spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list Markíze - Výzva na stiahnutie článku a verejné ospravedlnenie

Na základe ODPORÚČANIA č. R (97) 20 Výboru ministrov členským štátom EÚ o prejavoch nenávisti a v súlade s Viedenskou deklaráciou a Deklaráciou o médiách v demokratickej spoločnosti, prijatou na 4. Európskej konferencii ministrov o politike v oblasti masových médií (Praha,7.-8. decembra 1994) odsudzujúcej všetky formy podnecovania rasovej nenávisti, xenofóbie, antisemitizmu a všetky formy neznášanlivosti, ktoré podkopávajú demokratické istoty, kultúrnu súdržnosť a pluralizmus, vo vedomí, že tieto formy prejavov môžu mať väčšie a škodlivejšie dôsledky, keď sú šírené médiami -

Žiadame o okamžité stiahnutie článku - Rómov na Slovensku vlastne nemáme. Vysvetlí to infografika - uverejneného na http://tvnoviny.sk/sekcia/specialy/infografika/romov-na-slovensku-vlastne-nemame-vysvetli-to-infografika.html#comments .

Odkaz na článok bol na všetkých spravodajských weboch Markízy na markiza.sk, tvnoviny.sk, aj na novom markizanews.sk

V článku neznámy autor z bližšie neurčenej etnologickej štúdie (z jej infografiky) vybral vetu  o stravovaní Rómov a ďalej ju komentuje:

"Cigáni sami nikdy nehospodárili; zloženie ich stravy záviselo od oblasti, v ktorej sa nachádzali. Nejedia ohrievané jedlá, pretože tie mohli mŕtvi nakaziť chorobami. Za nečisté považujú psie a konské mäso. Mäsom zo psov však slovenskí Rómovia (aj keď určite nie všetci) nepohrdnú. A to je fakt. Svedčia o tom aj viaceré správy, ktoré sme v tejto súvislosti priniesli na našom portáli a takisto o tom informovali aj ostatné slovenské médiá.“

Tento článok je svojim obsahom v rozpore nielen s etickým kódexom, ale aj v rozpore s trestným zákonom SR § 198 ods. 1 a ods.2 Hanobenie národa, rasy a presvedčenia, ktorý hovorí:

Ods.1„ Kto verejne hanobí

a) niektorý národ, jeho jazyk alebo niektorú rasu, alebo

b) skupinu obyvateľov republiky pre ich politické presvedčenie, vyznanie, alebo preto, že sú bez vyznania, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.“


ods. 2: „ Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 najmenej s dvoma osobami.“ Kto verejne hanobí niektorý národ, jeho jazyk alebo niektorú rasu alebo skupinu obyvateľov pre ich politické presvedčenie, vyznanie, alebo preto, že sú bez vyznania sa trestá, prísnejším trestom sa potrestá ten, kto spácha takýto trestný čin najmenej s dvoma osobami.


 Článok svojim obsahom neplní funkciu informovania, ale naopak podporuje šírenie hanlivých mýtov, ktoré konštruuje Rómov ako primitívnu skupinu. Mnohé informácie v ňom sa nezakladajú na historicky overených faktoch, sú tam výmysly podporujúce predsudky a neznášanlivosť, polopravdy bez uvedenia zdroja. Takéto spravodajstvo je v rozpore so základným rešpektom ľudskej dôstojnosti každého človeka.

Článok je aj z pohľadu žurnalistiky príkladom neprofesionality.

Žiadame nielen o stiahnutie uvedeného článku, ale aj o verejné ospravedlnenie sa za šírenie nepravdivých informácii o etnickej skupine, zvyšovanie napätia v spoločnosti a intolerancie voči Rómom.


Ingrid Kosová, manažérka školských zariadení Quo vadis a Montessori


Signatári otvoreného listu:

Jarmila Vaňová, novinárka MECEM, Laco Oravec, Nadácia M. Šimečku, Ester Lomová, Nadácia M. Šimečku, Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Ivan Mako, Združenie mladých Rómov, Zuzana Almáši Koreňová, Montessori, o.z., Lucia Machavová, Quo vadis, o.z., Jana Zezulová, Možnosť voľby, Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby, Andrea Bučková, Kultúrne združenie Rómov Slovenska, Hana Fábry, novinárka, Braňo Oláh, rómsky novinár a spisovateľ, Zuza Kusá, sociologička, Tomáš Hrustič, NDI, Elena Cinová, RP MPCPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Rómovia
MédiáREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt