spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Štiavnická Anča Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava

Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava a za zachovanie zastávky Hronská Dúbrava pre rýchliky v Cestovnom poriadku ŽSR 2012-2013 v zmysle Zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov


V Banskej Štiavnici, 28.7.2012

My, dolupodpísaní občania, svojím podpisom žiadame ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Jána Počiatka o zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava a zachovanie zastávky Hronská Dúbrava pre rýchliky, a to najmä, pretože:

Zákon č. 100/2002 Z.z. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia v znení neskorších predpisov v §4, ods. 1a ustanovuje Vláde SR povinnosť napomáhať pri zachovaní a rozvoji administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia mesta v rámci SR, pričom negatívne tendencie vývoja mesta môžu viesť k strate statusu vyplývajúceho z miesta na Zozname UNESCO;

Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov v §20, ods. 2 ustanovuje objednávateľovi dopravných služieb povinnosť zobrať do úvahy možnosti súbežnej dopravy. V prípade Banskej Štiavnice však cesta I/51 (staré označenie c. II. triedy 525) šírkovým usporiadaním, charakterom a technickým stavov už dnes kritériá pre daný objem dopravy nespĺňa, čím túto nie je možné považovať za možnosť súbežnej dopravy;

Dopravná dostupnosť mesta významne súvisí aj s prílevom investícií do regiónu, s rozvojom turistického priemyslu, a tým aj s mierou zamestnanosti v lokalite;

Nezanedbateľný počet občanov Banskej Štiavnice a priľahlých obcí denne dochádza za prácou do susedných miest, a to práve s využitím vlakovej dopravy;

Zrušenie osobnej železničnej dopravy v regióne implikuje zvýšením počtu automobilov zníženú historickú a prírodnú hodnotu územia, zvýšenie hlučnosti a nehodovosti na území;

Osobná železničná doprava je dôležitým faktorom rozvoja stredného a vysokého školstva v meste;

V prípade ukončenia prevádzky osobnej dopravy na trati a neposilnenia nákladnej dopravy vo vysokej miere hrozí schátranie a deštrukcia trate;

Železničná doprava je dlhodobo jedným z najekologickejších spôsobov osobnej dopravy;

Trendom v rámci Európskej únie je vytvárať sieť integrovanej dopravy čo najprístupnejšej cestujúcim;

Doposiaľ neboli využité všetky dostupné opatrenia na zefektívnenie prevádzky na danom úseku trate, a preto je neprípustné osobnú dopravu na trati zrušiť bez predchádzajúcej snahy o jej revitalizáciu.


Touto petíciou podporujeme snahu primátorky mesta Banská Štiavnica a starostov obcí okresu Banská Štiavnica za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava a za zachovanie zastávky Hronská Dúbrava pre rýchliky v Cestovnom poriadku ŽSR 2012-2013.

Zostavovateľmi petície sú:
Mgr. Miron Breznoščák, Martina Benku 1277/9, 969 01 Banská Štiavnica
Veronika Fajbíková, Pavla Dobšinského 969/14, 969 01 Banská Štiavnica
Tomáš Feherpataky, Ludvíka Svobodu 1531/22, 969 01 Banská Štiavnica
Jana Kuzmová, M.A., Vyšehradská 3732/16, 851 06 Bratislava

Osoba pre styk s orgánmi verejnej správy:
Jana Kuzmová, M.A., nar. 9.6.1988, bytom Vyšehradská 3732/16, 851 06 Bratislava, e-mail: jana.kuzmova@yahoo.com.

Podpísané petičné hárky budú doručené ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, na vedomie primátorke mesta Banská Štiavnica a predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja.


Osobné údaje získané na účely tejto petície nebudú žiadnym spôsobom spracovávané a okrem uvedených adresátov nebudú poskytnuté tretím osobám.
Štiavnická Anča


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
4.9.2012 09:25 | Jozef Horňák

Veľká chyba je v tom, že nevieme podnikať. Poliaci by v Hronskej Dúbrave urobili veľkokapacitné parkovisko, vlak by vyzdobili dobovými fotografiami z výstavby železnice a propagačnými materiálmi o histórii a súčasnosti Banskej Štiavnice. Na konečnej stanici by bolo množstvo stánkov so suvenírmi a výrobkami ľudových remesiel. Po B.Š. by turistov rozvážal "kúpeľný vláčik" so sprievodcom či fiakre.
Na prímestských spojoch autobusov by nemusel byť nápis: Cestovné dotuje ...samosprávny kraj. My len čakáme, kto nám čo dá!
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
29.8.2012 10:39 | Roman Kanala

Z blogu u Smeho: Vlaňajší zisk švajčiarskych železníc: 1 miliarda eur, http://skopec.blog.sme.sk/c/306171/Vlanajsi-zisk-svajciarskych-zeleznic-1-miliarda-eur.html - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nedalo mi a pozrel som, ako to je presne. Vysledky hospodarenia SBB-CFF v miliônoch frankov: -12 (2002), +370 (2009), +298 (2010), +339 (2011). V 2002 bol kurz eura k franku asi 1.45, v 2007 asi 1.7, v 2009 asi 1.5, v 2010 od 1.5 spadol na 1.25 a v 2011 spadol na paritu 1:1, potom to narodna banka vytlačila na 1.20, kde sa to drži dodnes. To znamená žiadna miliarda zisku, nikdy. Je to okolo 300 miliónov ročne. Železnice sú federálny podnik, patria federálnemu štátu, okrem ešte pár malých súkromných železníc. Štát dbá na to, aby boli ziskové, napríklad kamióny platia mýto na všetkých cestách, najvyššia povolená hmotnosť je 28t okrem hlavného ťahu popod Alpy, kde je výnimka na 40t, dobré podmienky pre ferroutage, teda preprava celých kamiónov na vlakoch popod Alpy na trase Basel - Chiasso, atď.
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
28.8.2012 18:24 | Stanislav

Dúfam, že táto petícia už pohne konečne rozumom pána ministra a ľudí okolo neho.
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
26.8.2012 18:02 | Jano Roháč

Roman, prepánajána, ako si prišiel na to, že by slovenské vlaky mali byť pre cestujúcich? http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57179810-za-ic-si-zelezniciari-po-novom-zaplatia-menej
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
26.8.2012 12:20 | Roman Kanala

Konečne sa mi podarilo prelúskať tú diskusiu na www.vlaky.net a nenašiel som argument proti RegioJetu. Že na miesta stewardov berú brigádnikov a dohodárov? Ža tam nechceli rozmaznaných železničiarov, zvyknutých na sociálne výhody? No a čo? Komu má slúžiť vlak, cestujúcim, či zamestnancom? Dôležité je, že ten vlak tam jazdí, že je čistý, že to má aj záchod, že je lacnejší a že je ziskový, takže tú trať nezrušia po roku.
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
24.8.2012 18:12 | Pavel Heintz

„V Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2006 –2010 sa vláda SR v oblasti cestovného ruchu zaväzuje, že vytvori podmienky na naštartovanie turistického a hotelového priemyslu s cieľom zvýšenia podielu tohto ekonomického odvetvia na hrubom domácom produkte SR. Zabezpečí zriadenie satelitného účtu cestovného ruchu, stanoví zásady pre štátnu politiku rozvoja cestovného ruchu ako oblasti verejného záujmu s dorazom na podporu rozvoja a významu domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu. Vlada SR prehodnotí Stratégiu rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 a pripraví komplexnú legislatívu na zabezpečenie realizácie štátnej politiky rozvoja cestovného ruchu s prihliadnutím na inštitucionalizáciu tohto odvetvia. Prostredníctvom motivačných ekonomických a finančných nástrojov podpori investície do cestovného ruchu s cieľom zvyšovať kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb. Vlada SR aj za pomoci štrukturálnych fondov EU vytvori systematizačnej podpory aktivít samospráv, obci, miest a podnikateľských subjektov pri rozvojinosných foriem cestovného ruchu. Vlada SR ďalej podpori urýchlenie prac na novej zónacii chránených územi tak, aby pri zachováni cieľov ochrany prírody boli umožnené podnikateľskej aktivity zamerane na rozvoj cestovného ruchu a boli zachovane prírodne a kultúrne hodnoty chránených územi pre budúce generácie.“ Toto je prehlásenie vlády SR Na záver tieto argumenty sú dostačujúci, aby sa nezrušila uvedená želez. trať. Viem, že sú to ekonomické záujmy, ale treba riešiť koncepčne integráciu dopravy. V Čechách ale i spádove oblasti Bratislavy je naštartovaný a realizovaný integračný program dopravy,
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
23.8.2012 12:26 | štrekar

Kvôli tomuto Regiojet nie! Prečítajte si celú diskusiu: :http://www.vlaky.net/online/diskusia/tema.asp?id=230245
Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava: prečo nie RegioJet ?
23.8.2012 10:14 | Roman Kanala

RegioJet Bratislava - Komárno je vraj lacnejší, ako štátne železnice. Má moderné vozne s klimatizáciou, automatmi na kávu a dokonca aj WiFi. Vraj sú tam aj zadarmo noviny. Nič z toho nemám overené osobne, len som to čítal na internete. Ale zdá sa, že Student Agency dokáže konkurovať štátnym železniciam v Západnom Československu i vo Východnom Československu. Možno by stálo zato sa s nimi spojiť. http://www.studentagency.cz/pro-media/tiskove-zpravy/RegioJet-Slovensko-od-4-marca-zacina-nova-kvalita-cestovania.html
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
23.8.2012 07:35 | štrekár

Celé rušenie osobnej dopravy je jeden veľký podvod na cestujúcich. Táto trať je toho príkladom. Najprv opravíme tunel za 800 000€ a potom si to vyúčtujeme ako náklady na údržbu trate. To, že pred tým minimálne 50 rokov kašlali ŽSR na údržbu a šetrili peniaze sa akosi "zabudlo" spomenúť. Druhým krokom je zaviesť vlaky tak, aby nemali žiadne prípoje. Nakoniec do tých vlakov posadíme kontrolóra, ktorý zráta cestujúcich, a trať je na odstrel. Už v prvej republike, keď bola kríza vedeli, že na oživenie ekonomiky treba znižovať ceny, aby sa zvýšil obrat. Toto dnešní "ekonómovia a bankári" vo vedení železnice nikdy nepochopia a tu je výsledok!
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
23.8.2012 00:20 | Jana Kuzmová

Pán Zaťko, budem veľmi stručná, petícia slúži na zachovanie osobnej železničnej dopravy. Získavanie dát je doplnková aktivita, ktorá slúži lepšej informovanosti verejnosti, pričom tieto informácie môžu byť zúročené pri ďalšom postupe po ukončení petície. Obe aktivity sledujú ten istý cieľ - zachovanie prevádzky dopravy na trati.
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
22.8.2012 19:58 | Alexander Žaťko

Reakcia na prispevok Jana Rohaca (JR) a Jany Kuzmovej (JK): V nazve ako aj v opise peticie je stanoveny ciel takto: "...Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy..." JR vsak tvrdi ze ide o cosi ine - o ziskavanie dat: "...Alexander, ale veď o tom nám ide! Štát ruší vlakové spojenie a pritom nepreukázal prečo, na základe akých čisiel...." ...a z komentara JK vyplyva tiez ze ide o ziskanie dat. Prosim rozhodnite sa o com vlastne tato peticia je. Ak ide o data, tak treba zmenit jej nazov ako aj opis. Peticiu ktora sa bude snazit o donutenie statnych organov o zverejnovanie dat podporim aj ja. Problem zverejnovania dat statnymi uradmi je obrovsky (nie len na SK) a zasluzil by si samostatny akcny plan. Na jeho pripadnej tvorbe alebo implementacii som ochotny sa podielat. No a na koniec - uz som dva krat pisal ze alternativne sposoby vyuzitia teoreticky zrusenej dopravy na trati som ochotny diskutovat na inom fore ako je toto a to preto, aby sme nestratili fokus z primarneho diskutovaneho problemu. Toto je posledny krat co sa tu k tejto teme vyjadrujem (ospravedlnujem sa ze som ju zacal).
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
22.8.2012 09:35 | Jana Kuzmová

Dobrý deň, len Vás chcem informovať, že sme na Mindop zaslali infožiadosť o zverejnenie v poslednej dobe toľko skloňovanej analýzy Výskumného ústavu dopravného, ktorá má byť podkladom na zrušenie dopravy na úseku. Snáď do 8 pracovných dní uvidíme, ako médiá či politici selektujú informácie z analýzy pre občanov, a ako vlastne analytici zanalyzovali vláčik, ktorým "sa vozí 13 ľudí". Budeme informovať. Pekný deň.
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
22.8.2012 08:27 | Jano Roháč

Alexander, ale veď o tom nám ide! Štát ruší vlakové spojenie a pritom nepreukázal prečo, na základe akých čisiel. Respektíve tie, ktoré ukázal, sú tak nedôveryhodné, že ešte viac potvrdili podozrenia, že štát nevie, prečo ruší tieto spojenia. Na priame otázky v tejto veci štát neodpovedal. Petícia je naopak veľmi dobrým nástrojom, ktorým môžu občania ukázať svoj záujem a mienku. Čo sa týka cyklotrasy, tak akú podporu ste čakali? Dajte alebo zožeňte tak zhruba 1,5 milióna euro a potom sa môžeme baviť o podpore nejakého návrhu. To, že navrhnete niečo pekné a príjemné, neznamená, že to "získa podporu", ak je to nereálne.
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
22.8.2012 06:26 | Alexander Žaťko

Prvotnym cielom mojho prispevku bolo poukazat na nedostatocnu - az zavadzajucu - argumentaciu na podporu peticie. Na tieto namietky nikto nereagoval. Znovu pripomeniem ze nevieme kolko nas - danovych poplatnikov - stoji podpora osobnej dopravy na jednej strane, a nepozname ani jej (nepriamy) pozitivny ekonomicky efekt na strane druhej. Rozhodujeme tu len na baze pocitov, ale taketo rozhodovanie je lahko manipulovatelne (coho je politicka realita na Slovensku ilustrativnym prikladom). Navrhujem preto zrusit peticiu a najprv prediskutovat tuto temu na baze faktov*. Idea premeny trate na mnohoucelovu turisticku trasu (pesia turistika, bicykle, kone, bezky...) je v ramci tejto peticie vedlajsia a - ako som uz navrhol - mozme o nej diskutovat na inom fore. * bol by som naozaj "naivny" ak by som veril ze sa tento navrh stretne s takou podporou ako sa dostalo peticii.
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
21.8.2012 12:23 | Roman Kanala

Tiež to vidím podobne, ako Jano Roháč - len ešte podotknem, že nemenovaní spoluobčania sa dokážu postarať o koľajnice z dobrej kovanej ocele aj o štrk zo zvršku, stačí trať chvíľu nestrážiť. Viď stav trate pri Ožďanoch. Náklady na rekonštrukciu trate sú vysoké a nikdy sa nenájde investor. Zrušenie trate by preto mohlo byť nevratné.
Oprava Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
21.8.2012 12:17 | Jano Roháč

Sorry, ten predchádzajúci príspevok som písal ja a nie "p. Žaťko". Jemu je ten príspevok adresovaný ... :-)
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
21.8.2012 12:11 | p. Žaťko

Pán Žaťko, prepáčte, ale viditeľne netušíte, o čom píšete. Cením si síce Vašu podporu cykloturistike, ale Vaše predstavy sú dosť romanticko-naivné a my tu žijeme v reálnom svete. K tomu dve veci: 1. Poznám niekoľko podobných zámerov vybudovania cyklotrás v niekoľkých lokalitách Slovenska a vyčíslenie ich nákladov a pri dĺžke tých cca plus-mínus 20 kilometrov sa bohužiaľ nedostaneme pod sedemmiestnu sumu (v eurách, aby bolo jasno). Verte mi, v stave, v akom sa dnes naša spoločnosť nachádza, nie je šanca tie peniaze niekde získať. 2. Zrušením spojov Anče sa neruší samotná trať, tá bude existovať aj naďalej, bude aj naďalej udržiavaná v prevádzky schopnom stave. Fyzické zrušenie trate (nie spojov, ale trate!) je veľmi náročný a dlho trvajúci technicko-administratívny proces a pridrahý, ak sa má robiť len preto to, aby sa na telese trate urobila cyklotrasa. Je viac indícií, ktoré ukazujú, že nepoznáte ani princípy, ani reálie, ale nejdem ich sem písať a nezazlievam Vám to. Chcem totiž len na tomto príklade ukazať ostatným, že pri hľadaní východísk sa musíme držať faktov a nie romantických predstáv. Tie sú veľmi nebezpečné, pretože namiesto hľadania rozumných variant môžu podporovateľov trate naviesť na nereálne a nesprávne riešenia.
Odpoved Janovi Roháčovi
21.8.2012 11:25 | Alexander Žaťko

Toto nie je vhodne forum na diskusiu o tom, na kolko by vyslo prebudovanie zeleznicneho zvrsku na cyklocestu. Idealne by bolo preskumat ekonomicke (kulturne, historicke,...) aspekty na fore (wiki stranka na tomto portali?) kde by sme mali moznost vidiet cisla (kolko sa na existenciu trate dnes doplaca, cena za dopravu autobusmi...). Ale tento navrh pocita s tym, ze by ludia museli odlozit pocity bokom a zaangazovat svoje predne mozgove laloky - a to sa prilis podoba praci, takze vela sance takemuto vyvoju nedavam. Je predsa jednoduchsie poddat sa romantickym predstavam o Stiavnickej Anci pohybujucej sa za zvukov klopkajucich kolies hore dolinou.
Ad: Petícia za zachovanie osobnej železničnej dopravy na úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
21.8.2012 09:34 | Roman Kanala

Ešte ma napadla jedna vec. Čečva, červená čvarga trať odpísala, lebo nevytvára zisk, a niet čo kradnúť. Ľudia sa zo zotrvačnosti obracajú na štát, ale ten štát má v rukách čečva a považuje ho za svoj majetok. Treba sa obrátiť aj na niekoho iného - napríklad Student Agency úspešne prevádzkuje vlaky na trati Bratislava - Komárno a vlaky sú čisté, presné, a ziskové. Akonáhle čečva zavetrí peniaze, tak sa zobudí, lebo čo ak je z čoho kradnúť. Ale ak čečva zistí, že ziskové to môže byť len v súkromných rukách, nechá to tak. Za pokus to rozhodne stojí. Možno bude vyššia cena lístkov, možno bude súkromník chcieť príspevok od mesta, alebo nejaké záruky školských výletov či rokovania so zamestnávateľmi o skupinových lístkoch, aby mal pasažierov, ale aj to sa dá zvládnuť. Inak cestárska mafia sa už zobudila a chce peniaze na rozšírenie cesty. Možno tam bola súčinnosť s čečvou - najprv zrušiť trať, potom sa napichnúť na štátne peniaze a stavať cestu.
To Alexander Žaťko
21.8.2012 09:12 | Jano Roháč

Alexander Žaťko, môžete trochu bližšie opísať, ako chcete "zaručiť, že by sa prebudovanie" trate na cyklotrasu "pomerne lacno dalo uskutocniť"? Ďakujem.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (39)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Štátna správa
Doprava
Regióny

Súvisiace regióny
Banská Štiavnica


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt