spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zákaz vystupovania zvierat v cirkusoch

Petícia adresovaná ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej republiky

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, Vás touto cestou žiadame o prijatie zodpovedajúcich legislatívnych opatrení, ktoré zakážu chov, drezúru a predvádzanie všetkých druhov živých zvierat v cirkusoch, delfináriách, aquaparkoch a ďalších druhoch „zábavných“ parkov na území Slovenskej republiky.

Sme presvedčení o tom, že každý držiteľ zvieraťa je povinný poskytnúť zvieraťu chovné podmienky primerané jeho etologickým, fyziologickým a biologickým potrebám. Zvieratá chované v cirkusoch a podobných zariadeniach sú nútené k výkonom, ktoré zďaleka prekračujú ich sily a biologické spôsobilosti. V dôsledku permanentného obmedzovania ich pohybu v nevyhovujúcich priestoroch a celoročných transportov, sú akékoľvek potreby a špecifiká jednotlivých druhov zvierat nehumánne potláčané.

Cirkusové zvieratá de facto nežijú, ale iba prežívajú v nekončiacom strese a nedostatku. Vystupovanie zvierat v cirkusoch je demonštratívnym týraním zvierat - pred očami verejnosti - s jej pasívnym, tichým súhlasom. Zároveň upozorňujeme na to, že Slovensko na rozdiel od niektorých krajín, nemá žiadne cirkusové tradície a neexistuje teda žiadny logický dôvod, okrem nemorálneho zisku z tohto druhu podnikania, pre ich zrod.


Petičný výbor:

Mgr. Kristína Mangová, Bagarova 7, 841 01, Bratislava
MVDr. Ľubica Kunáková, Súmračná 15, Bratislava 82102
Bc. Silvia Čaňová, Petӧfiho 11, 82106 BratislavaPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Právo
ZvieratáREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt