spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti predĺženiu externého štúdia na vysokých školách

My, podpísaní občania Slovenskej republiky, vyjadrujeme svoj nesúhlas s navrhovanou novelou zákona č 131/2002 Z.z. o vysokých školách, predloženou Vládou Slovenskej republiky do NR SR dňa 21.09.2012, hlavne s navrhovaným znením paragrafov §52 ods.3, §53 ods.4, § 54 ods.2, §62 ods.2 uvedeného zákona, ktoré zavádzajú rozdielne podmienky v dĺžke absolvovania rovnakých študijných odborov pre študentov externého a denného štúdia a diskriminujú tak študentov externého štúdia.

Žiadame Prezidenta Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o podanie rozporu na Ústavnom súde Slovenskej republiky a preskúmanie súladu vyššie uvedených paragrafov s Ústavou Slovenskej republiky. Súčasne žiadame o odloženie účinnosti novely zákona až do právoplatného vyjadrenia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Odôvodnenie: Predkladaná novela zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách, zavádza znením paragrafov §52 ods.3, §53 ods.4, § 54 ods.2, §62 ods.2 bezprecedentnú a neprípustnú diferenciáciu podmienok pre vzdelávanie a diskrimináciu jednej skupiny občanov a je tak v rozpore s čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 42 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Petíciu podáva:
Jakubčík Tomáš, Tatranská 302/18, Považská Bystrica

Petícia proti predĺženiu externého štúdia na vysokých školách na FacebookuPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia proti predĺženiu externého štúdia na vysokých školách
3.1.2013 16:00 | Richard Seges

Pán Kanala,
na to, že ste učiteľom na vysokej škole, resp. univerzite, vaše príspevky do diskusie sú na úrovni toho najprimitívnejšieho krčmového ožrana.
Viete mi prosím vysvetliť ako je to možné?
ĎakujemPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Školstvo
Vzdelávanie
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt