernizácia je iba jednou z možnosti ako :
urobit zo STV len ďalšiu verejnoprávnu mediálnu prostitútku, slúžiacu mocipánom, Oligarchom a skorumpovanej vláde SR !
V poslednej dobe si občania začínajú uvedomovať, že je to tak.
Každý kto sleduje nezávislé alternatívne mediiálne zdroje a využíva svoj vlastný rozum, vie o čo píšem...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (10)

 Súvisiace témy:
Umenie
Štátna správa
Právo
Médiá
KultúraREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS