spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  List kubánskej veľvyslankyni k úmrtiu O. Payu


J. E. pani Loipa Sánchez Lorenzo 
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
Somolického 1/a
811 05 BratislavaVážená pani veľvyslankyňa,

dovoľte, aby sme Vaším prostredníctvom vyjadrili hlbokú a úprimnú sústrasť ľudu Kubánskej republiky k úmrtiu Vášho spoluobčana, významného disidenta a presvedčeného bojovníka za demokraciu a ľudské práva Oswalda Payu. Jeho tragická smrť je veľkou stratou pre všetkých, ktorí sa usilujú o slobodnú a demokratickú budúcnosť Kuby. Jeho život a práca nás napĺňajú úctou a obdivom, ale aj vierou, že sa Vaša vlasť stotožní s princípmi demokracie a občania Kuby budú môcť žiť v slobode.

Dovoľte nám zároveň vyzvať kubánsku vládu, aby okamžite prestala prenasledovať ľudí za slobodné a pokojné prejavovanie ich názorov a zatýkať ich, ako naposledy počas pohrebu Oswalda Payu, aby prepustila zostávajúcich  politických väzňov a aby začala s politickými reformami, ktoré zabezpečia dodržiavanie ľudských práv na Kube a umožnia ľudu Kuby zvoliť si v slobodných voľbách svoju politickú reprezentáciu.


S pozdravomOndrej Dostál, Občianska konzervatívna strana, v rokoch 2010 – 2012 podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Nora Beňáková, Človek v ohrození
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
Lenka Surotchak, Nadácia Pontis
Martin Bútora, Inštitút pre verejné otázky
Miroslav Kocúr, VIA IURIS
František Mikloško, bývalý predseda Slovenskej národnej rady
Peter Zajac, literárny vedec
Miroslav Kusý, bývalý rektor Univerzity Komentského
Gabriela Kiššová, občianska aktivistka
Svetozár  Gavora, prekladateľ
Martin Mlýnek, ekonóm
František Guldan, výtvarník


V Bratislave dňa 27. júla 2012.


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: List kubánskej veľvyslankyni k úmrtiu O. Payu
2.8.2012 21:05 | Marian Hedera

obchodnikPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Demokracia
Ľudské práva

Súvisiace regióny
Kuba


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt